De platte aarde gekte ontrafeld

flat earth

Tegenwoordig lees je niets anders meer op het internet. Het loopt er bijna van over. De aarde zou plat zijn. Diegene die dat geloven, komen met 100-den “bewijzen” af.

Ze hebben echter één iets vergeten. Ze zijn vergeten om Eric Dubay, de man die de theorie nieuw leven ingeblazen heeft, onder de loep te nemen.

Hieronder lees je waar de theorie vandaan komt, en waarom die werkelijk werd gelanceerd.

Over de hele geschiedenis van die theorie gaan we het hier niet uitgebreid hebben. Kort samengevat:

Het begon ca 6000 jaar geleden met de Sumerische beschaving. Op deze website lezen we: “The Sumerians regarded the universe as consisting of heaven and earth. The Sumerian term for universe is an-ki, which translates to “heaven-earth.” Earth was seen as a flat disk surrounded by a hollow space. This was enclosed by a solid surface which they believed was made of tin. Between earth and heavens was a substance known as lil, which means “air” or “breath.” The moon, sun, stars, and planets were also made of lil, but they were also luminescent. Completely surrounding the an-ki was the primeval sea. The sea gave birth to the an-ki, which eventually gave rise to life.”

Probleem met dat geloof is dat het slechts een geloof is. Het is geen wetenschap.

Vanaf de 16de eeuw werd die theorie weer opgerakeld door een zekere LUDOWICKE MUGGLETON (1609-1698). De rest van die geschiedenis kan je hier lezen. Het komt er eigenlijk op neer dat de hele geschiedenis van die theorie sinds de 16de eeuw doorspekt is door vrijmetselarij, ook wel freemasonry genoemd.

Eric Dubay had, of heeft nog, een oom: James Mays. Volgens deze website zou die oom een vrijmetselaar (geweest) zijn.

De Flat Earth Society, opgericht door Eric Dubay, is een genootschap die zwaar gefinancierd is door de CIA.

De laatste die toegaf dat deze planeet bolvormig is, was het Vaticaan. Op deze website lezen we:

The Catholic Church grew up alongside Western European Culture. At the time of Christanity’s formation, most culturally aware people understood that the Earth was a stationary sphere at the center of a set of crystal planetary spheres inside another sphere of stars. It had all been figured out by the Greeks centuries before, particularly by a man named Ptolemy. The model had also been approved by Aristotle, and eventually proved to be a good fit with the Christian theology of the Middle Ages. There were problems with the model. Some planets changed course in their orbits, but the mechanistic minds of medieval scholars came up with solutions that they called “equant circles”, smaller circles that allowed planets to appear to move faster and slower in their orbits around the Earth.

Then, in 1543, Copernicus published “De revolutionibus orbium coelestium”, a treatise that proposed a simpler explanation of planetary orbits by placing the sun near the center, not the Earth. It was based on an idea by an other ancient Greek, Aristarchus, who had largely been forgotten. Copernicus’s model was not perfectly heliocentric, but it was a vast improvement on the Ptolemaic system. However, it did not gain wide acceptance. There was too much invested in the motionless Earth notion that both the Bible and ordinary observation supported.

In the early 1600s, Galileo started fooling around with a telescope, discovering that Venus had phases like the moon, which had mountains and craters. When he looked at Jupiter, he was stunned to find tiny moons orbiting around it. Ptolemy said there was no space between the spheres, so how could these things work? He was forced to adopt a heliocentric system full of empty space.

Galileo got an even more hostile reception when he published his observations in 1610, but none more severe than that of Holy Mother Church. By his assertions, Galileo was undermining the order of the heavens and diminishing the importance of Earth, and of Man. His eccesiastical advocate, Robert Cardinal Bellermine, urged Galileo to treat heliocentrism as a theory, a mathematical trick to explain appearances, but Galileo wanted to be able to publish what he knew to be true. The Roman Inquisition tried him in February 1610. It was a draw. Heliocentrism was condemned, but the book, while removed from circulation, was not actually banned.

Pope Gregory XV died, and the new pope, Urban VIII, seemed more friendly at first, but then became distracted by court intrigues, finally turning colder toward Galileo. Purportedly, Urban ordered Galileo to include Urban’s arguments against heliocentrism in any book on the subject. Galileo published “The Dialogue” in 1632, a discussion between a Copernican, a stuffy Ptolemaicist, and a witty moderator. It was a popular hit, then it was banned because it appeared to mock the pope. In 1633, Galileo was tried and found “vehemently suspect of heresy”, and was remanded to house arrest for the rest of his life.

