De geboorte van een persoon door de ogen van kerk en staat

Net zoals alles begint ook jouw bestaan bij een gedachte van twee mensen. De gedachte om een kind te verwekken.

Man en vrouw proberen dagenlang. De man slaagt er op een dag in zijn zaad te lozen in de baarmoeder van de vrouw op het zelfde moment dat het lichaam van de vrouw een eicel vrijgeeft. En het werk van de man is over. Nu is het het lichaam van de vrouw die al het werk doet. Dat verdient alleen maar heel veel respect. Op een gegeven moment ontmoet een zaadje een eicel. Een zygote wordt gevormd. Het lichaam van de moeder bouwt, zonder er echt bij stil te staan, uit eigen mythochondriaal DNA (uitsluitend vrouwelijk) een vruchtwaterzak, compleet met moederkoek en navelstreng waarin die zygote zich ontpopt tot een embryo en later een foetus.

Als een kapitein zijn containerschip afmeert aan de kade (berth of a ship) dan moet hij een vrachtbrief tonen waarop staat wat hij aan boord heeft, dat is dus de cargo van het schip. Op die brief staat wat er aan boord was toen het schip beladen werd, niet wat er aan boord is wanneer dat die toekomt in de haven. Als blijkt dat er onderweg cargo overboord gegaan is, dan zegt men dat die goederen verloren zijn op zee. Die cargo is dan voor de eerste die er zijn hand kan opleggen. Die wordt dan eigenaar. In de video hieronder legt Jordan Maxwell het heel goed uit.

Wanneer het kind geboren wordt, dan komt er nadien nog de vruchtwaterzak, moederkoek, navelstreng en ander organisch materiaal (= nageboorte) mee. Echter het kind zit daar niet bij. Zie je al enkele gelijkenissen?

De nageboorte is hier de container op het schip. Het kind is dan de cargo in die container. De geboorte akte die opgemaakt wordt is de vrachtbrief. Op dat bewijs staat dat er een schip gearriveerd is, maar de cargo is verloren op zee.

Zoals hierboven vermeld bestaat de container (= nageboorte) uitsluitend uit vrouwelijk mythochondriaal DNA. Een schip of mitochondriaal dnaeen boot is tenslotte vrouwelijk. Dat mythochondriaal DNA wordt geclaimd door het Vaticaan door middel van de geboorte akte. Altijd en automatisch. Het ziekenhuis is eigenlijk federaal of nationaal territorium. Het wordt voor het grootste stuk door de federale of nationale overheid betaald. Door de aangifte in het gemeentehuis wordt de nageboorte geregistreerd en zo ontstaat een natuurlijk persoon. Die krijgt een nummer: het rijksregisternummer (Burger Service Nummer in Nederland). De naam staat dan in hoofdletters. De staat wordt de beheerder van de nageboorte. Nu vraag je je waarschijnlijk af waarom de nageboorte geregistreerd wordt en niet het kind zelf. Omdat er anders sprake is van slavernij.

De naam betekent in feite … dat je zus gestorven is aan het kruis van de maagdelijke moeder.
Het betreft hier in feite de nageboorte die enkel mythochondriaal DNA bevat van de moeder wat enkel van vrouwen aan vrouwen wordt overgedragen.
De nageboorte bevat geen enkel DNA van de vader en is dus in feite de Christus geboren uit een maagd en gestorven aan het kruis van de moeder en op de derde dag opgestaan uit het graf. Dit laatste omdat de vader de werkelijk eerstgeborene binnen drie dagen na de geboorte (in België vijftien dagen) dient aan te geven aan de overheid waar de baby dan de naam krijgt toegewezen van de nageboorte die in feite niet is geclaimd door de ouders maar door kerk en staat.
Het betreft dus een slimme truc van kerk en staat om de werkelijk eerstgeborene zowel in den vleze alsmede in naam eigendom te maken van kerk en staat.

Een natuurlijk persoon is dus niets anders dan een geboorteakte. Een akte is een papier met tekst er op en die tekst bestaat dus enkel in de 2D wereld. Een levende mens bestaat enkel in de 3D-, 4D- en 5D-wereld. Een 2D-entiteit kan onmogelijk communiceren met een 3D-, 4D- of 5D-entiteit.

0D is een punt, 1D is een lijn, 2D is breedte en diepte, 3D is 2D plus hoogte. Bij 4D komt er tijd bij en bij 5D komt daar dan nog eens informatie bij. Licht heeft geen dimensie, omdat dit een informatiedrager is.

