Er is niets aan de hand. Ga verder met je leven. deel 4

Onderstaand artikel verscheen oorspronkelijk op Niburu.co

DE FINANCIELE INSTORTING IS BEGONNEN (VIDEO)
Donderdag, 29 mei 2014 15:26
Via een bekende goud- en zilverspecialist is meer dan schokkende informatie bekend geworden over ons financiële systeem.

Zo schokkend en onthullend dat History Channel het interview met hem uit hun onlangs uitgezonden documentaire heeft geknipt.

Tot aan het begin van de jaren zeventig werden aandelentransacties afgehandeld met fysieke documenten. Overal zag je dan ook in steden als New York boodschappenjongens rondrennen tussen makelaarskantoren, beursgebouwen en banken. Je kocht aandelen, betaalde je bank of makelaar en je kreeg fysieke documenten om aan te tonen dat je de eigenaar was.

Met de komst van de computer en de geweldige toename in financiële transacties was dit niet meer vol te houden en daarom werd er in 1973 de Depository Trust & Clearing Company opgericht, de DTCC.

Dit staat er bij de officiële omschrijving van het bedrijf:

“The Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) is a US post-trade financial services company providing clearing and settlement services to the financial markets. It provides a way for buyers and sellers of securities to make their exchange in a safe and efficient way. It also provides central custody of securities”.

In de praktijk verloopt een en ander dan een stuk gemakkelijker en sneller. Men kan onderling handelen en betalen en de formele afhandeling en afrekening gebeurt dan in een later stadium via de DTCC. De eigendomspapieren worden dan ook niet meer fysiek afgeleverd, maar blijven in de kluizen van de DTCC.

Echter, nu komt er via een goud- en zilverspecialist, Bix Weir, explosieve informatie naar buiten in onderstaand interview. Deze zelfde details heeft hij vrijgegeven in een interview met History Channel over geheime praktijken in Amerika. Dit programma is onlangs uitgezonden, echter was het stuk met Bix Weir er volledig uitgeknipt.

Hij komt met zoveel schokkende informatie dat het teveel is om hier allemaal te beschrijven, maar is wel in zijn geheel te beluisteren in onderstaand interview.

Iedere dag vinden er miljarden financiële transacties plaats. In theorie zouden die aan het eind van iedere dag moeten worden verwerkt en afgerekend door het DTCC. In de praktijk gebeurt dit niet. Er vinden wel af en toe afrekeningen plaats (settlements of contracts), maar hap snap en onregelmatig.

Om het even simpel uit te leggen betekent dit dat er iedere dag voor miljarden wordt verhandeld via financiële transacties maar dat de onderliggende stukken die moeten aantonen wie eigenaar is voor geen meter kloppen. Ook vinden formele afrekeningen niet plaats waardoor er een gigantisch aantal transacties als het ware nog in de lucht hangen.

Er worden miljarden en miljarden rondgepompt, gebaseerd op financiëel eigendom van iets waarvan niemand weet wie er nu eigenlijk de eigenaar is.

De DDTC is gevestigd op het adres: 55 Water Street in New York. In hun kluizen in de kelder van het gebouw bevinden zich voor meer dan 36 biljoen Dollar aan eigendomspapieren.

In oktober 2012 krijgt Amerika te maken met de beruchte orkaan Sandy. Waarover wij een artikel schreven omdat het lijkt alsof deze kunstmatig was gecreëerd.

De Federal Reserve en alle grote banken in New York hebben ondergrondse kluizen die tegen overstromingen bestand zijn. De DTCC had deze “toevallig” niet en dus komt de hele kluis onder water te staan. Maar ja, ze zitten dan ook niet voor niets in Water Street.

Enkele weken voordat de orkaan toesloeg werden alle bestaande zogenaamde “gold and silver swap contracts” (derivaten) overgebracht naar de DTCC.

Er komen wat vage berichten naar buiten dat het allemaal wel meeviel met de schade, maar er kwam geen enkele duidelijkheid. Men begon het water uit de kelder te pompen nadat de rust was wedergekeerd. Dit nam ongeveer drie weken in beslag en net op dat moment sloeg het noodlot weer toe. Er ontstond brand door “kortsluiting” en hele kluis met inhoud brandde zo ongeveer volledig uit.

