Mars foto’s van NASA afkomstig van de aarde? (video)

geschreven door de redactie van Niburu.co

Velen hebben zich verbaasd over dat de Rovers van NASA zoveel bijzondere voorwerpen hebben gefotografeerd aan het oppervlak van Mars.

En hoewel ze hun uiterste best hebben gedaan om zoveel mogelijk weg te poetsen, zijn er toch nog heel wat mooie plaatjes door de mazen van het net geglipt.

Zo is er bijvoorbeeld gisteren op één van de NASA foto’s iets ontdekt wat niet anders omschreven kan worden dan als een boek.

bmars 1

Vraag is natuurlijk hoe er in ’s hemelsnaam een boek op Mars terechtkomt en vooral, hoe kan het dat het in zo’n goede staat is?

Iemand die daar een antwoord op heeft is de Engelse onderzoeker Richard D. Hall. Hij heeft een theorie die onder andere het volgende stelt:

De reden dat al dit soort voorwerpen worden gevonden op het oppervlak van Mars door al die verschillende NASA Rovers is omdat die karretjes helemaal niet op Mars rondrijden en nooit de aarde hebben verlaten.

Met andere woorden, de beelden die wij zien, zijn foto’s van een gebied ergens op aarde en dan is het ook logisch dat je daarop af en toe voorwerpen aantreft die door mensen zijn gemaakt, zoals het boek hierboven.

Nu is het één ding om dat zomaar te stellen, maar Richard D. Hall heeft dit samen met andere onderzoekers wel degelijk onderbouwd.

Hall vraagt dan ook mensen om hem niet zomaar bij voorbaat te veroordelen, maar eerst het door hem gepresenteerde bewijs tot zich te nemen alvorens een oordeel te vellen.

In de twee video’s hieronder wordt door Richard Hall, samen met andere onderzoekers, dieper ingegaan op hun stelling en het bewijs daarvoor.

Voor diegenen die geen tijd hebben om de video’s te zien, is hier de complete onderbouwing van de stelling van Richard D Hall te downloaden.

De hoofdstelling is dat wat NASA het publiek voorhoudt één grote hoax is en bedoeld als afleiding van de werkelijke ruimteprojecten waar men (de Amerikaanse luchtmacht en de NSA) zich mee bezighoudt.

Te vergelijken met wat wij eerder schreven over Gary McKinnon en de geheime ruimtevloot en de geheime ruimtevloot van de Bilderbergers.

Kijk en lees zelf of dat wat Richard D Hall te vertellen heeft hout snijdt.

Advertenties

Waarom de crisis niet aanwenden om nieuwe wegen te verkennen?

Beter dan dit kan ik het niet verwoorden.

piratesse

De nieuwe Griekse regering stuurt voorzichtig aan op een Onvoorwaardelijk Basisinkomen. Deze week zond minister van financiën Varoufakis een lijst met hervormingsvoorstellen naar het IMF, de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank. De trojka keurde deze goed en verlengt zo het internationale steunprogramma voor Griekenland met 4 maanden.

Eén van de voorstellen vermeldt een basisinkomenregeling voor werknemers tussen 50 en 65 jaar. Zo wil men vervroegd pensioen ontmoedigen en de druk op de pensioenfondsen verkleinen. Aangezien het basisinkomen los staat van inkomsten uit werk, hoopt de regering zwartwerk te ontmoedigen. Ook wil ze het ondoorzichtige kluwen van uitkeringen vereenvoudigen.

De welvaartsstaat in crisis

Dat de welvaartsstaat hervormd moet worden, daar is zowat iedereen het over eens. Maar zowel rechts als links houden vast aan de klassieke recepten van activering en controle. Dit gemorrel in de marge bestendigt hun eigen machtsstructuren.

