Bescherming van pedofielen, deel 2.

Deze middag kreeg ik van een kennis een email waarin het onderstaande te lezen stond. De tekst zelf is geschreven door een zekere Marc Grammens, welke ik niet ken. Diezelfde tekst kan je ook hier terugvinden.

“Een chanteerbaar eerste minister?

Als EIio di Rupo nu of later Belgisch eerste minister wordt, dan moeten de autoriteiten en de pers ervan uitgaan dat zijn
verleden in de internationale media zal worden opgerakeld, en over dat verleden is door toedoen van ondermeer toenmalig eerste minister Jean-Luc Dehaene niet alles bekend.

Er kunnen dus nog geraamten uit de kast vallen.

Als de Britse pers een deelnemer aan het overleg tussen Europese regeringsleiders als een van pedofiele seksuele
praktijken verdacht eerste minister kan te kijk stellen, zal ze zeker niet nalaten dat te doen. En meteen zal ook de reputatie van België – dat nog steeds in de wereld bekend staat als het land van Dutroux – weer duchtig in het gedrang komen. Het was immers een publieke schande dat Di Rupo, toen serieuze verdenkingen bij zijn levenswandel werden geuit, niet is moeten aftreden.

Met andere woorden: in het dossier-Di Rupo van de jaren negentig van vorige eeuw versmelten verdenkingen van seksuele omgang met kinderen en een politieke doofpottenbeleid.
Toen de doofpot een feit was, zei Hugo de Ridder (in De Nieuwe Panorama, 6.11.97) woordelijk dat Dehaene Di Rupo niet had mogen handhaven als vice-premier, want Di Rupo “gaf toe dat hij wisselende seksuele kontakten had gehad met jongeren”.
De Ridder vond dit “een ongeoorloofd machtsmisbruik van een minister”, vandaag zou men zeggen: geen geringer machtsmisbruik dan wanneer een bisschop dit doet.

De zaak begon met een onbetrouwbaar getuigenis van een fantast. De aanklacht die daaruit voorvloeide, werd terecht geseponeerd door het gerecht. Maar onder tussen waren er nog tenminste twee stevige dossiers wegens pedofilie tegen Di Rupo samengesteld, en die waren wel serieus.
De dossiers kwamen onder politieke invloed bij het Hof van Cassatie terecht, waar ze tot ergernis van de procureur-generaal in de vergeethoek belandden. De regering-Dehaene kon aanblijven, en de waarheid over de beschuldigingen tegen Di Rupo werd niet meer achterhaald, zelfs niet meer onderzocht.

Toenmalig PS-voorzitter Busquin had zijn beschermeling Di Rupo gered door met een regeringscrisis te dreigen.
Het Hof van Cassatie kwam er aan te pas op initiatief van de Kamer, die aan dat Hof de taak had toegekend om de beschuldigingen tegen een minister in funktie (Di Rupo was vice-premier) te onderzoeken. In de praktijk werd het onderzoek zo onttrokken aan de bevoegde speurders.
Mw Liekendael, procureur-generaal, had het later publiek (De Standaard, 2.9.98) over een “onaangename ervaring” en betreurde dat dit te maken had met “de moreel verwerpelijke levenswandel van in opspraak gekomen ministers”.
Van zijn kant vertelde de Brusselse procureur Van Oudenhove aan de bevoegde Kamercommissie over een doofpotoperatie.
De aanwijzingen tegen Di Rupo waren volgens hem (DeStandaard, 21.11.96) genoeg om een gewone invervolgingstellling te bevelen, maar dat is door de tussenkomst van de Kamer niet gebeurd.

