Het ware gelaat van de farmaceutische industrie

De voormalig directeur van Elli Llily in Zweden krijgt na zijn pensioen op 63 jarige leeftijd samen met zijn vrouw een kind. Zijn kind wordt niet geholpen door een dokter, in een kliniek , in Duitsland omdat ze weigeren het te vaccineren. Hij komt er achter dat de dokter banden heeft met het bedrijf die de vaccins maakt en ook betrokken is bij het voorschrijven van antipsychotica aan kinderen. Hij doet een boekje open over de farmaceutische industrie en laat zien dat kinderen het nieuwe doelwit zijn van de farmaceutische industrie, Ritalin, Prozac, Zoloft, ADHD. Vanaf de 15de minuut heeft hij het over Zyprexa en vanaf minuut 22 begint het stuk over kinderen.

Advertenties

Hoe herken je ‘false flags’ als 9/11 van tevoren?

Irma Schiffers schrijft... (Dutch/English)

Dat hele 9/11 verhaal blijft toch de gemoederen bezig houden en dat is er waarschijnlijk niet minder op geworden sinds het bezoek van Richard Gage van Architects and Engineers for 9/11 truth aan de TU Delft, en zijn ‘rondje’ door Europa. Maar wat ik echt intrigerend vind, is die ‘voorkennis’. Ik heb al diverse keren die inmiddels zeer bekende video neergezet waaruit blijkt dat de BBC, bij monde van verslaggeefster Jane Standley wist te melden dat Gebouw 7 ‘zojuist’ ook was ingestort terwijl het toen nog gewoon op de achtergrond stond. En volgens Richard Gage gebeurde er iets soortgelijks bij CNN, wat later dan ook niet meer werd uitgezonden. Los van de ‘vreemde bouwvakkers’ die je bij de lezing via de beelden relaxed achterom kijkend op een TV-camera ziet aflopen terwijl ze waarschuwen dat ‘dat gebouw zo ook gaat instorten‘. Helderziendheid, of…?

Hoe lang zat dit al…

View original post 1.613 woorden meer

Het werkelijke verhaal over psychiatrie

Exit uit de matrix

Toen ik zondagavond op het internet surfte kwam ik dit document tegen. Hieronder vind je een uittreksel.

Het verhaal over Zyprexa

Vindt u het normaal dat er een psychedelisch middel op de markt komt dat in 80% van alle gevallen suikerziekte veroorzaakt? Dat zulk vergif wordt goedgekeurd? En dat ARTSEN dat dan ook nog voor beginnen schrijven ipv te boycotten? Kom mensen. Dat kunnen we toch niet laten gebeuren? In eerste instantie kan een psychiater geen don­der bewijzen van zijn kretologie en op de koop toe gaat hij u behandelen met een mid­del waar u echt ziek van wordt en waaraan sommigen zelfs sterven! artikel foto 1

En hier is het bewijs dat artsen, professoren en universiteiten op de hoogte waren van de ‘bijverschijnselen’ die duidelijk door de farmaceutische wereld worden verdoezeld voor iedereen die het voorschrijft.
En het bedrijf zelf was ook op de hoogte van alle vergiftigingsverschijnselen.

artikel foto 2Want ze hebben…

View original post 476 woorden meer

De wetenschappers en hun beweringen

Wetenschappers beweren veel. Soms met maar ook soms zonder de nodige bewijzen. Veel mensen, maar lang niet allemaal, geloven de wetenschappers klakkeloos.

Een aantal van die beweringen nemen we hier onder de loep. We beginnen met een video.

De maker van deze video beweert dat de aarde plat is. Dan stellen zich de volgende vragen:

  1. Waar komt dan de zwaartekracht vandaan?
  2. Waar komen dan de magnetische velden vandaan?
  3. Hoe komt het dan dat we een noord- en zuidpool hebben?

Anderzijds maakt hij wel een punt als hij spreekt over de satellieten.

Verder heeft hij het over de big bang theorie. Opnieuw drie vragen gesteld:

  1. Wat is er ontploft?
  2. Waar komt die materie vandaan?
  3. Waar komt de energie vandaan?

Er is nog een vraag. Er is slechts een fractie van het universum die met de huidige technologie waarneembaar is. Hoe kan eender welke wetenschapper dan een theorie opstellen die van toepassing is op het hele universum? Het universum verder dan ons zonnestelsel bestuderen we nog maar hooguit 500 jaar. Zou het niet kunnen dat het universum een golfbeweging maakt. Inkrimpen, uitzetten, inkrimpen, uitzetten, enz … Waarbij elke beweging bijv enkele miljoenen jaren duurt.

