Er is niets aan de hand. Ga verder met je leven. Deel 1: vervolg

Deel 2: de Krim (voormalige zuiden van Oekraïne) en recente ontwikkelingen in Oekraïne

De Krim was een autonome republiek binnen Oekraïne die op 17 maart de onafhankelijkheid verklaarde en daags nadien aansloot bij de Russische Federatie.

In de reguliere media zien we berichten verschijnen dat Rusland allerhande internationale wetgeving zou geschonden hebben. Is er iemand die daar bewijzen van heeft? Die annexatie was blijkbaar bij heel veel overheden in het verkeerde keelgat geschoten. De ene sanctie na de andere werd Rusland opgelegd. Als je die sancties goed leest, dan zie je dat ze nogal licht overkomen. Nu denk je misschien: “Waarom zijn die zo licht?”.  De EU kan het zich niet veroorloven om zware sancties op te leggen. Doen ze dat toch, dan riskeren ze om zonder gas te zitten.

Onlangs las ik een artikel waarin Rusland er mee dreigde om al hun financiële belangen uit de NAVO-landen terug te trekken, dit als gevolg van het toenemende aantal sancties. Putin is niet van de domste. Hij weet heel goed dat zijn land economisch heel sterk staat. En hij heeft de steun van China, India, Iran en Noord-Korea. Allemaal kernmachten.

Maar waarom wil het westen persé Rusland inpalmen? Misschien omdat er een aantal piramides (één ervan is de oudste ter wereld) willen bemachtigen die enkele jaren terug in het Krim ontdekt zijn. Of is het toch geo-politieke isolatie met de bedoeling om nadien Rusland in te palmen? Marin Vrijland schrijft er dit over:
Het huidige Vierde Nazi Rijk wil wat ze in 40/45 niet gelukt is: Rusland! Rusland is de grote hap die nog even verteerd moet worden. De vraag is of dit gaat lukken. Rusland heeft namelijk steun van India, Iran en Noord Korea. China is al behoorlijk geïnfiltreerd door de Wereldbanken. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat Nout Wellink in 2012 commissaris werd bij de Bank of China. Maar of China zich niet op den duur toch gewoon los worstelt van deze Rothschild-invloeden, valt nog te bezien. Niet voor niets dreigt er oorlog tussen Japan (lees Amerika) en China. India is echter een belangrijke partner van Rusland. India heeft een groot leger; 1,2 miljard inwoners en hoog opgeleid personeel. Het Westen zou zich dus wel eens kunnen vergissen in haar arrogante New World Order houding en haar nazi-imperialisme.”

Nazi Rijk? Jazeker, het nazisme of fascisme zo je wil, is nog zeker niet verdwenen. Integendeel. Maar dat is voor een volgend artikel.

En hoe zit het nu met de dreiging van WOIII? In deze video hoor je dat Obama geen oorlog nodig heeft. Wat doen dan al die troepen aan de grens met Rusland? Het antwoord van Putin daarop was om zelf ook troepen te sturen tot op 1 km van de grens. WOIII is anders wel het plan die op tafel ligt. Al lijkt het er meer en meer op dat het niet zal doorgaan.

USA heeft in de afgelopen 20 jaar zowat 5 miljard $ geïnvesteerd in Oekraïne. Nu kun je je wel afvragen waar al dat geld naar toe gegaan is. Blijkt dat protesteerders en relschoppers daarmee betaald werden. Ook de EU betaalt hen. Dat alles om Oekraïne uit de invloedssfeer van Rusland te halen en het land de toekomst te geven dat het verdient.

De reguliere media schrijft en zegt al een tijd dat deze hele situatie kan uitdraaien op een burgeroorlog. Of dat ook zo zal zijn, is twijfelachtig. Want dan kan de rest van Europa ook in een burgeroorlog verzeild raken. En dat is iets wat wij niet willen. Toch?

