Oorlogen en klandestiene methoden…

Geschreven door de beheerder van The Moneycrisis

Ofwel: ‘covert regime-change operations’.

Ontstellend vaak verneem ik ongelovende reacties als het gaat om dat een land dat mogelijk achter klandestiene incidenten zit. Ik vraag mij echter af hoevelen zijn ingelezen over oorlogsstrategieën die al zo oud zijn als de mensheid. Wie kent het verhaal van het Paard van Troje niet. “Toch niet meer in deze tijd”, hoor ik velen al denken.
Het spel loopt tegenwoordig gewoonweg geraffineerder.

Al tijdens WWI werden bedoeïnen en andere groepen omgekocht om met het Britse leger te strijden tegen het Ottomaanse Rijk. De biografie van ‘Lawrence of Arabia’ is niet bepaald fictie. Zijn memoires zijn uitermate duidelijk en gebundeld, als officier destijds voor het Britse leger. Zwarte strijders werden eveneens ingehuurd. Het waren wahabisten/salafisten in het zwart gekleed en gewapend met messen. Zij onthoofden en leverden schokkende reacties waardoor gehele stammen op de vlucht gingen. Het was hun strategie om snel grote gebieden te veroveren. En typisch, dezelfde vlag als IS nu; dezelfde strategie ook.

Het Arabische schiereiland werd door de familie Saoed met dezelfde zwarte strijders snel veroverd. Hierin werden ze volledig gesteund vanuit de Britse ambassade en regering. Uiteraard draaide het om oliebelangen. Het gebied werd naast Iran de tweede grootste olieproducent. Europa was zo strategisch verzekerd van olie-aanvoer.

Generaal Reza Khan

Of wat te denken van Perzië/Iran. Daar vonden de 1ste olievondsten plaats. In 1921 pleegde de Iraanse kozakken-generaal Reza Khan (Reza Shah) samen met de journalist Zia al-Din Tabataba’i een geslaagde staatsgreep. Die generaal werkte kort vóór de revolutie op de Nederlandse ambassade. Hij werd tot Sjah benoemd in 1925.
BP en Shell (toen opererend onder ander naam), hadden directe belangen in de regio en de Reza had volle steun gehad vanuit GB en Nederland.
Na WWII keerde de familie Pahlavi (Sjah) af van GB, VS, Frankrijk en Nederland, omdat ze hem continu hadden beledigd. Reza kon het beter vinden met Stalin.
In 1953 werd daarom een coup gepoogd, maar die mislukte en de Sjah keerde terug naar Iran met een nog harder beleid.
Inmiddels is de coup van 1953 vrijgegeven en weten we dat de CIA betrokken was, volledig gedocumenteerd. Iran kwam nooit meer in westerse handen, met verlies van bezittingen van BP en Shell.

Tal van voorbeelden zijn te noemen die hier te ver gaan, maar op wiki staat een indrukwekkende lijst van ‘covert interventions van de CIA’.

Ex-CIA-ers zoals John Perkins beschreven hoe het werkt in het boek ‘Confessions of the Economic Hitman’. En inmiddels hebben meerdere een boekje open gedaan.

Na WWII werd de CIA opgericht door Truman. MI5 en MI6 hadden te veel gefaald, zo was de conclusie na WWII. Besloten werd tot een grote professionele dienst op Amerikaanse bodem.

Eén van de eerste rekruten waren SS-ers. Dit staat bekend als operation Paperclip. De top werd vooral bekleed door bankiers. Later zou Truman spijt hebben betuigd, omdat de organisatie en grootte uit de hand gelopen waren. Had hij dat tevoren gedacht, dan had hij de CIA nooit opgericht, zo verklaarde hij later.
De CIA rekruteert vooral bruikbare persoonlijkheden wiens psyche sterk afwijken, b.v. neigingen tot licht autisme zoals asperger, extreme paranoia, etc. En niet zelden krijgen zware criminelen of gevangen terroristen een tweede kans bij een ‘intelligence service’. De CIA gebruik ik omdat deze het meeste bekend is.