Dan nog iets: als je gedurende 100 jaar een ster bestudeerd, hoe kan je dan achterhalen hoelang dat dit licht er over gedaan heeft om de aarde te bereiken? Iemand die hier een logische verklaring voor heeft?

Veel wetenschappers beweren dat de mens afstamt van een primaat die er uitziet als een aap, net zoals de huidige aap. Is dat zo? Hoe komt het dat de aap 48 chromosomen heeft in diens DNA en de mens slechts 46? Volgens evolutiewetenschappers duurt dergelijke evolutie vele miljoenen jaren. Op wikipedia lezen we dat de eerste mensachtige ongeveer 2,5 miljoen jaar geleden op het toneel verscheen. Lees misschien eens dit artikel. Tot slot nog deze afbeelding —>

Er is ook een wetenschapper die beweert dat de mens niet van de aarde komt. Hij wijt dit aan constante rugpijn, gemakkelijk verbranden in de zon en het feit dat we kledij nodig hebben om ons te beschermen.

Verder zijn er veel geschiedkundigen die beweren dat de piramides gebouwd zijn door Egyptische slaven met hamer en beitel. Dan stel ik voor om eens deze video te bekijken:

De medische wetenschappers beweren dat ze er zijn om mensen te genezen en gezond te houden. Ok, hoe komt het dan dat er nog altijd zoveel zieke mensen zijn? Waar ligt de oorzaak? Wat doen dokters eigenlijk? Zoeken ze naar de oorzaak van een bepaalde ziekte of bestrijden ze alleen maar de symptomen ervan? En aan wie verdient de farmaceutische industrie? Aan gezonde mensen of aan zieke mensen?

DE ENERGIE ZWENDEL

THE MONEY CRISIS

__
__

__
energie1Gas elektra, water, we kunnen niet zonder.
We kopen en accepteren het en denken niet kritisch.
Maar energie uit een netwerk was vóór ca. 55 jaar geleden zeerzeker niet altijd gangbaar.

Hoe was het nog niet eens zo lang geleden

Warm kraanwater was geen gemeengoed. Een handpomp aan de gootsteen of buiten bracht water en via koken werd het hygiënische heet. Na toiletteren was doorspoelen naar een riool zeerzeker niet overal de standaard. Een antenne op het dak voor Tv was tot ver in de jaren 70 gewoon. Kijk- en luistergeld betaalde men aan de omroep. Periodieke betaling voor kabel bestond niet.

Niet een supergezond en luxe leven wellicht, maar het demonstreert dat we sinds WWII totaal verslaafd zijn aan een erg duur en overbetaald energienetwerk en nauwelijks anders kunnen denken.

Energiebedrijven zijn monopolistisch van aard vanwege hun omvang en zogenaamde schaarste.
Keuze is beperkt…

View original post 2.247 woorden meer

Macedonië en de kleuren revolutie

Geschreven door de beheerder van The Moneycrisis

Het is een vrije vertaling van ‘colored revolution‘, een algemene term sinds 2000 voor aanvankelijk geweldloze bewegingen die uit zijn op regime-verandering die op het eerste oog lijken te komen vanuit het volk of studenten, wat niet zo is. De Nederlandse (en ook Belgische) media kennen die term denk ik niet, maar die lopen dan ook op z’n minst continu 10 jaar achter…

Achter de bewegingen zitten aangwezen NGO’s met fondsen, gevuld vanuit of via ambassades of andere routes in het netwerk. USAID en de CIA overzien en besturen de structuur. Dit verklaart waarom massa’s op de been kunnen komen met snel exact dezelfde vlaggen, borden of andere consistente gelikt georganiseerde protesten.

Wederom, over de CIA hoeft niet geheimzinning te worden gedaan. Haar 3de missie sinds de oprichting in het kort: “overrun non-western regimes by covert operations”. Covert operations zijn volgens de US Department of Defense in het kort: operaties gericht op ingrijpende politieke beïnvloeding d.m.v. toegegeven of ontkende sponsoring (Wikipedia).

