OEKRAÏNE – PARLEMENT NAAR HUIS – DE STAAT BANKROET – HET LEGER KAPOT

Advertenties

DE GENOCIDE OP ONZE OUDEREN EN GEHANDICAPTEN IS BEGONNEN!

Een humanitaire ramp ontvouwt zich in Nederland.

eunmask

Duizenden ouderen, zieken en gehandicapten hebben de afgelopen weken van hun gemeenten te horen gekregen dat zij vanaf 1 januari volgend jaar geen of veel minder thuiszorg krijgen. Ze moeten maar een beroep doen op hun familie, buren of andere vrijwilligers. (Degenen die geen familie of hulp hebben zijn hiermee ten dode opgeschreven!)

ouderengenocideTegelijkertijd kondigen zorginstellingen massaal ontslagen aan.

De gevolgen van de decentralisatie van grote delen van de zorg naar de gemeenten beginnen nu zichtbaar en voelbaar te worden, constateert Abvakabo FNV, die inmiddels 20.000 handtekeningen heeft verkregen onder een lopende petitie de zorg ’te redden’.
Desastreus

Corrie van Brenk, voorzitter van de vakbond: „Mensen beginnen te voelen wat de desastreuze gevolgen zijn van het kabinetsbeleid. Als we nu niets doen wordt 2015 een zwart jaar voor ouderen, kwetsbare kinderen en zieken. We moeten tot het uiterste gaan om de zorg te redden. Om de kwaliteit van de zorg…

View original post 278 woorden meer

De financiering van Avaaz door George Soros

Onderstaand verscheen oorspronkelijk op de website van mediawerkgroepsyrie.

George Soros en Avaaz

Avaaz is een non-profit organisatie met ruim 12 miljoen leden en is vooral bekend voor haar kritiek op het Syrische regime en haar online petities. Met ‘burgerjournalisten’ en andere initiatieven steunt ze volop de gewapende opposanten in Syrië. Dat vernam u in ons artikel ‘De campagne van Avaaz tegen Syrië’, maar wie financiert Avaaz en welke omstreden activiteiten verrichtte deze organisatie in Canada?

Geen transparante werking

“In het algemeen maakt het gebrek aan transparantie over de werking van Avaaz en het personeel het moeilijk om te oordelen of de impact echt of kunstmatig is. Bovendien is in de Israëlische context de omvang van de relatie tussen Avaaz en activisten en campagnes die nauw verbonden zijn met het Nieuwe Israël Fonds erg onduidelijk”, schrijft NGO Monitor op 14 september 2011.

George Soros achter Avaaz

Avaaz werd mede opgericht in 2007 door Res Publica, een mondiale burgerlijke advocatengroep en Moveon.org, een door George Soros gefinancierde organisatie, die betrokken is bij ideologische en politieke campagnes in de Verenigde Staten.

In 2009 bedroeg het budget van Avaaz meer dan 4 miljoen dollar. Men beweert dat “Avaaz absoluut geen geld aanneemt van overheden of bedrijven, maar slechts een eerste steun van partnerorganisaties en liefdadigheidsorganisaties.” Daaronder vallen ook de in 1993 opgerichte Open Society Foundations van miljardair George Soros.  Die instellingen streven naar ‘het opbouwen van levendige en tolerante democratieën waarvan de regering verantwoording aflegt aan zijn burgers’.

Het kluwen van instellingen en NGO’s rond George Soros en hun financiering is volledig ondoorzichtig. Jaarverslagen geven geen namen van de NGO-begunstigden of bedragen overgebracht naar individuele groepen. De miljardair beweerde de voorbije tien jaar 100 miljoen dollar te hebben gegeven aan Human Rights Watch. Dankzij de giften van Soros en een strategisch plan tot een krachtige wereldorganisatie hoopt Human Rights Watch binnen de vijf jaar haar jaarlijks budget te verhogen van 48 naar 80 miljoen dollar.

Het doel van Avaaz lijkt nobel, maar op de petitiewebstek van de organisatie is er volgens onafhankelijke waarnemers een grote discrepantie tussen het aantal bezoekers en het aantal handtekeningen voor petities. Dit kan wijzen op nepcampagnes en valse cijfers.

‘Miljoenen dollars van George Soros’

Avaaz begon een campagne tegen het Canadese Sun TV dat net als de Amerikaanse tegenhanger Fox News te ‘rechts’ was volgens de organisatie. Avaaz neemt het nu eenmaal niet zo nauw met persvrijheid. Toronto Sun schrijft op 1 september 2010 over deze actie: “De Avaaz-campagne was afkomstig vanuit het New Yorkse hoofdkwartier van Res Publica, een collectief van linkse kerkelijke groepen. Naast deze Res Publica wordt Avaaz gesteund door MoveOn.org, een lobbygroep die miljoenen dollars heeft gekregen van valutaspeculant George Soros.”

