Slecht geschreven theaterstuk uit Manchester

(Door Karel) Gelekte in het geheim door een crisisacteur opgenomen video van de Manchester nepaanslag laat zien dat de scène van de ‘bomkrater’ zorgvuldig geprepareerd werd en de crisisacteurs en medeplichtige ‘hulpdiensten’ stonden te wachten op hun foto-opportunity.

Deze nepaanslagen worden gebruikt om militair standrecht af te kondigen in Engeland, Amerika, Frankrijk, Duitsland en de rest van Europa. Wat we hier meemaken is een militaire staatsgreep in alle NAVO landen.

 

(Door ruben) En dan hebben we nog dit:

aanslag manchester Knack

Even verderop in het artikel staat er te lezen dat de aanslag zich rond 22:30u voordeed.

Wacht even … 22 mei, 22 doden, om 22:30u … Drie keer het getal “22”. Zou dat toeval zijn?

Nog verder in het artikel staat te lezen dat IS de aanslag zou opgeëist hebben. Wat ze er “vergeten” bij te vertellen is, dat IS gesponsord en gedirigeerd wordt door CIA.

Kan iemand hieronder eens duidelijk vertellen waarom een dergelijk toneelstuk eigenlijk opgevoerd wordt?

Ter info: Wie zich duidelijk gedraagt als trol of overheidsagent, zal diens reactie niet zien verschijnen. Ook denigrerende en beledigende reacties zullen onverbiddelijk verwijderd worden. Hou het dus netjes.

Advertenties

De platte aarde gekte ontrafeld

flat earth

Tegenwoordig lees je niets anders meer op het internet. Het loopt er bijna van over. De aarde zou plat zijn. Diegene die dat geloven, komen met 100-den “bewijzen” af.

Ze hebben echter één iets vergeten. Ze zijn vergeten om Eric Dubay, de man die de theorie nieuw leven ingeblazen heeft, onder de loep te nemen.

Hieronder lees je waar de theorie vandaan komt, en waarom die werkelijk werd gelanceerd.

Over de hele geschiedenis van die theorie gaan we het hier niet uitgebreid hebben. Kort samengevat:

Het begon ca 6000 jaar geleden met de Sumerische beschaving. Op deze website lezen we: “The Sumerians regarded the universe as consisting of heaven and earth. The Sumerian term for universe is an-ki, which translates to “heaven-earth.” Earth was seen as a flat disk surrounded by a hollow space. This was enclosed by a solid surface which they believed was made of tin. Between earth and heavens was a substance known as lil, which means “air” or “breath.” The moon, sun, stars, and planets were also made of lil, but they were also luminescent. Completely surrounding the an-ki was the primeval sea. The sea gave birth to the an-ki, which eventually gave rise to life.”

Probleem met dat geloof is dat het slechts een geloof is. Het is geen wetenschap.

Vanaf de 16de eeuw werd die theorie weer opgerakeld door een zekere LUDOWICKE MUGGLETON (1609-1698). De rest van die geschiedenis kan je hier lezen. Het komt er eigenlijk op neer dat de hele geschiedenis van die theorie sinds de 16de eeuw doorspekt is door vrijmetselarij, ook wel freemasonry genoemd.

Eric Dubay had, of heeft nog, een oom: James Mays. Volgens deze website zou die oom een vrijmetselaar (geweest) zijn.

De Flat Earth Society, opgericht door Eric Dubay, is een genootschap die zwaar gefinancierd is door de CIA.

De laatste die toegaf dat deze planeet bolvormig is, was het Vaticaan. Op deze website lezen we:

The Catholic Church grew up alongside Western European Culture. At the time of Christanity’s formation, most culturally aware people understood that the Earth was a stationary sphere at the center of a set of crystal planetary spheres inside another sphere of stars. It had all been figured out by the Greeks centuries before, particularly by a man named Ptolemy. The model had also been approved by Aristotle, and eventually proved to be a good fit with the Christian theology of the Middle Ages. There were problems with the model. Some planets changed course in their orbits, but the mechanistic minds of medieval scholars came up with solutions that they called “equant circles”, smaller circles that allowed planets to appear to move faster and slower in their orbits around the Earth.