De bedoeling is om de zittende regering weg te krijgen ten faveure van deals met Europa en de VS. Geselecteerde ‘special NGOs’ vormen de klandestiene 5de colonne om het te realiseren. In Ukraïne was dat de ‘Freedom Fund’, zo leert ons de hearing van de Senaat die te volgen was op C-Span waar o.m. Victoria Nuland (European US State department) en Jon Tefft (toen ambassadeur in Ukraïne) gegrild werden.

Voorbeelden van colored revolutions:

• Joegoeslavië 2000, cedar revolutie: groene kleur.
• Oekraine. 2004, oranje revolutie.
• Libanon 2005, roos revolutie: rode kleur.
• Kyrgystan 2005, tulpen revolutie, geel.
• Ukraine 2014, Euromaidan revolutie.

Voor nieuwe lezers verwijs ik eerst naar dit artikel.

Wie nu nog altijd lacht over de gedachte dat de EU/VS achter de Oekraine-regime-verandering zit, kan deze verzamelde artikelen lezen. Dit is al lang algemeen geaccepteerde kennis vanuit o.m. de Amerikaanse en Britse mainstream media, mede n.a.v. de publieke hearing in Washington.

De Balkan-landen hebben weinig eigen natuurlijk economische middelen (resources). De Balkan heeft wat industrie, maar is grotendeels eenvoudig agrarisch. Ze is afhankelijk van grote deals met Oost en West en zit dus gemangeld. De Balkan is zo een instabiel kruidvat.

Oost en West zitten in een groteske machtstrijd sinds BRICs versus Petrodollar. BRICs, Iran en Syrië hebben de USD als wereld-handelsmunt buiten gegooid. Libië en Egypte deden hetzelfde vóór de zgn. Arabische lente. Argentinië sloot zich dit jaar aan, zodat ook Zuid-Amerika onafhankelijk werd van de VS.
De handelsruimte voor de USD verkleint wereldwijd a.g.v. BRICs, hetgeen een grote bedreiging is voor het voortbestaan van die reservemunt (USD) waarop het gehele westerse financiële systeem (BIS) en socio-economie is gebouwd; volledig afhankelijk van groei, cq. expansie, anders klapt het in elkaar.

Vanuit verschillende bronnen vernamen we dat de zittende Macedonische regering in 2008 aanhanger werd van de Russische South Stream, alsook Ukraïne. Een uiterst strategische gaslijn vanuit Rusland naar Europa, maar een Russisch project, afgekeurd door de EU ten faveure van de Europese TAP-lijn over Turkije en Griekenland.

Korte toelichting op South Stream voor de nieuwe lezers:

De EU keurde het project af en verkoos de Europese TAP. De bouw ging echter door. Die lijn werd alsnog geblokt a.g.v. de Oekraïnse destabilisatie, de situatie in de Krim, en de sancties n.a.v. MH17 moesten ook biljonair Timchenko (zie foto) finaal stoppen met de aansluitende bouw naar Europa.
Daarom stonden de EU/VS doordrammend snel klaar met sancties, ondanks gebrek aan aangetoond bewijs en afgerond onderzoek. Dat Russische project moest hoe dan ook gestopt worden. Timchenko was de eerste die gesanctioneerd werd met bevriezing van al zijn Amerikaanse bezittingen.
Op 12 maart vernemen we via Reuters dat de Russische lijn er toch komen gaat, mogelijk via Turkije over Macedonië. Ook via de Adriatische zee werd geopperd en dan alsnog over Macedonië. Timchenko verklaarde kort geleden zich niets aan te trekken van de sancties. Zijn Macedonische lijn moet aansluiten op de Russische.

En dan 2 maanden later beginnen de onrusten in Macedonië, perfect georganiseerd met de dezelfde vlaggen in de hand en in alle masten. Verder gravend leren we zo veel meer die de Media ons nooit tonen.

Zo veel meer vernemen we uit de bronnen die we hier kort samenvatten:

Uit dit artikel maken we op dat de Macedonische oppositie Zoran Zaev fondsen ontvangt vanuit de Open Societty Institute/Fund (OSF), een van de enorme fondsen van Amerikaanse magnaat George Soros. Een biljonaire investeerder die wereldwijd al veel schade heeft aangericht.