These events started other scientists re-examining their presumptions and slowly ushering in the Age of Enlightenment. In 1758 the Catholic Church dropped the general prohibition of books advocating heliocentrism, but not the sentences of Galileo, The Dialogue, or Copernicus’ works. By 1835, the books had disappeared from the Index of Forbidden Books. In 1990, Cardinal Ratzinger (our current pope) defended the Church against Galileo, saying the Church had been protecting society and ethics from the implications of Galileo’s work. But in 1992, Pope John Paul II took Galileo’s side, saying the Church had been too devoted to Biblical literalism. And in 2000, JPII issued a formal apology to Galileo. So far, Galileo has not responded, but a lot of academics are angry with Pope Benedict XVI.”

Echter, heliocentrisme is volgens mij ook niet helemaal juist. Hieronder een video die volgens mij wel juist is:

(Onderstaande zijn sterke vermoedens, dwz er zijn niet meteen bewijzen te vinden in het openbaar. Ze zijn er wel, maar dan zal je inbreker moeten spelen. Vermoedelijk in de verborgen archieven van het Vaticaan)

De leiding van CIA zijn bijna allemaal vrijmetselaars oftewel freemasons. (bron)

De top van de freemasons staan onder controle van de Jezuïeten. Ook wel de Jesuit Order genoemd. De vroegere naam was Society of Jesus. Deze staan vandaag onder leiding van Arturo Sosa.

De huidige paus Fransicus is niet toevallig ook een Jezuïet. Dat is een bewezen feit.

Op deze website worden heel wat zogenaamde “bewijzen” van platte aarde onderuit gehaald.

Hier lees je waarom aan die theorie opnieuw aandacht werd besteed.

Advertenties

Wat is er aan de hand met onze planeet? (Deel 2)

Enige tijd geleden maakte ik kennis met de platte aarde theorie. Na wat studiewerk, wist ik meteen dat er iets niet klopte. Enkele dagen geleden werd mijn vermoeden bevestigd. Het blijkt namelijk dat die theorie een psyop is van het CIA (later meer daarover) om de aandacht af te leiden van het verhaal rond Nibiru / Planet X. (Bron)

Hoe meer ik over het verhaal van Nibiru nadacht, des meer ik er van overtuigd raakte dat ook dat verhaal één grote deceptie is. Dus ook een psyop om de aandacht af te leiden van iets heel anders.

Beide verhalen hebben ondertussen evenveel aandacht gehad. Er zijn zelfs over beide hele documentaires gemaakt welke te zien zijn op YouTube. Volgens mij woedt er ver achter de schermen een hevige strijd om de macht over de mensheid.

Vorig jaar vond ik een video op YouTube. Kort na dat ik die gedownload had, verdween die van het net. Als er iets absoluut niet mag geweten zijn bij het gewone volk, dan zal de Cabal er alles aan doen om er voor te zorgen dat het volk het niet weet. Zo ook met onderstaande video. Ook de professor wiens stem je hoort, verdween spoorloos kort na diens presentatie.

Ik vermoed dat dit de reden is waarom het verhaal van zowel Nibiru (als planeet of compleet zonnestelsel) als Platte aarde verzonnen werden.

Nibiru wordt ook wel eens “the destroyer” genoemd. Ons zonnestelsel kwam sinds 2012 in een gebied terecht met veel meer fotonen. Fotonen zijn eigenlijk lichtpartikels. Die partikels hebben er volgens mij voor gezorgd dat de hele mensheid aan het ontwaken is uit een diepe slaap.

Duisternis verdwijnt namelijk door er licht op te laten schijnen. Je kan ook stellen dat duisternis vernietigd wordt door licht. Vandaar de bijnaam “the destroyer” voor Nibiru.

Wat is er aan de hand met onze planeet? (Deel 1)

cropped-planeet-aarde.jpgIs het je nog niet opgevallen dat er de laatste jaren meer en meer natuurgeweld is? Zwaardere aardbevingen, sink holes, vulkaanuitbarstingen, overstromingen, orkanen, enz.

Er is duidelijk iets aan de hand. Maar wat?

Sommigen zouden zeggen: “Het is het werk van God.” Anderen zouden beweren dat de mens hiervoor verantwoordelijk is. Nog anderen zijn wat slimmer en zeggen dat er iets is die van invloed is op het hele zonnestelsel.

Het magnetisch veld van de zon is veel sterker dan ooit: zo’n 230%. Het aards magnetisch veld is aan het verzwakken. Op de maan wordt nu het begin gezien van een atmosfeer. Ook andere planeten zijn aan het veranderen. (Bron)

Een hele tijd geleden begonnen we te horen over Nibiru/Planet X. “Wat is dat voor beest?”

