De meeste individuen bij immo kantoren werken slavernij in de hand

immo kantoren
Wie heeft het nog niet meegemaakt? Je belt naar een immokantoor met de vraag om een huis of appartement te huren. Dan zijn er meestal twee mogelijkheden:
 1. Je kan je kandidaat stellen om te huren. Maar dan vragen ze ook bewijs van inkomsten. Als blijkt dat die inkomsten niet afkomstig zijn uit werk in loondienst, mag je het meestal vergeten.
 2. Of diegene waarmee je belt, zegt vlakaf dat je geen enkele kans maakt als je geen werk hebt uit loondienst. Ze willen steevast een bewijs van inkomsten zien van de afgelopen twee of drie maanden. En dat moet dan nog eens minstens drie keer hoger zijn dan de huurprijs.
Welk verschil maakt het eigenlijk uit waar het inkomen vandaan komt? Geld is toch geld. Of zie ik dat verkeerd?
Door de alsmaar toenemende automatisatie én toenemende wereldbevolking zullen er minder en minder mensen werk uit loondienst kunnen vinden. Dan schieten er nog twee opties over: ofwel een of andere uitkering ofwel zelfstandig worden.
Daarmee komt het onvoorwaardelijk basisinkomen (ofwel OBI) in het vizier. Iets waar ook de Piratenpartij volledig achter staat. Meer hierover vind je hier.
Maar toch zijn er vele eigenaars van huizen en appartementen die steevast willen dat de huurder werkt voor zijn inkomen, het liefst in loondienst. Ze zien het bijna als een verplichting. In mijn ogen is dat slavernij. Vele immomakelaars werken daar aan mee. Het is niet aan de eigenaar of de immomakelaar om te bepalen waar het geld uiteindelijk vandaan moet komen. De huurder bepaalt dat en niemand anders. Het is ook aan de huurder om te bepalen of een huurprijs betaalbaar is of niet. Welk inkomen iemand heeft is privacy.
Tot slot nog een boodschap aan die eigenaars:
 1. Als jouw huurder niet betaalt, zoek dan eerst uit hoe het komt dat die niet betaalt. Als het van niet kunnen is, jaag je huurder dan niet op straat. Help hem/haar om de oorzaak aan te pakken. Een mens heeft tenslotte nog steeds het recht op degelijke huisvesting. Anders zou het zijn met iemand die in geen geval wil betalen als je huis of appartement technisch in orde is.
 2. Een bewijs van inkomsten van de laatste twee of drie maanden geeft geen enkele garantie van welke aard ook dat de huurder de huur zal kunnen betalen. Resultaten uit het verleden zijn namelijk geen garantie voor de toekomst. Beter is om eerst naar het verhaal van de kandidaat huurder te luisteren. Als dat iemand is die vooruit wil met diens leven, dan zou ik zeggen: we gaan er voor.
Staar u dus niet blind op het verleden. Het is dit moment, het nu, die van tel is. En de toekomst wordt bepaald door de keuzes die we nu maken. Het verleden bestaat niet meer, het nu is er en de toekomst bestaat nog niet.
Advertenties

Pro memorie, het burgerinitiatief

Ter herinnering, de Nederlandse Stichting Ons Geld is erin geslaagd om via democratische weg het monetaire stelsel op de politieke agenda te plaatsen, dit per datum van 14 oktober 2015. Een oriënterend werkdocument kan u hier downloaden, dit initiatief is – gezien de geschiedenis – bewonderenswaardig en nobel, het verdient dan ook ons diepste respect en aandacht. Is het überhaupt mogelijk om hedendaagse bewindvoerders te charmeren tot de broodnodige structurele hervormingen? Welke obstakels dienen we hiervoor te overwinnen en hoe brengen we een dergelijke transformatie in de praktijk? Veel vragen resten nog, de trend is wel gezet.

Rondetafelgesprek

In eerste aanleg werd een rondetafelgesprek georganiseerd in de Nederlandse Tweede Kamer, het volledige debat werd opgenomen en gedeeld via Youtube. Alvast, bijzonder om zien is de verwarring die bestaat omtrent economische modellen, net zoals de onwetendheid over hoe courante monetaire systemen nu écht werken. Het debat spreekt voor zich en laten het verder aan uw oordeel, belangrijker is de voortzetting. Met dit artikel wensen we het debat nog even in herinnering te brengen.

Lees verder

Hoezo, angst voor vrijheid?

