Een kritische kijk op de wereld

Wat hier volgt is louter mijn eigen mening. Reacties of commentaren zijn meer dan welkom. Maar, hou het wel deftig. Ongepaste reacties worden verwijderd.

Laat mij opnieuw beginnen met Syrië:

Zoals ik eerder al schreef is het de Amerikanen enkel te doen om de olie. Hieronder het bewijs:

Assad wil eigenlijk alleen de grondstoffen uit eigen land in eigen land houden (zie video heironder). Hun centrale bank is een van de weinige op aarde die niet gecontroleerd/gestuurd is door de Rothshilds. Toch niets verkeerd mee?
Blijkbaar willen ze de hele wereld naar hun hand zetten. Ze vergeten echter één ding. De mensen op deze planeet worden alsmaar mondiger en pikken dit hoe langer hoe minder. Dit zal nog uitmonden op een wereldwijde burgeroorlog. Let op mijn woorden.

Ze zijn nog niet eens begonnen met aanvallen en nu al spreken ze van een fonds om het land weer op te bouwen.  ?????

Nu iets anders:
Het monetaire systeem heeft constante groei nodig van zowel economie als bevolking om te kunnen blijven bestaan. Dat is onmogelijk op een planeet met beperkte grondstoffen, die dan nog altijd even groot is als 1 miljoen jaar geleden. (Ik weet het, ik val in herhaling.) Nu, deze planeet kan wel degelijk 15 miljard mensen dragen, maar dan zullen we onze manier van leven en denken drastisch moeten omgooien. Eén probleem: we moesten 20 jaar geleden al ingegrepen hebben.
De helft van de wereldbevolking moet rond komen met minder dan 2€ per dag. 1% van de bevolking heeft 40% van de rijkdom. Dat wil zeggen dat de andere 99% slechts 60% van de rijkdom bezit. Is er iemand die dat normaal vindt?

Nog een probleem: over 15 à 20 jaar wordt er geen olie meer opgepompt. Met meer dan 1 miljard machines die draaien op olie, zouden we tegen dan 183 000 machines per dag (=7 dagen op 7) moeten vervangen. Vanaf vandaag. Dat is onmogelijk. Alle landbouwmachines draaien op olie, schepen en vliegtuigen draaien op olie, vrachtwagens draaien op olie, plastic is gemaakt van olie, veel geneesmiddelen zijn ook gemaakt van olie. Kan iemand mij vertellen hoe we dat met zijn allen gaan overleven?
Kan iemand mij vertellen waarom we nog niet volledig overgeschakeld zijn naar hernieuwbare natuurlijke energiebronnen?
En wat met ethanol en methanol? Daar heb je akkerland voor nodig. Het is ofwel ethanol ofwel voedsel. Daarbij moet je er meer energie insteken dat je er uit haalt.
Biomassa? Ten kosten van voedsel. Als je biologisch afval gaat vergassen, dan heb je geen meststof meer voor op het akkerland. Snap je?
Schaliegas of olie? Een absolute grap. 1) Dat is desastreus voor milieu en drinkwater. 2) Dat is een versplling van energie.
Nuclair: heeft een incubatietijd nodig van 13 jaar. We hebben nog voor zo’n 30 à 40 jaar aan uranium. En dat blijft constant op zo’n 13% van de totale productie. Er komen dus geen kerncentrales bij.
Kernfusie: dat is pas ten vroegste voor binnen 50 à 70 jaar.
Getijden- en golfslagenergie zijn nog niet efficiënt genoeg.
De enige alternatieven die we nu hebben zijn: wind, zon, waterkracht en geothermische energie. Dat was in 2008 goed voor 17% (!!!) van de totale energieproductie.  Als we zo doordoen zoals we nu bezig zijn is dat in 2035 goed voor ca 27% (!!!) van de totale energieproductie. Dat is dus een gigantisch probleem.
Bekijk misschien even deze grafiek.

En dan heb ik het nog niet eens gehad over het klimaat: Iemand die hier wat meer kan over vertellen?