George Soros, een Hongaarse jood die in 1930 werd geboren, dreigde in september 2010 ook met een proces tegen Sun Media na een kritische column.

Res Publica: steunpilaar van Avaaz

Res Publica werd in 2003 door Geroge Soros opgericht voor het katalyseren van een heropleving van de profetische en progressieve religieuze stem in Amerika door middel van haar ‘Faithful America’ campagne, die ook twee subsidies van elk 400.000 dollar ontving van het Open Society Institute in 2008. Het Open Society Institute werd eveneens door Soros opgericht in 1993 om zijn stichtingen in Centraal- en Oost-Europa te ondersteunen.

Al die financiële injecties zorgden ook voor resultaat. De activisten van Avaaz kregen het met een intense campagne voor elkaar dat de neoconservatieve voorzitter van de Wereldbank, Paul Wolfowitz, uiteindelijk ontslag nam op 30 juni 2007.

Avaaz heeft zich als doel gesteld om met het geld van investeerder George Soros en via een elektronische kruistocht te bepalen wie de goede en slechte jongens zijn in deze wereld. En Iran en Syrië horen beslist bij de ‘slechte jongens’, waarbij men alles op alles zet om daar te komen tot een machtswissel. Men steunt zelfs openlijk de terroristen en criminele bendes in Syrië in de hoop het conflict te laten aanslepen in het voordeel van de gewapende oppositie.

Ook de rol van Avaaz bij de Canadese parlementsverkiezingen van 2008 komt nauwelijks aan bod in de traditionele media.

Avaaz als derde partij tegen Canadese Conservatieven

Tijdens de federale verkiezingen van 2008 in Canada registreerde de internationale liberale activistengroepering Avaaz zich als derde partij. Dit had als gevolg dat Avaaz geld verzamelde en spendeerde aan een campagne, maar zelf geen officiële partij of verkiesbare kandidaat was.

Avaaz spendeerde tienduizenden dollars gericht op het verslaan van drie Conservatieve kandidaten in drie districten volgens Kevin Libin in de National Post van 20 september 2010. Dit ondanks het maximum besteedbare budget dat volgens de kieswet vastligt op enkele duizenden dollars.

Avaaz spendeerde minstens 40.000 dollar of 14.000 dollar per district om drie Conservatieven – de heren Baird, MacKay en Kamp – electoraal te verslaan. Dat is veel meer dan de toegelaten 3.666 dollar per district voor advertenties in kranten en andere kiescampagnes.

Het lobbywerk van Avaaz richtte zich ondermeer op de Canadese ‘Radio Televisie’ en de voorzitter van de Telecommunicatie Commissie om hun beslissingen te beïnvloeden. Het lobbyde ook bij de regering van Conservatieven rond het klimaatbeleid en organiseerde bijeenkomsten en petities om de gouverneur-generaal te overtuigen de coalitie van de oppositie te steunen. Het was een poging om in 2008 de Tories (de Conservatieven) van de macht te verdrijven.

Opmerkelijk is dat Avaaz ondanks dit intense lobbywerk niet voorkomt op de officiële lijst van lobbyorganisaties in Canada.

Omstreden beïnvloeding van de Canadese politiek

De groep Avaaz onttrekt zich aan de Canadese wetgeving door misbruik te maken van achterpoortjes. Avaaz heeft een stek in New York en gearchiveerde webpagina’s schrijven: “We hebben op dit ogenblik medewerkers in Rio de Janeiro, Genève, New York, Londen en Washington DC”, zonder vermelding van enige Canadese aanwezigheid. De groepering heeft ook geen Canadese webstek en het telefoonnummer van de verkiezingscampagne is niet langer in hun beheer. Ook het kantoor in New York houdt de lippen op elkaar als men vraagt naar hun werking in Canada.

Malik Imran.

Dit is het Duistere Plan van de Illuminati:

Onderstaand artikel verscheen oorspronkelijk op Pateo.nl

Een illusie zal het zijn, zo groot, zo omvangrijk dat het buiten hun perceptie zal vallen. Zij die het wel zien, zullen als idioten bestempeld worden.

Wij zullen aparte partijen vormen, wat zal voorkomen dat ze de verbanden tussen ons zien. Wij zullen ons gedragen alsof wij niet verbonden zijn, om de illusie in leven te houden. Ons doel zal druppel voor druppel behaald worden, opdat er geen wantrouwen kan ontstaan. Dit zal er tevens voor zorgen, dat ze de veranderingen niet zien terwijl ze gebeuren.