Het debat is bizar, aan de ene kant is het smeken om middelen opdat we het economische herstel kunnen inluiden, langs de andere kant ontstaat er nogal wat verzet wanneer innovaties zich spontaan aanbieden. Zeer vaak is het gezegde ‘ongekend is onbemind’ als een spelbreker te beschouwen, het is immers moeilijk om keuzes te maken uit opties die we (1) niet kennen en/of (2) niet voldoende kennen om er legitiem een oordeel over te vellen. Maar dat is lang niet alles, een opmerkelijk paradoxale verklaring vinden we in onze ‘angst voor vrijheid’. Hierbij een aantal paragrafen uit een recensie van de hand van Dirk Verhofstadt, handelend over het gelijknamige werk van Erich Fromm. Lees verder

Een Modern Debt Jubilee?

Sinds 2008 zijn we getuige van een bijzonder spel, het volledige bankensysteem komt steeds meer onder druk en het is wachten op de totale ineenstorting. De situatie vertoont duidelijk overeenkomsten met de periode van net voor WOII, destijds werden de alternatieven genegeerd en de vraag stelt zich of de geschiedenis zich zal herhalen. Wat zijn onze kansen om een dergelijk doemscenario te vermijden en hoe kunnen we het systeem fluweelzacht transformeren? In dit werkdocument een presentatie van Steve Keen, een post-Keneysiaanse econoom die er geen doekjes omwindt. Steve Keen ontkent de gevaren niet en pleit voor een Modern Debt Jubilee, het is finaal de eenvoud zelve.

Presentatie

Lees verder

De Event, de grootste gebeurtenis aller tijden

Geschreven door Ella Ster op 26 mei 2016

De event

We staan aan de vooravond van dé allergrootste verandering die ooit in de menselijke geschiedenis heeft plaatsgevonden. De Event is het startpunt van deze verandering, al gaat het niet om één event maar een hele serie gebeurtenissen die elkaar in rap tempo zullen opvolgen en de wereld waarin we leven voorgoed zal veranderen.

Steeds meer mensen zien de noodzaak om het gebroken politieke en corrupte financiële systeem in de wereld een halt toe te roepen. Steeds meer mensen ‘worden wakker’ en zien op wat voor wijze de mensheid onderdrukt, uitgeknepen en voorgelogen wordt. Een steeds grotere groep is zich ervan bewust dat er iets moet gaan veranderen. Dit nieuwe bewustzijn  vormt ook een belangrijk draagvlak voor de geplande massa-arrestaties van de Cabal.

De aarde wordt namelijk al eeuwenlang geregeerd door een groep criminelen. Deze groep kennen we als de Cabal, ook wel de Illuminati, New World Order of geheime schaduwregering genoemd. Ze hebben de macht over: het geld, het meeste voedsel, het water, de olie-industrie, de medische wereld, de politiek, de media en zelfs alle grote wereldreligies. Deze Cabal zijn de machtigste en rijkste mensen op aarde. Al hun geheimen zullen echter in de nabije toekomst onthuld gaan worden. Ook zullen zij gearresteerd gaan worden voor hun velen misdaden zoals grove schendingen van mensenrechten, genocide en ecocide. Het doel is om daarmee de vrede, vrijheid en rechtvaardigheid in de wereld te herstellen.

Dit alles lijkt een sprookje voor degene die dit voor het eerst horen. Voor degene die overtuigd zijn dat de Cabal nog steeds de ultieme macht heeft, klinkt dit als een onhaalbaar ideaal. Het plan erachter is echter al lange tijd geleden gemaakt. De op handen zijnde gebeurtenissen zijn al eeuwen geleden voorspeld. Dit alles heeft te maken met kosmische veranderingen die niet tegen te houden zijn. Je zou dit ook een Goddelijke interventie kunnen noemen. We krijgen daarbij hulp van ‘buiten’ en van andere spirituele krachten, want de strijd die achter de schermen woedt is in de kern een spirituele strijd van het goed tegen het kwaad en heeft niet alleen betrekking op de aarde en de mensheid.

De energiegolf vanuit de Galactische Centrale Zon als startsein

Wanneer dit precies gaat plaatsvinden weet niemand. Het startsein zal waarschijnlijk gegeven worden door een hele speciale kosmische gebeurtenis. Binnenkort zal namelijk een energiegolf de aarde bereiken, die voortkomt uit een palpitatie van de Galactische Centrale Zon. In het centrum van ons Melkweg bevindt zich een enorme ster, een Bron van licht en leven voor dit melkwegstelsel. Deze galactische lichtbron is een levend wezen dat ademt en pulseert met een regelmatig ritme. Elke ‘hartslag’ duurt 26.000 jaar om te voltooien en luidt steeds een nieuw tijdperk in. Aangezien we ons aan het einde van zo’n 26.000 jaar durende cyclus bevinden en de galactische energiegolf bijna de aarde bereikt, zal dit moment een nieuw tijdperk inluiden.