Wat de situatie is betreffende de staat van die 36 biljoen eigendomspapieren weet helemaal niemand. Net zoals helemaal niemand weet wie eigenlijk eigenaar is van de DTCC.

Wat wel bekend is bij insiders is dat 99 procent van alle hypotheken wereldwijd (niet alleen Amerika) staan geregistreerd op titel van de DTCC. Ze doen dit niet op eigen naam, maar op een fictieve bedrijfsnaam: Cede & Company. Uiteindelijk is dit bedrijf eigenaar van 99 procent van alle financiële eigendomsdocumenten over de gehele wereld omdat ze allemaal op deze naam staan geregistreerd.

Ook jouw huis is, zolang je de hypotheek niet hebt afbetaald, eigendom van Cede & Company. Je mag dan betalen bij je lokale bank, maar deze hebben de hypotheken in pakketten weer vele malen doorverkocht als derivaten en uiteindelijk komen ze allemaal bij Cede & Company terecht.

Zolang de systemen blijven doordraaien is er nog niet zoveel aan de hand. Maar, als er weer een crisis komt en er moet daadwerkelijk worden afgerekend, dan is het einde oefening omdat niemand meer kan aantonen van wie wat is. Het is één grote ondoorzichtige gemanipuleerde brei aan contracten waar werkelijk niemand óóit meer een touw aan vast kan knopen.

Zoals Brix Weir zegt, “De ineenstorting van het financiële papiergeldsysteem zal ook niet in één klap komen, maar als een serie gebeurtenissen die een dominoeffect hebben”. En dat is op dit moment in volle gang.

Dit en meer in het volgende, misschien wel meest onthullende interview van dit jaar.

Advertenties

U werd belogen en bedrogen … (deel 1)

Inderdaad, belogen en bedrogen. Laten we beginnen met de geschiedenis.

Op school werd en wordt ons geleerd dat de moderne mens (homo sapiens) nog maar ongeveer 150 à 200 000  jaar bestaat en de eerste mensachtige ongeveer 1,6 miljoen jaar zoals hieronder aangegeven:

Maar is dat wel waar wat ze ons aangeleerd hebben?

Een kort overzicht: (bron) (Eén bron lijkt misschien niet echt betrouwbaar, maar van die periode is er bitter weinig te vinden op internet.)

Koperen munt uit Illinois, USA, meer dan 200 000 jaar oud
In de buurt van Lawn RidgeIllinois, USA werd een munt gevonden zoals hieronder afgebeeld staat. Na een grondige studie door Illinois State Geological Survey bleek dat afzettingen waarin deze munt zat, tussen de 200 000 en 400 000 jaar oud was. Dan kan je je afvragen wie deze munt daar heeft achtergelaten nog voor de moderne mens bestond.

Moderne menselijke schedel uit Tanzania, meer dan 800 000 jaar oud.
In 1913 deed professor Hans Reck van de Berlijnse universiteit onderzoek in Olduvai Gorge, Tanzania, het toenmalige Duitse Oost Afrika.
Hij vond er een compleet skelet van een moderne mens. Onderstaand de schedel. Tot op vandaag blijft deze vondst een mysterie en een controverse.

Het complete skelet, schedel inbegrepen, zat vast in steen en moest er uitgehaald worden met hamers en beitels. De rotsen er rond bleken meer dan 1 000 000 jaar oud te zijn.
Hoe is deze moderne mens 1 000 000 jaar in het verleden geraakt?

Vijzel en stamper in Californië, meer dan 55 miljoen jaar oud
In 1877 was J. H. Neale verantwoordelijke van de Montezuma Tunnel Company, en bouwde de Montezuma tunnel in het kiezelzand onder de versteende lava van Table Mountain, Tuolumne County …
Op een afstand van ca 43 tot 46 meter van de tunnelmond, of van 6 tot 9 meter van de lavarots, zag hij langwerpige voorwerpen die er uitzagen als kleine menhirs en gemaakt van zwarte rots met een lengte van ongeveer 30 cm.
Bij nader onderzoek vond hij ook nog een vijzel van ongeveer 7,5 à 10 cm in doormeter en van onregelmatige vorm.