Het dossier waar de Kamerleden dienden over te oordelen en dat zij, door het naar Cassatie te verwijzen, aan het gerecht onttrokken, was inmiddels de inzet geworden van een partijpolitiek spel.
Het gerecht kreeg voor dit onderzoek ongewone beperkingen opgelegd. Volgens Dirk Achten in De Standaard (Hoofdart., 22.11.96, onder de sprekende titel “Kan dit nog?”), reageerden vele politici “met sprakeloze verbazing” op “de beschermingsoperaties rond Di Rupo”, die operaties, aldus Achten, duwen “het prestige van de regering naar een dieptepunt’.
De regering-Dehaene moest op dat moment op eieren lopen om in leven to blijven, en kon zich geen twist met de PS veroorloven.
Dehaene was politiek verplicht Di Rupo te beschermen hoewel er volgens procureur Van Oudenhove “voldoende ernstige feiten voorlagen om Di Rupo in beschuldiging te stellen”.
De politiek verhinderde dit, “een schande” volgens Van Oudenhove (De Standaard, 21.11.96). Door een juridische spitsvondigheid wist de Kamer wel het dossier maar niet de man Di Rupo, naar Cassatie (dat over ministers in functie dient te oordelen) te verwijzen, zodat Di Rupo buiten schot bleef.
Deze formule, die leidde tot een feitelijke seponering, werd in de toenmalige CVP doorgedrukt door Dehaene. Hij hield staande dat het dit was, of een regeringscrisis en nieuwe verkiezingen.
Door een “bruut machtsspel” (De Standaard, 14.12.96) werd Di Rupo door de politiek, tegen de mening van het gerecht in, witgewassen van pedofiele en derhalve strafbare seks.
Busquin verdedigde dit met te zeggen dat het “privé-leven” van politici niemands zaken zijn, en vergat het te hebben over misdadige pedofiele toestanden (De Standaard, 19.11.96). Tot degenen die participeerden in de witwasoperatie behoorden de toen jonge CVP’ers Tony van Parys en Jo Vandeurzen.
De wet, die dezelfde is voor Henegouwse socialisten als voor Vlaamse priesters, verbiedt seksuele contacten van meerderjarigen met jongeren.
Di Rupo heeft nooit expliciet ontkend dat dit hem was overkomen.Volgens het parket betrof slechts één procent van de getuigenissen in de dossiers al te lichtzinnige en ongeloofwaardige verklaringen (De Standaard, 11.12.96).
In het Brusselse homomilieu werden vele jongeren tot lang na het seponeren van de zaak nog ondervraagd over hun contacten met Di Rupo (Het Laatste Nieuws, 2.7.98).
Ook kwamen dossiers naar boven uit Bergen over het leven van Di Rupo in de stad waar hij burgemeester was (Het Laatste Nieuws, 10.7.98), plus dossiers uit Namen uit het jaar 1996 (De Morgen, 5.3.98). Het Duitse weekblad Der Stern (1.3.97) bezorgde zijn lezers een vrijwel volledig overzicht van alle beschikbare feiten en aantijgingen.
Geheel afgezien van de strafbare feiten, wat hierover te denken? Dit schreef Manu Ruys over Di Rupo in De Standaard van die dagen (22.11.96):
“De nummer twee van de regering (Di Rupo, in de regering-Dehaene is een 45-jarige man die over macht, prestige en geld beschikt, nachtelijke bars frequenteert, intieme relaties zoekt met sociaal zwakkere jongeren, en vragen naar hun leeftijd ontwijkt of niet relevant noemt.
Ook als het niet om minderjarigen gaat, blijft de politieke vraag of zo’n man als vice-premier het land en de koning kan vertegenwoordigen. Het gerecht werd in zijn eer en reputatie gekwetst. (…) Het is de regerende coalitie die verkrampt en beschaamd zijwegen opgaat om de positie van het kabinet te redden”.
Wil een land door zijn keuze van de eerste minister geassocieerd worden met iemand die vluchtige seksuele contacten onderhoudt met minderjarigen?
Iemand die in zijn vrije tijd het nachtleven van Brussel, Luik of waar dan ook, opzoekt, – iemand die, los van schuld en onschuld, in zijn privéleven politiek onaanvaardbare risico’s neemt, die dus een milieu frequenteert dat misbruik kan maken van zijn kwetsbaarheid?”

We Are Change Belgium schreef er in 2010 ondermeer dit over:

“De beschuldigingen tegen Maurice Lippens, een vooraanstaande en invloedrijke figuur in Belgenland, zijn gebaseerd op de zogenaamde X-dossiers. Die vloeiden voort uit de Dutroux-affaire. Een Belgische vrouw stapte in 1996 naar de politie omdat zij niet alleen claimde nieuwe belastende feiten over Marc Dutroux te hebben, maar vooral ook over het horror-pedonetwerk waarvan hij deel zou hebben uitgemaakt. Zij beweerde als kindprostituee slachtoffer te zijn geweest van de meest huiveringwekkende perverse seksuele handelingen en zou tevens getuige zijn geweest van martelingen en moorden op andere slachtoffertjes. De vrouw werd getuige X 1 genoemd, trad later in de openbaarheid en bleek Regina Louf te heten. En Regina noemde man en paard. Onder meer de broers Maurice en Leopold Lippens – de laatste is sinds jaar en dag burgemeester van de badplaats Knokke.”