Wij zullen altijd boven het relatieve veld van hun ervaring staan, omdat wij het geheim kennen van het absolute.

Wij zullen altijd samenwerken en zullen verbonden blijven door ons bloed en geheimhouding. Hij die spreekt zal de dood vinden.

14.illuminati_create_minWij zullen hun levensspanne kort houden en hun hersencapaciteit zwak, terwijl wij het doen voorkomen dat wij het tegenovergestelde nastreven. Wij zullen onze kennis, wetenschap en technieken zo subtiel inzetten dat ze nooit in de gaten krijgen wat er aan de hand is.

Wij zullen zachte metalen gebruiken, verouderingsversnellers en toevoegingen in voedsel en drinken, ook in de lucht. Ze zullen overspoeld worden door gif, overal waar ze gaan of staan.

De zachte metalen zullen hen het verstand doen verliezen. Wij beloven hen geneesmiddelen te vinden, maar zullen hen nog meer gif toedienen via de geneesmiddelen. Het gif zal geabsorbeerd worden door hun mond, hun huid. Ze zullen hun hersenen vernietigen en reproductieve systemen.

Hun kinderen zullen dood geboren worden en wij zullen de informatie geheim houden. Het gif zal verstopt zitten in hun eten, drinken, de lucht; zelfs hun kleren.

Wij zullen gewiekst moeten zijn in het toedienen van het gif, want ze zien veel. Wij zullen ze met grappige plaatjes en leuke deuntjes aanleren dat het gif goed is. Zij die als vraagbaken dienen, zullen in onze dienst zijn om ons gif aan de man te brengen. Ze zullen onze producten zien in films, waardoor ze er aan gewend raken zonder ooit de echte effecten van onze producten te kennen.

Bij de geboorte van hun kinderen zullen wij ze injecteren met gif, gevuld met metalen die hun hersenen zal aantasten, in de overtuiging dat het goed voor hen is. Wij zullen vroeg beginnen, als de hersenen nog jong zijn; wij zullen hun kinderen verleiden met wat ze het liefst hebben: suiker, snoepgoed.

Als hun tanden aangetast raken door het suiker, zullen wij hen nog meer metalen toedienen die hun hersenen vernietigt en hun toekomst steelt. Als hun leervermogen aangetast raakt, zullen wij medicijnen aanbieden die nog meer schade zullen berokkenen en andere ziektes doen ontstaan waarvoor wij nog meer medicijnen voorschrijven. Wij zullen hen voor onze ogen zwak en gewillig maken door onze macht. Ze zullen opgroeien met depressies, langzaam en steeds dikker worden; ze zullen toevlucht tot ons zoeken en wij zullen ze nog meer medicijnen voorschrijven en verkopen.

Wij zullen hun aandacht richten op geld en materiële goederen, opdat zij nooit contact zullen krijgen met hun eigen ik, hun innerlijk. Wij zullen hen afleiden met ontucht, brood en spelen, zodat zij nooit één zullen zijn met de eenheid van al dat is. Hun gedachten zullen de onze zijn en zij zullen precies doen wat wij zeggen. Als iemand weigert, zullen wij technieken op hen loslaten die hun gedachten doen veranderen. Wij zullen angst als ons wapen gebruiken.

Wij zullen hen overheden maken en opposities binnen deze overheden; wij zullen beide kanten manipuleren. Wij zullen steeds ons doel verborgen houden, maar ons plan gewoon uitvoeren. Ze zullen de arbeid voor ons verrichten en wij zullen leven in overvloed door hun inspanningen. Onze families zullen nooit paren met hen, want ons bloed moet zuiver blijven, dat is onze manier. Wij zullen ze elkaar doen vermoorden als ons dit uitkomt.

Wij zullen hen apart houden van de eenheid door dogma’s en religie. Wij zullen alle aspecten van hun leven controleren en ze vertellen wat ze moeten doen en hoe. Wij zullen hen aardig en rustig leiden, waardoor ze gaan denken dat ze zichzelf besturen en leiden. Wij zullen vijandigheid tussen hen door onze facties(???) stimuleren. Wanneer een licht onder hen zal glanzen, zullen wij het door spot, of dood doven, welke ons het best past.

Wij zullen ervoor zorgen dat ze elkaar naar het leven staan en hun eigen kinderen vermoorden. Wij zullen dit bewerkstelligen door het creëren van haat als onze partner en boosheid als onze vriend. De haat zal hen verblinden en nooit zullen ze in de gaten krijgen dat door hun conflicten wij als hun leiders zullen opstaan. Ze zullen bezig zijn met elkaar vermoorden. Ze zullen in bloed baden en hun buren vermoorden zolang als wij dit willen.