Echter, de arbeidsmarkt verandert drastisch door…

View original post 643 woorden meer

Begin Europese lente: massale betogingen voor Griekenland tegen EU-beleid

Oorspronkelijk verschenen op delangemars.nl

Amsterdam – In Rome (gisteren), Londen, Parijs, Kopenhagen, Amsterdam en in België gingen mensen massaal de straat op uit solidariteit met Griekenland in hun strijd tegen de opgelegde bezuinigingsmaatregelen door de Troika (EU-commissie, IMF en de Europese Centrale Bank). Enkele duizenden mensen verzamelden zich vandaag op de dam voor een demonstratie in het centrum.

londen1502

Londen, 15 februari 2015

Het is misschien wat vroeg om deze massale steun voor Griekenland tegen het draconische Europese bezuinigingsbeleid en voor een faire afwikkeling van de door de EU veroorzaakte schulden als Europese lente te beschouwen. Zeker is een ding dat Europa wakker is geworden dankzij de overwinning van het Griekse Syriza.

parijs1502

Parijs, 15 februari 2015

edinburgh

Edinburgh, 14 februari 2015

Veel mensen in Europa lijken hoop te putten uit de eerste forse overwinning van de menselijkheid op de dictatuur van het geld en de rechtse macht die het op het ogenblik overal in Europa met uitzondering van Griekenland nog voor het zeggen heeft. Blijkbaar zijn er ook democratisch gekozen regeringen mogelijk die tegen bezuinigingen zijn en wel oog hebben voor de kommer en kwel van de bevolking. Het begin van de victorie is gelegd in Griekenland net zoals de democratie daar zijn bakermat heeft.

Niet alleen de massale overwinning van Syriza heeft indruk gemaakt, maar ook de menselijkheid die spreekt uit hun verkiezingsprogramma die kiest voor de mens boven de winst en dat zelfs allerlei oude bezuinigingsmaatregelen die de vorige Griekse regering door de strot zijn geduwd teruggedraaid gaan worden.

brussel

Brussel, 15 februari 2015

De Europeaan begint wakker te worden en te beseffen dat bezuinigingen niet noodzakelijk zijn. Het is een kwestie van keuzes maken en niet voor het bankwezen en de multinationals kiezen maar voor de burger en voor waardigheid en respect voor elk.

Support in Europa

BELGISCHE STAAT is een criminele organisatie: deel 1

Ja, je leest het goed. Zelfde praktijken als de maffia, maar met andere bewoordingen. En niet alleen dat. Ze schenden ook meermaals per dag opnieuw de mensenrechten. Hieronder vind je een vergelijking tussen de artikels in de universele verklaring van de rechten van de mens en de praktijken van de BELGISCHE STAAT. Afbeeldingsresultaat voor human rights

Artikel 1: Onze vrijheden worden aan alle kanten ingeperkt. En we hebben een hoop verplichtingen aan ons been. “Vrij en gelijk in waardigheid en rechten” gaat hier dus niet op. Schending nummer 1.

Vrijheid en gelijkheid betekent: kunnen doen en laten wat je wil zonder een ander te schaden en in harmonie met de natuur.

Artikel 2

Het schijnt dat het bestuur van een land iedereen onder bedreiging verplicht om te leven volgens hun regels. Ben je dan nog vrij?

Artikel 3

Hieruit kan je afleiden dat een mens en een persoon (natuurlijk persoon of rechtspersoon) niet hetzelfde zijn. Het verschil wordt hier uitgelegd. Recht op leven is nog geen plicht op leven. Waarom denk je dat men de zelfmoordlijn in het leven geroepen heeft? Of dat euthanasie veelal niet toegelaten wordt? Er is nog altijd zoiets als zelfbeschikkingsrecht. Onschendbaarheid van zijn persoon: dat wil zeggen dat naast jezelf ook je natuurlijk persoon niet kan gebonden worden aan allerhande regeltjes en wetten. Met andere woorden: jij bepaalt de regels, zolang dat je een ander niet schaadt en in harmonie leeft met de natuur.

Artikel 4

Van zodra iemand verplichtingen van welke aard ook buiten een contract om onder bedreiging van een straf opgelegd krijgt, dan is die een slaaf en wordt die dus in horigheid gehouden. Dat is van toepassing op 99,9% van de bevolking. Ik heb nog geen enkel wetsartikel gezien waarin staat dat slavernij zou afgeschaft zijn.

Artikel 5

Tegenwoordig zie je dat overal. Vooral leden van politie, gevangeniswezen en inlichtingendiensten maken zich hieraan schuldig. Waarmee ik niet wil zeggen dat elk lid zich daaraan schuldig maakt.

