UITGELEKTE FOTO’S VAN CHEMTRAIL VERSPREIDINGSSYSTEEM

Onderstaand artikel verscheen eerst op Olympic Zion op 16/01/2014 en werd geschreven door: Destiny5D. Voor meer foto’s verwijs ik u graag door naar het originele artikel.

Dit zijn foto’s en beschrijvingen van een informant, van wat lijkt op een chemtrail verspreidingssysteem die aan mij zijn verstrekt. Oordeelt u zelf, maar het lijkt erg waarschijnlijk dat dit systeem wordt gebruikt om chemtrails te verspreiden.

PumpInletAndOutlet.jpg
Ingang en uitlaat van de pomp – Op deze foto staat de diesel motor die het systeem aandrijft.
De pomp zelf is het grote ronde ding links van de grote cilinder die omhoog wijst en waaruit een slang tevoorschijn komt.

2
Leidingen – Dit zijn de leidingen die het vloeistof verplaatsen, van en naar de pomp.

3
Tanks – Ongeveer anderhalve meter hoog en 1.7 meter lang. Ze zijn geinstalleerd in het hoofdruim vlak bij de vleugel-nooduitgangen. Een tank word geleegd aan de ene kant van het vliegtuig door een soort plug. Daarna word de motor op de andere unit aangesloten en sproeit het vliegtuig aan de andere kant de andere tank leeg.

Dit systeem legt veel uit. Ik was jarenlang aan het werk in de vliegtuigindustrie en altijd aan het opletten of ik ergens iets kon ontdekken dat wees op het bestaan van sproeisystemen. Ik twijfelde aan het chemtrail verhaal omdat ik, in alle jaren dat ik aan vliegtuigen werkte, nog nooit bewijs gezien had dat er daadwerkelijk een sproeisysteem bestond. Het kwam niet in me op dat het een verwijderbaar systeem zou kunnen zijn. Dit systeem is zo gemaakt dat het snel geinstalleerd, gebruikt en weer verwijderd kan worden als dat gewenst is. Als het er niet inzit kan het vliegtuig als een normaal 737 vracht-toestel gebruikt worden. Het systeem kan ook van het ene toestel naar het andere toestel verplaatst worden. De hoofdkabineramen zitten slechts vast met een paar schroeven. Als ik het me correct herinner zijn het 8 schroeven per raam. Dan stop je de andere pluggen erin. Er is mij verteld dat er ook een accomodatie is op de gedeactiveerde WC in het vliegtuig, voor het vrijgeven van de afvoer uit de vloeistoftank. Dit is een 737 vrachtvliegtuig dat is omgebouwd van een passagiersvliegtuig. Deze  zijn zeer algemeen. De arbeiders in de fabriek zagen dit ding vooraan in de loods proefdraaien . Water werd gebruikt als testmiddel. Het kwam uit de sproeiers als fijne nevel. Als dit wordt besproeid op enkele duizenden meters hoogte, zouden de mensen op de grond nooit weten dat ze worden besproeid. Mijn vriend zei dat ze het sproeipatroon aan het testen waren en vervolgens de sproeiers naar de achterste ramen te verplaatsen om ze weer te testen. Officieel wordt er gezegd dat deze sprayers, oliedispersiemiddellen (oplosmiddelen) zijn.  Dat was de tweede verklaring. De eerste verklaring was dat het een sproeivliegtuig was. Het bedijf realiseerde zich dat de werknemers dit niet geloofden, en zij lachten er over. Ze wisten genoeg over vliegtuigen om te weten dat dat onmogelijk was.  Dus veranderden ze het verhaal.  De deskundige toezichthouders van de installatie noemen het de Neger-Killer (klootzakken!).  Wanneer het vliegtuig deze faciliteit verlaat zal het naar Afrika worden gestuurd.  Toen deze voorziening werd verhuurd door een ander bedrijf, heb ik daar 15 jaar gewerkt.  Er was nog een ander vliegtuig die daar jaren geleden kwam, en ze vroegen of er bloed resistant tapijt in kon worden gelegd.  Nu, kunt u mij vertellen waarom ze ver van te voren zouden weten dat ze bloed resistent tapijt nodig hebben?  Hoe dan ook, vond ik het opmerkelijk dat dit vliegtuig op weg was naar Afrika. Bron

vertaald door: OlympicZion

PLANETAIRE CATASTROPHE DOOR GEO-ENGINEERING

De planeet is de afgelopen honderd jaar belaagd door vele uiteenlopende wetenschappelijke experimenten. Deze grote sprong van toegepaste wetenschap en technologie heeft een direct effect op een letterlijke explosie van geheime en zeer geclassificeerde operaties die uitgevoerd zijn in de atmosfeer, op het planetaire oppervlak en diep in de aardkorst. Er is echter niets dat zoveel hardnekkige en voortdurende schade heeft toegebracht aan de biosfeer als het DARPA-gesponsorde programma van geo-engineering.

