Negatieve rente is positief, hoezo?

Er bestaat in de wereld zoiets als beperkte rationaliteit, het wil eenvoudig zeggen dat door een gebrek aan informatie en tijd adequate besluitvorming niet altijd mogelijk is. Als gevolg daarvan kunnen beleidsmaatregelen leiden tot een averechts effect van waaruit termen zoals de ‘waan van de dag’ hun geboorte kennen. In dit artikel maken we van rente een WIN-WIN waardoor de (te) oppervlakkige aanname ‘negatieve rente is negatief’ ontkracht wordt. Veel belangrijker is de sociale impact, de negatieve connotatie induceert vaak een reeks acties die – mits toepassing van ‘co-creatieve rente’ – onnodig blijken. Anders gezegd, heel wat maatschappelijke spanning zou geneutraliseerd kunnen worden als hier de nodige aandacht en ontvankelijkheid voor gevonden kan worden.

Simulatiemodel

Lees verder

Advertenties

Pro memorie, het burgerinitiatief

Ter herinnering, de Nederlandse Stichting Ons Geld is erin geslaagd om via democratische weg het monetaire stelsel op de politieke agenda te plaatsen, dit per datum van 14 oktober 2015. Een oriënterend werkdocument kan u hier downloaden, dit initiatief is – gezien de geschiedenis – bewonderenswaardig en nobel, het verdient dan ook ons diepste respect en aandacht. Is het überhaupt mogelijk om hedendaagse bewindvoerders te charmeren tot de broodnodige structurele hervormingen? Welke obstakels dienen we hiervoor te overwinnen en hoe brengen we een dergelijke transformatie in de praktijk? Veel vragen resten nog, de trend is wel gezet.

Rondetafelgesprek

In eerste aanleg werd een rondetafelgesprek georganiseerd in de Nederlandse Tweede Kamer, het volledige debat werd opgenomen en gedeeld via Youtube. Alvast, bijzonder om zien is de verwarring die bestaat omtrent economische modellen, net zoals de onwetendheid over hoe courante monetaire systemen nu écht werken. Het debat spreekt voor zich en laten het verder aan uw oordeel, belangrijker is de voortzetting. Met dit artikel wensen we het debat nog even in herinnering te brengen.

Lees verder

Een Modern Debt Jubilee?

Sinds 2008 zijn we getuige van een bijzonder spel, het volledige bankensysteem komt steeds meer onder druk en het is wachten op de totale ineenstorting. De situatie vertoont duidelijk overeenkomsten met de periode van net voor WOII, destijds werden de alternatieven genegeerd en de vraag stelt zich of de geschiedenis zich zal herhalen. Wat zijn onze kansen om een dergelijk doemscenario te vermijden en hoe kunnen we het systeem fluweelzacht transformeren? In dit werkdocument een presentatie van Steve Keen, een post-Keneysiaanse econoom die er geen doekjes omwindt. Steve Keen ontkent de gevaren niet en pleit voor een Modern Debt Jubilee, het is finaal de eenvoud zelve.

Presentatie

Lees verder

Een blunder van Middelkoop?

Sinds de financiële crisis in 2008 worden we overstelpt door analyses en suggesties om het tij te keren, de ene analyse nog mooier dan de andere maar ook veel desinformatie bereikt het collectieve bewustzijn. Zo bestaat het idee van een Big Reset waarover – beslist geen onbekende op het terrein – Willem Middelkoop een boek geschreven heeft. Als referentie nemen we een interview met hem, een praktijkvoorbeeld dat aangeeft hoeveel misverstanden er kunnen ontstaan omtrent hetzelfde gegeven.

Lees verder

Oorlogen en klandestiene methoden…

Geschreven door de beheerder van The Moneycrisis

Ofwel: ‘covert regime-change operations’.