Een persoon bestaat in twee varianten: de natuurlijke persoon en rechtspersoon. Een rechtspersoon bestaat net als een natuurlijk persoon uitsluitend op papier. Een rechtspersoon kan zijn: een bedrijf, een overheid, een instituut, enz. Deze komt tot “leven” door de oprichtingsakte. Vergelijkbaar met de geboorte akte. Ziet u de overeenkomsten?

Ook titels, zoals deurwaarder, notaris, rechter, advocaat, burgemeester, minister, enz bestaan uitsluitend op papier. Hetzelfde geldt voor een inschrijvingsbewijs van auto, eigendomsakte, e.d. Een papier leeft niet, kan niets, is dood.

Voordat een persoon kan communiceren met een andere persoon is de actie nodig van een levende mens. Nu is het zo dat vele mensen verkeerdelijk werd wijsgemaakt dat ze een natuurlijk persoon zijn. Met alle gevolgen van dien.

Volgens de kalender Anno Mundi (Hebreeuwse kalender) zou de persoon RUBEN PETER PAUL DECLOEDT geboren zijn op 7 januari 5737. Volgens de kalender Anno Domini (Gregoriaanse kalender) is die geboren op 7 januari 1977. Dat is dus 3760 jaar in het verleden in vergelijking met Anno Mundi.

Ter info: er is een hele lijst met kalenders, al of niet nog in gebruik.

Het is mij echter opgevallen dat er in de natuur geen kalenders bestaan. Het enige die bestaat zijn dagen en seizoenen. Een seizoenscyclus kan gezien worden als een jaar. Gezien ik deel uitmaak van die natuur, is het dan ook logisch dat ik geen enkele kalender gebruik. Op het moment van het schrijven van deze tekst ben ik bijna 39 jaar jong.

Als je een brief krijgt met een datum er op, kun je je afvragen welke kalender men gebruikt.

De zaken anders voorstellen dan ze in werkelijkheid zijn, wordt fraude genoemd.

Als afsluiter laat ik nog Kurt Kallenbach aan het woord.

Indien u tijdens uw onderzoek bewijzen vindt die aantonen dat bovenstaande niet juist is, dan wil ik dat weten. Uw conclusies zullen dan door mij worden onderzocht. Als blijkt dat deze juist zijn, dan pas ik die van mij aan.

truth

Vond je dit artikel bewustmakend en heel informatief? Overweeg dan eens een donatie.

Advertenties

De leugens, ware geschiedenis en het échte doel van Nasa

Hieronder een video van Glenn Moore over de echte geschiedenis en het echte doel van Nasa. De beelden (video én foto) die Nasa publiek maakt zijn allemaal (op een paar na) fake. In de tweede video (= radio uitzending) vertelt wijlen William “Bill” Cooper (R.I.P.) dat de maanlandingen een hoax zijn. Niet echt dus. In de derde video wordt hij geïnterviewd ivm buitenaards leven. Nog een goeie raad: download alle drie video’s. Ik kan mij voorstellen dat iemand het in zijn hoofd haalt, om deze te verwijderen.

In een eerder artikel heb ik Simon Parkes vermeld. Volgens mij is ook hij gecontroleerde oppositie. Anders zou hij al lang dood zijn, zoals William Cooper. Van die laatste werd ook wel eens gezegd dat hij de gevaarlijkste radiopresentator van de USA was. Ergens moet ik William Cooper gelijk geven wanneer hij vertelt dat er nog geen enkel sluitend bewijs geleverd werd voor het bestaan van buitenaardsen.

Lees, bekijk en beluister alles, maar geloof niets. Als je in je eigen onderzoek bewijzen vindt van het tegendeel van wat hierboven verteld wordt, dan wil ik dat weten. Dan kan ik dat zelf onderzoeken en evt mijn conclusies aanpassen.

De toestand in de wereld

Twee publicaties verklaren “De toestand in de Wereld”, om met GBJ Hiltermann te spreken. En iedereen die zich afvraagt waar we staan en waar we heen gaan, zou twee publicaties van achttien en zestien jaar geleden moeten lezen, want deze publicaties liggen ten grondslag aan het beleid wat door de VS en de NAVO wordt uitgevoerd.