Er wordt beweerd dat dit een extra planeet zou zijn die niet alleen rond onze bekende zon draait maar ook rond een tweede ster (bruine dwergster) die deel uitmaakt van onze zonnestelsel. Ons zonnestelsel zou dus binair zijn van aard. In onderstaande video zie je een interview tussen Zecharia Stitchin en Dr Robert Harrington. Die laatste zou astronoom zijn van het Observatorium bij de Amerikaanse Marine.

Mocht Nibiru / Planet X echt bestaan dan zou er volgens Nancy Lieder van Zetatalk dit kunnen gebeuren, wanneer die onze planeet passeert:

Tot op heden heb ik alleen maar aannames, beweringen en voorspellingen gezien zonder glashard bewijs van het bestaan van een extra planeet. Mocht iemand goede bewijzen hebben van bovenstaande, dan wil ik die zien.

Maar dan kan je je wel afvragen waarom er op het Amerikaanse continent ondergrondse steden gebouwd worden, waarom Rusland gratis grond weggeeft in het oosten van het land en waarom er in China hele spooksteden gebouwd werden. Ook vluchten de rijken der aarde naar veiliger oorden zoals Nieuw-Zeeland, ondergrondse Amerikaanse steden, Oeral-gebergte, Zwitserland, enz. Weten zij iets wat wij niet weten?

Dat laatste zou wel eens kunnen duiden op een fysieke verschuiving van de aardse polen die binnen afzienbare tijd zou gebeuren. Hieronder een video van wat er zou kunnen gebeuren tijdens en na een fysieke poolverschuiving.

Nu stelt zich de vraag wat de oorzaak is van die poolverschuiving.

Wordt vervolgd in deel 2.

De wetenschappers en hun beweringen

Wetenschappers beweren veel. Soms met maar ook soms zonder de nodige bewijzen. Veel mensen, maar lang niet allemaal, geloven de wetenschappers klakkeloos.

Een aantal van die beweringen nemen we hier onder de loep. We beginnen met een video.

De maker van deze video beweert dat de aarde plat is. Dan stellen zich de volgende vragen:

  1. Waar komt dan de zwaartekracht vandaan?
  2. Waar komen dan de magnetische velden vandaan?
  3. Hoe komt het dan dat we een noord- en zuidpool hebben?

Anderzijds maakt hij wel een punt als hij spreekt over de satellieten.

Verder heeft hij het over de big bang theorie. Opnieuw drie vragen gesteld:

  1. Wat is er ontploft?
  2. Waar komt die materie vandaan?
  3. Waar komt de energie vandaan?

Er is nog een vraag. Er is slechts een fractie van het universum die met de huidige technologie waarneembaar is. Hoe kan eender welke wetenschapper dan een theorie opstellen die van toepassing is op het hele universum? Het universum verder dan ons zonnestelsel bestuderen we nog maar hooguit 500 jaar. Zou het niet kunnen dat het universum een golfbeweging maakt. Inkrimpen, uitzetten, inkrimpen, uitzetten, enz … Waarbij elke beweging bijv enkele miljoenen jaren duurt.

Dan nog iets: als je gedurende 100 jaar een ster bestudeerd, hoe kan je dan achterhalen hoelang dat dit licht er over gedaan heeft om de aarde te bereiken? Iemand die hier een logische verklaring voor heeft?

Veel wetenschappers beweren dat de mens afstamt van een primaat die er uitziet als een aap, net zoals de huidige aap. Is dat zo? Hoe komt het dat de aap 48 chromosomen heeft in diens DNA en de mens slechts 46? Volgens evolutiewetenschappers duurt dergelijke evolutie vele miljoenen jaren. Op wikipedia lezen we dat de eerste mensachtige ongeveer 2,5 miljoen jaar geleden op het toneel verscheen. Lees misschien eens dit artikel. Tot slot nog deze afbeelding —>

Er is ook een wetenschapper die beweert dat de mens niet van de aarde komt. Hij wijt dit aan constante rugpijn, gemakkelijk verbranden in de zon en het feit dat we kledij nodig hebben om ons te beschermen.

Verder zijn er veel geschiedkundigen die beweren dat de piramides gebouwd zijn door Egyptische slaven met hamer en beitel. Dan stel ik voor om eens deze video te bekijken:

De medische wetenschappers beweren dat ze er zijn om mensen te genezen en gezond te houden. Ok, hoe komt het dan dat er nog altijd zoveel zieke mensen zijn? Waar ligt de oorzaak? Wat doen dokters eigenlijk? Zoeken ze naar de oorzaak van een bepaalde ziekte of bestrijden ze alleen maar de symptomen ervan? En aan wie verdient de farmaceutische industrie? Aan gezonde mensen of aan zieke mensen?