Slechts èèn onderdeel van dit geheime programma van het geo-engineering staat bekend als chemtrails. Voor degenen die nog nooit van chemtrails gehoord hebben, ze zijn niet te verwarren met contrails, die de normale uitlaatdampen die straalmotoren tijdens een vlucht uitstoten. Hier zie je een foto van een groot aantal chemtrails gemaakt door speciale vliegtuigen die uitgerust zijn om deze taak te vervullen.

Chemtrails vernietigen systematisch het milieu wereldwijd

Geoengineeringwatch.org (Deze website is de meest doorslaggevende op het internet met betrekking tot Geo-engineering, chemtrails, en andere hieraan gerelateerde onderwerpen waarin de volgende stelling wordt gehanteerd: Geo-Engineering duwt planeet aarde systematisch naar de afgrond en er is geen weg terug vanwege de samenloop van verschillende destructieve paradigma’s.)

Iedere lezer van dit artikel zou moeten begrijpen dat, als het gaat om de regelrechte vernietiging van de leefomgeving, geo-engineering heerst in zijn potentieel om ervoor te zorgen dat de planeet ongeschikt gemaakt wordt om te leven….elke vorm van leven. Geo-engineering heeft zoveel verschillende aspecten, die elk buitengewoon schadelijk zijn op alle niveaus van de atmosfeer van de aarde, de volledige oppervlakte, en ook de ondergrondse geologie en oceanen van de wereld.

Zo gevaarlijk en weinig begrepen zijn de verregaande gevolgen van dit geweld van geo-engineering dat degenen van ons die zijn ingewijd in dit gebeuren het zien als dat we ons “een minuut voor twaalf” bevinden.

Ten behoeve van de lezer hebben we hier een kleine foto impressie, zodat de twijfel over de hardnekkigheid en meedogenloosheid van chemtrails in de lucht, over de gehele planeet kan worden weggenomen.

Wij hebben ons punt nu wel gemaakt, en dat punt is goed gemaakt. Vind je van niet, dan ben je genoodzaakt om verder te lezen.

Wat is precies een chemtrail? Wat zijn de toxische chemicaliën die ze over ons aan het uitsproeien zijn?

De Chemtrail is een samentrekking van de Engelse woorden chemical(chemisch) en trail (spoor) en daarmee een variant op contrail (condensatie) en (trail). De term verwijst niet naar andere vormen van besproeiing vanuit de lucht, zoals de landbouw spuiten (‘crop dust‘) , cloud seeding, skywriting, ofaerial firefighting. De term verwijst specifiek naar trails (sporen) vanuit de lucht … veroorzaakt door het systematische op grote hoogte vrijkomen van chemische stoffen die niet in de gewone contrails zitten, wat resulteert in een verschijning van karakteristieke luchtsporen.

“De chemtrail … sporen die vliegtuigen achterlaten zijn chemische of biologische stoffen, die op grote hoogte bewust worden bespoten voor doeleinden die niet openbaar aan het grote publiek worden gemaakt en geleid door diverse regeringsfunctionarissen.”

“….Het bestaan van chemtrails… verschijnselen van (streams) die uren anhouden, met hun kriskras, grid-achtige of parralle patronen van strepen, die tenslotte opgaan en grote wolken vormen. Aanhangers zien de aanwezigheid van zichtbare kleurenspectrum in de (streams), ongewone contentratie van lucht sporen in een enkel gebied, of aanhoudende sporen die achtergelaten worden door ongemarkeerde of militaire vliegtuigen die op atypische hoogtes en locaties vliegen als makers van chemtrails.”

– Wikipedia

(Weet u waarom Wikipedia met zo’n nauwkeurige omschrijving zou komen, hoe oppervlakkig het ook is, namelijk omdat er veel meer verborgen wordt gehouden dan zelfs de beste onderzoekers hebben kunnen vaststellen.)