Volgens diverse bronnen is deze energiegolf tijdens de Event waarneembaar als een speciaal licht, wat nog nooit op aarde is gezien. Het zal echter vooral op energetisch gebied voelbaar zijn. Iedereen zal ervaren dat er ‘iets bijzonders gebeurt’. Door deze energiegolf zullen veel mensen plotseling ‘het licht gaan zien’. Het wordt een soort aha-moment, en zal zorgen voor een collectieve verandering in het bewustzijn. We zitten momenteel in het voortraject van deze energiegolf en voor veel (hoogsensitieve) mensen is het al voelbaar dat er ‘iets groots’ staat te gebeuren. De voorbode van deze energiegolf zorgt er ook voor dat steeds meer mensen ontwaken.

Diverse journalisten en klokkenluiders hebben dit fenomeen al eerder (soms al jaren geleden) aangekondigd. Drake Bailey noemt het de Wave. David Wilcock omschrijft het als een kosmische storm waarbij we in een zone van hogere energetische kracht in de Melkweg terecht komen. David Icke voorspelde een frequentie-verandering en noemt deze Truth Vibrations (waarheids-trillingen)

Cobra (woordvoerder van de Cobra Resistance Movement) beschrijft het moment van de Event als een grote golf of flits van Goddelijke energie en licht, afkomstig van de Galactische Centrale Zon (deze wordt in sommige culturen Alohae genoemd). Dit is het moment waarop het licht op aarde ‘doorbreekt’ en Cobra noemt dit de ‘compression break-through’ (compressie doorbraak). Dit is het moment waarop het licht het wint van het duister.

Het tipping point en begin van grote veranderingen

De huidige gebeurtenissen — het steeds groter wordende verzet tegen de Cabal en het collectieve ontwaken — zijn een aanloop naar dit doorbraak-moment, maar het verloopt allemaal nog moeizaam en traag. Je kunt het vergelijken met een bal ijs die een berg opgerold wordt. Door de zwaartekracht en opwaartse beweging gaat het langzaam en moeizaam bergopwaarts, maar zodra de bal voorbij het ‘tipping point’ is, begint de bal plotseling met grote snelheid van de berg te rollen. En door het sneeuwbaleffect wordt deze bal ijs steeds groter en krijgt deze steeds meer vaart met een lawine aan verschuivingen als gevolg. Het gaat dus letterlijk om een plotselinge en grote verandering. Deze verandering zal invloed hebben op ons bewustzijn, op de materie om ons heen en zelfs op fysiek en DNA-niveau.

David Wilcock beschrijft dit fenomeen en de energie die er dan vrijkomt, door de metafoor te gebruiken van een hete pan op het fornuis, waar een druppel water op valt. Het water schiet dan zigzaggend alle kanten op. “Stel je voor dat hetzelfde met materie gebeurt, met het bewustzijn en met het DNA, de signatuur van biologisch leven. Deze energiekracht is een activatie van bewustzijn en een activatie van DNA (…). Dus uiteindelijk wat er aan lijkt te komen is een beslissende verandering in de wijze waarop materie, energie en bewustzijn zelf functioneert. Het is letterlijk een kwantumsprong in wat het betekent om mens te zijn.”

Het interview met David Wilcock begint op 32:33 minuten. Hij spreekt rond 1:51:10 min. over dit aspect van de Event.

Wat gaat er precies gebeuren tijdens de Event?

De lichtflits zal waarschijnlijk het startsein zijn de van massa-arrestaties van de Cabal die al jaren achter de schermen worden voorbereid. Een belangrijke klokkenluider die dit massa-arrestatie-plan naar buiten bracht, althans het Amerikaanse deel, is Drake Bailey. Volgens hem zijn er echter in meer dan twintig landen vergelijkbare initiatieven voorbereid.

De wandaden die de Cabal op hun geweten heeft is een lange lijst van misdaden tegen de menselijkheid en de aarde. Het is goed om er een aantal te noemen: genocide, financieren van oorlogen en terrorisme, opzettelijke vergiftiging op wereldschaal, ecocide, grootschalige georganiseerde mensenhandel en pedonetwerken, opzettelijke uitbuiting en het creëren van (schuld)slavernij, grootschalige financiële fraude en het voorbereiden van een werelddictatuur; de Nieuwe Wereld Orde (New World Order). De lijst is lang en deprimerend, al is het goed om deze zaken in de toekomst in een apart artikel op een rijtje te zetten, zodat duidelijk wordt dat hun arrestatie absoluut noodzakelijk is.