Advertenties

Stand van zaken tot nu toe

1) Syrië

Er zijn twee mogelijke scenario’s:
1. US valt Syrië binnen. Bondgenoten zijn aan de ene kant Frankrijk, Denemarken en Australië. UK sluit zich aan bij Italië en Duitsland, dus met VN-mandaat of helemaal niet. Aan de andere kant hebben ze Turkije, Israël, Saudi-Arabië, Qatar en Egypte. De tegenstanders zijn Rusland, Iran, China en uiteraard Syrië alsook de Hamas in de Gaza-strook en de Hezbollah in Zuid-Libanon.
Dat kan op twee manieren ofwel een gerichte actie ofwel complete oorlog, zoals in Irak. Maar dat is voor niemand een optie. Dus wordt het een gerichte actie.

2. Een aanval door Israël, met min of meer dezelfde partijen. Maar dan riskeren ze dat het land in puin wordt gelegd door de duizenden raketten van Hezbollah en Hamas. Dat is dus geen optie.

Het wordt dus het eerste scenario. Zodra Syrië wordt aangevallen, richt Rusland zich militair op Saudi-Arabië, en Syrië op Israël. Iran schiet ook op Israël, maar dan zeer waarschijnlijk met raketjes. Zoals je misschien al weet, is Iran bijna een kernmacht. Het zou best wel eens kunnen dat die raketjes van de “Hiroshima”-soort zijn. China zou ook wel eens van zich kunnen laten horen met een cyberaanval op US. Ook heeft China genoeg kernkoppen liggen om de hele US te herleiden tot puin.

2) Na Syrië

In 2002 berichtte The Telegraph dat de US al plannen had om Irak, Libië, Syrië, Iran, Noord-Korea, China en Rusland binnen te vallen. Irak en Libië hebben we gehad. Syrië staat voor de deur. Iran, Noord-Korea, Rusland en China zouden ook nog aan de beurt komen. Probleem is: het zijn allemaal één voor één kernmachten.

3) USA

Zoals te zien is in onderstaande video hebben ze in eigen land ook zo hun zorgen.

Als alle elektronica op Wall Street gefrituurd wordt door zo’n EMP, dan kan dat verregaande gevolgen hebben voor de wereldwijde economie.

4) Rest van de wereld

Noord Korea dreigt met een nuclaire aanval op de US.
Kasjmir: India en aartsrivaal Pakistan, alsook China staan ook op voet van oorlog. Wanneer: ??????
In Australië, Canada, Nederland, China en nog een aantal landen staat er vastgoed bubbels op springen.
Japanse en Franse economie staan op instorten,
India is op dat gebied een stuurloos schip.
Griekenland is zo goed als verloren.
Italië kan tegen eind dit jaar aankloppen bij de EU voor een bail out. Hoe gaan ze dat betalen?
Spanje begint meer en meer te lijken op Griekenland. Die laatste is zo goed als verloren.
Als het Midden-oosten in vlammen op gaat, dan gaan we in onze contreien lange rijen zien staan aan de tankstations.
In Argentinië zijn de voedselprijzen geblokkeerd en is er een inflatie van maar liefst 25%.
Bulgarije, Bolivia en Bahrein staan in rep en roer.
De Nederlandse economie gaat zienderogen achteruit.
Het Verenigd Koninkrijk zit met een schuldentijdbom van 900% en stijgend.
In eigen land stijgen de werkloosheids- en faillissementscijfers maand na maand. Hoezo de economie gaat goed?
Detroit, welke 100 miljoen geleend heeft van Dexia, is zo goed als failliet. Niet meer te redden dus. Wil zeggen dat ook Dexia zo goed als failliet is. Met een balanstotaal van 250 miljard waarvan meer dan de helft voor rekening van ons land, kan België daardoor ook bankroet verklaard worden, of ze vragen een bailout . Waar hebben we dat nog gelezen?
Probleem is: ons land heeft al een schuld van 665%. Met Dexia er bij en dan ook nog een bail out kan het gerust oplopen tot misschien wel 1000%. Oh ja, ik zopas gelezen dat het budget voor justitie opgetrokken wordt. Er stond niet bij met hoeveel.

Op een paar uitzonderingen na, hebben alle landen een schuld van meer dan 100% van het BBP. Het monetaire systeem van vandaag heeft constante groei nodig van economie en bevolking om te blijven bestaan. Is er iemand die mij kan zeggen dat dit mogelijk is op een planeet die nog altijd even groot is als 1 miljoen jaar geleden?