Voor de volledigheid kunt u ook nog kijken naar een volledig verslag over de zaak Dutroux van de Nederlandse TV omroep Zembla.

Advertenties

Raakt onze planeet echt overbevolkt?

Tegenwoordig zijn we ongeveer met zijn 7 miljard. Volgens sommigen is dat teveel. Anderen zeggen dat onze planeet gerust twee keer zoveel mensen kan dragen. Zijn we binnenkort dan echt met teveel? Volgens Rutger Bregman wel.

De auteur van het artikel schrijft:
“Demografen verwachten dat de wereldbevolking nog zal doorgroeien tot 9 miljard in 2050 en 10 tot 11 miljard in 2100, om daarna weer te krimpen.  En het leuke aan demografen is dat ze zo ongeveer de enige wetenschappers zijn die goed kunnen voorspellen. De huidige omvang van de wereldbevolking is in de jaren vijftig ook heel aardig voorspeld.”

Hij vergeet hier wel een en ander te melden:
1) WO III staat mogelijks voor de deur.
2) Een verwoestende CME vanuit de zon is nog steeds mogelijk.
3) De Yellowstone supervulkaan kan elk moment gaan springen.
4) Tegen pakweg 2030 – 2040 wordt geen olie meer opgepompt, waardoor een hele hoop machines (oa landbouwmachines, transportvoertuigen, e.d.) zullen stilstaan. Met als gevolg dat veel van het voedsel niet meer kan geoogst worden, laat staan dat het kan vervoerd worden. En een mens heeft nog altijd eten nodig om te kunnen leven.
5) Het aards magnetisch veld is serieus aan het verzwakken, wat een teken is dat de polen van de aarde binnenkort (wanneer?) kunnen draaien. Dit resulteert nu al in extra vulkaanuitbarstingen, aardbevingen, sinkholes, zware orkanen, enz.

Door al deze zaken is het cijfer van 10 tot 11 miljard mijns inzien toch fel overdreven. Vergeet ook niet dat de NWO, elite, cabal, of hoe je ze ook noemen wil, het plan heeft om de wereldbevolking te doen inkrimpen tot 500 miljoen die dan zullen dienen als werkslaven.

 

Verder schrijft hij:
“Gelukkig heeft het echtpaar Gates dat door. Als kinderen worden gevaccineerd, genoeg te eten krijgen en hun gezondheid erop vooruitgaat, kunnen ouders erop rekenen dat hun kroost blijft leven. Pas dan besluiten ze minder kinderen te krijgen. ‘Het redden van levens leidt niet tot overbevolking,’ schreef Melinda Gates vorige week nog. Melinda Gates schreef dat in de jaarlijkse brief van de Gates Foundation.‘In feite is het precies andersom.’ ”

In vaccinaties zit er oa kwik en ander vergif. Een van de gevolgen is dat het autisme kan veroorzaken. Daarbij, als je je kind vaccineert, dan geef je het immuunsysteem van je kind niet de kans om zich goed te ontwikkelen.
Vergeet ook niet dat de stichting van het echtpaar Gates gesponsord wordt of samenwerkt met Monsanto, een chemisch bedrijf. Die laatste is producent van oa Roundup, Agent Orange (gebruikt tijdens de Vietnam oorlog), en fervent voorstander en fabrikant van GMO’s. Het is al bewezen dat GMO’s niet gezond zijn om het zacht uit te drukken.

 

Ook schrijft hij:
“Een kolossaal probleem zelfs. Maar dan heb ik het niet over bevolkingsgroei, dan heb ik het over economische groei. Niet over overbevolking, maar over overconsumptie. Over onszelf dus. De data laten weinig ruimte voor twijfel: de rijkste 1 miljard van de wereldbevolking is verantwoordelijk voor meer dan de helft van alle CO2-uitstoot. Slechts zeven zondaars – de VS, China, Rusland, Brazilië, India, Duitsland en Engeland – hebben tussen 1906 en 2005 meer dan 60 procent van alle broeikasgassen uitgestoten. The New Scientist schreef onlangs over deze grootste ‘zondaars’. Wetenschappers zijn het erover eens: de aarde warmt op, mede door ons.”