Wij zullen grote voordelen behalen uit deze strijd, want ze zullen ons niet zien omdat ze ons niet kunnen zien. Wij zullen door blijven gaan met het uitbuiten van hun oorlogen en hun doden. Wij zullen dit telkens weer herhalen tot wij ons doel bereikt hebben.

Wij zullen door blijven gaan met het inboezemen van angst door beelden en geluiden.

Wij zullen alle middelen gebruiken die wij tot onze beschikking hebben en zijzelf zullen deze middelen voor ons maken door hun arbeid.

Wij zullen zorgen dat ze zichzelf en hun buren haten. Wij zullen steeds de absolute waarheid voor hen verborgen houden: dat wij allen één zijn. Dit mogen ze nooit te weten komen. Ze mogen nooit weten dat kleur een illusie is; ze moeten steeds denken dat ze niet allen gelijk zijn. Stap voor stap zullen wij ons doel bereiken.

Wij zullen hun land overnemen, hun bronnen en hun welvaart om totale controle over hen uit te kunnen voeren. Wij zullen hen misleiden door het accepteren van wetten die het beetje vrijheid dat ze kennen helemaal te doen verdwijnen.

Wij zullen een geldsysteem implementeren, waardoor ze voor altijd gevangen zullen zijn

– samen met hun kinderen – in schulden en lasten. Als ze samen gaan werken, zullen wij hen beschuldigen van misdaden en aan de wereld een ander verhaal vertellen, want wij bezitten de media.nazi roots

Wij zullen de media gebruiken als controle over de informatievoorziening en hun sentiment; op onze manier. Als ze zich tegen ons verzetten, zullen wij ze vertrappen als insecten, want ze zijn minder dan dat. Ze kunnen niets ondernemen, want ze hebben geen wapens.

Sommigen van hen zullen wij rekruteren om onze plannen uit te voeren; wij zullen hen het eeuwige leven beloven; maar het eeuwige leven zullen zij nooit bezitten, want ze zijn niet van onze soort. De gerekruteerden zullen wij ingewijden noemen. Zij zullen geïndoctrineerd worden om valse rites en passages tot hogere sferen te gaan geloven.

Leden van deze groep zullen denken dat ze één zijn met ons, nooit de waarheid kennende. Ze mogen deze waarheid nooit leren, want ze zouden zich tegen ons kunnen keren. Voor hun werk zullen wij hen belonen met aardse zaken en mooie titels, maar nooit zullen ze net zoals ons worden, onsterfelijk. Nooit zullen zij het licht ontvangen en de sterren kunnen bereizen.

Zij zullen nooit de hogere sferen bereiken, want het vermoorden van hun eigen soort zal de passage naar de sfeer van het licht tegenhouden. Dit zullen zij nooit weten. De waarheid zal recht in hun gezicht te zien zijn; zo dichtbij, dat ze zich er niet op zullen kunnen focussen totdat het te laat is.

O ja, zo groot zal de illusie van vrijheid zijn, dat ze nooit in de gaten krijgen dat zij onze slaven zijn. Als wij klaar zijn, zal de realiteit – die wij voor hen geschapen hebben – hen bezitten. Deze realiteit zal hun gevangenis zijn. Ze zullen in een zelf gecreëerd waanidee leven. Als ons doel bereikt is, zal een nieuw tijdperk van dominantie beginnen.

Hun gedachten zullen gebonden zijn door hun religie en geloof: de geloven die wij voor hen gemaakt hebben. Als zij ooit uitvinden dat zij onze gelijken zijn, zullen wij uitsterven. Dit mogen ze nooit te weten komen.

Als ze er ooit achter komen dat ze ons samen wel aankunnen en actie ondernemen, zijn wij verloren. Ze mogen nooit te weten komen wat wij gedaan hebben, want als dit gebeurt zullen wij geen plek meer kunnen vinden om te vluchten, want het zal gemakkelijk zijn ons te herkennen als het doek is gevallen. Onze actie zal geopenbaard hebben wie wij zijn; ze zullen ons dan op kunnen jagen, want niemand zal ons nog onderdak bieden.

Dit is het geheime convenant waarnaar wij zullen leven voor de rest van onze huidige en toekomstige levens, want deze realiteit zal vele generaties en levens overspannen.

Dit convenant is bezegeld met bloed, ons bloed. Wij, degenen die van de Hemel naar de Aarde kwamen. Dit convenant mag nooit, nooit bekend worden. Het mag nooit opgeschreven of uitgesproken worden, want als dit gebeurt zal door die bewustwording de furie worden opgewekt van de Schepper en zullen wij terug geworpen worden in de dieptes vanwaar wij vandaan komen; voor alle tijden of de oneindigheid zelf.