Artikel 6

Ook hier kan je net als in artikel 3 afleiden dat een mens en een persoon twee aparte “zaken” zijn. Je hebt het recht een natuurlijk persoon te hebben, maar geen plicht. Maw niemand kan jouw verplichten om ergens ingeschreven of geregistreerd te staan. Laat staan dat iemand jou kan verplichten om wat voor soort identificatie ook te tonen of zelfs maar bij te hebben.

Artikel 7

Gezien de verklaring een geschreven tekst is, hebben ze het over geschreven wetgeving. En ook hier is blijkbaar niet iedereen gelijk. Een politieker of een rechter mag blijkbaar meer dan een ander. Kijk maar naar het kindermisbruik (zaak Dutroux en Zandvoort)

Artikel 8

Als je veel geld hebt, heb je blijkbaar betere toegang dan anderen met weinig geld.

Artikel 9

Willekeurig wil hier zeggen: zonder jouw toestemming. Arrestatie is gelijk aan ontvoering. Detentie is gelijk aan gijzeling. Verbanning is een beperking op je vrijheid. Alle drie zijn meestal zonder jouw toestemming.

Artikel 10

Als de staat een zaak start tegen jou, dan kan je onmogelijk verwachten dat de rechter onpartijdig is. Gezien dat beiden trouw gezworen hebben aan dezelfde koning. Onafhankelijk is hij ook niet gezien dat die betaald is door de staat en gebonden door diens regels.

Artikel 11

 1. Twee zaken:
  1. Een feit is pas strafbaar als er een slachtoffer is.
  2. Volgens de fiscus moet jij bewijzen dat je goed bezig bent. Dan gaan we het gewoon omdraaien. Laat hen eens bewijzen dat ze correct bezig zijn.
 2. Zie hierboven

Artikel 12

Betekent dus dat je recht hebt op privacy. Is dat zo? We worden aan alle kanten bespioneerd en ze willen alles weten over ons op straffe van boete of erger als je die info niet geeft. Binnenkort zal je misschien moeten aangeven wanneer en hoeveel je geplast hebt. Wegens milieuoverwegingen.

Artikel 13

 1. We moeten toestemming vragen om met een auto te mogen rijden in de vorm van een rijbewijs. Als we een auto hebben moeten we dan ook betalen om er mee te mogen rijden. Wat is daar vrij aan? Verder willen ze van ons weten waar we op elk moment van de dag zijn. Van vrijheid gesproken.
 2. Als dat zo is, dan heeft niemand het recht om je dat te verbieden. Dan zie ik ook het nut niet in van een paspoortcontrole.

Artikel 14

 1. Dat recht wordt elke dag met de voeten getreden voor mensen die niemand geschaad hebben.
 2. Niets op aan te merken. Een zeldzaamheid.

Artikel 15

 1. Dus geen plicht. Niemand kan je verplichten om een nationaliteit te hebben of er zelfs gebruik van te maken. Maar toch verplicht elke staat jou om een nationaliteit te hebben om een aantal zaken te mogen of kunnen doen.
 2. Nationaliteit wordt regelmatig ingetrokken, ook door de Belgische Staat. Ook verbieden sommige landen dat je van nationaliteit verandert.

Artikel 16

Het huwelijk en het hebben of stichten van een gezin wordt door de staat en media op alle mogelijke manieren ontmoedigd. We moeten meer en harder werken en presteren zodanig dat we minder en minder tijd over hebben voor diegenen die we lief hebben zoals partner en/of kinderen. Aan de andere kant vind ik het huwelijk op zich verloren moeite. Ik heb het hier vooral over het huwen voor de wet of kerk. Totaal nutteloos. Als we al trouw zweren aan elkaar in het bijzijn van een aantal getuigen, dan zie ik niet in waarom dat nog eens op papier moet gezet worden. Waarom moet de staat of de kerk zich daar eigenlijk mee bemoeien?

Artikel 17

 1. Als dat zo is, waarom zijn er dan zoveel in beslagnames?
 2. Ook hier betekent willekeurig: zonder jouw toestemming. Dat betekent dat inbeslagnames van wat dan ook (inclusief huis en auto) onwettig zijn.

Artikel 18

We mogen dus onze overtuiging publiekelijk verkondigen op eender welke manier. Waarom worden sommige mensen met een bepaalde overtuiging dan afgestempeld als complotgekken die dan vervolgens gek verklaard worden en in een gesticht belanden?