Voor een diepere uitleg en discussie verwijzen we naar de deskundigen, die de chemtrails wetenschappelijk en zo goed als mogelijk hebben geanalyseerd. GeoEngineering Watch

Wat betreft de chemische componenten die zijn gevonden, kunnen deze bekende toxinen niet langer meer worden ontkent. De volgende website is een goede plek om de volgende twee vragen mee te beantwoorden.

Geoengineering & Chemtrails: What In The World Are They Spraying? And Why?

Hier is een lijst van chemische stoffen die routinematig worden verspreid via chemtrail sproeien:

“In het afgelopen decennium hebben onafhankelijke tests van Chemtrails vanuit het hele land laten zien dat het een gevaarlijk, uiterst giftig brouwsel is dat bestaat uit: barium, glasvezel met nano aluminium (bekend als CHAFF), radioactief thorium, cadmium, chromium, nikkel, bloeddelen, sporen van schimmels, ethyleen dibromide en polymeervezels. Barium is net zo giftig als arsenicum en werkt op het hart. Aluminium is schadelijk voor de hersenen. Onafhankelijke onderzoekers en laboratoria blijven aantonen dat de concentratie van deze stoffen buiten alle proporties is. Een paar anonieme klokkenluiders hebben het sproeien hiervan toegegeven.[1]

Wij hebben niet de bedoeling om de onophoudelijke schade voor de menselijke gezondheid die onstaat over de gehele planeet, door de ademhaling en de inname van chemische stoffen die zijn opgenomen in de chemtrails, tot een minimum te beperken. Welk goeds kan er voortkomen uit de ,in het luchtruim gespoten, barium zouten, alumiumoxide, verdampte kwik, strontium 90 of radioactieve thorium? Het is duidelijk dat de extreem schadelijke effecten op de menselijke gezondheid, alsmede alle levende organismen vanzelfsprekend is.

Het is echter niet onze bedoeling om met dit artikel de agenda van de engineering in relatie tot de fysieke organismen te openbaren. Integendeel, de omvang van dit artikel is bedoeld om de meest ingrijpende en fundamentele veranderingen die geo-engineering in de atmosfeer produceert bloot te leggen. Als dit door blijft gaan op een wijze die permanent onomkeerbaar is, zal het menselijke ras worden geconfronteerd met een massa-uitsterving (ELE). Voortdurende, vertraagde, sluipende,onopgemerkte, verderfelijk voor levende organismen, maar desondanks een massale uitsterving.

Geo-engineering is een begrip dat zeer geavanceerde vormen van toegepaste wetenschap entechnologie omvat. Het omvat ook diverse nieuwerwetse chemische stoffen en synthetische materialen, wetenschappelijke buiging van de fysische werkelijkheid, alsook een assortiment van reverse engineered modaliteiten die worden gecombineerd om specifieke resultaten te produceren. Vanwege de complexiteit van deze, voornamelijk gevaarlijke en ondoordachte experiment, kan er een oneindig aantal verwisselingen worden uitgevoerd op een bepaald tijdstip of plaats. Daarom kan het aantal mogelijkheden voor zaken die misgaan exponentieel worden versterkt.
Vanzelfsprekend krijgt The Butterfly Effect een nieuwe en dramatische betekenis in de context vangeo-engineering, omdat er nooit iets gebeurt in het vacuüm op deze blauwe bol van ons. Hoe meer de wetenschappelijke gemeenschap pogingen doet om ons weer te manipuleren (bijv. manipuleren van aardbevingen en tornado’s, of het creëeren van regenwolken) des te meer het boomerang effect zijn verankering vindt.

“A butterfly flaps its wings somewhere and the wind changes, and a warm front hits a cold front off the coast of western Africa and before you know it you’ve got a hurricane closing in. By the time anyone figured out the storm was coming, it was too late to do anything but batten down the hatches and exercise damage control.”

― Karen Marie Moning, Darkfever

Waar Contrails Verdwijnen, blijven Chemtrails hangen!

Voor diegenen van jullie die nog nooit een echte chemtrail-sprayend vliegtuig hebben gezien, zijn hier wat foto’s.