Die wetenschappers hebben gelijk als ze zeggen dat de aarde opwarmt. Maar het is niet door de mens.
Hoe kan CO2 nu verantwoordelijk zijn voor de opwarming als er in de atmosfeer slechts 0.03% van het gas aanwezig is?
Als CO2 dan toch zo slecht is voor deze planeet zoals sommigen beweren, hoe komt het dan dat tuinbouwers met een serre CO2-generatoren kopen om de plantengroei te verdubbelen?
Maar wie of wat warmt de planeet dan op, zul je je afvragen? Tja, wat zorgt er voor dat het hier op aarde warm genoeg is om te leven? Tip: kijk eens bij een kraakheldere hemel naar boven. Wat zie je?
Heel die hetze over CO2 geeft de elite de kans om er dik veel geld aan te verdienen.
Ze gaan als volgt te werk: Ze willen geld zien. Als ze het gewoon gaan eisen, dan staat het volk op straat. Dus zo gaan ze het niet doen. In plaats daarvan creëren ze het probleem door via de media te vertellen dat te veel CO2 gevaarlijk is voor het milieu en steken de schuld van het “teveel aan uitstoot” bij het volk. Dat heeft hen een excuus om er belasting over te heffen.
Het gevolg is dat er een enorme industrie ontstaan is rond windmolens en zonnepanelen. En daar zitten de grote winsten. En de taksen.
Even opletten: eens de Yellowstone supervulkaan uitgebarsten is, dan kunnen we hier een mini-ijsstijd verwachten die enkele eeuwen kan duren. Net zoals vroeger net na de veertiende eeuwse crisis waarover een eerder bericht handelde.

De overwinning nabij!

Onderstaand artikel werd geschreven door Martin Vrijland.

Als u Barack Obama ziet dan dacht u een paar jaar geleden waarschijnlijk nog aan “Change”. De volslagen onbekende Obama kwam uit het niets als de gekleurde verlosser die ook de Amerikaanse deelstaat Europa wist te overtuigen met zijn gesprekshypnose technieken. De woorden die hij gebruikte gingen gepaard met handgebaren. De combinatie van die twee zorgen voor een verankering in uw onderbewustzijn. Daarover heb ik al een keer geschreven in dit artikel. Het programmeren van uw onderbewuste is een krachtig middel. Het heet niet voor niets ‘onderbewustzijn’, omdat het onder uw bewuste niveau door glipt.

Lees hier verder.

Ter aanvulling kan je hier nog een bijna 7 uren durende presentatie zien van David Icke.

BREAKING: NAVO-plannen voor valse vlag aanval op Turkije bevestigd!

Onderstaand artikel werd vandaag geschreven door iemand die zich Ground Zero noemt en vertaald uit het Engels. Ziet u vertaalfouten staan, laat het dan even weten.

En dat om de invasie in Syrië te rechtvaardigen..

Het is nu duidelijk dat de NAVO een valse vlag aanval aan het plannen is tegen Turkije om de Turkse invasie van het noorden van Syrië te rechtvaardigen, meldde International Business Times in zijn artikel: “Turkey YouTube Ban: Full Transcript of Leaked Syria ‘War’ Conversation Between Erdogan Officials.”

Een uitgelekt gesprek tussen het hoofd van de Turkse inlichtingendienst Hakan Fidan en de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Ahmet Davutoğlu werd recent verbannen van Youtube, dankzij Turkse premier Recep Tayyip Erdogan. Het onthulde de volledige transcriptie. The Times meldde:

“In het gesprek, zegt het hoofd van de inlichtingendienst Fidan dat hij vier mannen uit Syrië naar Turkije gaat sturen om “een aanleiding voor oorlog” te verzinnen.

Plaatsvervangend Stafchef Lt. Gen. Yasar Güler antwoordt dat de geplande acties van Fidan “een directe aanleiding voor oorlog zijn… wat je van plan bent te doen, is een directe aanleiding voor oorlog”.

Het Turkse Ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat de gelekte opname van betreffende topambtenaren die deze operatie bespreken “gedeeltelijk gemanipuleerd” is en een “ellendige aanval” op de nationale veiligheid.

In de gelekte video ziet men Fidan een mogelijke operatie bespreken met Davutoğlu, Güler en andere ambtenaren in Syrië, om de tombe van Süleyman Shah (grootvader van de stichter van het Ottomaanse rijk) te beveiligen.”

De westerse media is opzettelijk kortzichtig geobsedeerd door de Turkse blokkering van Twitter en Facebook en lekken over corruptie, in een poging om gesprekken te vermijden die onthullen dat Turkije, al decennialang een Navo-lid, een valse vlag aanval plant die zou kunnen leiden tot een opzettelijk uitgelokte oorlog met buurland Syrië.