Financiële reset

Omdat het financiële systeem de basis vormt van het controlesysteem van de Cabal, zal met name de financiële sector als eerste na de Event een reset krijgen. Als gevolg zullen de banken een aantal weken sluiten. Bankpassen, pinautomaten, creditcards en internetbankieren zullen in die periode niet beschikbaar zijn. Om die reden adviseren diverse vrijheidsbewegingen om voor een aantal weken voldoende contant geld en voedsel op voorraad te hebben.

Deze reset zal het einde betekenen van de Federal Reserve Bank, de Centrale Europese Bank en diverse andere financiële instellingen. Er zijn mensen die hier al jaren naar toe werken, zoals de Group K, het team rond Neil Keenan. Deze groep heeft ook de grootschalige financiële fraude die door de Cabal is gepleegd blootgelegd. De bankrekeningen van de Cabal zullen tijdens de reset worden bevroren en het wereldkapitaal zal eerlijk verdeeld worden en ten goede komen aan de mensheid.

Wat gaat er gebeuren na de Event?

Omdat de Event een scala aan gebeurtenissen teweeg zal gaan brengen kun je eigenlijk niet spreken van één event, maar eerder van een aaneenschakeling van gebeurtenissen. Daarbij zal de ene gebeurtenis leiden tot de volgende, waarbij de afzonderlijke aspecten van het huidige controlesysteem als dominostenen zullen omvallen.

 • Het bestaan van de geheime schaduwregering zal via de grote mediakanalen onthuld worden, evenals de criminele daden van de Cabal.
 • In de maanden en jaren na de Event zullen er allerlei rechtszaken tegen de Cabal plaatsvinden. David Wilcock noemt dit de ‘illuminati-tribunalen’.
 • Aangezien alle oorlogen en gewapende conflicten gefinancierd (en meestal georkestreerd) werden door de Cabal, zal hun arrestatie een einde van oorlogen en gewapende conflicten betekenen. Na de Event zal een periode van vrede aanbreken.

 • Het huidige financiële systeem is niets meer dan een grootschalig crimineel en frauduleus piramidespel, waarbij de top van de piramide steeds rijker en rijker wordt. Na hun arrestatie wordt het geld en kapitaal van de Cabal echter geconfisqueerd. De daadwerkelijke goudvoorraad op aarde is velen malen groter dan er officieel in de boeken staat. Er kan dan eindelijk een eerlijke verdeling van geld plaatsvinden. Daarmee zal het armoedeprobleem en de opzettelijke verdeling tussen rijk versus arm opgelost worden.

 • De media komt weer in handen van eerlijke journalisten. Er komt een einde aan de gecontroleerde pers. De waarheid zal via alle grote mediakanalen (grote dagbladen, radio en televisie) naar buiten komen.

 • Er zal een ware revolutie plaatsvinden in de gezondheidszorg en voedingsindustrie. Giftige medicijnen en opzettelijk gecreëerde ziektes zullen onthuld worden en verdwijnen. Evenals genetisch gemanipuleerd voedsel en giftige of anderszins schadelijke voedingsstoffen. Er komt pure en eerlijke voeding. Voor medicijnen keren we terug naar de natuur. Bedrijven zoals Monsanto, Bayer en McDonalds zullen verdwijnen. Hun CEO’s zullen zich op de illuminati-tribunalen moeten verantwoorden voor hun daden en medeplichtigheid.

 • Het bestaan van buitenaards leven en het geheime ruimteprogramma zal onthuld worden. Dit noemt men Disclosure met een hoofdletter D. In de nabije toekomst (niet direct na de Event maar enige tijd later) zal het contact met onze galactische familie hersteld worden. Het zal blijken dat we genetisch verwant zijn met allerlei rassen buiten de aarde, wiens genetisch materiaal tienduizenden jaren geleden opzettelijk is vermengd met de primitieve mens en heeft geleid tot de moderne mens en allerlei rassen op aarde.

 • Door deze Disclosure zal ook de verborgen geschiedenis van de mens en aarde onthuld gaan worden. De geschiedenis die in onze schoolboeken staat is opzettelijk vervalst. We zullen leren dat er tienduizenden jaren voor ons al beschavingen op aarde leefden die veel geavanceerder waren dan de moderne mens en waar we momenteel het bestaan niet van af weten. In de bibliotheek van het Vaticaan worden nu nog nog veel documenten van en over deze beschavingen verborgen gehouden. Deze zullen na de Event eindelijk toegankelijk worden voor geschiedkundigen en wetenschappers en als gevolg daarvan zal de officiële geschiedenis herschreven moeten worden.