Verder vond hij ook nog een goedgevormde stamper en grote vijzel.
Na grondig onderzoek bleken deze 33 tot 55 miljoen jaar oud te zijn.

Nog meer opzienbarende vondsten vind je op deze website.

Bijv. een versteende schoenzool van ca 213 tot 248 miljoen jaar oud, een ijzeren kom van ca 312 miljoen jaar oud, een metalen vaas (zie hieronder) van meer dan 600 miljoen jaar oud, een gegroefde metalen bol (zie hieronder) van ca 2,8 miljard (!) jaar oud, enz.

   

Als de homo sapiens (= moderne mens) ca 200 000 jaar zou bestaan, hoe komt het dan dat al deze vondsten een pak ouder zijn. Neem nu die metalen bal. Waar komt die vandaan? Wie heeft die gemaakt? Als die door de mens gemaakt zou zijn, dan scheelt er iets met de huidige geschiedenisboeken.

Het volgend artikel zal handelen over de piramides.

Er is niets aan de hand, ga verder met uw leven. Deel 3.

Russia Iran

Niets aan de hand. Dat is wat de reguliere media u zou wijsmaken. Een overzichtje:

1) Meer dan 20 dode bankiers waarvan van een aantal beweerd wordt, dan ze zelfmoord zouden gepleegd hebben. Volgens mij zijn ze één voor één allemaal vermoord.

2) Europa heeft het licht op groen gezet om uw spaargeld te plunderen.

3) IMF (= internationaal monetair fonds) die waarschuwt voor een globale “reset” van het geldsysteem.

4) Het BIS (= de centrale bank der centrale banken) die waarschuwt dat de bankensector in elkaar kan storten.

5) België die een absurde taks heft op bepaalde beleggingsfondsen.

6) De Belgische staatsschuld die opeens 16 miljard € zwaarder wordt.

7) Een boete tot 20000€ als je je belastingaangifte niet indient.

8) Europa die alsmaar fascistischer wordt.

 

Ik vermoed dat het niet lang meer zal duren eer het hele systeem instort onder zijn eigen gewicht. Hoe denkt u er over?

“De weg naar bewustwording”

Opiniestuk geschreven door Edwin van de familie Berghuis.

Buiten jezelf plaatsen of binnenin vinden:

Het is heel verleidelijk een bank of gerecht/overheid of andere commerciële instanties de schuld te geven van de dingen die ze ons hebben aangedaan/aandoen. Voor mij is het in ieder geval nu duidelijk (en dan met name door de I AM docs), dat alles wat je denkt te weten, moet her-evalueren. En dan bedoel ik niet alleen het voormalige geldsysteem, maar echt alles wat ons is geleerd over hoe de wereld werkt.

Waar doel ik dan op? O.a. de volgende halve waarheden/leugens

– Authoriteit wordt bepaald van buitenaf.
– Geld heeft een intrinsieke waarde.
– Als je geld leent dan krijg je eigen middelen van de bank
– Kennis kun je baseren op de waarneming en studie van “materie”.
– De “fysieke/materiële” wereld is het enige wat er is.
– Je moet werken om te mogen leven
– Heb geen seks zonder een relatie of huwelijk
– Ga trouwen en sticht een gezin.
– Ga nooit scheiden, ondanks dat de relatie niet meer te houden is
– Pas je aan aan je omgeving en steek niet je kop boven het maaiveld uit.
– Draag kleding die passend is binnen de cultuur waarin je leeft
– Zorg dat je carrière maakt en veel geld verdiend.
– Betaal altijd belasting en doe je dit niet is dit immoreel.
– Betaal je “schulden” netjes aan de bank af.
– Je bent schuldig en machteloos.
– Je moet je lichaam zo mooi mogelijk maken voor anderen.
– Je moet sociale status bereiken in de maatschappij.
– Het is nuttig dat zoveel mogelijk mensen een baan hebben.
– Het is waardevol als we zoveel mogelijk spullen bezitten.
– Iedereen gaat zoveel mogelijk tegen elkaar concurreren.
– Er is altijd wel iets waarmee je jezelf “nuttig” moet gaan maken.
– Er is altijd wel iets te “leren”
– met onze taal kunnen we goed communiceren.
– Wij zijn zondaars.
– Het EGO-isme (lees: lichaam-isme) is heilig.
– Jij BENT je naam
– alles is gebonden aan tijd en afspraken
– je bent een Nederlander
– je familie is het grootste goed

Hoe zit het dan wel? ofwel de andere helft van de waarheid.