Ontstellend vaak verneem ik ongelovende reacties als het gaat om dat een land dat mogelijk achter klandestiene incidenten zit. Ik vraag mij echter af hoevelen zijn ingelezen over oorlogsstrategieën die al zo oud zijn als de mensheid. Wie kent het verhaal van het Paard van Troje niet. “Toch niet meer in deze tijd”, hoor ik velen al denken.
Het spel loopt tegenwoordig gewoonweg geraffineerder.

Al tijdens WWI werden bedoeïnen en andere groepen omgekocht om met het Britse leger te strijden tegen het Ottomaanse Rijk. De biografie van ‘Lawrence of Arabia’ is niet bepaald fictie. Zijn memoires zijn uitermate duidelijk en gebundeld, als officier destijds voor het Britse leger. Zwarte strijders werden eveneens ingehuurd. Het waren wahabisten/salafisten in het zwart gekleed en gewapend met messen. Zij onthoofden en leverden schokkende reacties waardoor gehele stammen op de vlucht gingen. Het was hun strategie om snel grote gebieden te veroveren. En typisch, dezelfde vlag als IS nu; dezelfde strategie ook.

Het Arabische schiereiland werd door de familie Saoed met dezelfde zwarte strijders snel veroverd. Hierin werden ze volledig gesteund vanuit de Britse ambassade en regering. Uiteraard draaide het om oliebelangen. Het gebied werd naast Iran de tweede grootste olieproducent. Europa was zo strategisch verzekerd van olie-aanvoer.

Generaal Reza Khan

Of wat te denken van Perzië/Iran. Daar vonden de 1ste olievondsten plaats. In 1921 pleegde de Iraanse kozakken-generaal Reza Khan (Reza Shah) samen met de journalist Zia al-Din Tabataba’i een geslaagde staatsgreep. Die generaal werkte kort vóór de revolutie op de Nederlandse ambassade. Hij werd tot Sjah benoemd in 1925.
BP en Shell (toen opererend onder ander naam), hadden directe belangen in de regio en de Reza had volle steun gehad vanuit GB en Nederland.
Na WWII keerde de familie Pahlavi (Sjah) af van GB, VS, Frankrijk en Nederland, omdat ze hem continu hadden beledigd. Reza kon het beter vinden met Stalin.
In 1953 werd daarom een coup gepoogd, maar die mislukte en de Sjah keerde terug naar Iran met een nog harder beleid.
Inmiddels is de coup van 1953 vrijgegeven en weten we dat de CIA betrokken was, volledig gedocumenteerd. Iran kwam nooit meer in westerse handen, met verlies van bezittingen van BP en Shell.

Tal van voorbeelden zijn te noemen die hier te ver gaan, maar op wiki staat een indrukwekkende lijst van ‘covert interventions van de CIA’.

Ex-CIA-ers zoals John Perkins beschreven hoe het werkt in het boek ‘Confessions of the Economic Hitman’. En inmiddels hebben meerdere een boekje open gedaan.

Na WWII werd de CIA opgericht door Truman. MI5 en MI6 hadden te veel gefaald, zo was de conclusie na WWII. Besloten werd tot een grote professionele dienst op Amerikaanse bodem.

Eén van de eerste rekruten waren SS-ers. Dit staat bekend als operation Paperclip. De top werd vooral bekleed door bankiers. Later zou Truman spijt hebben betuigd, omdat de organisatie en grootte uit de hand gelopen waren. Had hij dat tevoren gedacht, dan had hij de CIA nooit opgericht, zo verklaarde hij later.
De CIA rekruteert vooral bruikbare persoonlijkheden wiens psyche sterk afwijken, b.v. neigingen tot licht autisme zoals asperger, extreme paranoia, etc. En niet zelden krijgen zware criminelen of gevangen terroristen een tweede kans bij een ‘intelligence service’. De CIA gebruik ik omdat deze het meeste bekend is.

Wat velen niet beseffen is dat ze niet alleen informatie verzamelt, maar ook tot doel heeft: ‘to convert non pro-western governments by any means’.