 • Door de Disclosure zullen ook allerlei technologieën onthuld worden die al decennialang in het geheime ruimteprogramma en andere zwarte-budget-projecten zijn gebruikt, maar al die tijd voor de mensheid verborgen zijn gehouden. Deze technologieën zullen tevens het einde betekenen van de olie-industrie, omdat we nieuwe onuitputtelijke energiebronnen zullen kunnen aanwenden.

 • Zowel de energiegolf vanuit de Galactische Zon, als ook alle onthullingen die gaan plaatsvinden, zullen voor een verruiming van ons collectieve bewustzijn zorgen. Er breekt dan een periode van spirituele ontwaking aan. We ontwikkelen dan tevens onze paranormale begaafdheden.

 • Deze bewustwording zal er voor zorgen dat we ons leven en de planeet anders willen inrichten. Als gevolg daarvan zullen we gaan leven volgens de Gulden Regel.

 • Door ons verruimd bewustzijn zullen we ook (opnieuw) ontzag krijgen voor Gaia, moeder Aarde en beseffen dat zij een levend superwezen is met een eigen bewustzijn. Doordat we voor ons voortbestaan volledig afhankelijk zijn van alles wat zij ons biedt zullen we Gaia weer met respect behandelen. Dit zal tot een enorme transformatie leiden in de manier waarop we leven en omgaan met het milieu. De vervuiling en uitputting van moeder Aarde zal voorgoed tot de verleden tijd gaan behoren.
 • Uiteindelijk zal de mens in de toekomst naar een superwezen transformeren. We ontwikkelen dan allerlei begaafdheden, zoals telepathie en zelfhelend vermogen. Ook zullen we een veel langere levensduur bereiken en in grotere gezondheid leven. Onderdeel van dit acsension-proces is het stijgen van de 3e dimensie naar een hogere dimensie.

Wie is de Cobra Resistance Movement?

Cobra is de woordvoerder van de Resistance Movement (verzetsbeweging). Cobra is een pseudoniem, als ook een acroniem die staat voor Compression Breakthrough, een verwijzing naar de doorbraak van het licht tijdens de Event. De Resistance Movement is een ondergrondse groep vrijheidsstrijders, met als doel om te helpen in de bevrijding van de planeet en de mensheid. Leden van de Resistance Movement zijn geïnfiltreerd in topposities van veel militaire, financiële en overheidsorganisaties, om daar in het diepste geheim toe te werken naar de val van de Cabal.

De groep bestaat uit zowel aardbewoners als buitenaardse mensen die hier zijn om te helpen bij die missie. Ze staan naar eigen zeggen in contact staan met de de binnenaardse beschaving van Agartha die in onze aardkorst wonen en de Galactische Federatie, een soort VN van onze Melkweg, met vertegenwoordigers van allerlei buitenaardse rassen en culturen.

Cobra is in 2012 voor het eerst naar buiten gekomen met het verhaal over De Event en de rol van de Resistance Movement, opvallend genoeg rond dezelfde tijd dat ook Drake Bailey uit de school klapte over het bestaan van het massa-arrestatieplan in de VS.

Het lastige van het verhaal dat Cobra naar buiten brengt is dat veel aspecten zich ver buiten het referentiekader van mensen afspelen. Vaak gaat het om zaken die niet te bewijzen of te verifiëren zijn. Het wordt dan een kwestie van geloven of niet geloven. De toekomst zal uitwijzen of de dingen die hij beweert ook daadwerkelijk kloppen en gaan uitkomen of niet.

Gezien de ontwikkelingen in de wereld en onthullingen die in steeds sneller tempo naar buiten komen, ben ik er zelf van overtuigd dat er daadwerkelijk ‘iets groots’ staat te gebeuren en er een transitie van onze wereld gaat plaatsvinden. Om mensen voor te bereiden en vooraf te informeren, kies ik er om die reden voor om het verhaal van de Event te delen. Met name het toekomstbeeld wat door Cobra wordt geschetst inspireert en bekrachtigt mensen om daadwerkelijk toe te werken naar een betere wereld.

> Lees hier het artikel: Mijn enthousiasme én mijn reserves ten aanzien van Cobra
> Lees hier het artikel: Moeten we door buitenaardsen gered worden?

Three Corporations run the world: City of London, Washington DC and Vatican City

This article first appeared on sinhalanet.net in 2014. As long as you can not prove that the contents of this article is false, then it might be true.