– Authoriteit zit binnenin.
– Geld heeft geen intrinsieke waarde, jij bent zelf de waarde.
– Je krijgt geen eigen middelen van de bank bij een lening.
– “Kennis” kun je krijgen door introspectie/ psychologie/ spiritualiteit.
– De fysieke wereld bestaat gelijktijdig en is onderschikt aan een spirituele wereld.
– Iedereen heeft recht op leven.
– Heb zoveel mogelijk seks met zoveel mogelijk mensen (ofwel neem geen relatie met een iemand).
– De meeste mensen kunnen geen trouw beloven aan een ander lichaam, vandaar dat 1 op de 3 scheiden.
– Ga scheiden als het niet meer wil samen.
– Wordt zo authentiek mogelijk, wees jezelf.
– Draag kleding waar je je lekker bij voelt.
– Carrière maken is geheel onnodig, je hoeft jezelf niet te bewijzen.
– Betaal GEEN belasting, belasting betalen is immoreel.
– Betaal GEEN schulden, schulden betalen is immoreel.
– Je bent een goddelijk wezen met volledige macht over jezelf.
– Je lichaam behoeft geen (extra) aandacht, het is “mooi” zoals het is.
– Iedereen heeft dezelfde sociale status en dezelfde wijsheid.
– Maar een klein gedeelte van de mensen hoeft te werken.
– Het is waardevol om zoveel mogelijk te ZIJN.
– Iedereen gaat zoveel mogelijk samenwerken.
– Het lichaam lijkt te kunnen produceren, echter produceert niets.
– Het echte leren is af-leren.
– onze taal is oud en gebaseerd op aannames en oordelen.
– Zonde bestaat NIET.
– Het EGO (lees: identificatie met je lichaam) is je valse zelf en onheilig. Je echte zelf (geest/ziel) is heilig.
– Jij HEBT een naam, maar bent ………………..
– tijd bestaat niet
– landsgrenzen bestaan niet
– we zijn allemaal 1 familie

Voor mij zijn deze dingen eruit gekomen na een lange tijd van bewustwording. De aan mij geleerde theorie over de wereld was niets anders dan een geloof in illusies en een fantasie. Om jezelf het nieuwe bewustzijn eigen te maken kost veel tijd en energie, alleen eenmaal eigen gemaakt ben je jezelf dankbaar.

Een fijne zondagavond allemaal!

backwards Michael Ellner

Uniform Commercial Code UCC: DE BIJBEL VAN COMMERCIE


De UCC is de bijbel van de commercie; het dicteert precies de manier waarnaar in internationale handel en commercie gehandeld dient te worden. In feite draait het gehele commerciële systeem rond de UCC wetgeving. Wanneer je hypotheek is geëxecuteerd of je auto is ingenomen, gebruikt de bank het UCC proces om dit te doen.

Maar UCC wetgeving wordt niet onderwezen in rechtenstudies. Het blijft het domein van corporaties en hun functionarissen, die wanneer nodig hun juridische afdeling medewerkers in UCC wetgeving opleiden – en zo de kennis van dit belangrijke mechanisme “binnenshuis” houden. Maar één van de beheerders van de OPPT had professioneel enige tijd met UCC wetgeving te maken, en begreep van dichtbij hoe de “Vroegere Machten” de UCC manipuleerde om het financiële systeem van de Verenigde Staten op zeer hoog niveau te controleren .

UCC expert, moeder, en OPPT- speerpunt Heather Ann Tucci-Jarraf gebruikte de beslaglegging op haar eigen huis als proefkonijn. Zij daagde de beslaglegging uit middels het UCC proces, en ontdekte daarbij- simpel gesteld – dat het VS rechts-systeem het corporatie systeem onveranderlijk steunde.

Niet verrassend eigenlijk, gegeven dat 99% van onze wetten gerelateerd zijn aan eigendom … of commercie.