Wat velen niet beseffen is dat ze niet alleen informatie verzamelt, maar ook tot doel heeft: ‘to convert non pro-western governments by any means’.

Counter-terrorisme is één van de strategieën. In deze methode worden ook bestaande terroristen ingekocht en opgeleid. Dit vond b.v. plaats in Blackwater (in handen van Monsanto en tegenwoordig bekend als Academi), School of Americas, etc.
Tegenwoordig wordt het aanbesteed. Vooral ex-CIA-ers begonnen een ‘security and clearing business’, zoals dat heet; vaak gezeteld op één van de 800 wereldwijde Amerikaanse bases. Tegenwoordig worden ze opgeleid uit het zicht in landen die weinig in het nieuws zijn. Zo valt het niet op.

Dit lijkt voor velen ongelofelijk, maar ik kan u toch echt verzekeren dat de Amerikaanse defensiecomplex zo in elkaar zit.

Uitermate interessant is ook dat ik, bij nader onderzoek, nog geen één terroristische organisatie ben tegengekomen die niet in het leven kwam zonder interventie van b.v. MI6, Mossad, CIA, etc. Géén uitgezonderd.

  1. De gewapende Moslimbroederschap (MB) kwam in het leven door bewapening via MI6. Het doel was om Egypte te laten inzien dat de regio beter af was onder Brits bestuur. Na Egyptische onafhankelijkheid werd de MB dan ook niet voor niets verboden. Na de zgn. Arabische lente werd ze door het westen weer erkend.
  2. Hamas. Die was een sociale ondersteuning binnen de Palestijnse gemeenschap. De Israëlische regering dacht door hen te bewapenen een wig te drijven binnen de PLO, maar Hamas werd een keiharde terugslag richting Israël. De PLO is tot stand gekomen als opstand tegen de zionistische expansie met segregerende rechten voor de Palestijnen. Het is toch echt zo dat Palestijnen daar eerst leefden en weggeduwd werden als 2de rangsburgers met verminderde rechten zoals laatste rechten op landaankoop en verbod op gebruik van Israëlische wegen die als spinnenweb werden gebouwd om immer expanderende nederzettingen te verbinden.
  3. Al-Qaida… Kwam in leven na Osama Bin-Laden als wahabitische leider uit Saoedi-Arabië ingehuurd te hebben (onder codenaam Tim Osman) om te strijden tegen Rusland in Afghanistan met de Mujahedeen. Dit liep via het Pakistaanse ISI vanuit de CIA. Wederom een terugslag omdat ze, tegen belofte in, geen deel uit mochten maken van de regering nadat Rusland verdreven was…
  4. Hezbollah, IS (incl. AQAP, Boko Haram) en wat hebben we nog niet meer… idem dito.

Maar hoe werkt het veroveren van een niet-westers land?
De gangbare VS-term is: ‘covert regime-change operations’.

Op de 1ste plaats zijn ambassades niet alleen voor diplomatieke betrekkingen, maar vooral ook om economische belangen te behartigen. Ambassades zijn vaak de spil van deals, beslissingslocatie van grote strategische biedingen en van overheidsmanipulatie.

Eerst via omkoop proberen de regering in westerse deals te krijgen, b.v. t.a.v. energie, water of voedselvoorziening, enz. Als dat niet lukt, dan een oproer organiseren. Mensen beseffen nauwelijks dat landen buiten Europa corrumptief zijn. Via een ambassade worden ook fondsen beheerd voor speciale NGO’s. Dit zijn met name extreme opposities in het land. B.v. neonazi’s, terroristische cellen, wahabis of wat niet meer zij. Elk land heeft wel een extreme oppositie. Dit kunnen wij ons niet voorstellen in Noord-Europa, maar buiten onze veilige gedachtewereld is dat vrijwel overal het geval.
Op het moment dat oproer noodzakelijk, krijgen zulke partijen tegen de zittende regering fondsen toegeschoven om zich te organiseren.