HAARP-gegenereerde frequenties worden getransporteerd via chemtrail-beladen luchten

De snelle vermeerdering van het chemtrail gesproei over de afgelopen jaren heeft ervoor gezorgd dat er een sterk toegenomen de mogelijkheid is voor het verspreiden van frequenties door deze nieuw verworven gefabriceerde ‘atmosfeer’. Deze frequenties zijn ingesteld om een aantal verschillende resultaten te bewerkstelligen, waarvan de belangrijkste het vertragen van de opwarming van de aarde is. Het fenomeen dat zich momenteel overal manifesteert op de planeet.

Vanwege zulke noodlottige pogingen om drastische veranderingen in weerpatronen te bewerkstelligen, zien we nu droogte waar ooit veel regen viel, en moessons (regentijden) waar ooit droogte was.

Zo zijn er locaties in Noord-Californië en Oregon waar voor zes maanden geen regen viel. De bossen in dat gebied zijn letterlijk stervende als gevolg van het gebrek aan water en hun daaruit voortvloeiende verzwakking voor ziektes en dodelijke plagen.

Ook zijn er gebieden in het zuidoosten, zoals Florida en South Georgia, die sinds de recente geschiedenis hun eerste moesson(regentijd) seizoen hebben gehad. De meteorologische dynamiek van deze radicale verschuivingen worden direct veroorzaakt door geo-engineering.
Hoewel dit in feite een zeer ingewikkeld verhaal is, en soms bijna niet te geloven is, is er verzameld overtuigend bewijs dat ondersteunt dat de weerpatronen over de gehele wereld drastisch worden veranderd door deze uiterst kortzichtig atmosferische projecten. De onvermijdelijke paralelle verwoestingen, giftige bijwerkingen en onbedoelde gevolgen die worden veroorzaakt door dezealomtegenwoordige chemtrails, (en geo-engineering technologieën) zullen het mileu wereldwijdvoorgoed verwoesten.
In het volgende deel van onze tekst zullen we de geo-engineering agenda blootleggen, die aanleiding heeft gegeven tot deze climatologische afwijkingen. Wanneer we de gehele invloed hiervan bekijken over de hele wereld, komt hieruit naar voren dat de weerspatronen op planeet aarde nooit meer hetzelfde zullen zijn. Het is precies om deze reden dat de Cosmic Convergence Research Group (CCRG) begonnen is met deze serie over Geo-engineering en Chemtrails.
Het leven op aarde is in enorm gevaar
Er is wellicht geen groter gevaar voor het leven op aarde dan het geo-engineering probleem. Een van de hoofdredenen hiervoor is dat het verborgen blijft en ontkent wordt door de overheden overal ter wereld. Hierdoor kan het onverminderd doorgaan, en uitgebreid worden met elke draaing van de aardbol.
Degenen van ons die weten en hebben gezien hoe uitzonderlijk destructief de resultaten zijn, en hiertegen hebben geprotesteerd, hebben te maken gekregen met een enorme verzet. Wij zijn van plan om de redenen achter deze ongeëvenaarde sabotage te gaan uitzoeken en te onthullen hoe belangrijk het is dat de mensheid deze agenda voor eens en altijd beëindigd.

Voor redenen die duidelijk zullen worden, beveeld de CCRG aan om deze volgende twee videos te kijken en te verspreiden.

What in the World Are They Spraying? (Full Length)

Why in the World are They Spraying? (Full Length Documentary)

Conclusie:

Hoe kan er mogelijkerwijs een conclusie zijn naar aanleiding van dit inleidende stuk over geo-engineering, terwijl we nog nauwelijks onder de oppervlakte zijn gekomen?

Als gletsjers, die millenia lang overleefd hebben, smelten in een record tempo, en de poolkappen voor onze ogen uiteenvallen, beginnen we de ernst van de situatie pas in te zien. Als men objectief de weersomstandigheden van de afgelopen tien jaar zou gaan analyseren, wordt het al snel duidelijk dat er krachten aan het werk zijn die niet vertraagd kunnen worden. Elke poging hiertoe zal de zaken alleen maar erger maken. En dat heeft het ook gedaan

Vanwege de vasthoudendheid van de mensheid om voor eigen god te spelen met moeder natuur, is de normale balans onherstelbaar veranderd. Terwijl de wetenschappelijke gemeenschap een ‘farmaceutische benadering’ blijft toepassen om dingen te verbeteren, wordt het duidelijk dat er veel ergere scenarios in werking zijn gesteld. Door het behandelen van de symptomen van een planetaire verandering die zijn pad moet volgen, hebben de verantwoordelijke overheden en corporaties eigenlijk slechts meer brandstof op het vuur gegooid. Het vuur van het broeikaseffect (of de globale opwarming van de aarde) zal niet uitgaan tot moeder aarde klaar is met de door haar vereiste periode van hernieuwing en wedergeboorte.