Na bijzonder zorgvuldig onderzoek, concludeerde de OPPT dat de corporaties die onder de vermomming van regeringen en financiële systemen opereerden verraad pleegden tegen de volkeren van deze planeet zonder dat de mensen hier weet van hadden, erom gevraagd hadden of hun toestemming hadden gegeven. Het eindrapport van het onderzoek kun je hieronder vinden..

http://www.scribd.com/doc/118067922/PARADIGM-DOCUMENT-FROM-THE-TREASURY-FINANCE-AG-INDUSTRIESTRASSE-21-CH-6055ALPNACH-DORF-SWITZERLAND

Dus … om beslag te leggen op “het systeem” , hebben de beheerders van OPPT een val gezet met gebruikmaking van de legale structuur die voorhanden was DOOR “het systeem”

Hoe Hebben De Beheerders Beslaglegging Voor Elkaar Gekregen?

De OPPT wordt geleid door Beheerders Caleb Skinner, Hollis Randall Hillner and Heather Ann Tucci-Jarraf. De OPPT werd opgericht toen de Beheerders zelf een verbond aangingen met – en als blijvend resultaat – de Trust/het Fonds dat was ingekaderd in de originele Grondwet van de VS van 1776; de grondwet die verlaten was toen de regering van de VS in 1933 gecorporatiseerd werd.

De OPPT verbond toen iedere individu op de planeet aan deze Trust als de begunstigden in billijkheid, bekend als “het Ene Volk, gecreëerd door de Schepper”. Hierdoor, hadden de Beheerders een Trust ingekaderd dat superieur is aan ieder ander – een Trust tussen de Schepper en de “staten/vormen van zijn” van de Aarde. De “staten/vormen van zijn” van de Aarde zijn de begunstigden van de Schepper als de bewaarders van de Scheppers’ manifestaties op Aarde. Rechtsmatig gesproken, kan er geen hogere claim zijn dan dat van de OPPT … behalve één die gemaakt is door de Schepper.

De rijkdommen van de Aarde – die in de UCC documenten gespecificeerd worden als het goud en zilver van de wereld – kunnen daarvoor niet in bezit worden gehouden, aan ons verkocht worden voor een prijs, uitgemeten worden in ‘salaris’ hoeveelheden om slaven van ons te maken, of onthouden worden om armoede of gebrek te creëren. Onder de OPPT , zijn we allemaal gelijk . De rijkdommen van de Aarde behoren evenredig aan ons allemaal. Dat is ons geboorterecht. Nu is het wet.

Tussen 2011 en 2012, legden de Beheerders een complexe serie van registraties vast ten behoeve van zijn Begunstigden. Volledige details van de OPPT registraties bij de UCC kunnen gevonden worden op hun website: peoplestrust1776.org. Wees gewaarschuwd: het is zeer zware juridische kost en speciaal gemaakt voor juristen en openbaring, niet om handelingen van de OPPT te communiceren of de implicaties voor het algemene publiek. Hoewel, de Beheerders werken direct samen met de wereldwijde ‘alternatieve media’ om er voor te zorgen dat het publiek de juiste, duidelijke en relevante informatie ontvangen.

Om deze documenten samen te vatten:

Begrijpend dat corporaties, regeringen en banken allemaal één en hetzelfde zijn, werd een “Opdracht voor Weerlegging” (Order of Finding and Action) ingebracht tegen “de schuldenaar”, (the debtor)een juridische entiteit, via het UCC proces gecreëerd die alle corporate entiteiten omvat. De registraries claimen dat de schuldenaar “wetend, willend en met opzet verraad heeft gepleegd” door het “bezitten, beheren, ondersteunen en het bijstaan van private geldsystemen” en het “beheer van Slavernij Systemen gebruikend tegen … burgers zonder hun wetend, willend en intentie voor toestemming “. (The filings claim that the Debtor “knowingly, willingly and intentionally committed treason” by “owning, operating, aiding and abetting private money systems” and “operating Slavery Systems used against… citizens without their knowing, willing and intentional consent”).

UCC registraties (filings)zijn publieke registers, die via standaard administratieve processen tot stand komen. Wanneer een entiteit (in dit geval “de schuldenaar”) met een claim geconfronteerd wordt, krijgt hij het recht van weerlegging (tegenbewijs). Wanneer weerlegging niet binnen de gevraagde termijn wordt ontvangen, wordt er een handeling voor verzuim aangewend (default action), gevolgd door opheffing van deze entiteit; in dit geval, op grond van dat het heeft nagelaten om de beschuldigingen van verraad door “the One People” te weerleggen.