Counter-terrorisme is één van de strategieën. In deze methode worden ook bestaande terroristen ingekocht en opgeleid. Dit vond b.v. plaats in Blackwater (in handen van Monsanto en tegenwoordig bekend als Academi), School of Americas, etc.
Tegenwoordig wordt het aanbesteed. Vooral ex-CIA-ers begonnen een ‘security and clearing business’, zoals dat heet; vaak gezeteld op één van de 800 wereldwijde Amerikaanse bases. Tegenwoordig worden ze opgeleid uit het zicht in landen die weinig in het nieuws zijn. Zo valt het niet op.

Dit lijkt voor velen ongelofelijk, maar ik kan u toch echt verzekeren dat de Amerikaanse defensiecomplex zo in elkaar zit.

Uitermate interessant is ook dat ik, bij nader onderzoek, nog geen één terroristische organisatie ben tegengekomen die niet in het leven kwam zonder interventie van b.v. MI6, Mossad, CIA, etc. Géén uitgezonderd.

  1. De gewapende Moslimbroederschap (MB) kwam in het leven door bewapening via MI6. Het doel was om Egypte te laten inzien dat de regio beter af was onder Brits bestuur. Na Egyptische onafhankelijkheid werd de MB dan ook niet voor niets verboden. Na de zgn. Arabische lente werd ze door het westen weer erkend.
  2. Hamas. Die was een sociale ondersteuning binnen de Palestijnse gemeenschap. De Israëlische regering dacht door hen te bewapenen een wig te drijven binnen de PLO, maar Hamas werd een keiharde terugslag richting Israël. De PLO is tot stand gekomen als opstand tegen de zionistische expansie met segregerende rechten voor de Palestijnen. Het is toch echt zo dat Palestijnen daar eerst leefden en weggeduwd werden als 2de rangsburgers met verminderde rechten zoals laatste rechten op landaankoop en verbod op gebruik van Israëlische wegen die als spinnenweb werden gebouwd om immer expanderende nederzettingen te verbinden.
  3. Al-Qaida… Kwam in leven na Osama Bin-Laden als wahabitische leider uit Saoedi-Arabië ingehuurd te hebben (onder codenaam Tim Osman) om te strijden tegen Rusland in Afghanistan met de Mujahedeen. Dit liep via het Pakistaanse ISI vanuit de CIA. Wederom een terugslag omdat ze, tegen belofte in, geen deel uit mochten maken van de regering nadat Rusland verdreven was…
  4. Hezbollah, IS (incl. AQAP, Boko Haram) en wat hebben we nog niet meer… idem dito.

Maar hoe werkt het veroveren van een niet-westers land?
De gangbare VS-term is: ‘covert regime-change operations’.

Op de 1ste plaats zijn ambassades niet alleen voor diplomatieke betrekkingen, maar vooral ook om economische belangen te behartigen. Ambassades zijn vaak de spil van deals, beslissingslocatie van grote strategische biedingen en van overheidsmanipulatie.

Eerst via omkoop proberen de regering in westerse deals te krijgen, b.v. t.a.v. energie, water of voedselvoorziening, enz. Als dat niet lukt, dan een oproer organiseren. Mensen beseffen nauwelijks dat landen buiten Europa corrumptief zijn. Via een ambassade worden ook fondsen beheerd voor speciale NGO’s. Dit zijn met name extreme opposities in het land. B.v. neonazi’s, terroristische cellen, wahabis of wat niet meer zij. Elk land heeft wel een extreme oppositie. Dit kunnen wij ons niet voorstellen in Noord-Europa, maar buiten onze veilige gedachtewereld is dat vrijwel overal het geval.
Op het moment dat oproer noodzakelijk, krijgen zulke partijen tegen de zittende regering fondsen toegeschoven om zich te organiseren.