Het is nu tijd voor de planetaire bevolking om deel te nemen aan, in plaats van het belemmeren van, dit noodzakelijke process van planetaire metamorphose.

Endnotes:

[1] “Chemtrails: The Consequences of Toxic Metals and Chemical Aerosols on Human Health” By Dr. Ilya Sandra Perlingieri, Global Research, May 12, 2010

Required Reading:

To fully understand why such a fundamentally flawed geo-engineering paradigm

was even created, the following essay will provide some answers:

Cosmic Convergence Accelerates Epochal Planetary Transformation

Photo-documentary of Chemtrail Equipment/Apparatus:

Cosmic Convergence Research Group

Submitted: September 11, 2013

Author’s Note:

The key take-away from this essay is that geo-engineering represent perhaps the single greatest threat to the biosphere. Because of its pervasiveness and profundity, geo-engineering has the potential to perpetuate numerous self-destructive feedback loops many of which have already been operative for zdecades.

Especially when considered in the context of 2012 and beyond catastophism, geo-engineering may very well provide the straw that breaks the back of Planet Earth. Why? Because of the convergence of so many other ongoing events and processes – both manmade and naturally occurring on the earth and within the solar system – which present considerable stresses to the planetary living environment.

When the multitude of ecosystems start to collapse around the world, those breaking points become history. Each of them may eventually translate to a point of no return, if they haven’t already. As certain key environmental thresholds are exceeded, humankind is challenged to reverse trends which may no longer be possible to reverse. Too many detrimental and/or counter-productive trajectories are already pointing northward.

It is in this global context that geo-engineering can produce many awesome, unknown, and irrevocable unintended consequences. It appears to serve as a trigger for much of what has already been thrown out of balance. By working synergistically with other negative feedback loops, geo-engineering can also serve to significantly reinforce, and accentuate various downward spirals of planetary and atmospheric degradation.

That’s precisely why it must be terminated — NOW!

Vertaald door: OlympicZion.nl Destiny5D
Bron: http://cosmicconvergence.org/?p=3789
Zie ook:
Advertenties

De mythes van werkzekerheid en economische groei

Het was mijn bedoeling om een eigen visie neer te schrijven over de mythe van werkzekerheid. Tot ik onderstaande facebookpost tegenkwam van  Tim IJkelenstam:

Werken moet, maar is dat ook écht zo? We moeten werken tot we 65 jaar zijn. Als we logisch na gaan denken, is er helemaal geen werk meer voor ons allen, omdat steeds meer werk geautomatiseerd wordt. Dus dat doorwerken tot 65 jaar, gaat binnenkort ook niet meer op. We moeten veel minder gaan werken en meer gaan bezig houden met zaken waar het leven echt toe dient. Het systeem is al lang niet meer geschikt en volledig achterhaald.
In Japan kun je goed zien wat er mis is. In Japan staan mensen de hele dag met een verkeersbord in de hand als baan en zijn ook nog heel erg trots op deze baan. Ook wordt gras van sportvelden er vaak met kleine schaartjes geknipt.

Wie denkt, dat er over 5 jaar nog zo veel leerkrachten nodig zijn, met de huidige computers, iPad en tablet’s, die moet nog een keer denken. Dingen veranderen nu heel snel en mensen ontwikkelen zich door internet, nu in de richting, die ze écht interesseert. Hiermee wil ik aangeven, dat er over de hele wereld, banen gecreëerd worden die eigenlijk geen echt nut hebben en het wordt de hoogste tijd, dat we even na gaan denken over wat we eigenlijk aan het doen zijn.