Dit gebeurt als Turkije zorgt voor luchtverdediging, logistiek en artillerie dekking voor de leden van de terreurgroep Al Nursa, genoemd door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse zaken, die een aan de gang zijnd offensief leiden vanuit Turkije in de noordwestelijke Syrische provincie Latakia.

Sinds de operatie enkele dagen geleden begon, heeft Turkije een Syrisch gevechtsvliegtuig beschoten en neergehaald. Deze was gericht tegen militanten van Al Nursa op Syrisch grondgebied. Turkije beweert dat het gevechtsvliegtuig de wetten van het Turkse luchtruim heeft geschonden. Dit incident werd door Turkije gebruikt als een retorische basis om de spanningen tussen Ankara en Damascus verder te laten escaleren, hoogstwaarschijnlijk met de bedoeling een oorlog tussen de twee landen uit te lokken, in plaats van de risicovollere valse vlag operatie van de NAVO.

Lees hier meer: CONFIRMED: NATO’s Plans for False Flag Attack on Turkey Revealed

Staat de Yellowstone supervulkaan op springen?

Oh, je wist niet dat Yellowstone National Park eigenlijk een supervulkaan is? Nu dus wel.

Als je het aan de bizons uit onderstaande video vraagt, dan zal het niet lang meer duren voor dat die uitbarst. Dieren voelen namelijk veel sneller dan de mens aan wanneer er onheil dreigt.

In de afgelopen week is de seismische activiteit in het westen van de USA gevoelig toegenomen. Als je aardrijkskunde niet te roestig is, dan weet je dat de westkust van de USA pal op een breuklijn ligt. Langs elke breuklijn liggen ook een hele rist vulkanen. Ook die laten meer en meer van zich horen.

yellowstone volcano california volcanic march 26 2014

Als alleen al de supervulkaan van Yellowstone uitbarst, dan is 2/3 van de USA en een stuk van Canada voor enkele tot tientallen jaren compleet onbewoonbaar. En in de rest van deze wereld zou het behoorlijk donker zijn en blijven.

Geschiedenis herhaalt zich: de 14de eeuwse crisis in vergelijking met nu

Onderstaand artikel werd geschreven door Nathalie Schatteman
Haar bronnen: Wikipedia en David Meyer

Stap 1: Het verval begint.

Meyer
Alles is goed en de economie floreert. De levensstandaard die mensen hebben bereikt ligt heel hoog. Dit is zoals het zou moeten zijn. Goederen zijn goedkoop en meteen beschikbaar. Alles is in overvloed. Winkels zijn gevuld met goederen klaar om gekocht te worden. Algemeen genomen is het leven goed. De werkstructuur is solide en werkt naar behoren. Hoewel, het idee dat iedereen het recht heeft op wat anderen verdienen begint de samenleving binnen te sluipen. Herverdeling van de welvaart wordt geïmplementeerd in het nieuwe idee van eerlijkheid en gelijkheid. Deze nieuwe politieke doelen zorgen voor een vermindering van productiviteit en zorgen voor een afhankelijkheid van mensen van de staat. Dit vertaalt zich in werkloosheidsuitkeringen en gesubsidieerde jobs.

Wiki: 14e eeuwse crisis
Volgens sommige historici, vindt het moderne kapitalistisch systeem zijn oorsprong in de crisis van de 14e eeuw. De landeigenaars hadden uiteindelijk een systeem bedacht dat ze geen werknemers meer hadden, maar lijfeigenen. Deze mensen kregen geen geld uitbetaald, maar mochten op het land verblijven en dit bewerken. Dit gaf een gevoel van veiligheid en zekerheid omdat er op dat moment veel criminaliteit en oorlogen heersten.

Stap 2 : Het hellend vlak

Meyer
De economie gaat stilaan achteruit. De werkloosheid stijgt en steeds meer mensen krijgen een overheidsuitkering. Mensen worden betaald om niet te werken. De overheidsuitgaven stijgen drastisch. De prijzen van goud, zilver en andere edelmetalen stijgen ongehoord. De inflatie bereikt een vreselijk hoog niveau.

Wiki : 14e eeuw
De lijfeigenen werden gedwongen om te produceren voor de landheren. Op deze manier hadden ze geen interesse in innovatie omdat ze enkel nog hun eigen gezin wilden ondersteunen. Door deze desinteresse hadden lijfeigenen ook geen oog voor elkaar en zeker niet voor een samenwerking met elkaar. Iedereen was heel erg druk bezig met het onderhoud voor zichzelf en het beschermen van zijn eigen gezin. De buitenwereld wordt grimmiger, de mensen kunnen bij elkaar niet meer terecht.