Tijdens een oproer kunnen de EU/VS zich gemakkelijk indringen door vrijheid en democratie te verkondigen volgens het westerse model. Lijkt het dan nog niet te lukken, dan kan de CIA zorgen voor geweldescalatie, b.v. snipers, bommengooiers, etc. En vervolgens krijgt de EU/VS nog meer de kans de held uit te hangen in de media. Het publiek is immers meestal niet op de hoogte van de lokale politieke situatie, dus vrede via de EU/VS lijkt dan logisch.
Als het allemaal volgens plan verloopt, vlucht de zittende regeringsleider, wordt vermoord of gevangen genomen. En dan zijn de EU/VS de grote held en kunnen ze openlijk politiek interveniëren. D.w.z., uiteraard zal dan gezorgd worden voor pro-westerse interventie en lekkermakende deals.

Ter versterking van de nieuwe regering en leger na de coup dienen paramilitairen. Het zijn semi-militairen en niet noodzakelijkerwijze in overheidsdienst. De VS besteden ze ook aan. Para’s hebben als taak: opzetten van opleiding, bewapening, opslag en logistieke structuur.
Ook hierin voorziet de CIA, zoals de aangekomen para’s in Oekraïne dat nu pro-westers opgeleid wordt.

Deze tactiek en die gehele militaire structuur is niet nieuw, maar wordt steeds duidelijker vanwege internet en snelle infovoorziening. En wie gaat op zoek in de sites van CIA e.d. Vrijwel niemand.

Ongeloof, naïviteit en vanuit onze eigen veilige gedachtewereld kunnen mensen het zich bijna niet voorstellen, en we kijken liever naar voetbal of Trijntje Oosterhuis, maar de wereld is niet zoals Noord-Europa…

Maar het is juist dit Amerikaanse overheidsbeleid van wereldwijde interventie met ~800 bases wereldwijd, dat hevig bekritiseerd wordt. Volop overal in het Amerikaanse nieuws… Maar Nederlanders (en ook Belgen) hangen liever op de bank voor nietsig vermaak.

Klandestiene acties… zo werken ze… al eeuwen. En in deze tijd is dat echt niet anders.

En vervolgens is altijd de centrale vraag: wie profiteert het meeste !
Dan is dit artikel interessant.

Macedonië en de kleuren revolutie

Geschreven door de beheerder van The Moneycrisis

Het is een vrije vertaling van ‘colored revolution‘, een algemene term sinds 2000 voor aanvankelijk geweldloze bewegingen die uit zijn op regime-verandering die op het eerste oog lijken te komen vanuit het volk of studenten, wat niet zo is. De Nederlandse (en ook Belgische) media kennen die term denk ik niet, maar die lopen dan ook op z’n minst continu 10 jaar achter…

Achter de bewegingen zitten aangwezen NGO’s met fondsen, gevuld vanuit of via ambassades of andere routes in het netwerk. USAID en de CIA overzien en besturen de structuur. Dit verklaart waarom massa’s op de been kunnen komen met snel exact dezelfde vlaggen, borden of andere consistente gelikt georganiseerde protesten.

Wederom, over de CIA hoeft niet geheimzinning te worden gedaan. Haar 3de missie sinds de oprichting in het kort: “overrun non-western regimes by covert operations”. Covert operations zijn volgens de US Department of Defense in het kort: operaties gericht op ingrijpende politieke beïnvloeding d.m.v. toegegeven of ontkende sponsoring (Wikipedia).

De bedoeling is om de zittende regering weg te krijgen ten faveure van deals met Europa en de VS. Geselecteerde ‘special NGOs’ vormen de klandestiene 5de colonne om het te realiseren. In Ukraïne was dat de ‘Freedom Fund’, zo leert ons de hearing van de Senaat die te volgen was op C-Span waar o.m. Victoria Nuland (European US State department) en Jon Tefft (toen ambassadeur in Ukraïne) gegrild werden.

Voorbeelden van colored revolutions:

• Joegoeslavië 2000, cedar revolutie: groene kleur.
• Oekraine. 2004, oranje revolutie.
• Libanon 2005, roos revolutie: rode kleur.
• Kyrgystan 2005, tulpen revolutie, geel.
• Ukraine 2014, Euromaidan revolutie.