Door het feit dat inkomen aan werk verbonden is, kan het op dit moment niet anders, dat er banen verzonnen worden om dit compleet verouderde systeem in stand te houden. Er worden door mensen bij de overheid, wetten gemaakt en die moeten weer gecontroleerd worden en zo worden banen gecreëerd. Ook worden veel banen in stand gehouden, door producten een korte levensduur te geven, door deze van slechte materialen te maken terwijl er genoeg duurzame alternatieven zijn.
Als je kijkt welke banen echt nuttig voor ons mensen zijn, dan kun je 80% van de banen schrappen. Een groot deel hiervan bestaat uit het onder controle houden van ons, de bevolking. De heersende machten moeten ons dom houden, en daar krijg je ook arbeidsplaatsen door. Denk aan media, politie en gemeenten. Tevens is het zo, dat het systeem er voor zorgt, dat veel geld naar boven geschoven wordt, door dit systeem. Banken, corporaties, defensie( wapenindustrie), verzekeringen en nog veel meer groot kapitaal bezitters, zijn erbij gebaat, dit systeem in stand te houden. Zo wordt er steeds meer macht naar boven geschoven en worden wij steeds meer slaaf gemaakt en gehouden. En we worden druk gehouden, waardoor we niet de tijd hebben, om te ontdekken, wat voor een spelletje er met ons gespeeld wordt. Het is dan ook erg belangrijk voor die gene die aan de macht zijn, dat we hard blijven werken, ook al is het eigenlijk nutteloos. Eigenlijk zegt de NWO (New World Order) het zelf. 90% van de mensen is voor hun overbodig. De overgebleven 10% is makkelijk in staat alles te produceren, wat er nodig is. Gelukkig zijn we nog niet helemaal aan de NWO overgeleverd en ontwaken we nu met grote aantallen. Het is wel 5 voor 12 nu! Één dag in de week werken voor iedereen! Meer werk is er niet.

Mensen zullen nu zeggen, dat als ze geen werk meer hoeven te verzetten om ons in alle behoeftes te voorzien, dat ze niet weten, wat ze dan zouden moeten doen. We zullen dus moeten gaan wennen aan zaken als, kinderen te leren wat er echt toe doet en een geweldige opvoeding te geven, ouderen helpen en hun een echte goede oude dag te geven. Ook zaken als spirituele ontwikkeling, spelletjes, sporten, natuur dienende werkzaamheden, het verbouwen van groenten en fruit en vele andere activiteiten zullen we dan kunnen gaan ontwikkelen. Het is natuurlijk een heel vreemde gedachte om werk te zien als een bezigheid, tot je oud bent en dood gaat. Er zijn tal van zaken die we heel goed kunnen gaan doen. De aarde zal snel een paradijs worden, als we al onze energie in het bevorderen en creëren van een prachtige planeet zouden stoppen.
Ook het verbinden van mensen onderling zal een zeer positieve uitwerking hebben. We zijn creatief genoeg, om dan leuke en nuttige dingen te kunnen gaan doen. En we gaan erg mooie dingen ontwikkelen die ons een heel ander gevoel op aarde laat beleven. Dieren kunnen de aandacht en zorg krijgen die ze verdienen en zo kan ik nog een tijdje door gaan. Het wordt dus echt tijd, dat we gaan wennen aan een wereld, waar we veel tijd over gaan houden en we ons met onze echte ontwikkeling bezig kunnen gaan houden. Er zullen dit jaar tal van nieuwe ontwikkelingen aan jullie gepresenteerd worden, zoals gratis energie, een ander kijk op gezondheidszorg en voeding, de ziek-maken-en-ziek-houden tactiek van de farmaceutische industrie, de echte reden voor oorlogsvoering, de frauderende banken gaan met de billen bloot, de echte intenties van de overheden wereldwijd ( NWO slaves) enz …  

Laat dit allemaal eens goed tot je doordringen mensen. Je hoeft niet slim te zijn om te snappen, dat we aan een eind zitten van een oud systeem, simpelweg omdat de technieken (automatiseringen) ons bevrijd hebben van het “werken tot je dood” systeem. Banen, die je duidelijk op een foto vast kunt leggen, zijn de banen die er toe doen. De rest is voor het grootste deel, onnodig bezig houden van mensen. Het systeem houdt ons aan het werk. Niet het nut, van dit werk.
En dan is er ook nog economische groei.

Om groei te hebben is er winst nodig. Om elk jaar opnieuw winst te hebben, moet er continue meer en meer verkocht worden. Door de toenemende automatisatie wordt alles alsmaar goedkoper, waardoor er nog meer moet verkocht worden om dezelfde winst te halen.

Door diezelfde automatisatie is er almaar minder werk voor de toenemende bevolking, waardoor meer en meer mensen zonder werk komen te zitten. Geen werk is minder inkomen, wat wil zeggen dat men minder en/of goedkoper gaat kopen.