Wie naar aanleiding van dit artikel vragen heeft over hoe het systeem werkelijk in elkaar zit, kan ons via het contactformulier bereiken.

De wereld staat in rep en roer! Hoe lang nog?

Gisteren kwam ik een zeer goed artikel tegen. Hieronder vind je het eerste stuk. Het volledige artikel kan je hier lezen.

war and peace

“Over de hele wereld woeden oorlogen die aangezet, opgezet, georganiseerd worden door ons corrupte financiële systeem. De dames en heren die daadwerkelijk aan de touwtjes trekken zijn in paniek. Ze zijn bang dat ze hun plannen niet door kunnen voeren. Plannen die veel verder gaan dan enkel oorlog voeren op grote schaal ten behoeve van de wapenindustrie en de banken die dit financieel mogelijk maken.

Iedereen heeft de afgelopen decennia kunnen volgen hoe eerst op valse gronden Afghanistan, Irak, Libië en Syrië werden aangepakt. Al deze landen zitten met de groots mogelijke ellende omdat de krachten achter de coulissen bepaalde financiële doelen hebben en steeds op zoek zijn naar meer macht. Bewijs in deze wordt geleverd door de voortdurende inmenging van het IMF, een orgaan dat met ongekozen bestuurders tot één van de machtigste organen van deze planeet behoort.

worldmap nato

Met Afghanistan zijn ze nog ongeschonden weg gekomen, dat Irak geen massavernietingswapens had was al op voorhand duidelijk bleek uit gelekte documenten van gesprekken tussen de voormalige premier van Engeland, Tony Blair en zijn ambtsgenoot George Bush. Libië dat op basis van 1 enkele resolutie compleet terug naar de middeleeuwen gebombardeerd werd bleek later ook een financiële reden te hebben, Ghadaffi wilde af van de petrodollar, net als Sadam Hoessein van Irak.

Syrië was en is nog steeds nodig als bruggenhoofd voor een uiteindelijke aanval op Iran die hoog op het verlanglijstje staat van de financiële elite. Hier wordt dan ook door die financiële elite heel veel geld in gestopt om de zogenaamde rebellen te voorzien van de modernste wapens en apparatuur. De ellende moet immers voortduren want continuering van oorlogen betekent veel opbrengsten in de wapenindustrie. De wereld geloofde de uit de duim gezogen verhalen van de VS inlichtingendiensten niet want ze konden geen enkele stelling bewijzen, wij moesten het maar geloven en dat doen mensen vandaag de dag gelukkig steeds minder. Mensen hebben lering getrokken uit voorgaande conflicten en zien de parallellen. Hetzelfde spelletje dat ze overal uitrollen waar ze macht willen en financiële invloed. De olie en gasbronnen van die gekoloniseerde landen worden natuurlijk subiet toegewezen aan de redders in nood, de beschermers van onschuldige burgers, de bevrijders, de politie van de wereld.

De laatste telg aan het wiel van (on)fortuin is de Oekraïne geworden, een land dat als voortuin van Rusland wordt gezien en dat op weg was naar echte democratie, al dan niet met vallen en opstaan. Nu, echte democratie willen de financiële elite niet zien, ( zie referendum 2006 en de minachting van de democratische grondslag van vrije landen ), het moet een pseudo- democratie worden zoals in vrijwel alle westerse landen waar de rijken der Aarde de echte bazen zijn enkel en alleen omdat zij de macht over de creatie van geld in handen hebben. Geen mensen weet waarom die macht bij hen ligt maar ze ligt er wel.”

In een ander artikel las ik dat de Yellowstone supervulkaan in de eerste weken of maanden kan uitbarsten. Dat belooft.

Om dan nog maar te zwijgen over het geldsysteem en de economie die elk moment in elkaar kunnen vallen als een kaartenhuisje (dit of volgend jaar); de mens die als ordinaire slaaf wordt gebruikt (de beste slaaf is diegene die niet weet dat die slaaf is); mainstream media die eigenlijk vol staat met leugens, niets zeggend nieuws, propaganda en entertainment; pedofilie en kindermisbruik door diverse politiekers, religieuzen en andere misbaksels; onderwijs die ons onder de wijsheid houdt; big pharma en big food die ons beetje bij beetje aan het uitmoorden is door vergiftiging; de onzin dat we moeten werken om te kunnen leven; banken die geld scheppen uit het niets; en dan zijn er nog de “ordehandhavers” die dit alles in “goede” banen moeten leiden.