Voor nieuwe lezers verwijs ik eerst naar dit artikel.

Wie nu nog altijd lacht over de gedachte dat de EU/VS achter de Oekraine-regime-verandering zit, kan deze verzamelde artikelen lezen. Dit is al lang algemeen geaccepteerde kennis vanuit o.m. de Amerikaanse en Britse mainstream media, mede n.a.v. de publieke hearing in Washington.

De Balkan-landen hebben weinig eigen natuurlijk economische middelen (resources). De Balkan heeft wat industrie, maar is grotendeels eenvoudig agrarisch. Ze is afhankelijk van grote deals met Oost en West en zit dus gemangeld. De Balkan is zo een instabiel kruidvat.

Oost en West zitten in een groteske machtstrijd sinds BRICs versus Petrodollar. BRICs, Iran en Syrië hebben de USD als wereld-handelsmunt buiten gegooid. Libië en Egypte deden hetzelfde vóór de zgn. Arabische lente. Argentinië sloot zich dit jaar aan, zodat ook Zuid-Amerika onafhankelijk werd van de VS.
De handelsruimte voor de USD verkleint wereldwijd a.g.v. BRICs, hetgeen een grote bedreiging is voor het voortbestaan van die reservemunt (USD) waarop het gehele westerse financiële systeem (BIS) en socio-economie is gebouwd; volledig afhankelijk van groei, cq. expansie, anders klapt het in elkaar.

Vanuit verschillende bronnen vernamen we dat de zittende Macedonische regering in 2008 aanhanger werd van de Russische South Stream, alsook Ukraïne. Een uiterst strategische gaslijn vanuit Rusland naar Europa, maar een Russisch project, afgekeurd door de EU ten faveure van de Europese TAP-lijn over Turkije en Griekenland.

Korte toelichting op South Stream voor de nieuwe lezers:

De EU keurde het project af en verkoos de Europese TAP. De bouw ging echter door. Die lijn werd alsnog geblokt a.g.v. de Oekraïnse destabilisatie, de situatie in de Krim, en de sancties n.a.v. MH17 moesten ook biljonair Timchenko (zie foto) finaal stoppen met de aansluitende bouw naar Europa.
Daarom stonden de EU/VS doordrammend snel klaar met sancties, ondanks gebrek aan aangetoond bewijs en afgerond onderzoek. Dat Russische project moest hoe dan ook gestopt worden. Timchenko was de eerste die gesanctioneerd werd met bevriezing van al zijn Amerikaanse bezittingen.
Op 12 maart vernemen we via Reuters dat de Russische lijn er toch komen gaat, mogelijk via Turkije over Macedonië. Ook via de Adriatische zee werd geopperd en dan alsnog over Macedonië. Timchenko verklaarde kort geleden zich niets aan te trekken van de sancties. Zijn Macedonische lijn moet aansluiten op de Russische.

En dan 2 maanden later beginnen de onrusten in Macedonië, perfect georganiseerd met de dezelfde vlaggen in de hand en in alle masten. Verder gravend leren we zo veel meer die de Media ons nooit tonen.

Zo veel meer vernemen we uit de bronnen die we hier kort samenvatten:

Uit dit artikel maken we op dat de Macedonische oppositie Zoran Zaev fondsen ontvangt vanuit de Open Societty Institute/Fund (OSF), een van de enorme fondsen van Amerikaanse magnaat George Soros. Een biljonaire investeerder die wereldwijd al veel schade heeft aangericht.

George Soros: Eigenaar van Soros Fund Management

Soros’ Funds Management is één van de grootste Hedge Funds in de wereld. Hedge Funds zijn er o.m. op gericht om voor een prikkie dealen met natuurlijk resources, algemene nutsbedrijven en deals na een regime-verandering, na ‘bankroet’ of bailout door b.v. het IMF of een ander bail out fonds, b.v. opgebracht door de EU-leden of de VS.
Hoe dan ook, Hedgde Funds zijn de grootste aasgieren in de financiële wereld. Het bankwezen en Wallstreet zijn qua financiering afhankelijk van ze, omdat Hedge Funds geen rating nodig hebben vanwege enorme risico’s die ze ogenschijnlijk aangaan. Die van Soros is notoir. Hij heeft al grote schades aangericht. Het verhaal van de Bank of England is bekend en hij probeerde ook de Deutsche Mark onderuit te halen. Maar hij heeft veel meer op z’n geweten; een verhaal apart.