Komt er nog eens bij dat er over 15 à 20 jaar geen olie meer wordt opgepompt. Uiteindelijk resultaat: een wereldwijde catastrofale humanitaire ramp. Als we met zijn allen nu niet ingrijpen en alle verbrandingsmotoren, wat ze ook mogen aandrijven, vervangen door iets die aangedreven wordt door wind of zon, dan zijn we, zoals Michael C Ruppert het zou zeggen: screwed.

Hieronder twee tabellen: de evolutie van de wereldbevolking in de afgelopen eeuwen en de wereldwijde olieproductie.
   File:Hubbert peak oil plot.svg

Valt er iets op? De wereldbevolking is exponentieel beginnen te stijgen op het zelfde moment als men olie begon op te pompen. De piekproductie is volgens sommigen al gepasseerd.
Probleem hier is dat de vraag naar olie voortdurend stijgt en het aanbod daalt, wat in de nabije toekomst enorme blackouts kan veroorzaken. Ook zullen we minder en minder producten kunnen vervoeren per vliegtuig, boot of vrachtwagen. Ook landbouwers kunnen in grote moelijkheden komen, wat dan weer een hongersnood kan veroorzaken.
Ik kan u voorspellen dat de wereldbevolking van de huidige 7 miljard drastisch zal slinken naar pakweg 1 – 2 miljard in de komende 90 jaar.
Kunnen we er iets aan doen of kunnen we dit vermijden? Neen
Kunnen we ons voorbereiden? Ja, maar dan nog zullen er veel slachtoffers vallen.
Hoe? Lees eens deze pagina.
Als iemand bereid is om een info avond te organiseren, dan kan ik wel voor de uitleg zorgen.

Ondertussen elders in de wereld

Is Syrië de enige hotspot? Bijlange niet. Een overzicht:

USA zelf is een totalitaire staat aan het worden.

Sinds 2010 kent Bolivia continue opstanden en betogingen.

Bulgarije
lijkt zich steeds meer af te wenden van de EU.

In Bahrein wordt ondanks de zware repressie nog bijna dagelijks in 25 dorpen betoogd. Sinds dag één van de revolutie, februari 2011, eisen burgers dat de koning zijn belofte uit 2001 nakomt en Bahrein hervormt tot een echte constitutionele monarchie.

Kasjmir is een bloedbad aan het worden. 600 000 Indiase militairen en 100 000 militaire politieagenten. Dat is 1 per 10 inwoners. Er heerst totale chaos.
Alsof het nog niet genoeg is komen er nog 50 000 soldaten bij. En niet alleen in Kasjmir maar ook in West-Bengal, dat niet ver van de Chinese grens ligt. Zowel India, China en Japan bouwen vliegdekschepen. India heeft er al één. Als antwoord daarop bouwt China een tweede. En Japan heeft er ook al één.
Met andere woorden: Duizenden zwaarbewapende soldaten kijken elkaar in de ogen aan de Chinees-Indiase grens. En niemand die er aandacht lijkt aan te besteden. Zelfs de Amerikaanse overheid kijkt er niet naar om. Misschien omdat het Indiase tranportvliegtuig van Amerikaanse makelijk is. (Lockheed Martin CJ-130J) Deze enorme militaire ontplooiing begint meer en meer te lijken op die we gezien hebben net voor WO I. De huidige situatie is nog gevaarlijker als toen, aangezien Pakistan (= nucleaire en onstabiele macht) ook betrokken partij is.

De situatie in Argentinië heb ik reeds eerder vermeld.£

Nog een artikelkop: Kapitaalvlucht dreigt Zuidoost-Azië in tweede muntcrisis te duwen.

Zijn er nog dingen die ik vergeten heb? Laat het gerust even weten.

Update Syrië

Het zit er bovenhands op. De aanval op Syrië gaat door. Vraag is alleen wanneer en of het een gerichte aanval zal zijn of een complete oorlog met alles er op en er aan.

Gisteren zei Barack Obama dat de US actie zal ondernemen, ook al worden ze niet gesteund door de UN of andere geallieerden.
De US lijkt er in ieder geval van overtuigd dat Assad chemische wapens heeft gebruikt. Een UN official denkt daar echter anders over.
Wat er ook van zij, Saudi-Arabië kan uiteindelijk het slachtoffer worden, wat dan weer de wereldwijde economie zal doen instorten.
China zou dan kunnen beslissen om hun hele dollarvoorraad van de hand te doen, wat dan weer de dollar doet kelderen. Met alle gevolgen van dien.