Van alles wat hierboven beschreven wordt, mag je niets weten. Anders word je bestempeld als staatsgevaarlijk of wordt je behandeld als een psychiatrisch geval. Althans volgens de “normen van de maatschappij”. Wat dat ook moge voorstellen.

Niets is wat het lijkt.

Doe dus vooral jouw eigen onderzoek.

Een naam wordt geclaimd

Ik, ruben; van de familie decloedt, claim bij deze de naam ©RUBEN PETER PAUL DECLOEDT.

Voor wie niet weet wat hier staat of voor wie denkt “wat is dat voor zever, onzin, …” leest best eerst even onderstaande.

Een uittreksel:

“Na de aangifte wordt jouw naam ingeschreven in het Rijksregister, daaruit wordt een Natuurlijk Persoon (1) gecreëerd met een rijksregisternummer. Deze fictieve entiteit is de slaaf die later belastingen, taksen, boetes, enz zal betalen, zodanig dat de overheid in staat is de intrest op zijn lening terug te betalen. De creatie van deze Natuurlijk Persoon is de geldkas van de staat. Alle documenten waar je naam in drukletters op vermeld is (2) – identiteitskaart, rijbewijs, documenten van de auto, belastingbrief – verwijzen naar deze Natuurlijk Persoon. Maar die ben je niet! Deze Natuurlijk Persoon, die jouw naam draagt, is een juridische entiteit en is gecreëerd door en eigendom van de staat. Je wordt dus niet meer als mens gezien, maar als handelswaar. Het klinkt misschien ongeloofwaardig, maar de Belgische staat is een bedrijf. En wat is de doelstelling van een bedrijf? Winst maken. Wie zorgt er voor de winst? Jij, ten voordele van die natuurlijke persoon. Dat hierdoor jouw mensenrechten worden geschonden is geen probleem voor de staat, want voor hen ben je geen mens, je identificeert zich uiteindelijk met die Natuurlijke Persoon (in de Belgische wetgeving komt ook nergens het woord ‘mens’ voor, enkel ‘personen’). Heeft de staat jou of je ouders ooit gevraagd om van jou handelswaar te maken, heb je daarvoor ooit toestemming gegeven? Heb je ooit een contract getekend met de staat? Zolang je je identificeert met die Natuurlijke Persoon zijn al jouw bezittingen en eigendommen van de staat, inclusief jezelf.

(1) Persoon komt van het Latijn ‘persona’ wat masker van een toneelspeler betekent
(2) Op die documenten staat jouw en mijn naam in hoofdletters. Tijdens de Romeinse tijd werd de naam van de slaven geschreven in hoofdletters, van de vrije mensen in kleine letters.”

En een tweede uittreksel:

“Wanneer een kind geboren wordt is er geen enkele registratie te bespeuren waaruit blijkt dat die bestaat. Het zijn de ouders die het al of niet wereldkundig maken. Echter maximum 3 dagen later, moet de vader van het kind diens geboorte aangeven bij de gemeente waar die geboren is.

Als je de lading van een schip in de haven lost, dan geef je dat aan bij de havenmeester. En dan krijg je een certificaat.

Het zelfde gebeurt bij de geboorte van een kind. Bij de geboorte-aangifte van het kind, werd de geboorte-akte opgesteld. Op basis daarvan wordt dan nog een document aangemaakt die dan de natuurlijke persoon (met rijksregisternummer) wordt genoemd. En het is die laatste die van alles moet en niet mag. Bijv: naar school gaan, werk zoeken, belastingen betalen, zich aan de wet houden, enz. Die natuurlijke persoon is eigenlijk een trust.”

Het verhaal van een Oekraïense vrouw

Onderstaande werd geschreven door Anastasia Limare, een vrouw afkomstig uit Oekraïne, en gepost op facebook. Haar Nederlands is niet perfect, maar het is begrijpbaar. Het is tenslotte de inhoud die telt.