Advertenties

Roergangers van het Babylonische Wereldrijk

OXO Axioma

OXO Gearticuleerd nr. 9 – Roergangers van het Babylonische Wereldrijk

Het Akkadische Koninkrijk der Babyloniërs Het Akkadische Koninkrijk der Babyloniërs

De enige, enkelvoudige, alomvattende, tegen de mensheid gerichte samenzwering van ‘De Nieuwe Wereldorde’ is alleen werkelijk te doorgronden, als onze gehele historie in de beschouwing wordt meegenomen. De machtselite veroverde de planeet immers niet in 200 jaar. Ook niet in 400 jaar. Daar was minstens 4.000 jaar voor nodig.

De Kabbalistische Levensboom afgebeeld in de archeologie van het Babylonische Rijk De Kabbalistische Levensboom afgebeeld in de archeologie van het Babylonische Rijk

De Illuminate machthebber die nog altijd naar de definitieve bestendiging van ‘De Nieuwe Wereldorde’ zoekt, laat tenminste overal Babylonische vingerafdrukken achter. Binnen het alternatieve onderzoek is de wereldmacht naar aard en inhoud ondertussen onomstotelijk een – weliswaar raadselachtig doch onmiskenbaar – Babylonisch netwerk c.q. bolwerk gebleken. Waarbinnen tot op de dag van vandaag zwart-magische Babylonisch-Kabbalistische rituelen worden gepraktiseerd. Een goed verborgen, ondergronds, occult netwerk bovendien, dat zich schuldig maakt aan de meest immorele en zwaarste…

View original post 2.063 woorden meer

“Moeder, waarom werken wij ons uit de naad?”

… was de titel van een opiniestuk die een tijd geleden op Knack verscheen. Het artikel, die hieronder ook staat te lezen, werd geschreven door Sarah Van Liefferinge, persverantwoordelijke van de Piratenpartij.

 

“Ik werk deeltijds. Een zeer bewuste keuze (die ik me gelukkig kán veroorloven): minder loon, meer tijd om te doen wat ik graag doe. Voorlopig dus geen geld voor exotische reizen of luxueuze aankopen. Maar wel ruimte om boeken en kranten te lezen en mee te bouwen aan een burgerrechtenbeweging, en tijd voor sport, vrienden en cultuur. Tijd is een schaars goed: het is pure luxe geworden. Vreemd dus dat we collectief bereid zijn zoveel van onze kostbare tijd te investeren in ‘werk’.

In de jaren ’30 voorspelde econoom John Keynes dat we in de 21ste eeuw slechts 15 uren per week zouden werken. Dat zou volstaan om voedsel en materiële goederen te produceren voor iedereen. En de rest van de tijd zouden we van het goede leven genieten! Ondertussen staan we zo ver: er is genoeg welvaart om iedereen een waardig leven te gunnen. Maar we hangen nog steeds vast aan de 40-uren werkweek. En de armoede, de werkloosheid en het aantal ‘werkende armen’ blijven toenemen. We zijn de droom van het goede leven onderweg verloren.

‘Werk, werk, werk’ zo scanderen de beroepspolitici: ‘Werk is dé manier om armoede te bestrijden’. Onzin. Onze visionaire leiders hebben blijkbaar nog niet begrepen dat de arbeidsmarkt grondig aan het veranderen is. Als gevolg van de automatisering zullen er binnenkort massaal veel traditionele jobs verdwijnen, zowel voor laag- als hooggeschoolden, en zelfs in lageloonlanden. Door de samensmelting van machines en artificiële intelligentie zullen robots eenvoudige teksten schrijven en vertalen, kassa’s bemannen, boekhouden en secretariaatswerk verrichten, stofzuigen en schoonmaken. Totale tewerkstelling in de toekomst is een illusie. Tenminste, als we onze visie op arbeid niet bijstellen.

Betaalde arbeid is schaars en zal enkel schaarser worden. De traditionele partijen en onze openbare omroep gebruiken deze schaarste om ons angst aan te jagen. Maar laat u vooral niks wijsmaken: er ís voldoende welvaart gecreëerd om iedereen uit de armoede te helpen. Het probleem is dat de 85 rijksten op deze aarde even veel bezitten als de 3,5 miljard armsten. Er staat minstens 125 biljoen € geparkeerd in belastingsparadijzen. De bonuscultuur tiert nog steeds welig. Het zijn onze politieke en economische structuren, de keuzes die onze visionaire leiders maken, die de extreme ongelijkheid bestendigen en versterken.