Tijdens een oproer kunnen de EU/VS zich gemakkelijk indringen door vrijheid en democratie te verkondigen volgens het westerse model. Lijkt het dan nog niet te lukken, dan kan de CIA zorgen voor geweldescalatie, b.v. snipers, bommengooiers, etc. En vervolgens krijgt de EU/VS nog meer de kans de held uit te hangen in de media. Het publiek is immers meestal niet op de hoogte van de lokale politieke situatie, dus vrede via de EU/VS lijkt dan logisch.
Als het allemaal volgens plan verloopt, vlucht de zittende regeringsleider, wordt vermoord of gevangen genomen. En dan zijn de EU/VS de grote held en kunnen ze openlijk politiek interveniëren. D.w.z., uiteraard zal dan gezorgd worden voor pro-westerse interventie en lekkermakende deals.

Ter versterking van de nieuwe regering en leger na de coup dienen paramilitairen. Het zijn semi-militairen en niet noodzakelijkerwijze in overheidsdienst. De VS besteden ze ook aan. Para’s hebben als taak: opzetten van opleiding, bewapening, opslag en logistieke structuur.
Ook hierin voorziet de CIA, zoals de aangekomen para’s in Oekraïne dat nu pro-westers opgeleid wordt.

Deze tactiek en die gehele militaire structuur is niet nieuw, maar wordt steeds duidelijker vanwege internet en snelle infovoorziening. En wie gaat op zoek in de sites van CIA e.d. Vrijwel niemand.

Ongeloof, naïviteit en vanuit onze eigen veilige gedachtewereld kunnen mensen het zich bijna niet voorstellen, en we kijken liever naar voetbal of Trijntje Oosterhuis, maar de wereld is niet zoals Noord-Europa…

Maar het is juist dit Amerikaanse overheidsbeleid van wereldwijde interventie met ~800 bases wereldwijd, dat hevig bekritiseerd wordt. Volop overal in het Amerikaanse nieuws… Maar Nederlanders (en ook Belgen) hangen liever op de bank voor nietsig vermaak.

Klandestiene acties… zo werken ze… al eeuwen. En in deze tijd is dat echt niet anders.

En vervolgens is altijd de centrale vraag: wie profiteert het meeste !
Dan is dit artikel interessant.

Advertenties

Het echte doel van chemtrails

Reactie op een artikel van Ninefornews.nl:

“Chemtrails, Project Blue Beam. Ze maken heel veel chemtrails, deze chemtrails zullen als een soort van scherm worden gebruikt. Er zal een projectie worden afgebeeld in de lucht. Deze projectie zal eerst een soort van invasie van Greys lijken, dit is NIET waar, er zal geen invasie zijn, het zal alleen een projectie zijn, een holograaf… Ook zullen ze gebruik maken van “ELF” Extremely Low Frequencies, deze frequenties kunnen je laten horen, zelfs als je je oren dicht hebt. Ze gaan je zo hypnotiseren door de hele tijd te naar je te schreeuwen met vreemde teksten. Tevens zorgen deze ELF’s, na een lange tijd blootgesteld te zijn, voor een brandend gevoel. Er zullen “profeten” komen over de hele wereld! Die zeggen dat alles wat we van geloven hebben geleerd misvattingen zijn. Ze zullen ons zonder dat we het weten in het satanisme mee sleuren. Dit is allemaal het werk van de NWO/illuminati (Ik weet dat het best “uit” is om over de illuminati te praten, maar ze zijn echt niet weg). Wees gerust mensen, er is hoop. Je kunt jezelf tegen deze ELF’s beschermen met behulp van een Faraday Cage, zoek het op met google. Bereid je voor!”

http://educate-yourself.org/mc/mctotalcontrol12jul02.shtml:

“Chemtrails are being sprayed daily all over USA (and other countries too) in a white crisscross pattern. They contain diseases and chemicals which affect our state of consciousness. They can produce apathy which works in conjuction with fluoridation of the water, as well as aspartame and drugs. Fluoride disables the willpower section of the brain, impairing the left occipital lobe.