Wordt vervolgd.

Hieronder nog een voorstelling over wat er allemaal kan gebeuren met buurland Israël.

WO III staat voor de deur!!!

Zopas gelezen:

Drie weken geleden heeft Prins Bandar, hoofd van Saudische inlichtingendienst, aan President Putin het volgende gezegd: “There are many common values ​​and goals that bring us together, most notably the fight against terrorism and extremism all over the world. Russia, the US, the EU and the Saudis agree on promoting and consolidating international peace and security. The terrorist threat is growing in light of the phenomena spawned by the Arab Spring. We have lost some regimes. And what we got in return were terrorist experiences, as evidenced by the experience of the Muslim Brotherhood in Egypt and the extremist groups in Libya. … As an example, I can give you a guarantee to protect the Winter Olympics in the city of Sochi on the Black Sea next year. The Chechen groups that threaten the security of the games are controlled by us, and they will not move in the Syrian territory’s direction without coordinating with us. These groups do not scare us. We use them in the face of the Syrian regime but they will have no role or influence in Syria’s political future.”

Putin antwoordde hierop dat zijn standpunt over Iran niet zou worden gewijzigd.

Pikant detail: Saudi-Arabië bezit 25% van werelds olie reserves. Tel er Rusland bij en dan heb je 45%.
Als Saudi Arabië platgebombardeerd wordt, dan mag je er zeker van zijn dat de olieprijzen zullen verdubbelen in minder dan een week tijd.
En als de olieprijs stijgt, stijgen ook alle andere prijzen.

Wie dacht dat het na Syrië zou gedaan zijn met oorlogje spelen, heeft het bij het verkeerde eind:

Mijn advies: Wacht niet tot het laatste moment om u voor te bereiden!!!

Militaire interventie in Syrië kan elk moment gebeuren.

Het Pentagon heeft onlangs een deel van zijn vloot dichter bij Syrië gepositioneerd. In de US is er maar 9% van de bevolking die voor een militaire actie in Syrië is.
De reden hiervoor is eigenlijk niet moeilijk:
Irak en Israël staan al onder “controle” (lees zeggenschap) van de US. Daartussen ligt Syrië. Om de aanvoerlijnen van olie uit Irak richting USA in te korten, is het noodzakelijk om een pijpleiding te leggen naar de Middellandse Zee. Vergeet niet dat de USA alles doet (incl oorlog) om aan goedkope olie te raken.

Rusland, die bondgenoot is van Syrië, is niet van plan om de US van antwoord te dienen als die laatste militair ingrijpt. Mocht het zover zijn doen ook UK, Frankrijk en Turkije mee. Ik heb ook ergens gelezen dat als Syrië aangevallen wordt, dat ze op hun beurt Israël zouden aanvallen. Maar ik weet niet meer waar ik dit gelezen heb.

Het zal er nog heet aan toe gaan.

Volgens mij gaan ze na Syrië ook Iran (bondgenoot van Rusland en China) proberen te veroveren. Er zit daar namelijk olie en gas.  Als dat gebeurt, dan zitten we bijna gegarandeerd met WO III.

Dat beloofd.

UPDATE!
Italië, Duitsland, Denemarken, Canada, Saoedi-Arabië, Qatar en Jordanië hebben zich nu ook aangesloten. Frankrijk is de enige die aandringt op een grootschalige interventie. Uiteindelijk wordt het “een serie van raketaanvallen van op zee of vanuit de lucht”. Duitsland en Italië doen enkel mee onder VN-vlag. Denemarken twijfelt.
Van Iraanse zijde horen we dit:  “Militair ingrijpen in Syrië zal Midden-Oosten in chaos storten”  Dit kan volgens mij dan weer zware gevolgen hebben voor de olie- en gasprijs.

Dit is wat de media u niet verteld:

Argentinië bevriest de voedselprijzen

De populistische Argentijnse president, Cristina Kirchner, laat alle voedselprijzen bevriezen, met als gevolg voedseltekorten die kunnen uitmonden in rellen. Ze heeft de inflatiecijfers vervalst zodat men zou geloven dat er weinig inflatie is. In werkelijkheid is er een inflatie van maar liefst 25%. Voor die vervalsing werd ze op de vingers getikt door het IMF.

Het volledige Engelstalige artikel leest u hier.