Genoeg! Wij zijn het beu om gereduceerd te worden tot onze waarde op de arbeidsmarkt. We aanvaarden niet dat de burgerbevolking verdeeld wordt in waardeloze werklozen (die geactiveerd moeten worden) en productieve werkmensen (die op hun eentje de sociale zekerheid overeind moeten houden), in zij die van hun brugpensioen kunnen genieten en zij die alsmaar langer moeten werken. We geloven niet in het concurrentiemodel waarin we uitgeperst worden als citroenen (maar geen nood: voor elke uitgebluste werkkracht staat er een nieuwe of goedkopere klaar). Wij willen niet ‘leven om te werken’, maar ‘werken om goed te leven’. We wéten dat we voorgelogen en gemanipuleerd worden. Maar wij laten ons niet bang maken.

In een wereld waar er niet genoeg betaalde jobs zijn voor iedereen, mag het hebben van zo’n job geen voorwaarde zijn voor het recht op waardig leven. Een eerste stap is eenvoudig: we moeten het werk dat er is beter verdelen en kortere werkweken invoeren. Wie veel wil werken mag dat gerust, maar de standaard van 40 uren per week is krankzinnig en voorbijgestreefd.

Een tweede stap is de invoering van het basisinkomen. Heel veel mensen verrichten werk dat waardevol is, maar dat niet of nauwelijks gevalideerd wordt: zorg voor ouderen of kinderen, kunst in al zijn vormen, vrijwilligerswerk en buurtprojecten. Arbeid is meer dan een louter economisch product. Arbeid is ook een manier om jezelf te ontplooien en bij te dragen aan een warmere samenleving.

Experimenten met het basisinkomen (in Canada, de VS en Namibië bv.) tonen verbluffende resultaten: minder criminaliteit, minder gespijbel, minder ongelijkheid, minder kindersterfte en minder doktersbezoeken. Mensen gaan niet op hun luie kont zitten, integendeel. Velen studeren verder, zoeken een betere baan en emanciperen zichzelf.

‘Utopisch en onbetaalbaar!’ denkt u? Reken dan maar eens uit wat de huidige (ontransparante en ondemocratische) sociale zekerheid en het bijbehorende controle- en activeringsapparaat kosten. Om nog maar te zwijgen over het groeiende aantal burn-outs en depressies. Hoe hoog is de menselijke tol die we bereid zijn te betalen?

De beroepspolitici en de media hekelen het gebrek aan visie en grote verhalen in de huidige politiek. Maar tegelijkertijd maken ze ons bang en ontmoedigen ze ons om te dromen. Echte politiek is visionair en gaat over het realiseren van dromen. Denk maar aan de arbeidersbeweging (de 8-uren werkdag, betaalde vakantie, de ziekteverzekering en de pensioenen bv.), de holebibeweging en de burgerrechtenbeweging van Martin Luther King. Het basisinkomen is een realistische utopie: het is het verhaal van de toekomst. We kunnen ook deze droom realiseren als we ons verenigen en de strijd aangaan. Waarom nog langer wachten?”

 

Een aantal bedenkingen en aanvullingen.

De enige reden waarom een bedrijf of overheid een mens in dienst nemen, is omdat dat werk nog niet geautomatiseerd is. Van zodra er een machine is die dat werk kan doen, dan gaat de mens er uit. Het gevolg is dat de mensen minder gaan verdienen. Minder inkomen wil ook zeggen minder uitgaven, bv aan leningen. En dat zet dan weer de banken onder druk.

Sarah schrijft het al: “… tot onze waarde op de arbeidsmarkt.”  Het gaat veel verder dan dat. De grote bedrijven (een overheid is ook een bedrijf) zien ons als handelswaar die geld moet opbrengen. De overheid gebruikt onze natuurlijke persoon (= dat kaartje dat iedereen “verplicht” op zak moet hebben) als onderpand om leningen te verkrijgen op de financiële markten. Diezelfde persoon is namelijk véél geld waard, ongeveer 650 000€. Dat is ongeveer het bedrag dat je in je leven betaald aan allerhande belastingen en taksen.