Artikel 19

Dat is nu net wat ik doe. Maar blijkbaar zijn er mensen die daar een andere mening over hebben en er alles aan doen om mensen zoals ik, die de waarheid aan het licht wil brengen, de mond te snoeren. Desnoods met een kogel.

Artikel 20

Maw niemand kan gedwongen worden om tot een vereniging te behoren. Een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen is een vzw. Die “v” staat voor vereniging. Een psychiatrisch instituut is ook een vzw en dus ook een vereniging. Sommige groepen mensen worden blijkbaar gestraft gewoon omdat ze zich vreedzaam verenigen en geen bemoeinis willen van wat voor overheid dan ook.

Artikel 21

Ah, verkiezingen. Dat is een illusie dat je keuzevrijheid zou hebben. Wijlen George Carlin verwoordt het hier heel goed:

Artikel 22

Waarom zijn er dan nog daklozen?

Artikel 23

Recht op arbeid. Dus geen plicht. Nochtans doet de overheid er alles aan om iedereen aan het werk te krijgen. En liefst zo goedkoop mogelijk. De overheid verplicht de mensen om werk te zoeken en dat werk dan ook te behouden, ook al is er geen werk. Ook OCMW’s maken zich daar schuldig aan. Dat lijkt verdacht veel op dwangarbeid. In heel Vlaanderen zijn er ca 25000 vacatures voor 250000 voltijds werklozen. Nu moeten die klojo’s die zich politieker noemen mij eens gaan uitleggen hoe je al die werklozen aan het werk zult krijgen. Sarah Van Liefferinge (Piratenpartij) heeft er vorig jaar een opiniestuk over geschreven in de Knack.

Artikel 24

Dat recht wordt dus serieus aan banden gelegd door de prestatiedrang die ons wordt opgedrongen door overheid, media, banken, wetenschap en diverse verborgen genootschappen zoals de “orde van de illuminati”.

Artikel 25

 1. Dat recht heb je dus alleen maar als je geld hebt en/of als je tussen de lijntjes loopt. Mij werd het recht op huisvesting afgelopen dinsdag (17/02/2015) ontnomen door iemand die beweert deurwaarder (Paul Bruloot uit Torhout) te zijn in opdracht van iemand die beweert vrederechter (Patrick Vandierendonck) te zijn in Torhout, gewoon omdat ik niet genoeg inkomen had om de huur te betalen. Nochtans heb ik de eigenaars (Luc Deprez en Godelieve Pollet) niet geschaad, laat staan dat ik hun eigendom zou beschadigd hebben. Mijn levensstandaard was net genoeg om voedsel, communicatie en vervoer te betalen. Leveranciers kon ik ook betalen. Ik was daar best tevreden mee. Blijkbaar heeft geen van voornoemden ooit van mensenrechten gehoord. Als de personen in kwestie zouden meelezen: jullie moesten zich doodschamen! Hoe durven jullie! Voorlopig en uit noodzaak verblijf ik in Beernem in St Amandus. Door even te surfen zal je dit wel vinden. Wie mij financieel wil steunen kan dit hier doen. Dat recht op voorziening is blijkbaar ook niet voor iedereen weggelegd. Bij het OCMW heb ik al twee maal gevraagd om een leefloon. Dat kan in combinatie met een zelfstandige bezigheid. In beide gevallen moest ik mijn inkomen bewijzen adv een aanslagbiljet. Zowel u als ik weten heel goed dat een aanslagbiljet geen momentopname is.
 2. Alle kinderen zullen dezelfde sociale bescherming genieten. Akkoord, alleen hebben ze dat bij jeugdzorg soms wel anders begrepen dan de ouders.