World events most of which are ‘engineered’ leave a trail that leads to the architects. We next discover that there are 3 cities on earth that come under no national authority, they have separate laws, they pay no taxes, they have their own police force and even possess their own flag of ‘independence’. These 3 cities control the economy, military onslaughts and the spiritual beings of those in powers. The 3 cities are actually corporations and they are the City of London, District of Columbia and the Vatican. Together they control politicians, the courts, educational institutions, food supply, natural resources, foreign policies, economies, media, and the money flow of most nations as well as 80% of the world’s entire wealth. Their ultimate aim is to build a totalitarian rule on a global scale where people will be divided into rulers and the ruled after they have depopulated the world to numbers they wish to rule over. What we need to understand is that the world does not work according to what we have been led to believe. We are drowning in misinformation.

At the center of each city state are giant phallic shaped stone monuments called obelisks.

image

London obelisk (aka Cleopatra’s Needle): Located on the banks of the River Thames, this obelisk was transported to London and erected in 1878 under the reign of Queen Victoria. The obelisk originally stood in the Egyptian city of On, or Heliopolis (the City of the Sun). The Knights Templars’ land extended to this area of the Thames, where the Templars had their own docks. Either side of the obelisk is surrounded by a sphinx, more symbolism dating back to the ancient world.

In D.C. the obelisk is known as the Washington monument was dedicated to George Washington by the secretive brotherhood of Freemason Grand Lodge of the District of Columbia in 1848. They also contributed 22 masonic memorial stones. 250 masonic lodges financed the Washington monument obelisk including the knights templar masonic order.

Vatican obelisk: Located in St. Peter’s Square, was moved from Egypt to its current location, in 1586. The circle on the ground represents the female vagina, while the obelisk itself is the penis. This is commonly known as occult symbolism.

The Roman Empire prevails through the :

1.   CITY OF LONDON INC 

The City of London was formed when the Romans arrived in Great Britain 2000 years ago and started a trading post on the River Thames. Exactly 1000 years later William the Conqueror (King William III) gave sovereign status to the City of Londoners in 1694 allowing them to continue enjoying separate rights and privileges so long as they recognized him as King. The Kings that succeeded William however, decided to build a new capital city and named it Westminster. There have been numerous instances of the King and the City’s Mayor at loggerheads with each other.

What is peculiar is that laws passed by the British Parliament does not apply to the City of London. 

However the City of London is not an independent nation like the Vatican.

Today the City of London is a one-square mile city. The 2 Londons have separate city halls and elect separate mayors, who collect separate taxes to fund separate police who enforce separate laws. City of London has its own separate flag and crest while London city does not. The Mayor of the City of London has a fancy title ‘The Right Honourable the Lord Mayor of London’ and rides a golden carriage to Guildhall while the Mayor of London wears a suit and takes a bus. The Mayor of London has no power over the Right Honorable Lord Mayor of London (City of London). What’s unique is that the City of London is a Corporation and older than the United Kingdom but has a representative in the UK Parliament through a person known as the ‘Remembrancer’ who is present to protect the ‘City’s interests.

The City of London houses

 • Rothschild controlled ‘Bank of England’
 • Lloyds of London
 • The London Stock Exchange
 • All British Banks
 • The Branch offices of 384 Foreign Banks
 • 70 USA Banks
 • Fleet Streets Newspaper and Publishing Monopolies
 • Headquarters for Worldwide Freemasonry
 • Headquarters for the worldwide money cartel known as ’THE CROWN’

The City of London is controlled by the Bank of England, a private corporation owned by the Rothschild family after Nathan Rothschild crashed the English stock market in 1812 and took control of the Bank of England.

The Queen refers to the City of London Corporation as the ‘Firm’  but it is known as The CROWN (not representing the Royalty of Britain). Buckingham Palace is in London but not in the City of London and the City is not part of England.

City of London directly and indirectly controls all mayors, councils, regional councils, multi-national and trans-national banks, corporations, judicial systems (through Old Bailey, Temple Bar and the Royal Courts of Justice in London), the IMF, World Bank, Vatican Bank (through N. M. Rothschild & Sons London Italian subsidiary Torlonia), European Central Bank, United States Federal Reserve (which is privately owned and secretly controlled by eight British-controlled shareholding banks), the Bank for International Settlements in Switzerland (which is also British-controlled and oversees all of the Reserve Banks around the world including our own) and the European Union and the United Nations Organization.  The Crown controls the global financial system and runs the governments of all Commonwealth countries, and many non-Commonwealth ‘Western’ nations as well (like Greece). The Crown traces back to the Vatican, which is headed by the Pope (who owns American Express)  In essence the City of London Corporation would become the “One World Earth Corporation” and would privately own the world. 