Fluoride and selenium enable people to ‘hear voices’. ELF waves create disturbances in the biological processes of the body and these can be activated in the population once the diseases are introduced into the body from the chemtrails.

Some chemtrails have been analyzed and shown to be creating cleavages in spacial perceptions, blocking the interaction of various amino-acids that relate to higher-consciousness and to increase dopamine in the brain producing a listless, spaced-out state of lower reactive mind.”

Onlangs las ik ook een Engelstalig artikel daterend van januari waarin sprake was om de chemtrails onzichtbaar te maken vanaf het einde van diezelfde maand. Het kind heeft ondertussen een naam gekregen: Project Indigo Skyfold

In dit artikel kom je ook te weten wat chemtrails kunnen aanrichten in je hersenen.

De echte Bilderberg agenda

Onderstaand artikel verscheen oorspronkelijk op “Schaf de rente af

Onzichtbare WOIII

Wat nog weinigen begrijpen is dat de (onzichtbare) wereldoorlog die op dit moment wordt gevoerd niet meer een oorlog is van landen tegen elkaar, maar een oorlog van de elite tegen de rest van de mensheid. Een oorlog van de rijken tegen de armen. De elite heeft haar rijkdom te danken aan de opbrengst van giftige producten die nu de hele mensheid bedreigen. Ze willen daar zelf natuurlijk niet aan ten onder gaan tegelijkertijd met de massa.  Zij weten als geen ander hoe giftig deze producten zijn omdat hun werknemers er al in een vroeg stadium ziek van zijn geworden of overleden. Deze informatie is in de loop der jaren vakkundig onder het tapijt geveegd, omdat ze intussen de media en de wetenschap volledig gekocht hebben. Uit die hoek hoeven ze dus geen tegenstand meer te verwachten. Ik ben er persoonlijk getuige van geweest hoe een arts en een professor in het AMC volledig zijn kaltgesteld. En iedereen op die afdeling wist precies wat er gaande was, maar durfde geen partij te kiezen omdat dat hun baantje zou kosten. Gelukkig hebben ze mij -de klokkenluider- de mond niet kunnen snoeren, anders had ik intussen waarschijnlijk niet meer geleefd.

Door onkunde voeren wij zelf dagelijks de agenda voor de elite uit

GreenpeaceAls de elite zou stoppen met het produceren van vervuilende producten zouden ze hun rijkdom verliezen, dus dat is geen optie. De wapens die de elite daarom tegen ons gebruikt zijn hun eigen giftige producten, waarvan ze ons hebben overtuigd dat ze volledig veilig zijn: de uitlaatgassen van de loodvrije benzine auto’s die ze ons door de strot geduwd hebben, de uitlaatgassen van de vliegtuigen waarmee wij gezellig 2x per jaar op vakantie gaan. De draadloze technieken van onze mobiele telefoons die in combinatie met het magnetische ultrafijne stof -wat overigens niemand kan voelen- onze hersenen en alle andere organen heel langzaam, maar gestaag, zeer effectief beschadigt.

Nu bijna iedereen op de planeet ziek

Deze vergiftiging is intussen zo ver gevorderd dat slechts 5% van de wereldbevolking nog volledig gezond is. TTIP is ook zo’n duidelijk voorbeeld van de wereldwijde vergiftigingsagenda van de elite en een ander duidelijk voorbeeld is de afbraak van de zorg in Nederland. Maar je hoeft maar naar het dagelijkse nieuws te kijken om te weten wat er allemaal gebeurd.