Artikel 26

Lager onderwijs is dus leren lezen, schrijven en rekenen, en nog wat algemene kennis opdoen. Lijkt mij logisch, vooral als je wetenschapper wil worden. Die verplichting hangt er voor mij te veel aan. Als het kind in kwestie (nog) niet wil leren, dan is dat de keuze van het kind. En ik vind dat we die keuze moeten respecteren. Leren kan op vele manieren. Al doende, op het eigen tempo en zonder te pushen is nog altijd de beste manier. Kinderen zijn nieuwsgierig geboren. Laat ze dan ook die nieuwsgierigheid ten volle ontwikkelen. Als ze iets willen leren, gebeurt dat wel vanzelf. In het onderwijs van tegenwoordig worden kinderen ook te veel in vakjes gestopt. Dat kan niet goed zijn. Diploma’s zijn daar een goed voorbeeld van. Daarmee zegt de overheid eigenlijk dat je niet te veel kent. Dat je dus een goede slaaf bent. Ook hier een goede omschrijving van Jef Staes:

Artikel 27

 1. “Wetenschappelijke vooruitgang”? Stilstand zul je bedoelen. Zaken zoals een atoombom, vliegtuig, vliegende schotel, gloeilamp of batterij bestaan al minstens 5000 jaar. En de “gevestigde wetenschap” van vandaag is geen wetenschap maar domhouderij. 4% van alle kennis is publiek vrij toegankelijk. De rest wordt door de satanische elite angstvallig geheimgehouden. Al slagen ze daar hoe langer hoe minder goed in. Meer en meer oude kennis begint vrij te komen.
 2. Het beste voorbeeld hiervan is William “Bill” Cooper. Hij schreef een boek: “Behold a pale horse”. Door zijn bekendmakingen die niet in goede aarde vielen van de overheid werd hij een kopje kleiner gemaakt. Dus als je dingen de wereld in stuurt, zoals ik nu doe, die de overheid niet graag ziet of zelfs in een zeer negatief daglicht stelt, dan kan het wel eens gebeuren dat je spoorloos verdwijnt.

Artikel 28

Orde hebben we niet. Er is alleen chaos. Moesten we wel orde hebben in deze maatschappij, dan zag je geen politie, leger of andere ordediensten. En dan was er ook geen misdaad.

Artikel 29

Met andere woorden: Iedereen dient de mensenrechten te respecteren. Dat is de enige plicht die je hier zult vinden. Zoals je kon lezen lappen de meeste overheden en hun trawanten deze regel vierkantig aan hun laars.

Artikel 30

Maw elke overheid(-sambtenaar) dient deze rechten te nemen zoals ze zijn neergeschreven. Iets wat ze ook niet doen. De meesten geven er een zodanige draai aan zodat het in hun plaatje past.

Deel 2 is voor een volgende keer. Dan wordt o.a. uitgelegd waarom iedereen zich in de eerste plaats aan de mensenrechten dient te houden.

Wie zat er achter de moordraid in Torhout op 15 juli 2011?

Foto: Focus-WTV

Op die bewuste avond werd de Torhoutse Stationsstraat opgeschrikt door een moord. HLN online schrijft: “Tijdens de nacht van 15 op 16 juli 2011 scheurde de Oostendse hiphopbende RAW13 in een pick-up door de uitgaansbuurt van Torhout. Bij die raid vielen een dodelijk slachtoffer en twee zwaargewonden. Kevin Derveaux wordt ervan verdacht messteken te hebben toegebracht aan het dodelijk slachtoffer. Ook Jacky Labaere uit Lichtervelde zit nog steeds in voorhechtenis voor zijn aandeel.”

Een maand later lezen we op de website van Het Laatste Nieuws: “Torhout neemt maatregelen na dodelijke steekpartij.”

Een jaar later krijgt Torhout een politie-inspecteur voor de uitgaansbuurt en speciaal voor de stationsbuurt.

Focus-WTV kopt: “Vier leden van RAW13 naar KI verwezen voor dodelijke steekpartij in Torhout.”

Onlangs vond het assisenproces plaats in Brugge.

Als je door de Stationsstraat loopt, valt het op dat er enkele cafés (The Other Side en The Fox) verdwenen zijn. Verder zijn er een aantal camera’s bijgekomen. Ook is het er opmerkelijk rustiger geworden. Misschien was dat alles ook van in het begin de bedoeling.

Na wat plaatselijk onderzoek gedaan te hebben, ben ik tot deze conclusies gekomen:

Er waren al plannen van het stadsbestuur onder leiding van burgemeester Norbert De Cuyper (CD&V) om van de Stationsstraat een rustige toegangsweg te maken van het station tot aan de toekomstige autovrije markt en de winkelstraten daarrond. “Probleem” echter was en is nog altijd dat de uitgaansbuurt bij uitstek in de weg stond en staat. Daarbij kwam ook nog dat de gebroeders Callewaert regelmatig amok maakten, zonder dat er ook maar enige controle was door de ordediensten. Dus er was ook een “onveiligheidskwestie”. Er moest dus iets gebeuren.