“Beste vrienden,
Allen van u weten vast dat ik uit Oekraïne kom.
Op dit moment heb ik een oma Alla, in het Westen van het land, waar alles rustig is.
Maar mijn opa Anatolij (van vaders kant) en mijn oma Valentina (zijn tweede vrouw) wonen in het Oosten van Oekraïne, in Makeevka, 15 km van de center van Donezk.
Ja, ik ben heel erg bezorgt en voel me heel vaak machteloos. Maar ik pleit voor de waarheid, die voor veel te veel mensen in Europa , behouden wordt.
Wat ik nu u zal vertellen over de situatie in Oekraïne, komt niet uit NOS, CNN, BBC of dergelijke westerse mainstream media.
Mijn bronnen: regelmatige telefoon gesprekken met opa Anatolij en oma Valentian, Facebook contacten met mensen uit Slanvjansk, Donezk en andere grote en kleine steden in Donbass. Mijn opa Anatolij laat mij elke keer weten, dat hij genoeg heeft van alle leugens van Oekraïnse regering op tv en radio. Dat er genocide tegen gewone mensen in Donbass plaatsvindt, die door VS gestuurde wordt. Dat er ook in zijn stad, buitenlandse troepen rondlopen, die Oekraïnse leger helpen om Donbass steden aan te vallen. Opa en oma samen met de buren, hebben al een zelfgemaakte schuilplek in de kelder heeft voorbereid, voor het geval ook hun huis een Oekraïnse GRAD raket raakt..
Wat mijn opa en oma al maanden omschrijven, past niet in het beeld dat er door Nederlandse media al maanden wordt geschetst.
In realiteit, voert Oekraïense leger een planmatige genocide in het Donbass. Dagelijks worden kinderen, ouderen gedood door Oekraïense raketten, die worden afgevoerd op civile gebouwen, zoals privé huizen, scholen of ziekenhuizen. In tegenstelling, laat westerse mainstream media u weten, dat nieuwgekozen president Poroshenko ( met net uiteengevallen parlement), een democratisch politiek uitvoert in Donbass- namelijk de land vrijmaakt van terroristen vertegenwoordigd door pro- Russische separatisten.
Kijkend terug in het geschiedenis, werd er 11 mei 2014 door meerderheid van ongeveer 90% van de bevolking in Donezk en Lugansk regionen gestemd op federalisatie, dus separaat staat van Donezk en Lugansk Volks Republieken. Mijn opa en oma heben mij laten weten dat ze nog nooit hebben meegemaakt dat er zoveel mensen naar een stemlokaal hebben gegaan. Mensen bleven volgens hun tot 4 uur en meer in de rij staat om te mogen stemmen.Oma en opa hebben voor separatheid gestemd. Maakt dese feit ook hun separatisten?
De stem van meerderheid van Donbass volk werdt niet gehoord in Brussel, Washington, Berlijn en andere wereldsteden. Deze referendum werdt door ogen van westerse politiek absoluut genegeerd en als niet gerechtmatig verklaard. Daarom werden de eerste regerings dagen van democratisch verkozen president Poroshenko gevierd met brutale bombardering en velen doden onder bevolking in Donbass. Sinds die tijd krijgt zijn Anti Terroristische Operatie een diplomatische en financieel steun van VS en EU. En als u mainstream media berichtgeving gelooft, krijgt deze verborgen genocide in Donbass ook uw steun, helaas.
Het is verdrietig en tegelijkertijd lelijk, om alle leugens van Westerse media over Donbass en nu over vliegtuig crash te zien.rampplek MH17
In vliegtuig ramp zijn eenmalig mensen doodgegaan. En in Oekraïne en Palestina gaan elke dag onschuldige mensen dood! Elke dag is de rouwdag daar, dat door westerse politiek niet wordt gezien. Onbekende medeburgers leven is meer waard dan onbekende buitenlanders leven? Verdriet en woede van rouwende mensen in Nederland wordt versterkt door meteen de dader aan te wijzen en voor gerechtigheid pleiten- namelijk separatisten en persoonlijk Putin.
Op mainstream media wordt er ook niet veder op in gegaan, dat audio van gesprek tussen twee separatisten over het net neergesoten van grote passagiers vliegtuig, 1 dag VOOR het ramp is gemaakt. Komt er geen vraag in u bovenop dat er van te voren aan iemand was bekend dat vliegtuig zal neerstorten en dat daarvoor het audio bewust was gemonteerd? In mij wel. Meteen 20 minuten na het ramp worden de separatisten beschuldigd door Oekrainse regering. Binnen enkele uren liggen wereldwijd de kranten met “victims of Putin” op de voorpagina. Het gaat snel als een speer en ieder is zeker dat het separatisten waren, die vliertuig hebben neergeschoten.
In hetzelfde tijd, blijven veel onderzoeksvragen die door EU en VS niet worden beantwoordt, voordat er uiteindelijke schuildige aangewezen kan worden. Namelijk:
1. Waarom heeft vlucht afgeweken van zijn normale route? Vliegen boven het Donbass was al lang officieel verboten!