Als het basisinkomen er ooit zou doorkomen, dan geef ik het bestaan van geld nog hooguit 5 jaar. Waarom? Als iedereen elke maand, zeg maar 2000€ krijgt, zal je dan nog geld vragen voor wat je doet? In ieder geval niet veel of zelfs niets.  Je zal meer andere mensen helpen om die hulp dan van iemand anders op een andere tijdstip terug te krijgen. Je zal ook niet meer verplicht zijn om te gaan werken. Instituten zoals RVA of VDAB zullen geen reden van bestaan meer hebben.
Alleen, dat zal er niet snel van komen. Diegene die de touwtjes in handen hebben (de banken) zien dit niet graag. Leningen zullen er nauwelijks nog zijn. En laat het nu net leningen zijn waar ze hun inkomsten vandaan halen.

Heb je vragen of bemerkingen? Laat het hieronder dan even weten.

De staat ziet u als handelswaar, en niet als mens.

Naar aanleiding van het artikel met als veelzeggende titel “Wie toerist laat overnachten riskeert boete.” schreef Brecht Arnaert er dit over:

“Mensen die al jaren gebruik maken van websites als couchsurfing.org reageren vol ongeloof op dit initiatief van de overheid.”

==> Ongeloof? Maar mensen toch, dit is nog maar het begin. Of dacht u nu werkelijk dat u voor uzelf werkt? Dat u een vrij mens bent? Neen. U bent een fiscale slaaf, en uw enige reden van uw bestaan is het afbetalen van de staatsschuld. U bent een een bron van energie voor de parasiet die we de staat noemen, meer niet. Als u leeggezogen bent, dan mag u sterven. The Matrix, in real life.

Overdrijf ik? Ga het zelf even na. Het geld waarmee u uw collega-slaven betaalt, wat Oostenrijkers “fiatgeld” noemen, wordt uitgegeven op basis van staatsobligaties. Staatsobligaties, dat zijn leningen die moeten afbetaald worden met belastingen. En belastingen, dat zijn legale afpersingen van uw creativiteit en werkkracht.

Ik kan daarover zelf getuigen: op elke 100 euro die in mijn vennootschap binnenkomt, als winst, betaal ik 33,99 euro aan de staat. Dat op zich, is al een enorme diefstal, maar goed, mocht het daarbij blijven, dan zou ik gewoon nu en dan eens wat fiscaal vandalisme plegen.

Het gaat echter veel verder dan dat: de 66 euro die overblijft, die zit nog in mijn vennootschap. Maar die moet eerst nog naar mijn persoon komen. Zolang mijn winst in mijn bedrijf blijft zitten, kan ik u zelfs geen pint betalen.

En hupla, daar is de fiscus alweer. Ofwel haal ik dat geld (dat IK verdiend heb, waar IK risico voor genomen heb, waar IK mijn krachten in gestoken heb) uit mijn bedrijf als dividend en dan betaal ik 25 % belastingen op die 66.

Ofwel haal ik dat geld uit mijn bedrijf door mezelf een loon uit te keren, maar dat komt op hetzelfde neer: door de progressieve belastingsschalen in België zit praktisch iedereen meteen aan 25 %.

Wat ik dus ook doe, 16,5 euro van die 66 euro wordt afgeperst. Dat betekent dat ik nog 49,5 euro overhoud.

Het gaat echter nog verder dan dat.

Die 49,5 euro, die heb ik nu nog niet uitgegeven.

Op gelijk wat ik immers uitgeef, betaal ik, enkele uitzonderingen niet te na gesproken, NOG EENS 21 % belastingen, ofte 10,4 euro.

Ik houd nog 39,1 euro over.

Reken ik daarbij nog alle verplichte (en dus logischerwijs te dure!!!) verzekeringen bij die de staat mij oplegt, de accijnzen die het heft op alcohol, tabak en benzine (dat laatste via het perfide cliquet-systeem), de vele reguleringen en certificeringen die onnodige kosten veroorzaken, het feit dat IK mijn boekhouder moet betalen voor de administratie van de diefstal die de staat wenst te plegen (BTW wordt geïnd door de ondernemers, die die dan doorstorten aan de staat, NIET door de staat zelf), de logge overheidsadministratie die MIJN tijd verdoet (ook een belasting), de gemeentelijke opcentiemen en de vele kleinere afpersingen (vb: provinciebelasting, solidariteitsbelasting, invoerheffingen op sommige producten) van de overheid, en last but not least, inflatie, dan durf ik te stellen dat de belastingdruk in dit land geschat mag worden op 80 à 85 %.