Om meer te kunnen produceren zijn er ook meer en meer grondstoffen nodig. Maar dat gaat niet. We hebben op aarde een gelimiteerde hoeveelheid grondstoffen. Kort gezegd: Constante groei is onmogelijk op een beperkte planeet.

Begint er een belletje te rinkelen?

Dat is nog niet alles: Door dat er meer en meer zonder werk komen te zitten, stijgt de factuur voor de overheid. De babyboom generatie van net na WOII gaat nu massaal op pensioen. Nog een zware factuur. Wie gaat dat betalen? Juist, u en ik. Door nog meer belastingen en minder aftrekbare uitgaven. En ook nóg meer regels en wetten die overtreden kunnen worden.
Zoals ik in een vorig bericht al schreef: België, en met uitbreiding heel Europa, is een politiestaat aan het worden. Waar alles verboden is behalve wat mag en dat is verplicht.

In de mainstream media (TV, radio, krant, boekjes) zul je dit niet gauw tegenkomen, omdat die net de elite of NWO dienen of er door gecontroleerd worden. Overheidsdiensten zullen het u ook niet vertellen. Noch de multinationals.

Voor wie nog in dromenland verkeerd: WAKKER WORDEN!!!

Beleefde reacties zijn ten strengste verboden.

Miljoenen mensen zijn ten onrechte behandeld voor kanker terwijl ze geen kanker hadden!

Meer erkenning voor Complementaire geneeswijzen

Bron http://www.nujij.nl/gezondheid/miljoenen-mensen-zijn-ten-onrechte-behandeld-voor.26726071.lynkx 

Cancer-Cell

(Health Secrets) Een aanzienlijk aantal mensen, die behandelingen hebben ondergaan voor de diagnose kanker, (vooral borst- prostaat- en darmkanker) hebben ‘de ziekte’ waarschijnlijk nooit gehad! Dit geeft een nieuw rapport aan dat is gemaakt in opdracht van het Amerikaanse National Cancer Institute (NCI).

Online is dit rapport gepubliceerd in hetJournal of the American Medical Association(JAMA). Dit instituut geeft aan dat deze verkeerde diagnose van kanker gezien wordt als de belangrijkste oorzaak van de ‘groeiende kanker epidemie’ en dat waarschijnlijk miljoenen mensen onterecht zijn behandeld voor kanker met chirurgie, bestraling en chemotherapie. In werkelijkheid hadden zij geen kanker!

Het rapport geeft aan dat de manieren waarop veel kankers zijn gediagnosticeerd niet kloppen. Gediagnosticeerde borstkanker bijvoorbeeld is vaak geen borstkanker maar een goedaardige aandoening, een ductaal carcinoom in situ (DCIS).Er zijn echter talloze miljoenen vrouwen met DCIS waarbij een verkeerde diagnose is gesteld: het hebben van borstkanker. Vervolgens zijn…

View original post 457 woorden meer

40 Privacy schendingen als je de Facebook-app op je telefoon hebt

Heb je een smartphone met de Facebook-app erop? Dan heb je GEEN privacy meer.

Bij vlagen

Facebook-app-cropped-DSC_2651

Tekst en foto: Frank De Kleine (foto via Flickr, some rights reserved)

Waarom maakt Facebook foto’s en video’s met onze telefoons, zonder dat onze bevestiging nodig is? En waarom doen de apps van de Rabobank en Whatsapp dit ook? Waarom filmen en fotograferen deze bedrijven ons in het geniep?

Sinds de onthullingen van Edward Snowden weten we dat de Amerikaanse geheime dienst NSA op grote schaal burgers bespioneert (plus zeker 35 wereldleiders). En ze doen dat op zo’n grote schaal en met zoveel detail, dat zelfs de federale rechter dit als ‘bijna Orwelliaans‘ bestempelde. Natuurlijk wisten we allemaal al langer dat commerciële bedrijven als Google en Facebook heel veel van ons weten. Maar nu blijkt dat we op een glijdende schaal zitten; het gaat van kwaad tot erger. De NSA heeft via PRISM rechtstreeks toegang tot onze gebruikersgegevens in de databases van 9 internetreuzen (waaronder…

View original post 1.787 woorden meer

Geheim EU-akkoord: Lidstaten moeten trouw zweren aan Nieuwe Wereld Orde

Artikel integraal overgenomen van Xander 28-11-2013 als vervolg op een eerder bericht op deze blog.