Zbigniew BrzezinskiIn 1997 schreef de voormalig veiligheidsadviseur van Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski, “The Grand Chessboard“. Het is de vooravond van de 21e eeuw. De Sovjetunie bestaat niet meer. Rusland is afgegleden tot een oligarchie onder het zwakke presidentschap van Boris Jeltsin. China is een opkomende macht, maar nog altijd te zwak en te bureaucratisch om een bedreiging te vormen voor de enig overgebleven supermacht, de VS. Francis Fukuyama schreef in die jaren “Het einde van de geschiedenis“. Het kapitalisme, liever gezegd het neoliberalisme, had de wereld ontdaan van alle andere ideologieën en de leidende rol was toebedeeld aan de VS en aan niemand anders.

In zijn boek beschrijft Brzezinski zijn plan om dat zo te houden. “Geen enkele macht mag nog ooit de Amerikaanse suprematie bedreigen”. Om dat te bereiken, zet Brzezinski uiteen dat de VS greep moet krijgen op Eurazië. Wie Eurazië beheerst, beheerst de wereld. Het “Hartland” zoals de Nazi’s het noemden, dat in de jaren ’30 en ’40 werd aangevallen door Duitsland en Japan, wat toen door de VS (terecht overigens) als een bedreiging werd gezien. Brzezinski wil Eurazië beheersen langs drie wegen:
– een “sterke militaire brug in Europa”, inclusief Oekraïne,

toestand in wereld (2)

– voortdurende militaire aanwezigheid in het Midden-Oosten,
– Omsingeling van China en Rusland met militaire bases.
Gaat er al een lampje branden?

Daarnaast gaat het over olie. Het boek beschrijft uitvoerig hoe de olie in Irak, Iran en Kazachstan eigenlijk aan de VS toebehoren en dus moet worden “veiliggesteld”, waarbij ook is gedacht aan het transport via pijpleidingen door Afghanistan.
Gaat het lampje nu rood knipperen?

toestand in wereld (3)Voor de voortdurende militaire aanwezigheid in het Midden-Oosten zouden de kiezers moeilijk te overtuigen zijn, tenzij zich “een nieuwe catastrofale gebeurtenis, te vergelijken met de aanval op Pearl Harbour” voordeed. Twee jaar later (2001) vlogen volgens de officiële versie vliegtuigen in het World Trade Center en in het Pentagon, de voortdurende Amerikaanse oorlogen in het Midden-Oosten kregen brede steun.

In 1999 verscheen “The Project For A New American Century” met als ondertitel “Rebuilding Americas Defenses“. Waarom een land dat door niemand bedreigd wordt meer dan 50% van alle militaire uitgaven besteedt maakt dit stuk duidelijk: alweer moet de VS de enige supermacht blijven over de mensheid gedurende minstens een eeuw. Voortbordurend op Brzezinski worden beleidsvoorstellen verwoord die inmiddels in uitvoering zijn.

Iets in uitvoering brengen wil niet zeggen dat het ook slaagt. Om te beginnen kwam in Rusland in 2000 Vladimir Poetin aan de macht. Rusland begon zich te ontdoen van de oligarchen en de anarchie. Na verloop van jaren kon Rusland weer een krachtige economie worden en een militaire supermacht. Om dat tegen te gaan, werden aan de randen van Rusland voortdurend problemen gecreëerd, zoals de oorlogen in Tsjetsjenie, Georgie, en Nagorno-Karabach. Toen dat alles mislukte begon een media-oorlog inclusief Pussy-Riot en een hype rond de zogenaamde anti-homowet. Uiteindelijk werd een coup in Oekraine gefinancierd en openlijk een nazistische beweging gesteund om Rusland in een gewapnd conflict te betrekken wat het hare niet was.

Het Midden-Oosten werd ook een fiasco. Gaan we het rijtje af, dan heeft de VS nooit Afghanistan onder controle kunnen krijgen, is de illegale inval in Irak een miskleun met een miljoen slachtoffers, is de steun aan de Arabische Lente uitgelopen op een gigantisch aantal slachtoffers, vluchtelingen en een aantal nieuwe, onbetrouwbare dictaturen. Syrie, dat een bondgenoot is met Rusland, werd vervolgens geconfronteerd met opstandelingen die door de VS via Saudi-Arabië werden bewapend. Dat ging niet snel genoeg en zo werd ISIS in het leven geroepen (net als Al-Qaeda bestond ISIS niet tot Washington het uitvond).

Het is geen toeval, dat de schoondochter van Robert Kagan, schrijver van The Project For A New American Century, in Oekraïne leiding gaf aan de coup van februari 2014. Victoria Nuland spendeerde daar ruim tweehonderd miljoen dollar aan het verjagen van de gekozen president en het installeren van een marionettenregime dat onmiddellijk anti-Russisch beleid ging voeren.