Kom mij nu nog eens vertellen dat u vrij bent? Kom mij nu nog eens vertellen dat u het bent die beslist wat er met uw leven gebeurt? Niets van. Waar u mag over beslissen, dat is of u naar Thuis of Familie kijkt, en of u een Samsung, dan wel een IPhone gaat kopen (op krediet graag!). Maar de meest fundamentele keuzes, die heeft u niet. U beslist NIET wat uw kind op school leert. U beslist NIET over wie in uw land komt wonen. U beslist NIET welke taxi u gaat nemen. U beslist gewoonweg niets dat van enigerlei belang is.

Of toch! Gelukkig zijn er nog verkiezingen! Die laten u wél beslissen. U mag namelijk kiezen of u in de volgende legislatuur zal geslagen zal worden met een zweep van leer, dan wel met één van hennep. Maar geslagen (belast) wordt u zeker. Democratie, dat is het systeem waarbij de fiscale slaven mogen kiezen wie hen de volgende vijf jaar zal bestelen. Eigenaars van de belastingplantage zijn ze geenszins. Dat zijn de banken.

Nee, u heeft mij niet getroffen op een cynisch moment. Het is gewoonweg de realiteit. Als de overheid al gaat beslissen wie er in uw huis mag slapen, dan is de totalitaire staat niet veraf meer. Leeft u dus gerust nog even verder in de illusie dat 25 mei iets zal veranderen. Ik spreek u wel in november. Als de winter komt, en u betaalt zich daarenboven ook nog eens blauw aan energie, dan gaan we het nog eens hebben over al die mooie democratische principes.

Niet alleen ben je een fiscale slaaf, de staat ziet je als niets anders dan handelswaar die geld moet opbrengen. Herinnert u zich nog het artikel over de vrijheid dat je niet hebt?

Wie dacht dat de staat enigszin inzit met het welzijn of gezondheid van zijn “onderdanen” gelooft zeker nog in sprookjes. Oh ja, ze zitten er mee in, net genoeg om je te kunnen laten meedraaien in het systeem.

Op school wordt je net slim genoeg om te kunnen meedraaien in “het systeem”, maar dom genoeg gehouden om niet te beseffen wat er werkelijk aan de hand is op deze planeet.

Big pharma wil in eerste plaats winst zien. Die krijgen alleen van zieke mensen. Dus is het in hun grootste belang om mensen ziek te houden of ziek te maken. En de meeste dokters weten van niet beter.

Media houden je gewoon bezig met nietszeggend nieuws, entertainment en propaganda. Gewoon omdat je niet zou gaan nadenken.

De bankensector laat je geloven dat het geld die je daar op een rekening zet van jou is.

De overheid laat je in de waan dat het huis en de auto die je zogezegd gekocht hebt, van jou is. Als die toch van jou zijn, waarom vraagt de staat er dan geld voor? Verkiezingen veranderen niets, anders zou het al lang afgeschaft zijn.

En dan zijn er mensen die beweren dat slavernij afgeschaft is. Huh??

I am free

Hieronder nog een betoog van Pat Condell.

Er is niets aan de hand. Ga verder met je leven. Deel 1

Dat is wat de mainstream media, overheid en de banken je graag willen doen geloven. Wat de meesten echter niet weten is dat ze de mensen eigenlijk hersenspoelen. Je zal je misschien afvragen: “Waarom zouden ze dat eigenlijk doen?” Ooit al eens gehoord over termen als Illuminati, New World Order, Freemasons, satanisme, Club van Rome, chemtrails, Georgia guidestones, reptilians, … ?
Dit en nog veel meer komt hier uitgebreid in verschillende delen aan bod.