Stap 3 : Het wordt enkel erger

Meyer
De totale ineenstorting van de economie begint stilaan in te treden, na een langdurige inflatie. De overheid beheerst de prijzen en er is wereldwijd een tekort aan essentiële goederen. Huizen worden door de overheid aangeslagen en staan leeg. De middenklasse wijken beginnen te vervallen tot sloppenwijken. De overheid begint met het drukken van geld om zijn eigen rekeningen en om de ondersteuning van miljoenen mensen aan overheidssteun te bekostigen. De inflatie wordt steeds groter en de werkloosheid stijgt tot meer dan 25 %. Banken en bedrijven hanteren steeds hogere tarieven terwijl niemand nog geld blijkt te hebben. Veel mensen zijn dakloos en de vakbonden zetten aan tot stakingen en rellen. Overheidsdiensten worden onbetrouwbaar en de lokale en nationale infrastructuur is in verval. De regering begint met inbeslagname van wapens en zorgen voor boetes voor gezagstrouwe burgers. Geweld is overal en steden en stedelijke gebieden worden zeer gevaarlijke plaatsen om te wonen.

Wiki: 14e eeuwse crisis
In deze periode gingen de landeigenaars ervan uit dat ze continu in voldoende voedsel werden voorzien door de lijfeigenen. Door het uitblijven van concurrentiedruk, waren de landheren ook niet van plan om te innoveren in nieuwe werkmethodes of een beter leven voor de lijfeigenen. De landheren breidden hun macht en rijkdom uit door te investeren in militaire middelen en door allianties te smeden met andere landheren om zoveel mogelijk winst uit de situatie te halen. Een daling van de landbouwproductie was een gevolg van deze techniek, en daardoor moesten de lijfeigenen hun eerbetoon voor hun landheer bewijzen door te betalen voor zijn uitgaven voor militaire doeleinden. Of de lijfeigenen werden opgevorderd om de landheren hun strijd te voeren.
De lijfeigenen en de rest van de bevolking lijdt honger, terwijl de landheren altijd maar meer in luxe konden vertoeven en extravagant met voedsel omgingen tegenover elkaar. Dit is een periode geweest van uitzinnige buffetten terwijl de bevolking verhongert.
Uiteindelijk komen veel lijfeigenen in opstand. Velen verhuisden naar de steden, een aantal kocht grond van de landheren of gingen gunstige contracten aan met de landheren om de grond te huren.

Stap 4 : De strijd om macht

Meyer
Een totale ineenstorting van het systeem na stap 3. De middenklasse heeft bijna alles verloren en de buurten zijn door vandalen afgebroken. Er is een strijd voor voedsel en de winkels kunnen de vraag niet meer aan. Winkels worden leeggeroofd. De overheid zal alles doen om de economie te blijven controleren. Rantsoenen, eten en olie worden duur verkocht en mensen staan in rijen aan te schuiven om deze te kunnen kopen. Er is geen sprake meer van een sociaal stelsel of werken. Ineens kom je tot de conclusie dat je in een derde wereld land leeft.

Wiki: 14e eeuwse crisis
De crisis in de 14e eeuw heeft zware gevolgen gehad voor de bevolking. De lijfeigenen mochten niet zelf innoveren voor het kweken van gewassen, en waren niet meer voorzien op veranderende omstandigheden. Door de technologische beperking en dan een periode van slecht weer, ontstond de Grote Hongersnood. Een groot deel van de bevolking stierf door honger. Daarnaast, door slechte gezondheid en slecht onderhoud kon de Zwarte Dood gemakkelijk intreden. Dit eiste nogmaals een crash, maar deze keer in het bevolkingsaantal. Hierdoor daalde de productie nogmaals en ontstond er voor iedereen een zwaar tekort aan voedsel. De landheren begonnen oorlogen om land dat vruchtbaar was.

Stap 5: vrijheid staat op het spel

Meyer
De overheid neemt het totaal over. Teveel voedsel in huis hebben wordt een misdaad. Rechten worden afgenomen en de bevolking komt meer en meer in opstand tegen de overheid. Het afnemen van vrijheden wordt verkocht onder de noemer ‘voor uw veiligheid’. Terrorisme en oorlog moet voor afleiding zorgen voor interne problematiek.