En toen gebeurde er iets. Dat “iets” kan je hierboven lezen.

Een lezer wist mij te vertellen (dank!) dat de leden van RAW13 alle horecazaken die weg moesten bezochten om amok te maken. In het café Apropos waren er schermutselingen geweest met de beruchte gebroeders Callewaert. Na wat klappen links en rechts beloofden de amokmakers (RAW13) terug te komen. Ze zouden 500€ gekregen hebben om amok te gaan maken in een Izegems café. Bij vertrek was goed zichtbaar dat er wapens in de wagen lagen. Een of meerdere leden van RAW13 zou betaald geweest zijn om de Callewaerts uit de weg te ruimen. Er werd verwacht minimum 1 dode te maken. Echter de gebroeders Callewaert hadden schrik en kwamen dus niet opdagen. Dus werd het iemand lukraak. De politie zou de telefoon afgelegd hebben en de lichten uitgedaan toen de vader van het slachtoffer naar het bureau reed. Ze zouden opdracht gekregen hebben om te wachten. Van wie? De burgemeester misschien? Daarna werden de leden opgepakt.

Ook werd mij verteld dat het bouwbedrijf Gryson alle cafés zou opkopen om er appartementen te zetten, wat bij mijn weten nog niet gebeurd is. Dit zou het stadsbestuur wel heel goed uitkomen.

Het valt wel op dat het hele camerasysteem van ca 51000€ al op 8 september besteld is. Dat is nog geen twee maanden na de moordraid. Zijn de stadsdiensten dan niet gesloten in juli en/of augustus? Een gemeenteraad of een schepencollege is er ook al niet tijdens de maanden juli en augustus. Hoe kan die installatie dan al zo snel besteld zijn? Voor een dergelijk bedrag wordt er normaliter een aanbesteding zonder bekendmaking uitgeschreven, meestal bij 3 firma’s. En in dit geval werd meteen overgegaan tot bestelling. Dit lijkt mij wel heel snel.

Tijdens opmaak van dit artikel heb ik vernomen dat de beslissing daartoe op 7 september genomen werd. Enkele weken later werd dit bekend gemaakt op de gemeenteraad.

Zo zie je maar. Het Torhoutse stadsbestuur met in het bijzonder de burgemeester en “zijn” CD&V zijn blijkbaar niet vies van zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Het moge duidelijk zijn dat we hier te maken hadden met een false flag.

Shell wast ze witter in Nigeria

Oorspronkelijk verschenen op duurzaamnieuws.nl

Shell en de Italiaanse multinational ENI betaalden meer dan een miljard dollar voor een offshore olieveld in Nigeria. Het geld verdween via een ingewikkelde constructie in de zakken van een corrupte ex-minister. En Shell was daarvan op de hoogte, besluiten twee onderzoeksjournalisten van het Nederlandse OneWorld.

Olieveld 245 is bijna tweeduizend vierkante kilometer groot en bevat een kwart van alle (nu bekende) Nigeriaanse oliereserves: 9,23 miljard vaten, of voldoende om heel Afrika zeven jaar van energie te voorzien. Sinds de ontdekking is het veld meerdere malen van eigenaar gewisseld, er werden rechtszaken om gevoerd en geheime deals over gesloten. De hoofdrolspelers komen uit de hoogste Nigeriaanse kringen. Een sleutelrol is weggelegd voor Shell.

Onderzoekersjournalisten Sanne Terlingen en Idris Akinbajo reconstrueerden het verhaal voor OneWorld op basis van interviews, openbare documenten en rechtbankvonnissen. Ze kregen ook inzage in een intern rapport van de Nigeriaanse onderzoekscommissie tegen economische en financiële misdaden EFCC. Shell en ENI wilden niet reageren op hun bevindingen.

Gigantisch olieveld

Olieveld OPL245 onderaan in het bruine vak.