Regeringen zijn qua financiering volledig afhankelijk geworden van de private banken en in de VS worden vele topfuncties daarom altijd vervuld door Ex-Wallstreet haaien, zoals de Ministers van de US Treasury Department, in volgorde: Henry Paulson (Goldman Sachs), Timothy Geithner (JP Morgan) en nu weer Jack Lew (Citi group). Paulson was de meest gevreesde in Wallstreet, maar de belangen zijn in elk geval diep verstrengeld vanwege volledige afhankelijkheid. Nieuwe dollars komen niet in circulatie zonder Wallstreet, zo simpel is het. Dit verklaart de almaar exponentiële oplopende Amerikaanse staatsschuld. En het verklaart dat Wallstreet altijd op zoek is naar megadeals van de ergste soort.

Wie over dat gegeven nog lacht, moet eerst kennis hebben van het financiële systeem. Deze post op mijn blog met een video van Mike Maloney legt het nog eens met kijkplezier uit.

Wat we in in de context van Macedonië in elk geval begrijpen is dat het OSF door de VS en haar ambassades is aangemerkt als NGO en dat oppositie Zoran Zaev daar z’n oproeracties uit financiert. De Amerikaanse ambassadeur heeft Zaev’s volle steun betuigd.

Het Open Societey Institute/Fund (OSF) maakt onderdeel uit van het US Inteference Netwerk. Je verzint het niet, maar het is in kaart gebracht met copyright.

Nergens in het nieuws geweest? Begin vorig jaar hebben massale protesten in Bulgarije ook tot een regime-verandering geleid. De pro-Russische premier moest aftreden ten gunste van een pro-westerse regering. En niet toevallig moest daar ook de South Stream door heen.
Alles in de media was gefocust op Ukraïne, maar in Bulgarije speelde kennelijk hetzelfde af. De westerse camera’s stonden daar echter niet (!)

Nu, niet toevallig, spreekt de nieuwe regering in Bulgarije zich uit vóór aftreden van de Macedonische zittende regering met premier Nikola Gruevski. En Zaev heeft de volledige steun van de Amerikaanse ambassade.

Zaev heeft beloofd, dat als Macedonië door hem zou worden geleid, hij het Europese pad zal volgen. Tuurlijk, allemaal weer complot-theorie, lol. Maar met hoeveel fundament moet men komen voordat mensen inzien dat ze gemanipuleerd worden.

Het is uitermate simpel. Ontwikkeling van nieuwe energieprojecten duren gemiddeld zo’n 15 jaar t/m de bouw. 4 Regeringstermijnen zijn dan vaak al gekomen en gegaan. De belangen zijn van wereldschaal op politiek en privaat niveau. Ze omvatten miljarden aan investeringen en opbrengsten.

De wereld is niet zoals Noord-West Europa. De corruptiegraad van overheden en private belangen (d.w.z. de mate van directe/indirecte wijze van omkoping) elders is oranje tot rood gekleurd.
Groen wil zeggen weinig corruptie zoals in Scandinavië.
Nederland, Duitsland en Australië scoren geel en zijn niet geheel corruptievrij. De VS, Frankrijk en GB zitten in het oranje gebied.
Oost-Europa, Rusland, het gehele verre Oosten, Midden-Oosten, Afrika en Zuid-Amerika scoren rood tot diep donker rood. M.a.w., zijn dus gemakkelijk te manipuleren en dit gebeurt dan ook volop.