Hypocriete wetgeving alcohol, tabak, hennep

Geschreven door Vincent van den Eijnde

cannabisWat de meeste wetten op Aarde eigenlijk doen is bekrachtigen wat de machtigste onder ons als hun gevestigde belangen zien. Laten we eens een voorbeeld bestuderen: roken. Welnu, de wet zegt dat je een bepaalde plant, hennep, niet mag telen of consumeren omdat dat volgens de regering niet goed voor je is. Niettemin zegt diezelfde regering dat het oké is om een andere plant, tabak, te telen en te gebruiken, niet omdat dat goed is – de regering zegt zelfs dat het slecht voor de gezondheid is – maar waarschijnlijk omdat we het altijd al gedaan hebben.

Klik op de afbeelding om naar de website te gaan waar deze afbeelding te zien is.

De werkelijke reden waarom de eerste plant verboden is en de tweede niet, heeft dus niets met gezondheid te maken. Het heeft met economie te maken en aldus met macht. De wetten weerspiegelen derhalve niet hoe de samenleving over zichzelf denkt, of wenst te zijn; de wetten weerspiegelen waar de macht ligt. De reden dat wiet verboden wordt door de wetgever is om gezondheid. De waarheid is dat wiet niet verslavender of een groter gezondheidsrisico is dan sigaretten of alcohol, die beide door de wet worden beschermd. Het enige argument wat de wetgever zou kunnen aanvoeren is dat wiet psychoactief is, echter ook dat argument struikelt wanneer je wiet gaat vergelijken met alcohol, welke beide psychoactief zijn.

Daarbij komt nog dat alle cannabis varianten samen meer dan 50000 verschillende toepassingen heeft. Enkele van de belangrijkste zijn: bouwmaterialen, composietmateriaal, kledij, brandstof, … ; maar ook is het geneeskrachtig in de vorm van olie, zalf, drinkbaar sap, … ; en als laatste als rookwaar zoals hierboven beschreven werd.

Onlangs werd zelfs wetenschappelijk aangetoond dat cannabis de veiligste “drug” is die bestaat.

Mars foto’s van NASA afkomstig van de aarde? (video)

geschreven door de redactie van Niburu.co

Velen hebben zich verbaasd over dat de Rovers van NASA zoveel bijzondere voorwerpen hebben gefotografeerd aan het oppervlak van Mars.

En hoewel ze hun uiterste best hebben gedaan om zoveel mogelijk weg te poetsen, zijn er toch nog heel wat mooie plaatjes door de mazen van het net geglipt.

Zo is er bijvoorbeeld gisteren op één van de NASA foto’s iets ontdekt wat niet anders omschreven kan worden dan als een boek.

bmars 1

Vraag is natuurlijk hoe er in ’s hemelsnaam een boek op Mars terechtkomt en vooral, hoe kan het dat het in zo’n goede staat is?

Iemand die daar een antwoord op heeft is de Engelse onderzoeker Richard D. Hall. Hij heeft een theorie die onder andere het volgende stelt:

De reden dat al dit soort voorwerpen worden gevonden op het oppervlak van Mars door al die verschillende NASA Rovers is omdat die karretjes helemaal niet op Mars rondrijden en nooit de aarde hebben verlaten.

Met andere woorden, de beelden die wij zien, zijn foto’s van een gebied ergens op aarde en dan is het ook logisch dat je daarop af en toe voorwerpen aantreft die door mensen zijn gemaakt, zoals het boek hierboven.

Nu is het één ding om dat zomaar te stellen, maar Richard D. Hall heeft dit samen met andere onderzoekers wel degelijk onderbouwd.

Hall vraagt dan ook mensen om hem niet zomaar bij voorbaat te veroordelen, maar eerst het door hem gepresenteerde bewijs tot zich te nemen alvorens een oordeel te vellen.

In de twee video’s hieronder wordt door Richard Hall, samen met andere onderzoekers, dieper ingegaan op hun stelling en het bewijs daarvoor.

Voor diegenen die geen tijd hebben om de video’s te zien, is hier de complete onderbouwing van de stelling van Richard D Hall te downloaden.

De hoofdstelling is dat wat NASA het publiek voorhoudt één grote hoax is en bedoeld als afleiding van de werkelijke ruimteprojecten waar men (de Amerikaanse luchtmacht en de NSA) zich mee bezighoudt.

Te vergelijken met wat wij eerder schreven over Gary McKinnon en de geheime ruimtevloot en de geheime ruimtevloot van de Bilderbergers.

Kijk en lees zelf of dat wat Richard D Hall te vertellen heeft hout snijdt.