Alles begint in 1998, als in de Golf van Guinee het gigantische olieveld OPL 245 wordt ontdekt. Nigeria wordt op dat moment geleid door de militaire dictator Sani Abacha. Zijn minister van olie, Dan Etete, kent het olieveld toe aan het pas opgerichte bedrijfje Malabu Oil and Gas, eigendom van onder meer de zoon van dictator Abacha en van Etete, onder een pseudoniem. Minister van Olie Etete zal op termijn hoofdaandeelhouder worden van het bedrijf.

Malabu Oil and Gas bezit dan wel een olieveld, maar heeft geen werknemers of capaciteit om in diep water naar olie te boren. Daarvoor is een grote oliemaatschappij nodig zoals Shell, maar officieel mag Malabu niet samenwerken met een buitenlands bedrijf dat al actief is in de exploratie in Nigeria. Toch sluiten Malabu en Shell in 2000 een deal. Shell gaat olieveld 245 exploiteren en krijgt 40 procent van de aandelen.

Getouwtrek om de licentie

Maar nog geen twee maanden nadat het olieveld is toegewezen, sterft dictator Abacha, en in 2001 trekt de nieuwe Nigeriaanse regering de licentie terug in. Shell, dat inmiddels miljoenen in het olieveld heeft geïnvesteerd, wil de licentie terug. Na heel wat getouwtrek daagt Shell Malabu en de Nigeriaanse regering voor het gerecht en kaart het de zaak aan bij het arbitragetribunaal van de Wereldbank. Shell-ceo Jeroen van der Veer vliegt naar Nigeria om de offshore-belangen van Shell te behartigen. Maar intussen blijft het olieveld onbenut.

In 2010 veranderen de kansen opnieuw: de nieuwe president Goodluck Jonathan is net als Etete een christen uit de Bayelsa-regio, en al binnen twee weken na zijn aantreden wordt het olieveld weer aan Malabu en Etete toegewezen, die de vergunning vervolgens te koop aanbieden. Maar ondanks de grote waarde haken kopers als het Russische Rosneft en het Franse Total af, mede door de slechte reputatie van Etete, die inmiddels in Frankrijk veroordeeld is wegens witwassen en corruptie. Kopers vrezen ook de claims van Shell op het olieveld.

Gedragsregels

Een overname door Shell zelf is geen optie, omdat de gedragsregels van de multinational witwassen verbieden. “Er is sprake van witwassen als de criminele herkomst of aard van gelden of goederen wordt gecamoufleerd onder legitieme zakelijke transacties”, stellen de regels. “Handel nooit met vermoedelijke criminelen en raak niet betrokken bij transacties waarin de opbrengst van strafbare feiten een rol speelt.”

Een miljard betalen voor een licentie die een ex-minister zichzelf onder een dictatuur heeft toegekend, is dus uit den boze.

De zaak lijkt muurvast te zitten, maar op 7 december 2011 raakt plots het nieuws bekend dat OPL 245 toch in handen komt van Shell en het Italiaanse energiebedrijf ENI. De deal blijkt zelfs al gesloten op 29 april van dat jaar. Vreemd genoeg is er volgens de officiële persberichten geen geld betaald aan Malabu Oil and Gas, enkel aan de Nigeriaanse regering.

Maar hoe kun je een licentie overnemen zonder geld aan de eigenaar te geven? De onderzoeksjournalisten leggen de ingewikkelde constructie bloot die achter gesloten deuren is opgesteld. Ze krijgen daarbij onverwachte hulp: twee ‘fixers’, de Rus Ednan Agaev en de Nigeriaan Ameka Obi, hielpen de koop regelen maar zijn naar eigen zeggen niet correct betaald. Ze trekken naar de rechtbank. Shell en ENI zijn geen betrokken partij, maar door de rechtszaken in de VS en Groot-Brittannië komen tientallen e-mails en getuigenissen over de besprekingen met Etete en de Nigeriaanse regering aan het licht.

Drie overeenkomsten

Uit de rechtbankvonnissen blijkt dat Shell en ENI het geld inderdaad aan de Nigeriaanse overheid hebben betaald. Maar wat de bedrijven er niet bij vermelden is dat de overeenkomst zó is geconstrueerd dat ze dit statement kunnen maken zonder dat het een aperte leugen is. Op de bewuste vrijdag in april 2011 werd namelijk niet alleen een deal gesloten tussen Shell en ENI en de Nigeriaanse overheid, maar ook tussen die overheid en Malabu.