EU gaat kritische stemmen op internet aanpakken – ‘Vrijhandelsakkoord met VS is ticket naar de hel’

De EU heeft in de afgelopen weken een geheime top in Brussel georganiseerd, waar de lidstaten zullen moeten beloven allen met één positieve stem te spreken over het nieuwe vrijhandelsverdrag (TTIP) met de VS. In het niet aan het publiek bekend gemaakte akkoord spreken de EU-regeringen af uitsluitend de voordelen van het TTIP, wat niets anders dan de volgende stap naar een Nieuwe Wereld Orde is waarin er vrijwel niets overblijft van de soevereiniteit van de landen, te benadrukken.

Nationale jurisdictie wordt beperkt

Behalve het verdwijnen van onze laatste restjes zelfbeschikkingsrecht zal het TTIP ook de nationale jurisdictie fors beperken. Dat betekent dat we bijvoorbeeld de zeggenschap over onze veiligheid en gezondheid kwijtraken. De EU wil dat deze zaken echter niet in het openbaar worden besproken. Het enige wat de Europese overheden in de ogen van Brussel mogen benadrukken is dat het TTIP zorgt voor nieuwe banen en economische groei.

Dat moet voorkomen dat andere volken, maar vooral de Amerikanen, wantrouwig worden. Het buitenland moet de indruk krijgen dat het TTIP enkel voordelen heeft, het ‘geluk’ van de burgers op het oog heeft, en de Europese bevolking er daarom pal achter staat. Aan de overkant van de oceaan mag men geenszins de indruk krijgen dat Van Rompuy, Barroso en de EU-commissarissen zwakkelingen zijn voor wie in realiteit steeds minder draagvlak is.

Kritische stemmen op internet aangepakt

Behalve geheimhouding en positieve berichten in de media gaat de EU ook alle kritische stemmen op met name het internet aanpakken. Hoe dat precies in zijn werk zal gaan is niet duidelijk, maar eerder dit jaar kwam al in het nieuws dat de EU eigen ‘trollen’ gaat inzetten, om op forums, blogs en websites ieder negatief bericht over Brussel tegen te gaan en zo mogelijk belachelijk en ongeloofwaardig te maken.

Daarnaast gaat de EU zelf propaganda voor het TTIP verspreiden. Ook zal er ‘intensiever dan normaal’ met het Europese parlement worden samengewerkt, zodat dat straks niet alsnog dwars gaat liggen.

‘Meeste verstrekkende verandering in jaren’

In het document geven de eurofielen in Brussel toe dat het verdrag de meest verstrekkende verandering van de Europese samenleving in lange tijd is, omdat het TTIP veel meer inhoudt dan enkel een traditioneel vrijhandelsakkoord, en een forse stap naar een politieke Nieuwe Wereld Orde betekent. Daarbij zet de EU-Commissie in op transparantie – niet voor de burgers, maar voor lobbyisten en de industrie, die nauw bij dit ‘complex’ genoemde proces worden betrokken.

De burgers kan men niet op de hoogte stellen, want ‘de onderhandelingen vereisen een hoge mate van vertrouwelijkheid, als ze met succes moeten worden afgesloten.’ Dat is precies de Nieuwe Wereld Orde zoals de EU (nvdr: lees: elite) die graag ziet en in de praktijk brengt: achterkamertjespolitiek met lobbyisten, propaganda voor de burgers, kritiek monddood gemaakt.

‘Ticket naar de hel’

De nieuwe grote Duitse regeringscoalitie tussen CDU/CSU en de SPD heeft letterlijk verklaard dat de onderhandelingen over het verdrag alleen kunnen slagen als er ‘geen parlementaire controle en gerechtelijke bescherming’ in wordt opgenomen.

U leest het goed: de nieuwe regering in Duitsland heeft zwart op wit het einde van de democratie aangekondigd, ten gunste van een ongekozen eliteclubje, dat voortaan op alle gebieden de dienst in Europa zal uitmaken. De Duitse site DWN constateert dat bondskanselier Merkel en SPD-leider Sigmar Gabriel hiermee ‘een ticket naar de hel hebben gekocht’.

 

Over hetzelfde onderwerp bericht ook DeWereldMorgen.
Ook andere media hebben hier al over bericht. Zoek gerust eens op. Ook op YouTube kan u een en ander vinden hierover.
Al zal u niet veel vinden, omdat dit strikt geheim moest blijven.