2.   Washington DC (District of Colombia)

Washington DC is not part of the USA. District of Columbia is located on 10sq miles of land. DC has its own flag and own independent constitution. This constitution operates under a tyrannical Roman law known as Lex Fori. DC constitution has nothing to do with the American Constitution. The Act of 1871 passed by Congress created a separate corporation known as THE UNITED STATES & corporate government for the District of Columbia. Thus DC acts as a Corporation through the Act. The flag of Washington’s District of Columbia has 3 red stars (the 3 stars denoting DC, Vatican City and City of London).

A look at the various Treaties raises the question of whether US remains a British Crown colony. The basis of this goes back to the first Charter of Virginia in 1606 that granted Britain the right to colonize America and gave the British King/Queen to hold sovereign authority over colonized America and its citizens. Colonized America was created after stealing America from the Native Indians. If America was colonized with British subjects these people are subjects of the British Government.

To negate this was the Treaty of 1783 declaring independence from Great Britain. However, this Treaty identifies the King/Queen of England as the Prince of the United States. (please refer www.treatyofparis.com) Nevertheless, according to the Bouviers Law dictionary in ‘monarchicial governments’ a subject owes permanent allegiance to the monarch in which case the British subjects in colonized America owed permanent allegiance to the monarch.

The reverse is applicable under Constitutional law where allegiance is owed to the sovereign and to the laws of a sovereign government and natives are both subjects and citizens.

The issue is if a war was fought in 1781 and America became victor why would Britain need to sign a Treaty in 1783? When US has won a war, America should not require the British monarch to cede land and refer to himself as Prince of the Holy Roman Empire and of the United States? There is also the issue of the use of the term ‘Esquire’ given that it is a title of nobility again showing allegiance to the Queen/King and when Benjamin Franklin, John Jay Esquire and John Adams signing on behalf of the US use the name ‘Esquire’ it is raising the question of how valid the 1783 Treaty is. John Jay went on to sign the 1794 Treaty between England and US raising again why 13 years after the Paris Treaty the US needs to sign a Treaty with England if US was really ‘independent’.

What needs to be further investigated is why US still continues to pay tax to the City if it is a free nation?

The 1794 Treaty signed between England and the US was negotiated by John Jay Esquire who negotiated the 1783 Treaty. The question is why would US need to sign Treaty’s with England 13 years after the Paris Treaty of 1783 declaring US independent? Why would Article 6 and Article 12 continue to dictate terms to an ‘independent’ America?

Further reading of US history would reveal what happened to America when it cancelled the Charter of the First National Bank in 1811 and immediately afterwards 4500 British troops arrived and burnt down the White House, both Houses of Congress, the War Office, the US State Department and Treasury and destroyed the ratification records (signed by 12 US states) of the US Constitution wherein the 13thAmendment was to stop anyone receiving a Title of nobility or honor from serving the US Government. The 1812 war lasted 3 years and the Bank Charter was re-established in 1816 after the ratification of the Treaty of Ghent in 1815. Note:  13th amendment which was ratified in 1810 no longer appears in current copies of the U.S. constitution.

In 1913 the Federal Reserve was passed by US Congress handing over America’s gold and silver reserves and total control of America’s economy to the Rothschild banksters. The Federal Reserve is a privately owned banking system that does not belong to America or Americans.

It is no better a time to question whether US is a country or a corporation and the US President and officials at the Congress are working for that Corporation and not for the American people. It appears that the US Corporation is owned by the same country that owns Canada, Australia and New Zealand whose leaders are all serving the Queen in her Crown Land and US too has been and remains a crown colony that belong to the Empire of the 3 City States – City of London, Vatican City and Washington DC. The US president is nothing more than a figurehead for the central bankers and the transnational corporations – both of which are controlled by High Ecclesiastic Freemasonry from the City of London the home of the global financial system.

3.   Vatican City

The Vatican City is not part of Italy or Rome. The Vatican is the last true remnant of the Roman Empire. The State of Israel is also said to be a Roman outpost. The Vatican’s wealth includes investments with the Rothschilds in Britain, France and US and with oil and weapons corporations as well. The Vatican’s billions are said to be in Rothschild controlled ‘Bank of England’ and US Federal Reserve Bank. The money possessed by the Vatican is more than banks, corporations or even some Governments and questions why the wealth is not used to elevate at least the Christian poor when it preaches about giving?

Vatican wealth has been accumulated over the centuries by taxing indulgences, some Popes have sold tickets to heaven. Today, they are harvesting souls in Asia as a 3rdmillennium goal.

Together the 3 Cities have under their wing various societies and groups placed globally with their own so that no one contests their global plan and those that do …well all the assassinations will explain what happens.