De Bilderbergers

Uiteindelijk moet dit natuurlijk resulteren in afname van de wereldbevolking en totale controle over degenen die overblijven. De elite heeft echter de middelen om zichzelf volledig te beschermen tegen de over ons uitgestorte vergiftiging. Hun huizen, auto’s, de hotels en ambassades waar zij verblijven zijn voorzien van de allerduurste luchtbehandelingssystemen met ultrafijn stof filters. Ze hebben allemaal ook nog ergens een paleisje op plaatsen waar nog heel weinig luchtvervuiling is, met privé landingsstrippen voor hun privé jets en aanlegsteigers voor hun boten. Geen GMO of chemisch vervuilde voeding op hun menu. De elite wil niet eerlijk delen, zij willen geen welvaart en welzijn voor iedereen. De elite wil op dezelfde voet doorgaan ten koste van ons. Dit is de oplossing waar de Bilderbergers jaarlijks over vergaderen, en daarom komt er ook nooit een zinnig woord naar buiten. Het wordt daarom hoog tijd dat het volk wakker wordt en actie gaat ondernemen voor een betere samenleving, want het huidige traject ziet het er heel erg slecht uit voor ons en onze kinderen.

Heilige koeien en de alternatieve media

De heilige koeien -onze auto’s en vliegvakanties die geassocieerd worden met onze vrijheid- zijn blijkbaar zo heilig dat de meeste alternatieve media en met name mensen als Alex Jones, David Icke en Micha Kat dit verhaal nooit of te nimmer op hun websites zullen publiceren. En daarmee vraag ik me dan ook af of we hier te maken hebben met gecontroleerde oppositie. Of is het simpelweg dat het schrijven over luchtvervuiling lezers-aantallen kost.

De chemtrail discussie

Ik wil hier nog een aantal zaken ten overvloede duidelijk maken. Er zijn heel veel mensen die mij altijd vragen waarom ik zo weinig aandacht besteed aan chemtrails en giftige chemicaliën in voeding. De reden dat ik niet over chemtrails schrijf is omdat je dan uitmondt in oeverloze discussies, terwijl iedereen het direct met mij eens is dat ultrafijn stof van uitlaatgassen van vliegtuigen levensgevaarlijk is.

Luchtvervuiling de grootste boosdoener

De reden waarom ik zeker weet dat het de luchtvervuiling is dat het leeuwendeel van de problemen veroorzaakt op onze planeet is de volgende: Toen ik 10 jaar geleden naar Thailand verhuisde verdwenen in hoog tempo al mijn klachten die ik in Nederland door luchtvervuiling had.  Ik zag op het platteland in Thailand om mij heen allemaal zeer sterke en gezonde mensen. Ook heel veel gezonde oude mensen. Wel was er veel leverkanker, maar dat is een duidelijk gevolg van de zelfgestookte whisky. Ook zijn er bepaald bloedziekten waarvan de herkomst mij niet bepaald duidelijk is, wellicht malaria. Maar ik zag geen mensen met westerse ziekten. Toen de vervuiling uit China begon over te waaien en er overal files zichtbaar werden, ging dat gepaard met een epidemie van westerse ziekten.

Eetpatroon van de Thai

hot-spicy-papaya-saladHet eetpatroon van de Thai is nauwelijks of niet veranderd, daarvan ben ik persoonlijk iedere dag weer getuige, dus dat is niet de oorzaak van deze epidemie. Ze vinden ons eten maar slappe hap en ik geef ze groot gelijk. Ook is hier nauwelijks of geen vliegverkeer dus dat is ook niet de oorzaak.

Verdwijnen van insecten

Ik heb een paar plafonnières aan de buitenkant van mijn huis hier. Die zitten zo hoog dat ik die in al die jaren dat ik hier woon nooit heb schoongemaakt. Er ligt een laag van 5 cm insectenlijkjes in ter grootte van bijen. Deze insecten zijn volledig verdwenen sinds de stad vol met files staat, maar ook op het platteland nemen aantallen af. Kortom in de stad wordt niet gespoten met chemicaliën. Hetzelfde heb ik jaren geleden in Nederland al geconstateerd toen daar de luchtvervuiling begon. Als ik in Thailand op plaatsen kwam waar het zwart zag van de insecten die met name ’s avonds om lampen heen zwermden, voelde ik me daar ook altijd geweldig goed.