Het belangrijke punt om hier te begrijpen is dat een UCC registratie als wet staat, wanneer het niet weerlegd wordt. En in dit geval, zorgden de Beheerders van de OPPT ervoor dat zij een wettige situatie creëerden waarin de individuen en entiteiten die “de schuldenaar” vormen niet de mogelijkheid hadden om iets te weerleggen. Hoe konden ze ook? De claims van slavernij en fraude zijn waarheid.

Vanzelfsprekend, was er geen weerlegging ontvangen.

De “Schuldenaar” is daarom schuldig aan verraad.

Als uitkomst, wordt op corporaties beslag gelegd en hun activa teruggevorderd.

De rijkdommen van onze planeet zijn teruggekeerd bij de mensen, “the One People”.

Alle corporatie/onderneming schulden zijn ingelost.

“Het Systeem” is opgeheven.

Het publieke register laat dit zien.

De UCC registratie staat als internationaal recht.

Door de voorwaarden van het system zelf, bestaat het systeem niet meer.

Wij zijn vrij !!!

MEER INFO

http://www.themeasuringsystemofthegods.com/html/sovereignty.html

http://sitsshow.blogspot.nl/2013/07/the-ucc-connection-how-uniform.html

*Spaarders in EU worden na verkiezingen gedwongen eurozone te redden*

Dit artikel is afkomstig van Xandernieuws.punt.nl en werd aangevuld met eigen kennis en overgoten met een stukje eigen mening.

Overeind houden eurozone gaat iedere Belg omgerekend minstens € 12 000 kosten.

De Europese zombiebanken zijn minstens € 800 miljard kwijtgeraakt.

Econoom en auteur Daniel Stelter heeft de statistieken van de huidige eurocrisis bestudeerd, en komt tot een ontnuchterende conclusie: dankzij de pijlsnel groeiende schuldenberg in Europa is het onvermijdelijk dat de burgers straks gedwongen zullen worden om de eurozone en de banken overeind te houden. De Duitsers gaat dat op zijn minst € 1 biljoen kosten. Omgerekend komt deze ‘bijdrage’ voor de Belgen dan uit op minimaal € 132 miljard, oftewel zo’n € 12 000 per iedere inwoner. Ondertussen proberen ‘onze’ politici de EU en de eurozone zo positief mogelijk af te schilderen (2)(3)(4), en verzwijgen zij wat ons enige tijd na de verkiezingen te wachten staat.

Een tijd geleden heeft het IMF bij monde van Christine Lagarde gewaarschuwd dat er een grote “reset” zit aan te komen. Onlangs heeft ook het BIS (Bank of International Settlements = de centrale bank der centrale banken) een waarschuwing de wereld ingestuurd waarin stond dat het bankensysteem binnenkort zou crashen.

Het lukt de ECB maar niet om de inflatie in de eurozone aan te wakkeren. De bank wil dat koste wat het kost bereiken, omdat dat nodig is om de enorme schuldenberg af te waarderen. Massa’s nieuw geld worden bijgedrukt, maar ondanks het feit dat de ‘gevoelde inflatie’ duidelijk veel hoger ligt dan de echte inflatie, is van een algemene forse prijsstijging van alle goederen en diensten nog geen sprake.

Om het hele systeem draaiende te houden moet er economische groei zijn.
Inflatie (= geld die in waarde vermindert) is één van de middelen om dat te bereiken. Als je vandaag een huis hebt van ca 200 000 € dan zal dat zelfde huis over tien jaar 250 000 € waard. Het huis is niet duurder geworden, het is het geld die aan waarde verloren heeft. Dat huis is nog altijd identiek hetzelfde. Die extra 50 000€ moet opnieuw door iemand geleend worden. Dat betekent winst voor de banken.
Een ander middel zijn allerhande belastingen, taksen, bijdragen en noem maar op. Een groot deel wordt terug in de economie gepompt door deze aan de banken te geven in de vorm van intrest, die ze op hun beurt dan weer uitleent aan wie het kan terugbetalen.