Deel 1: Oekraïne

In de reguliere media (en hier en daar ook de alternatieve media) horen en lezen we dat de Russische president Vladimir Putin de grote boeman is.
Dit is wat er echt aan de hand is:
Het begon allemaal met de IMF-hervormingen in 1994. Met als resultaat hyperinflatie waardoor heel wat nationale bedrijven failliet gingen.
In de biografie van Joesjtsjenko lezen we dit:
“In 1993 werd Joesjtsjenko president van de kersverse Oekraïense Centrale Bank. In die hoedanigheid speelde hij een belangrijke rol van de stabilisering van de Oekraïense financiële markt en bij de invoering van de grivna als nieuwe munteenheid. In 1998 hielp hij Oekraïne door de diepe economische crisis.”
Die crisis van 1998 is nu net wat Joesjtsjenko zelf heeft veroorzaakt, vermoedelijk op aangeven en/of in opdracht van het IMF:
Joesjtsjenko is niet erg geliefd in het oosten van het land, daar hij als een van de belangrijkste personen wordt gezien achter de IMF-hervormingen van 1994, waarbij de prijzen van openbare goederen sterk stegen (elektriciteit met 600%, openbaar vervoer met 900%), de koopkracht daalde met 75%, de import van westerse goederen sterk steeg (waartegen veel nationale particuliere en overheidsbedrijven niet konden produceren en daardoor failliet gingen) en grote delen van de niet rendabele industrie werden gesloten. Oost-Oekraïne is sterk gericht op de industrie en werd daardoor zwaar getroffen.”
En zo kwam het land in de greep van het Westen. In 1999 werd de man tot premier benoemd om dan twee jaar later ontslagen te worden door de president. In die zelfde periode was Joelia Tymosjenko vicepremier.

In 2002 kwam Janoekovytsj op het toneel toen hij op voordracht van president Leonid Koetsjma tot premier werd benoemd.

In 2004 waren dan de presidentsverkiezingen waarin Janoekovytsj het na twee ronden nipt haalde van Joesjtsjenko. Na beschuldigingen van fraude, hevige protesten en een hernieuwde ronde (waarbij de oppositieleider deze won) heeft de verkozen president op 31 december zijn ontslag aangekondigd. Die periode kennen we als de Oranjerevolutie. Begin 2005 werd Joestsjenko tot president benoemd.

In 2006 werd Janoekovytsj opnieuw tot premier benoemd om iets meer dan een jaar later opgevolgd te worden door Joelija Tymosjenko. Drie jaar later (2010) werd Janoekovytsj verkozen tot president.

“In november 2013 ontstond er in de hoofdstad Kiev een protestbeweging naar aanleiding van het niet tekenen van een associatieverdrag met de Europese Unie. De Russisch gezinde president Viktor Janoekovytsj vluchtte naar aanleiding van deze protesten naar Rusland. Ondertussen werd er in Kiev een nieuwe regering gevormd, de regering-Jatsenjoek. In de overwegend Russisch-sprekende delen van Oekraïne braken protesten uit tegen deze nieuwe regering, waarna Rusland het schiereiland Krim bezette. Op 18 maart 2014 annexeerde Rusland de Krim, ondanks hevig protest van onder meer de VS en de EU.” (bron: Wikipedia)

In februari 2014 werd hij afgezet als president.

Tot zover de feiten zoals ze algemeen gekend zijn.

 

Mijn analyse over de annexatie van de Krim door Rusland houd ik voor een volgend artikel.

Een associatieverdrag met de EU lees ik. Maar waarom wil de EU Oekraïne aan hun zijde? Wacht even … ik herinner mij dat er enkele jaren geleden in Georgië ook hevige opstanden, rellen en protesten waren.  Juist ja, geo-politieke isolatie van Rusland. Kijk even wat Paul Joseph Watson van Infowars er over heeft te melden.

Die protesten zijn dus het werk van de US en de EU. Niets nieuws, dat is een publiek geheim.

In een artikel van Martin Vrijland lezen we het volgende:
“Maar erg interessant is het om eens te kijken naar die neo-nazi partij Svoboda. Op de website van Globalresearch zijn foto’s te zien van Amerikaanse afgezanten die met de leider van deze neo-nazi partij op de foto staan. We hebben het dan over John Mc Cain en Assistant Secretary of State Victoria Nuland. Opmerkelijk is dat ook de bekende bokser Vitali Klytsjko die zo pro Europa was gewoon op de foto staat met deze neo-nazi partijleider. We hebben het dan niet over valse insinuaties, nee, de beste man staat met Hitlergroet en al op de foto. Tijdens de gevechten in Kiev lijken de neo-nazi’s een sleutelrol te hebben gespeeld.”

