De illegale praktijken van een deurwaarder en de fiscus.

Maandag kreeg ik het bezoek van een deurwaarder vergezeld van een politie-agent en een getuige. Een korte geschiedenis:

Voor 2012 (aanslagjaar 2013) had ik geen belastingaangifte gedaan. Resultaat: een ambtshalve aanslag van 9393,93€. geld

Halverwege juni ontving ik een document waarin stond dat mijn roerende goederen in beslag zouden genomen worden. Dit was géén officieel dwangbevel.

Op 3 juli ll ontving ik per aangetekend schrijven een “aanzegging van een uitvoerend beslag onder derden”. Wil zeggen dat ze bij derden gaan zoeken of ik daar vorderingen lopen heb. Wat niet het geval was. Er hing ook een dwangschrift aan vast. Deze was al niet geldig omdat er geen handtekening op stond. Gezien ik met die ontvanger geen enkel contract had, heb ik hem of haar een contractvoorstel verstuurd.

En maandag had ik dan bezoek van een deurwaarder en co. Die heeft alles opgeschreven en liet dan een “proces verbaal van uitvoerend beslag op roerende goederen” achter. Doordat de ontvanger de deurwaarder heeft gestuurd, heeft hij mijn contractvoorstel aanvaard. Bijgevolg heeft hij en de deurwaarder een factuur ontvangen. Die laatste werd bij deze ook in gebreke gesteld. Een kopie van die ingebrekestelling werd ter kennisgeving verstuurd naar de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders te Brussel. Ook werd er tegen die deurwaarder een klacht neergelegd bij de procureur des Konings.

FOD Financiën is een bedrijf zoals een ander met BTW-nummer die er enkel en alleen criminele praktijken op nahoudt: afpersing, intimidatie, samenzwering, slavernij, bendevorming, enz.

En een deurwaarder doet bijna niets anders dan diefstal, heling en medeplichtigheid aan bovenvermelde misdaden.

Advertenties

Amerikanen blazen de aftocht: Poetin niet schuldig aan neerhalen van MH17

E.J. Bron

Screenshot_2

De Amerikaanse president Barack Obama staat na de schuchtere bekentenis van zijn geheime diensten niets te weten over het neerhalen van vlucht MH17 met lege handen – zoals zo vaak de afgelopen jaren

(Vertaling: E.J. Bron)

De Amerikaanse geheime diensten blazen de aftocht: Zij verklaarden dinsdag voor journalisten in Washington dat er geen directe verbinding van de Russische regering tot het neerschieten van MH17 bestaat. De CIA kan niet uitsluiten dat de schutters uit de Oekraïne kwamen.

View original post 526 woorden meer

Advertenties

MUST SEE: Een eerlijke Israëlische soldaat spreekt!

Bij onderstaande video is geen commentaar nodig.

 

Advertenties

Het gaat beginnen: Spanje voert gedwongen heffing op spaartegoeden in

Binnenkort ook in België …

E.J. Bron

Screenshot_16Luis de Guindos

(Vertaling: E.J. Bron)

Spanje begint kin Europa als eerste en gaat een belasting op banktegoeden heffen. Met onmiddellijke ingang moeten alle spaarders een gedwongen heffing van 0,03% op hun spaartegoed betalen. Opmerkelijk: de belasting wordt met terugwerkende kracht ingevoerd.

View original post 204 woorden meer

Het volkstribunaal in oprichting

“Eindelijk rechtvaardigheid zoals het hoort,” hoor ik u al denken.

Inderdaad, er is een volkstribunaal in de maak voor het Nederlandstalige gebied.

Volkstribunaal

Hieronder een uittreksel.

“Met het Volkstribunaal willen we een eerlijke rechtspraak zeker stellen. Momenteel zijn het alleen ‘professionele’ ambtenaren die over ons oordelen. De onafhankelijkheid en objectiviteit van hun handelen wordt echter door vele ervaringen in twijfel gesteld. Bovendien baseren zij hun uitspraken op wetgeving die zij zelf hebben gecreëerd.

Eerlijke rechtspraak kan je alleen verkrijgen over universele wetten, in dit geval het Gewoonterecht of ons geboorterecht. En een eerlijke uitspraak kan slechts gedaan worden door een groep mensen, die geen persoonlijk belang hebben bij een uitspraak en oordelen met gezond verstand.

We hebben als mensen recht op een eerlijk proces en als een bestaand systeem niet meer naar behoren functioneert, dan hebben we allemaal onze menselijke verantwoordelijkheid om dat te corrigeren. Als ik wacht totdat ik slachtoffer wordt van een systeem, dan is het voor mij te laat. Help daarom anderen die nu slachtoffer zijn, zodat u het straks niet hoeft te zijn.

We hebben uit strategische overweging gekozen voor een onderverdeling volgens de nationale gerechtelijke arrondissementen.

Een eerste onderverdeling wordt gemaakt tussen Nederland en België. In Nederland zijn dat 11 arrondissementen en 6 in Vlaanderen.

Let wel, wij zijn niet verbonden aan de nationale arrondissementen en opereren autonoom.

Binnen elk arrondissement hebben we een werkgroep die de mensen binnen deze regio met elkaar verbindt. Het gaat hierbij om het werven en trainen van aankomende juryleden en andere medewerkers en verder het behandelen van dossiers.”

Lees hier de volledige tekst

Advertenties

U bent géén “natuurlijk persoon”

Artikel 6 het de universele verklaring van de rechten van de mens:
Een ieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de wet.”

Uit bovenstaande kan je al afleiden dat een persoon iets anders is dan een mens.

Een mens is een levend wezen met een geweten, intelligentie, empathie en de mogelijkheid om zich verbaal met woorden uit te drukken.

Een persoon is een juridische entiteit die in twee soorten voorkomt: natuurlijke persoon en rechtspersoon.

Die laatste kunnen zijn: bedrijven, overheden, verenigingen. Voor die eerste is er wat meer uitleg nodig. natuurlijk persoon

Wanneer een kind geboren wordt is er geen enkele registratie te bespeuren waaruit blijkt dat die bestaat. Het zijn de ouders die het al of niet wereldkundig maken. Echter maximum 3 dagen later, moet de vader van het kind diens geboorte aangeven bij de gemeente waar die geboren is.

Als je de lading van een schip in de haven lost, dan geef je dat aan bij de havenmeester. En dan krijg je een certificaat.

Het zelfde gebeurt bij de geboorte van een kind. Bij de geboorte-aangifte van het kind, werd de geboorte-akte opgesteld. Op basis daarvan wordt dan nog een document aangemaakt die dan de natuurlijke persoon (met rijksregisternummer) wordt genoemd. En het is die laatste die van alles moet en niet mag. Bijv: naar school gaan, werk zoeken, belastingen betalen, zich aan de wet houden, enz. Die natuurlijke persoon is eigenlijk een trust.

Lees verder op deze pagina

Advertenties