Meer goedkoop geld en hogere schulden

Het enige wat de ECB en Europese politici met het creëren van enorme hoeveelheden nieuwe geld hebben gedaan, is tijd kopen. ‘De fundamentele problemen zijn niet opgelost en worden juist groter,’ aldus Stelter. ‘Precies voor de Europese verkiezingen is het ze wel gelukt om de indruk te wekken dat ze alles onder controle hebben en de crisis voorbij is. Maar één blik op de schokkende feiten toont aan dat ze de crisis, ontstaan door goedkoop geld en teveel schulden, hebben opgelost met nóg goedkoper geld en nog meer schulden.’

Sinds het uitbreken van de crisis in 2008 zijn de tekorten en schulden in de EU-landen snel verder opgelopen. Dat geld ook voor landen zoals Italië, die op papier een primair begrotingsoverschot (= exclusief rentebetalingen) hebben. Desondanks wordt de Italiaanse schuldenlast steeds groter, en dat komt omdat de economie niet (voldoende) groeit.

‘Spaanse economie groeit weer’, berichtten de reguliere media onlangs. Feit: de reële economie groeide weliswaar met 0,4%, maar de prijzen t.o.v. het BBP daalden met meer dan 0,4%, wat betekent dat het nominale BBP juist kromp. Dat komt overeen met 10 uur langer werken voor 20% minder loon, waardoor u uw schulden nog moeilijker kunt terugbetalen.

Zombiebanken en zombiebedrijven

De schulden kunnen niet oneindig sneller blijven groeien dan het inkomen, ook niet op nationaal niveau. ‘In feite volgen wij in Europa het Japanse voorbeeld. Probleem is alleen dat wij met veel meer schulden de crisis ingingen en geen homogeen land zijn, waardoor het bij ons niet zo lang goed zal blijven gaan.’ Net zoals in de jaren ’80 in Japan is er sinds de invoering van de euro in 2002 een negatieve reële rente geweest, met als gevolg een enorme vastgoed- en consumptiezeepbel.

Het gevolg van het ‘bijna-nul’ rentebeleid en het verlichten van de (banken)regels was het ontstaan van zombiebanken en zombie-ondernemingen, die op papier nog leven, maar in feite bankroet zijn. De schatting dat de Europese banken zo’n € 800 miljard zijn kwijtgeraakt is vermoedelijk nog conservatief. De politiek pakt het echte probleem echter niet aan –immers, wie moet er voor opdraaien?-, met als gevolg dat de economische groei achterblijft, de zombie-ondernemingen niet investeren, en ook de gezonde bedrijven het steeds moeilijker krijgen.

Pensioenen niet meer te betalen

Daar bovenop komt nog een groot demografisch probleem. Door een krimpende bevolking zal het in Europa –net als in Japan- steeds moeilijker worden het nominale BBP te laten groeien. Stelter: ‘Dat zou iedereen die in vastgoed wil investeren in zijn achterhoofd moeten houden.’

Tegelijkertijd rijzen de kosten van de vergrijzing de pan uit. Gevolg in Duitsland: een staatsschuld van in totaal meer dan 400% (inclusief medische- en pensioenverplichtingen), en dat was in 2009, dus nog vóór de kostbare euro-reddingspakketten en rente’geschenken’. ‘Nooit en te nimmer zullen de (toekomstige) pensioenen en medische voorzieningen betaald kunnen worden,’ waarschuwt de econoom. Ter vergelijking: het UK had 9 maand geleden een staatsschuld van ca 900%, België ca 600%.

Investeringen blijven achter

Er is in zijn ogen een uitweg, namelijk investeren in onderwijs, innovatie, infrastructuur, machines en fabrieken. Dat zijn zaken die Europa echter veel te weinig doet, betoogt Stelter. De investeringsachterstand bij Europese bedrijven wordt inmiddels op € 800 miljard geschat. ‘In plaats van geld voor de consumptie van oudere generaties uit te geven, zouden hier onze prioriteiten moeten liggen. Maar we krijgen juist steeds minder kinderen, die wij ook nog eens onvoldoende opleiden, en die wij met een vervallen erfenis opzadelen.’

Spaargeld burgers in gevaar

Een grote schuldkwijtschelding valt pal na de aanstaande Europese verkiezingen nog niet te verwachten. Eerst zal de rente nog verder zakken, en zal de ECB direct staatsschulden gaan opkopen. Zelfs het schrappen van de reeds aangekochte staatsschulden wordt overwogen, niet alleen in Europa, maar ook in de VS, Engeland en Japan.

‘Niemand wil openlijk aan de kiezer toegeven dat zijn (spaar)geld in gevaar is. Het spelletje zal dus nog een tijd voortduren, en de politiek zal op een wonder hopen. Dat zal er echter niet komen. Vervolgens zijn er drie scenario’s mogelijk: de mensen verliezen het vertrouwen in papiergeld en er ontstaat enorme inflatie; enkele landen en banken gaan failliet, of de al vaker aangekondigde dwangbijdrage.’

Ook hier is Japan het voorbeeld. ‘Abenomics’, het financieel-economische beleid dat vernoemd is naar de huidige premier, is te vergelijken met een automobilist die recht op een muur af rijdt, en besluit om vol gas te geven, in de hoop dwars door de muur heen te rijden. Japan staat daarom voor dezelfde drie keuzes. In alle opties zullen de schulden moeten worden afgewaardeerd. Dat zou in Stelters ogen het beste gecontroleerd moeten gebeuren, want een crash is de meest dure en pijnlijke variant.

€ 7 biljoen moet worden afgeschreven

In de eurozone zal er zo’n € 5 à € 7 biljoen moeten worden afgeschreven om de schulden weer op een houdbaar niveau te brengen. Daar zijn alle aangegane pensioen- en medische verplichtingen nog niet eens bij gerekend. Landen zoals Italië kunnen hun schuldenprobleem oplossen door de burgers, die een aanzienlijk gemiddeld privévermogen hebben, hierbij in te schakelen. ‘Een dwangbijdrage zou daar een probaat middel zijn.’

Het kwijtschelden van de overtollige Spaanse, Portugese, Ierse en Griekse schulden zal echter op de schouders van de buitenlandse schuldeisers terechtkomen. Als het lukt dit op een gecontroleerde wijze te doen, dan zal de schade voor de Duitsers ‘beperkt’ blijven tot circa € 1 biljoen (en omgerekend voor de Belgen op € 132 miljard). Bij een crash zal dit bedrag echter vele malen hoger zijn. Bovendien zal de economische situatie daarna fors zijn verslechterd. Vergeet niet: men beweert dat Duitsland de motor is van de Europese economie.

‘Politici veroorzaken grootste economische schade’

Het huidige rentebeleid in de eurozone is in Stelters ogen het beste bewijs dat de politici ‘het geld van anderen gebruiken voor andere mensen, en wel voor hun kiezers,’ zoals Milton Friedman ooit schreef. ‘De oplossing van de schuldencrisis zou juist omgekeerd moeten zijn, namelijk het belasten van de kiezers om het geld aan anderen te geven. Dat dit geld al verloren is en wij dat nog niet hebben gemerkt, verandert daar niets aan. Daarmee is duidelijk dat het politiek ‘verstandige’ beleid de grootste economische schade veroorzaakt.’

(1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
(2) NU
(3) NU
(4) NU

Het zou wel eens goed kunnen dat door al deze overheidsmaatregelen het hele geldsysteem in elkaar stort. Als je je wil voorbereiden, volg dan dit motto: “Starve the beast, before it starves you.” Een uitspraak dat ik een tijd geleden tegenkwam. Wat ik wil zeggen: zorg eerst voor jezelf en de medemens in je omgeving. En vergeet de belastingen. Ik kan mij niet herinneren dat ik ooit een contract zou getekend hebben waarin staat dat ik mij zou houden aan de regels die in Brussel eenzijdig werden opgelegd. Zoiets noem ik slavernij, wat verboden is.

Voel je je na het lezen van dit artikel belogen en bedrogen? Dit is nog maar het topje van de ijsberg. De rest wordt later uiteengezet.

Of hebt u zoiets van: Dit is allemaal BS. Economie gaat goed en zal blijven groeien. Wel, bewijs dan het tegendeel van wat hier geschreven staat.

Reacties zijn welkom.