Als je op die laatste link klikt, dan kan je lezen dat die bekende bokser Viktor Joestsjenko steunt. Beide heren zijn pro-Europees. Een neo-nazi (=fascist) die Europa steunt? Zou het fascisme opnieuw aan een opmars bezig zijn in Europa? Je zou denken van wel.

Het verhaal van een soeverein mens. Of hoe corrupt het systeem wel is.

Hieronder vindt u het verhaal van een soeverein mens die anoniem wenst te blijven. Hebt u naar aanleiding van dit verhaal vragen over soevereiniteit, lees dan eerst even deze info.
Wenst u een reactie te sturen naar de mens in kwestie, dan kunt u deze sturen naar dit mailadres: beterewereldnieuws@telenet.be.  Waarna deze worden verzameld en doorgestuurd naar de mens in kwestie. Andere reacties kunt u hieronder zetten. En niet vergeten: don’t shoot the messenger. Veel leesplezier.

Tijdens de maand januari 2013 ben ik te weten gekomen over de securitarisatie die banken uitvoeren met hypotheekleningen.

Daar ik de nodige fondsen overschreef van mijn bankrekening naar een andere bankrekening bij dezelfde bank, heb ik de knoop doorgehakt om tijdens de maand februari gewoon deze euro’s niet meer over te schrijven. Dit heeft geduurd tot de maand maart, april, tot ik bericht kreeg van mijn bank met de vraag waarom deze rekening niet meer werd aangevuld en uiteindelijk de dwingende vraag om mijn hypothecair krediet aan te zuiveren, zowel met gewone brieven als met aangetekende brieven.

Tijdens de maand juni 2013 heb ik naar deze bank een aangetekende brief gestuurd met informatie en met vragen die ik wilde beantwoord zien binnen een welbepaalde termijn. Zoniet volgde mijn factuur met de bewijzen van de reeds gedane betalingen naar de bank toe.

Als reactie heeft de bank van de ene dag op de andere dag mijn bankrekening bevroren zonder enige uitleg en het geld die er nog opstond er afgehaald. Tot nu toe heb ik nog steeds geen uitleg gekregen op mijn brief, met de vraag naar securitarisatie, fraude, oplichterij en de manier van werken van de bank. Er is niets gerechtelijks aan de pas gekomen. De bank mag dit blijkbaar gewoon doen, zonder enige uitleg te moeten geven.

Ik ben naar de politie geweest om hen uit te leggen wat de bank uitgevoerd heeft. Eenmaal daar ter plaatse heeft de dienstdoende agent gewoon de bank opgebeld. Na het horen van hun verhaal, heeft deze me bedankt en me vriendelijk uitgelegd dat ik niets meer kon doen. Ik kon mijn eigen verhaal niet meer laten neerschrijven van wat er werkelijk gebeurde met de bewijzen die ik in mijn bezit had. Dat stond mij niet aan en heb de situatie beginnen filmen. Waarbij ik door de dienstdoende agent ogenblikkelijk administratief aangehouden ging worden. Ik heb deze op de hoogte gebracht van mijn recht op verdediging. Enkel na het tonen van mijn kostenschema en het verwijderen van deze belastende film mocht ik beschikken van de politie. Daardoor kon ik mijn verhaal niet neerschrijven.

Eind van de maand juni kreeg ik een brief van het vredegerecht om mijn verhaal te doen na de vakantie en minnelijke schikking te bekomen voor de “hypotheeklening” bij deze bank.

Nadat ik ook de vrederechter via aangetekende briefwisseling op de hoogte heb gebracht, kwam op de dag zelf uit dat de rechtbank mijn brief niet heeft ontvangen. Terwijl ik het bewijs had dat ze deze wel hadden ontvangen. Hiermee schend deze de functie van rechter en verwaarloost deze mijn beschermde eigen verhaal. Daar wilde deze niet verder op in gaan.