Kennis hebbende van het financiële systeem, dient het manipulatie-netwerk vooral miljarden en biljarden internationale bedrijven en investeerders die vooral voorzien in eerste levensbehoefte en aangelieërde business.

Zij stapelen zo hun megawinsten op (super leverage).
Welcome to the Real World…

Verzamelde artikels en foto’s over Oekraïne

Geschreven op 14 mei 2015 door de beheerder van The Moneycrisis.

Links op de foto zien we huidig Oekraïens premier Yatsenyuk.

In dit geval via Amerikaanse mainstream media; kritisch en simpelweg hoe het zit. In dit geval via NSNBC, TIME, GATA, WALLSTREET JOURNAL en THE GUARDIAN. Klik vooral door.

In de VS heeft het tot hevige protesten en discussies geleid.

Nooit iets daar van in de Nederlandse media. Burgers worden kennelijk willens en wetens van cruciale info onthouden.

De Nederlandse (en ook Belgische) media zwijgen letterlijk in alle talen sinds Van Baalen en Verhofstadt het vuurtje kwamen opstoken voor de EU tijdens de Maidan-protesten.

Let op het hakenkruis.

MH17 volgde later en simpelweg is gebleken dat een neonazi-regime wordt gesteund door de VS/EU, ter verdere uitbreiding van NATO en i.v.m. grote zakelijke belangen in schaliegas van Shell en Amerikaanse internationals zoals Burisma en aangelieerde investeringsmaatschappijen waarin de stiefzoon van Kerry en Joe Biden’s zoon een plaats kregen na de machtswissel. (hier en hier)

Kort na aanstelling van Yatsenyuk werd ook 33 ton goudreserve overgevlogen naar de New York FED. Yats kwam direct als president van de Ukraïnse centrale bank. Nu blijkt Yats ook nog corrupt te zijn.

Gorbatjov werd na de val van de muur géén uitbreiding van NATO beloofd, maar het omgekeerde vond snel plaats.

Hoe kan het toch dat het volledige verhaal in mainstream media verschijnt… maar nooit in Nederland…(hier en hier)

Op de foto zien we oa Victoria Nuland

De rollen van o.m. Nuland en McCain t.a.v. de machtswissel waren overduidelijk. McCain’s CV doorspittend, vernemen we een walgelijk record, nu gericht op verdere militaire versterkingen en o.m. van Ukraïne. Echt te dol voor woorden wat hier gebeurt… Niets in de Nederlandse media… McCain zelf diende als Navy officer en kwam zo in de politiek…

Uiterst rechts John McCain

Up-to-date relevante functies McCain:
• Voorzitter van de commissie US Armed forces, sinds 2015.
• Lid van de Commission on Foreign Relations.
• Lid van de Subcommittee on Financial and Contracting Oversight.
• Senate Ukraine Caucus, opgericht 9 feb. 2015. Doel: militaire versterking.

In de buitenlandse media vernamen we recentelijk dat Amerikaanse paratroopers zijn aangekomen in Donetsk. Wederom niets in de Nederlandse media.

Let wel, ‘Subcommittee on Financial and Contracting Oversight’, betekent directe invloed op militaire (sub)contracting.

Contracting in het ‘American Industrial Complex’ betekent o.m. ook het (sub)contracteren van contra-facties zoals dat uit komt. Of ze eerst terrorist waren of nazi’s heeft nog nooit in de weg gestaan in de historie van het Amerikaanse buitenlandse beleid. Dat was al niet tijdens de oprichting van de CIA na WOII. En vele nazi’s vonden een functie in Amerikaanse overheidsdienst (operation paperclip).

Dat Amerikaanse buitenlandse beleid is nooit gewijzigd. Elke student internationale politiek weet dit. Door de CVs en wandelgangen na te gaan van het congres en de senaat, is dat duidelijk te volgen.
Maar nooit iets daarvan in de Nederlandse (of Belgische) media.

Het is met name dàt buitenslands beleid dat hevig bekritiseerd wordt.

Hoe lang kunnen de Nederlandse (en andere) media stommetje blijven spelen..