In de eerste overeenkomst, tussen de Nigeriaanse overheid en Malabu, draagt Malabu de OPL-aandelen over aan de Nigeriaanse overheid, en ziet het bedrijf af van iedere aanspraak op het olieveld. In ruil betaalt de Nigeriaanse regering 1.092.040.000 dollar.

In de tweede overeenkomst kent de Nigeriaanse regering het olieveld toe aan dochterondernemingen van Shell en ENI in ruil voor exact hetzelfde bedrag, 1.092.040.000 dollar, en een zogenaamde signature bonus van 207 miljoen dollar.
Er wordt ook nog een derde overeenkomst gesloten, waarin Malabu en Shell hun lopende onderlinge juridische procedures schikken.

Tijdens de rechtszaken blijkt ook de betrokkenheid van Shell en ENI bij de deal met Etete. Vertegenwoordigers van de bedrijven hebben voorafgaand aan de deal verschillende ontmoetingen met Etete in Lagos, Den Haag en in Italië. ENI-directeur Claudio Descalzi dineert in februari 2010 met Etete in het Principe di Savoia hotel in Milaan. Een vertegenwoordiger van Shell getuigt over “lunch en heel wat koude champagne” met Etete.

Onderzoekscommissie

De gebruikte drietrapsovereenkomst zou er op aanraden van de Russische consultant Agaev zijn gekomen, blijkt uit een intern rapport van de Nigeriaanse Onderzoekscommissie tegen Corruptie (EFCC). “Eind maart 2011 lijkt de Nigeriaanse regering deze suggestie te hebben opgevolgd”, stelt het rapport.

Ook de Nigeriaanse procureur-generaal Mohammed Bello Adoke beaamt dat tijdens een hoorzitting van het Nigeriaanse parlement. De Nigeriaanse regering was slechts tussenpersoon, en Shell was er volgens Adoke volledig van op de hoogte dat de betalingen voor OPL 245 doorgesluisd zouden worden naar Malabu en Etete.

De drie deals worden in april 2011 beklonken, maar de overdracht van OPL 245 is pas officieel nadat de minister van Olie zijn handtekening onder de nieuwe licentiebestemming heeft gezet. Dat gebeurt in december 2011. Toevallig is vlak daarvoor (half november) een nieuwe minister aangesteld: Osten Olorunsola, voor zijn aanstelling nog vicepresident Gas van Shell Upstream International. In april 2013 is hij alweer minister-af.

Internationale gemeenschap

Het is inmiddels een jaar geleden dat het Nigeriaanse parlement vroeg om de licentie voor OPL 245 af te nemen van Shell en ENI, maar er is niets gebeurd. “Zolang de huidige regering aan de macht is, gaat er ook niets gebeuren”, zegt Olanrewaju Suraju van de Nigeriaanse anti-corruptieorganisatie HEDA. “Het zijn de president, de minister van olie en procureur-generaal Adoke die het advies van het parlement moeten uitvoeren. Maar zij waren zelf betrokken bij het opstellen van de deal.” Suraju doet daarom een oproep aan de internationale gemeenschap: “Het geld verdwijnt vanuit Nigeria naar buitenlandse rekeningen. Hier kunnen wij als Nigeriaanse anti-corruptieorganisatie onmogelijk iets aan doen.”

Shell houdt vol dat het correct heeft gehandeld. “Betalingen met betrekking tot de afgifte van de licentie alleen werden gedaan aan de Nigeriaanse overheid”, stelt het bedrijf in een verklaring. “Shellbedrijven hebben zich te allen tijde aan de Nigeriaanse wet gehouden, als wel aan de bepalingen die werden gesteld aan de licentieovereenkomst met de Nigeriaanse overheid. We zijn open en transparant over alle betalingen die door Shell aan de Nigeriaanse overheid zijn gedaan.”

Holographic Disclosure (video serie): we leven in een illusie

Video serie door Secret Key Activator productions over de holografische realiteit en hoe de mensheid in deze gevangen wordt gehouden door de controleurs.

Deel 1:

Deel 2:

Deel 3:

Deel 4:

Deel 5:

Deel 6:

Deel 7:

Deel 8:

Deel 9:

Deel 10:

Deel 11:

Deel 12:

Deel 13:

Deel 14: