DE PROPAGANDA MACHINE

THE MONEY CRISIS

__
__
William_Casey_CIA_Disinformation_Campaign-650x325Mensen denken vaak niet gevoelig te zijn voor propaganda. Dat zou iets van WWII zijn geweest waar we nu niet meer in trappen.
Werkelijk?

Velen weten niet dat 1 van de 6 technieken werden gebruikt, maar alle methoden hebben na WWII een enorme vlucht gekregen.

De grondlegger van P.R. is Edward Bernays. Zijn oom Sigmund Freud legde zich onder meer toe op het onderbewustzijn en de basis van psycho-analyse, specialiseerde Edward zich op de public relations en bewerking van de geest.

Edward Bernays wordt daarom gezien als grondlegger van de huidige inprenting van commerciële boodschappen. Dit heeft in de VS al grote gevolgen sinds de jaren 50 in commerciële manipulatie, maar het werd eerder al volop overgenomen in de politiek en media.

Massaal, continu en breed gebruik op het publiek verandert P.R. in Propaganda.

Tijdens WWII werd inderdaad hoofdzakelijk 1 manier gebruikt met destructieve gevolgen. Vooral vanaf…

View original post 7.631 woorden meer

Advertenties

De meest winstgevende hoax van onze corrupte wereldleiders!

eunmask

Global Warming is de meest vergezochte poging om mensen een schuldgevoel aan te praten om ze meer geld te laten betalen aan de milieu-gerelateerde multinationals en aan de corrupte regeringen.

seaIceMin_2013_v04_p30.jpg

http://www.ninefornews.nl/hoezo-global-warming-ijskap-noordpool-groeit-met-60-procent/

http://climategate.nl/2013/02/12/groenlandse-ijskap-groeit-laatste-eeuwen-12-procent-sneller/

En dan hebben deze criminelen het lef om ONS te beschuldigen van luchtvervuiling en de oorzaak van Global Warming! Bekijk deze video:

View original post

Is slavernij afgeschaft?

Geschreven door een vrije mens (anoniem)

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) zei ooit: “None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free.”

Enkele grondwetsartikelen

Art. 10: Er is in de Staat geen onderscheid van standen. …” Is dat echt zo?

“Art. 27: De Belgen hebben het recht van vereniging; dit recht kan niet aan enige preventieve maatregel worden onderworpen.”  Een recht is geen plicht. Dat wil zeggen dat je niet kan verplicht zijn om lid te zijn van een vereniging. De Belgische staat is per definitie een vereniging. Niemand kan gedwongen worden om tot die vereniging te behoren. En toch wordt iedereen 3 dagen na diens geboorte verplicht om tot die vereniging te behoren. Dat komt doordat onze ouders aangifte gedaan hebben van onze geboorte. “Aangifte doen” betekent letterlijk: een gift doen aan … . In dit geval hebben uw ouders jouw aan de staat gegeven, als een gift. In school worden we geïndoctrineerd dat we allen natuurlijke personen zijn. Maar dat zijn we niet. We hébben een natuurlijke persoon. Het verschil leest u hier.

Enkele artikels uit de universele verklaring van de rechten van de mens.

“Artikel 1: Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.”  Dat betekent dus dat wij alles mogen wat de koning of een rechter of wie dan ook mag. En als wij niet mogen stelen, dan de belastingdienst of een deurwaarder ook niet. Ontvoering en gijzeling schijnen strafbaar te zijn. En wat doet de politie dan? Zijn arrestaties dan niet hetzelfde als ontvoering en gijzeling?

“Artikel 4: Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.”  En toch treed bijna elk land deze regel elke dag met de voeten. Onderstaande afbeelding spreekt boekdelen:

I am freeWe moeten: belastingen betalen, de wet gehoorzamen, werk zoeken, naar school gaan, een autoverzekering afsluiten als we een auto hebben, en ga zo maar door.

Waar is onze vrijheid naar toe? Hoe zit het met onze vrije wil? Wat met ons geboorterecht? De eerste drie dagen van ons leven waren we vrij, daarna lopen we ons hele leven met een onzichtbare ketting aan ons been, en wees eens eerlijk: heb je hierom gevraagd? Heb je ooit je toestemming gegeven om gedicteerd te worden? Ik ben er zeker van dat het antwoord een volmondig neen is.

Als slavernij afgeschaft is, waarom doen we dan nog netjes wat een politieagent, rechter, deurwaarder, … ons oplegt?

David Icke schreeuwt in onderstaande 6u durende presentatie dit:

“HUMAN RACE, GET OFF YOUR KNEES!!”

Ik vraag mij eigenlijk af waarom dat er ook iemand is, die zich nog laat onderdrukken. Niemand, maar dan ook niemand heeft het recht om te heersen over een ander. Want, zo stelt het eerste artikel van de mensenrechten, iedereen is gelijkwaardig. Niemand staat boven of onder een ander. We zijn allemaal mensen. Jammer dat sommigen dat niet willen, kunnen of mogen snappen.

Voor wie zijn ongenoegen wil uiten, wordt op woensdag 5 november a.s. om 12u verwacht op de Grote Markt in Brussel.