Tijdens het gesprek heeft zowel de vrederechter als de vertegenwoordiger van de bank, de minnelijke schikking geweigerd. Namelijk geld overbrengen naar een andere rekening tot wanneer de bank kan bewijzen wat in mijn eerdere brieven is vermeld, waaruit moet blijken dat ik geen wanbetaler ben.

Ik ben als mens naar het vredegerecht geweest. Dezelfde middag heb ik gebeld naar de bank, dat ik goedkeur voor de achterstallige schulden te betalen op VOORWAARDE dat ze mijn rekening met het geld erop deblokkeren. Dit gesprek is opgenomen met bevestiging. Het achterstallige op dat moment via de telefoon was niet het volledige bedrag dat op mijn rekening stond. Ik heb een aangetekende brief verstuurd naar deze man met de goedkeuring het achterstallige geld te vereffenen van mijn rekening.

Na deze situatie heb ik een maand gewacht, waarbij de bank nog steeds niets uitgevoerd heeft. De rekening was nog steeds geblokkeerd waardoor de bank zich niet aan de overeenkomst hield. Mijn kredietkaart werkte toen nog steeds en waarbij nog steeds dat geld van mij op die rekening stond, heb ik iets in het verre buitenland met deze kaart gekocht. Volledig legaal. Echter na de maand september of oktober tijdens de vereffening van de kredietkaart gebeurde iets zeer merkwaardig. Dit bedrag moest vereffend worden. En wat de actie was. Van de een op de andere dag was alles weg van mijn rekening. Dit wil zeggen het totale bedrag op mijn rekening was gewoon weg, in plaats van het overeengekomen bedrag. Met de vermelding waarover het ging. Zogezegd aflossing krediet hypotheek. Dat was niet overeengekomen. Waarbij dan uiteindelijk door het bedrag van de kredietkaart, mijn rekening in het rood stond. Ik ben opnieuw naar de politie geweest om te verhalen en dit is geweigerd, waarbij ik gewoon weggelachen ben. Dit is ook opgenomen ter mijn bescherming, waarvan men zegt, de bank doet dit toch niet. Ik ben hierdoor naar een andere politie eenheid geweest. Deze dienstdoenden wilden het wel neerschrijven, maar volgens de “wet” het vraagt. En ik had volgens hen te weinig details bij om het goed te doen. Ik moest dus terugkomen.

Ondertussen heb ik nog steeds geen verhaal kunnen neerschrijven, overal word ik belachelijk gemaakt. Dit wil zeggen iedereen volgt het schuldenbeleid van de banken. Niemand doet iets.

Binnenkort willen ze het huis openbaar verkopen terwijl mijn huis mijn eigendom geworden is. Door het openbaar te verkopen doen ze aan heling. Door het origineel op te vragen van het hypotheekcontract aan de bank, kan je zo weten of dit stukje papier nog bestaat. Indien de bank niet wil reageren of je kan niets bekomen, is de kans héél groot dat het contract is doorverkocht.

En als er geen contract is, is er ook geen lening en dus moet er bijgevolg ook niets meer betaald te worden.

Onlangs heb ik een brief van een notaris ontvangen. Ze waren gericht aan mijn natuurlijke persoon die op dat adres niet meer woont. En dus heb ik die brief teruggestuurd. Na enkele brieven te ontvangen die één voor één teruggestuurd zijn, heeft deze notaris woord bij daad gehouden en zich ongewenst op mijn privé terrein begeven en aangebeld. En toen heb ik hem mijn factuur met de nodig juridische kennisgeving aangetekend verstuurd.

Enkele dagen later heeft deze notaris mij als mens teruggeschreven. Waartoe hij gebonden is als onderdaan van zijn koning.

Ondertussen is zonder mijn weten om door de beslagrechter en de bank een vonnis uitgesproken voor de inbeslagname van mijn huis bij verstek. Ik heb geen enkele briefwisseling of documenten hierover ontvangen. Op deze manier hebben ze de wet overtreden en maken ze zich schuldig aan heling.

En nog steeds heeft de bank geen antwoord gegeven op mijn vragen en info die ik tot drie maal toe aangetekend heb gevraagd.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.