The Fabian Society is one such entity which written in 1887 is a mixture of fascism, Nazism, Marxism and communism. It is not hard to now imagine that all these ‘ideologies’ would have also been engineered by the same people. It should come as no surprise then to discover that the Fabian Society is accredited with creating Communist China, Fascism in Italy and Germany and Socialism globally as well. How far people have been fooled and also explains the role played by the Fabian Society in formulating policies for the decolonized British Empire. It would also mean that quite a number of British educated natives given the mantle of leading the newly independent nations would have also been members of the Fabian society. The communist takeover of Russia too is said to be the work of the British Fabian Society financed by the City of London banking families.

A closer look at entities like the Bank Of International Settlements (BIS), International Monetary Fund (IMF), Club Of Rome, The Committee Of 300, the Central ‘Intelligence’ Agency (CIA), the Council On Foreign Relations, The Tri-Lateral Commission, The Bilderberg Groups, the ‘Federal’ Reserve System, the Internal Revenue Service(s), Goldman Sachs, Israel and the Israeli lobby, the Vatican, the City of London, Brussels, the United Nations, the Israeli Mossad, and Associated Press (AP) will reveal that they are all part of the Fabian Society which also controls the European Union.

A noteworthy quote is that of Australian Senator Chris Schacht who said in 2001 “You probably were not aware that us Fabians have taken over the CIA, KGB, M15, ASIO  (Australian Security Intelligence Organization), IMF, the World Bank and many other organizations.”

From all this we should realize that NOTHING HAPPENS IN ISOLATION. Therefore, every event however small is engineered and orchestrated by a handful of people who control the world and what goes on in the world.

Together they have been responsible for

1.   Global Warming/Climate change – by creating an environmental catastrophe and winning the Nobel Prize, they have created a public awareness for a ‘global government’ that gives them the right to take action over national governments. Known as UN Agenda 21 a closer look at its clauses will reveal how people will need to get permission for everything they do – in other words it is being used to control people.

2.   Federal Banking system – The Fabian Society created the Federal Reserve Act in 1913 handing over the US economy to a cartel of international financiers.

3.   Big Pharma – is responsible for drugging the Third World

4.   System of local government – promoting devolution and new concept of regional councils in a bid to increase a revenue generating system. It is within an overall plan to abolish independent sovereign national governments. Britain is divided in 9 separate regions of the EU. The British will be shocked to discover that EU laws take precedence over British laws and if they have doubts they need to ask why the Queen and British PMs have signed Treaties handing over power.

5.  Abolition of property rights – in 1974 at the Habitat Conference private property was identified as a threat to peace and equality of the environment. Using ‘environmentalism’ as a ploy the quest was to take over earth’s resources and place it under a central authority (UN) and issue licenses for payment. Who owns the UN…the same banking families. In 1987 the World Wilderness Congress was held organized by the Rothschild’s World Conservation Bank which was set up the same year. The World Bank is likely to be replaced by the World Conservation Bank – the aim is to break down national banks and assets will also be diverted to the new bank which is why there is an aim to merge currencies into 2 or  3 major currency groups and replace them with a new electronic currency which is said to be called the ‘earth dollar’. New Zealand has apparently transferred over 34% of its land area into UN Heritage Areas and Conservation Parks and these will all be owned by the same banking families. In 1992 the UN Conference on Environment and Development in Brazil was chaired by Mikhail Gorbachev responsible for dividing the Soviet Union and Maurice Strong, the Rothschild London agent. The topic was Agenda 21 which gave man rights superior to animals, fish, plants, trees and forests.

6.  The Patriots Act, the Human Rights Bill, the European Union Constitution, the Security and Prosperity Partnership are all being manipulated to place power in the control of a few hands. Their plans are plotted annually through the Bilderberg Group and their agents run numerous think tanks that steer Government policy which are funded by the banksters who in real terms run the world. Thus the 13 banking families that run the world control the central banks of the world that print money, give loans on interest and explains how national debt never decreases. Economic crises, oil crisis (simply to increase prices), Arab Springs are all manufactured as are wars. There is a saying that all wars and bankers wars. The danger is when it comes to food as the control is being placed under Monsanto and GMOs. Monsanto is the same company that introduced Agent Orange therefore it is worthwhile reading UN’s Codex Alimentarius and the impeding dangers.

An article by John Christian on THE BANKSTER’S ‘WORLD CONSERVATION BANK’and their electronic global currency, the ‘Earth Dollar’ is worth while reading.

anticorruptionsociety.com

Please read up on the items mentioned and expand your own understanding.

Shenali D Waduge

If you prefer video material, then you can watch this 5 hour documentary. Enjoy, watch and learn.