George Soros: Eigenaar van Soros Fund Management

Soros’ Funds Management is één van de grootste Hedge Funds in de wereld. Hedge Funds zijn er o.m. op gericht om voor een prikkie dealen met natuurlijk resources, algemene nutsbedrijven en deals na een regime-verandering, na ‘bankroet’ of bailout door b.v. het IMF of een ander bail out fonds, b.v. opgebracht door de EU-leden of de VS.
Hoe dan ook, Hedgde Funds zijn de grootste aasgieren in de financiële wereld. Het bankwezen en Wallstreet zijn qua financiering afhankelijk van ze, omdat Hedge Funds geen rating nodig hebben vanwege enorme risico’s die ze ogenschijnlijk aangaan. Die van Soros is notoir. Hij heeft al grote schades aangericht. Het verhaal van de Bank of England is bekend en hij probeerde ook de Deutsche Mark onderuit te halen. Maar hij heeft veel meer op z’n geweten; een verhaal apart.

Regeringen zijn qua financiering volledig afhankelijk geworden van de private banken en in de VS worden vele topfuncties daarom altijd vervuld door Ex-Wallstreet haaien, zoals de Ministers van de US Treasury Department, in volgorde: Henry Paulson (Goldman Sachs), Timothy Geithner (JP Morgan) en nu weer Jack Lew (Citi group). Paulson was de meest gevreesde in Wallstreet, maar de belangen zijn in elk geval diep verstrengeld vanwege volledige afhankelijkheid. Nieuwe dollars komen niet in circulatie zonder Wallstreet, zo simpel is het. Dit verklaart de almaar exponentiële oplopende Amerikaanse staatsschuld. En het verklaart dat Wallstreet altijd op zoek is naar megadeals van de ergste soort.

Wie over dat gegeven nog lacht, moet eerst kennis hebben van het financiële systeem. Deze post op mijn blog met een video van Mike Maloney legt het nog eens met kijkplezier uit.

Wat we in in de context van Macedonië in elk geval begrijpen is dat het OSF door de VS en haar ambassades is aangemerkt als NGO en dat oppositie Zoran Zaev daar z’n oproeracties uit financiert. De Amerikaanse ambassadeur heeft Zaev’s volle steun betuigd.

Het Open Societey Institute/Fund (OSF) maakt onderdeel uit van het US Inteference Netwerk. Je verzint het niet, maar het is in kaart gebracht met copyright.

Nergens in het nieuws geweest? Begin vorig jaar hebben massale protesten in Bulgarije ook tot een regime-verandering geleid. De pro-Russische premier moest aftreden ten gunste van een pro-westerse regering. En niet toevallig moest daar ook de South Stream door heen.
Alles in de media was gefocust op Ukraïne, maar in Bulgarije speelde kennelijk hetzelfde af. De westerse camera’s stonden daar echter niet (!)

Nu, niet toevallig, spreekt de nieuwe regering in Bulgarije zich uit vóór aftreden van de Macedonische zittende regering met premier Nikola Gruevski. En Zaev heeft de volledige steun van de Amerikaanse ambassade.

Zaev heeft beloofd, dat als Macedonië door hem zou worden geleid, hij het Europese pad zal volgen. Tuurlijk, allemaal weer complot-theorie, lol. Maar met hoeveel fundament moet men komen voordat mensen inzien dat ze gemanipuleerd worden.

Het is uitermate simpel. Ontwikkeling van nieuwe energieprojecten duren gemiddeld zo’n 15 jaar t/m de bouw. 4 Regeringstermijnen zijn dan vaak al gekomen en gegaan. De belangen zijn van wereldschaal op politiek en privaat niveau. Ze omvatten miljarden aan investeringen en opbrengsten.

De wereld is niet zoals Noord-West Europa. De corruptiegraad van overheden en private belangen (d.w.z. de mate van directe/indirecte wijze van omkoping) elders is oranje tot rood gekleurd.
Groen wil zeggen weinig corruptie zoals in Scandinavië.
Nederland, Duitsland en Australië scoren geel en zijn niet geheel corruptievrij. De VS, Frankrijk en GB zitten in het oranje gebied.
Oost-Europa, Rusland, het gehele verre Oosten, Midden-Oosten, Afrika en Zuid-Amerika scoren rood tot diep donker rood. M.a.w., zijn dus gemakkelijk te manipuleren en dit gebeurt dan ook volop.