Waar Europa staat in dit alles? Zoals dezelfde Victoria Nuland zei: “Fuck the EU”. Europa staat nergens. Europa bepaalt niet haar eigen beleid. Europa is sinds 1945 een Amerikaanse kolonie, als u dat nog niet door had. Europa betaalt mee, staat in de frontlinie en mag al die honderdduizenden vluchtelingen opvangen. Daarover hieronder meer.

Ondertussen in het Midden-Oosten.

(Disclaimer: In hoeverre onderstaande juist is, is moeilijk te verifiëren. Dit vanwege de complexiteit. Ook zijn er verschillende bronnen die telkens iets anders beweren. Maar het kan je wel tot nadenken aanzetten.)

Er zouden drie kampen zijn:

1) Syrië zou hulp krijgen van zowel Iran als van Rusland. Iran zou er alles aan doen om Assad aan de macht te houden, lezen we hier. Rusland zou Speznaz troepen naar Syrië gestuurd hebben, schrijf Ziad Fadel. Verder schrijft deze bron dat er groot Russische materieel en troepen naar Syrië wordt gestuurd, wat door een andere bron dan weer ontkend wordt.

2 en 3) Op Xandernieuws lezen we het volgende:

“Het Russische militaire ingrijpen in Syrië stelt de Israëlische premier Netanyahu voor een dilemma. De Israëlische regering heeft recent onder grote politieke druk uit Washington zijn grote bezwaren tegen het kernakkoord dat Obama met Iran sloot moeten inslikken. In Jeruzalem staat men veel positiever tegenover Putin, mede omdat die er persoonlijk voor gezorgd heeft dat het omvangrijke Syrische chemische wapenarsenaal grotendeels werd ontmanteld, en omdat de Russen zich veel feller verzetten tegen de oprukkende islamitische terreurgroepen dan Obama, die een groot deel van de meest radicale moslimbewegingen juist steunt.

Probleem voor Netanyahu is dat de Russen in Syrië tegelijkertijd samenwerken met Iran (3), dat zoals bekend een van Israëls grootste vijanden is. Israël is er echter niet bij gebaat dat president Assad het veld ruimt, omdat het eens stabiele Syrië dan net als Libië, Irak en de Gazastrook definitief in een gewelddadig en chaotisch broeinest vol islamitische terroristen zal veranderen. Dat is één van de redenen waarom Israël –zeer tegen de zin van Washington en Ankara- achter de schermen de Koerden van wapens en munitie voorziet.”

De Amerikanen hebben voor het midden oosten een alliantie gesloten met Turkije die niet wil dat de Turkse koerden en de Syrische koerden samensmelten.

4) Dan is er uiteraard ook nog ISIS zelf.

En dan is er nog een voormalige Amerikaanse 4 sterren generaal die voorstelt om Al-Qaeda te gebruiken om ISIS weg te jagen.

Dus ISIS wordt bewapend en gefinancierd door Mossad en CIA, de Koerden worden achter de schermen – en tegen de zin van Turkije en Washington – bewapend door Israel (het leger?) en Syrië krijgt wapens uit Rusland, Iran en China. Ook Egypte krijgt wapens uit Rusland die ze dan gedeeltelijk doorsturen naar Syrië. Ondertussen las ik ook ergens dat Netanyahu zijn plannen om Iran te bombarderen moest opbergen.

Wouter Beke (voorzitter CD&V) stelde onlangs voor om militair in te grijpen in Syrië “om de vluchtelingencrisis bij de wortel aan te pakken”. Dat moeten ze vooral doen. Daarmee creëren ze een nog grotere vluchtelingenstroom. De “wortel” zit niet in Syrië maar bij Mossad en CIA. Vraag is: welk kamp zouden ze in dat geval kiezen? Of wordt dat een vijfde kamp?

En dan is de EU verbaasd dat er zoveel vluchtelingen aan hun voordeur staan. Ze hebben een heel harde noot te kraken. Ofwel slikken ze de vluchtelingen en kunnen ze op termijn een humanitaire ramp verwachten, ofwel grijpen ze militair in en nemen ze WOIII er gewoon bij. In beide gevallen is de EU gedoemd om te mislukken. Over die EU meer in een volgend artikel.

Het wordt met de dag complexer. Kan iemand nog volgen?

Bronnen: Olav ten Broek, Xandernieuws, Sputniknews