2. Waarom wordt de data van vliegtuigcoordinatoren ( die de vlucht naar Donezk hebben geleid) niet vrijgegeven door Oekrainse regering?
3. Waarom wordt het niet over BUK’s gesproken dat in het bezit van Oekrainse regering zijn en waarbij bij 1 BUK een misille mist?
4. Waarom zijn de satelliet data van de ramp plek op betreffende tijd wordt niet vrijgegeven door VS?
Hier worden meer punten besproken over de MH17 ramp. Er zijn meer mensen die zich meer afvragen, dan door mainstream media in ons schoenen geschoven wordt,
http://www.4thmedia.org/2014/07/mh17-16-central-issues-mustnt-be-ignored/
http://www.gewoon-nieuws.nl/2014/07/oekraiense-luchtverkeersleiding-gaf-mh-17-opdracht-voor-koerswijziging/#.U9B_6C0OQRc.facebook
Als ik u zal zeggen dat vliegtuig ramp is werk van Oekrainse regering die een Amerikanse plan van aanpak uitvoerde, zou u mij geloven? Dat is in mijn ogen een meer geloofwaardig verhaal. Vliegtuig ramp van MH17 is een zeer goede reden voor de VS om de rouwende Europa nog meer tegen Rusland te keren.
Nederlandse media versterkt de haat tegen Rusland door zielschurende verhalen van omgekomen mensen te publiceren. Ik heb de brieven van Nederlanders naar Putin gezien:
” Mr.Putin, ik hoop dat u blij bent met het dood van mijn dochter!” Meer haat,meer blinde daden. Zo is dat.
Beschuldigen van separatisten en Rusland komt als eerste uit de buis rollen, zonder dat er harde bewijzen tot nu toe zijn gevonden. EU en VS werken nu al samen om meer sancties aan te wijzen tegen Rusland- met uitzondering van Russische gas natuurlijk. Donbass city
Over gas gesproken. Als wij de achterliggende reden voor de burgeroorlog in Donbaas proberen te achterhalen komen we snel terug bij Nederland. Volgens de Amerikanse administratie heeft bezit Oekraïne een 3de na de grootste schaliegas velden in hele Europa van ongeveer 42 trillionen m2. Toevallig, komt een grote veld te liggen op de territorium van huidige Slavjansk en veder in Donbass. Al sinds jaren wordt interesse getoond door Shell, Chevron en Exxon Mobile om de schalie gas winning te starten. Shell heeft de tendor gewonnen om met winning in Donbass te beginnen. Nu nog mensen uit Donbaas gebied opruimen en het geld zal vloeien. Daarom steunt VS de huidige genocide praktijken van Oekrainse regering tegen hun eigen volk in Donbass. Nu ook de EU doet actiev mee. En Nederland helemaal.
Op deze moment worden de graanvelden in Donbass verbrandt door Oekrainse leger, zodat mensen daar geen oogst halen voor aankomende winter. Sinds maanden ontvangen mensen in Donbass geen medische hulp, pensioen en werkinkomens. Door de ogen van Oekrainse regering wonen er alleen naar separatisten in het hele Donbass. Zo worden allen afgebeeld, die JA voor een Volsk Republiek van Donezk en Lugansk hebben gestemd. Alle civile mensen hebben het gebied al lang verlaten, volgends de Oekrainse regering.Nee, helaas niet. Mijn opa en oma zijn ook nog daar.
Ik weet niet hoe ik mijn opa en oma kan helpen. Het is geen mogelijkheid om proviand of medicijnen naar Donbass te verzenden per post. Het wordt geblokkeerd en overgenomen door Oekrainse post. De corridoren naar Rusische grens, die als vluchteling stroken tot nu toe functioneren, worden steeds meer afgesloten door Oekrainse leger (OL). Door OL worden naar Donezk grote militaire wapens getransporteerd zoals BTR’s. Gisteren is een deel van stadsomgeving in Donezk helemaal door OL verwoest- alle gebouwen werden ruïnes. Mensen halen hun gedode dierbaren uit de puin. En dat gebeurt elke dag elders in Donbass..
Ik weet niet of de stadje van mij opa en oma het volgende doelwit van Oekrainse leger zal zijn. Mijn hart is met alle mensen in Donbass die elke dag in angst voor de dood leven.. Mogen de zielen die gedood werden rust vinden..
Op dit moment probeer ik alles te doen hier in het Westen, om de waarheid over de situatie in Donbass te verspreiden. Veder ga ik alles op alles zetten dat oma en opa het gebied verlaten en naar Rusland gaan, totdat hun huis door Oekrainse raket vernietigd wordt..
Ja naar Rusland, en niet naar Oekraïne. Omdat in het Westen van Oekraïne veel Russen haat is, net als in het West Europa.
Ook is mijn hart met mensen uit bezette Palestina, geruïneerde Syrië en andere oorlogsgebieden waar de mensen die achter VS politie staan, onvrede brengen.
Ik ben bereid om u eventuele vragen te beantwoorden.
Moge de waarheid ons vrij maken.
Vriendelijke groet,
Anastasia Limare”