Corruptie, ongelijke verdeling van rijkdom, politieke schandalen, leugens, constant gehoorzamen, bedrog, de verkeerde mensen die in controle zijn, almaar beperken en schenden van onze vrijheden & privacy, crisissen, hoge werkloosheid, repressie, massale faillissementen, politie-agressie, falend justitiesysteem, bewust misinformeren, kapitalisme, banken die met ons geld spelen, censuur, waarheid verbergen, meer en langer werken,miljoenensalarissen & bonussen voor hooggeplaatsten, meer en meer mensen die leven onder de armoedegrens, enzovoort

Dit zijn maar enkele voorbeelden van de vele zaken die fout lopen in onze samenleving, maatschappij, in België, in de wereld… Indien ook jij er genoeg van hebt, kom dan op 5 november naar de Grote Markt, Brussel om 12uur. Laat je stem horen, voor jezelf, voor je geliefden, voor de mensheid.

Iemand al de film “V for Vendetta” gezien? Echt een aanrader.

Volgend jaar gaan we nog een hele stap verder. Degenen die denken het voor het zeggen te hebben zijn bij deze gewaarschuwd.

Zijn wij de nieuwe dissidenten?

E.J. Bron

Screenshot 1

(Door: E.J. Bron)

De term “dissident” werd vooral bekend om mensen aan te duiden die zich verzetten tegen de politieke lijn in totalitair geregeerde landen, met name in het voormalige Oostblok (de Sovjet-Unie en haar satellietlanden). Enkele bekende voorbeelden van dissidenten zijn Andrei Sacharov, Andrej Amalrik, Aleksandr Solzjenitsyn en Václav Havel.

Wat zijn eigenlijk “dissidenten”? Wikipedia geeft de volgende betekenis: “Dissidenten zijn individuen of groeperingen die zich verzetten tegen de overheersende opvattingen of beleidslijnen op religieus, politiek of sociaal gebied.” Dissidentie neemt meestal de vorm aan van niet-gewelddadig verzet.

Het “Etymologisch woordenboek van het Nederlands” zegt hierover het volgende: “Iemand met afwijkende politieke of godsdienstige overtuiging”.

Zowel het “Chronologisch Woordenboek” als het “Van Dale Etymologisch woordenboek” gebruiken de term “andersdenkende” voor dissident.

Enkele andere definities die worden gehanteerd voor “dissident” zijn: “iemand die het niet eens is met de staat

View original post 106 woorden meer

Turkije exporteert i.p.v. de EU levensmiddelen naar Rusland

E.J. Bron

Screenshot_6

De afzet van Turkse agrarische producten naar Rusland is met 30% toegenomen

(Vertaling: E.J. Bron)

Turkije vult Rusland´s gat in de verzorging bij de levensmiddelen. In de eerste negen maanden van dit jaar hebben Turkse producenten 53% van hun groente naar Rusland geëxporteerd. Turkije legt zodoende de voorschriften van de EU naast zich neer. Daarvoor had Brussel alle drempellanden gewaarschuwd geen fruit of groente te exporteren naar Rusland. Maar Turkije voelt zich vanwege de Syrië-crisis sterk genoeg om zich niets aan te trekken van de voorschriften uit Brussel.

View original post 268 woorden meer

“Belgische Groenen geïnfiltreerd door Hezbollah en Iraanse ayatollahs”

E.J. Bron

Screenshot_23

De Iraanse vluchtelingenvereniging in België reageert bijzonder scherp tegen Ecolo en Groen. “Wij hebben al langer duidelijke aanwijzingen dat zij door het regime in Teheran en Hezbollah geïnfiltreerd zijn”, aldus Mobari Mothlag, de woordvoerder van de vereniging tegen Joods Actueel.

Aanleiding voor de uitspraken waren het geplande bezoek van een commissie van het Europees Parlement aan Iran. De missie werd dit weekeinde door het regime in Teheran zelf afgeblazen nadat Europa twee Iraanse dissidenten de jaarlijkse Sacharovprijs voor de vrije meningsuiting toekende.

Maar de Iraanse Vluchtelingenvereniging in België is vooral verontwaardigd dat Isabelle Durant (Ecolo), vicevoorzitter van het Europarlement, de reis niet zelf wilde afblazen.In een reactie tegen Joods Actueel zei de woordvoerder van de vereniging, Mobari Mothlag, het volgende:

“Dat de Groenen toch wilden gaan, verwondert ons niet in het minst. Wij hebben al langer duidelijke aanwijzingen dat deze partij in Europa, vooral in België en Duitsland, door…

View original post 37 woorden meer

EU FAALT TOTAAL BIJ EBOLA

eunmask

ebola-outbreak

Hoewel het omgekeerde nog steeds wordt beweerd, zou Ebola wel eens een ernstige bedreiging voor Europa kunnen worden. Er is bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat Ebola sterk vergelijkbaar was met ‘de zwarte dood’, de pestepidemie die een kwart van de Europese bevolking wegvaagde in de Middeleeuwen. U weet wel, die tijd waarin men nog niet zo makkelijk op een vliegtuig stapte om ziekten de verspreiden. Nu goed, daarvan wordt dan weer gezegd dat dit ‘controversieel onderzoek’ zou zijn. Ik kan daar niet over oordelen.

Hoe dan ook, de ernst van Ebola is iedereen wel duidelijk. Wat de vraag oproept: Is de EU voorbereid op Ebola? Nou, nee dus. Zelfs de NOS stelt het vast. De EU faalt totaal bij de Ebola aanpak.

De budgetten en de salarissen in Brussel kunnen het probleem niet zijn. De feiten zijn ook niet nieuw. De EU had allang draaiboeken klaar kunnen hebben om…

View original post 221 woorden meer