Kennis hebbende van het financiële systeem, dient het manipulatie-netwerk vooral miljarden en biljarden internationale bedrijven en investeerders die vooral voorzien in eerste levensbehoefte en aangelieërde business.

Zij stapelen zo hun megawinsten op (super leverage).
Welcome to the Real World…

Verzamelde artikels en foto’s over Oekraïne

Geschreven op 14 mei 2015 door de beheerder van The Moneycrisis.

Links op de foto zien we huidig Oekraïens premier Yatsenyuk.

In dit geval via Amerikaanse mainstream media; kritisch en simpelweg hoe het zit. In dit geval via NSNBC, TIME, GATA, WALLSTREET JOURNAL en THE GUARDIAN. Klik vooral door.

In de VS heeft het tot hevige protesten en discussies geleid.

Nooit iets daar van in de Nederlandse media. Burgers worden kennelijk willens en wetens van cruciale info onthouden.

De Nederlandse (en ook Belgische) media zwijgen letterlijk in alle talen sinds Van Baalen en Verhofstadt het vuurtje kwamen opstoken voor de EU tijdens de Maidan-protesten.

Let op het hakenkruis.

MH17 volgde later en simpelweg is gebleken dat een neonazi-regime wordt gesteund door de VS/EU, ter verdere uitbreiding van NATO en i.v.m. grote zakelijke belangen in schaliegas van Shell en Amerikaanse internationals zoals Burisma en aangelieerde investeringsmaatschappijen waarin de stiefzoon van Kerry en Joe Biden’s zoon een plaats kregen na de machtswissel. (hier en hier)

Kort na aanstelling van Yatsenyuk werd ook 33 ton goudreserve overgevlogen naar de New York FED. Yats kwam direct als president van de Ukraïnse centrale bank. Nu blijkt Yats ook nog corrupt te zijn.

Gorbatjov werd na de val van de muur géén uitbreiding van NATO beloofd, maar het omgekeerde vond snel plaats.

Hoe kan het toch dat het volledige verhaal in mainstream media verschijnt… maar nooit in Nederland…(hier en hier)

Op de foto zien we oa Victoria Nuland

De rollen van o.m. Nuland en McCain t.a.v. de machtswissel waren overduidelijk. McCain’s CV doorspittend, vernemen we een walgelijk record, nu gericht op verdere militaire versterkingen en o.m. van Ukraïne. Echt te dol voor woorden wat hier gebeurt… Niets in de Nederlandse media… McCain zelf diende als Navy officer en kwam zo in de politiek…

Uiterst rechts John McCain

Up-to-date relevante functies McCain:
• Voorzitter van de commissie US Armed forces, sinds 2015.
• Lid van de Commission on Foreign Relations.
• Lid van de Subcommittee on Financial and Contracting Oversight.
• Senate Ukraine Caucus, opgericht 9 feb. 2015. Doel: militaire versterking.

In de buitenlandse media vernamen we recentelijk dat Amerikaanse paratroopers zijn aangekomen in Donetsk. Wederom niets in de Nederlandse media.

Let wel, ‘Subcommittee on Financial and Contracting Oversight’, betekent directe invloed op militaire (sub)contracting.

Contracting in het ‘American Industrial Complex’ betekent o.m. ook het (sub)contracteren van contra-facties zoals dat uit komt. Of ze eerst terrorist waren of nazi’s heeft nog nooit in de weg gestaan in de historie van het Amerikaanse buitenlandse beleid. Dat was al niet tijdens de oprichting van de CIA na WOII. En vele nazi’s vonden een functie in Amerikaanse overheidsdienst (operation paperclip).

Dat Amerikaanse buitenlandse beleid is nooit gewijzigd. Elke student internationale politiek weet dit. Door de CVs en wandelgangen na te gaan van het congres en de senaat, is dat duidelijk te volgen.
Maar nooit iets daarvan in de Nederlandse (of Belgische) media.

Het is met name dàt buitenslands beleid dat hevig bekritiseerd wordt.

Hoe lang kunnen de Nederlandse (en andere) media stommetje blijven spelen..