Then, in 1543, Copernicus published “De revolutionibus orbium coelestium”, a treatise that proposed a simpler explanation of planetary orbits by placing the sun near the center, not the Earth. It was based on an idea by an other ancient Greek, Aristarchus, who had largely been forgotten. Copernicus’s model was not perfectly heliocentric, but it was a vast improvement on the Ptolemaic system. However, it did not gain wide acceptance. There was too much invested in the motionless Earth notion that both the Bible and ordinary observation supported.

In the early 1600s, Galileo started fooling around with a telescope, discovering that Venus had phases like the moon, which had mountains and craters. When he looked at Jupiter, he was stunned to find tiny moons orbiting around it. Ptolemy said there was no space between the spheres, so how could these things work? He was forced to adopt a heliocentric system full of empty space.

Galileo got an even more hostile reception when he published his observations in 1610, but none more severe than that of Holy Mother Church. By his assertions, Galileo was undermining the order of the heavens and diminishing the importance of Earth, and of Man. His eccesiastical advocate, Robert Cardinal Bellermine, urged Galileo to treat heliocentrism as a theory, a mathematical trick to explain appearances, but Galileo wanted to be able to publish what he knew to be true. The Roman Inquisition tried him in February 1610. It was a draw. Heliocentrism was condemned, but the book, while removed from circulation, was not actually banned.

Pope Gregory XV died, and the new pope, Urban VIII, seemed more friendly at first, but then became distracted by court intrigues, finally turning colder toward Galileo. Purportedly, Urban ordered Galileo to include Urban’s arguments against heliocentrism in any book on the subject. Galileo published “The Dialogue” in 1632, a discussion between a Copernican, a stuffy Ptolemaicist, and a witty moderator. It was a popular hit, then it was banned because it appeared to mock the pope. In 1633, Galileo was tried and found “vehemently suspect of heresy”, and was remanded to house arrest for the rest of his life.

These events started other scientists re-examining their presumptions and slowly ushering in the Age of Enlightenment. In 1758 the Catholic Church dropped the general prohibition of books advocating heliocentrism, but not the sentences of Galileo, The Dialogue, or Copernicus’ works. By 1835, the books had disappeared from the Index of Forbidden Books. In 1990, Cardinal Ratzinger (our current pope) defended the Church against Galileo, saying the Church had been protecting society and ethics from the implications of Galileo’s work. But in 1992, Pope John Paul II took Galileo’s side, saying the Church had been too devoted to Biblical literalism. And in 2000, JPII issued a formal apology to Galileo. So far, Galileo has not responded, but a lot of academics are angry with Pope Benedict XVI.”

Echter, heliocentrisme is volgens mij ook niet helemaal juist. Hieronder een video die volgens mij wel juist is:

(Onderstaande zijn sterke vermoedens, dwz er zijn niet meteen bewijzen te vinden in het openbaar. Ze zijn er wel, maar dan zal je inbreker moeten spelen. Vermoedelijk in de verborgen archieven van het Vaticaan)

De leiding van CIA zijn bijna allemaal vrijmetselaars oftewel freemasons. (bron)

De top van de freemasons staan onder controle van de Jezuïeten. Ook wel de Jesuit Order genoemd. De vroegere naam was Society of Jesus. Deze staan vandaag onder leiding van Arturo Sosa.

De huidige paus Fransicus is niet toevallig ook een Jezuïet. Dat is een bewezen feit.

Op deze website worden heel wat zogenaamde “bewijzen” van platte aarde onderuit gehaald.

Hier lees je waarom aan die theorie opnieuw aandacht werd besteed.

Over complottheoriëen

Geschreven door Gaell Philip

Ik voel me geroepen om even wat duidelijkheid te scheppen in deze discussie. (Deze is enkel te bekijken voor wie lid is van de Facebook groep: “Wat er verzwegen wordt”) Allereerst: Geloven in iets is voor mensen die niet zeker weten. Die hebben misschien theorieën, wat simpelweg betekent dat de waarheid ervan onzeker is. Maar een ‘complot’ of ‘samenzwering’ is dagelijkse realiteit, overal ter wereld.

Een voorbeeld: Er is al sprake van een complot of samenzwering wanneer ik met een ander iemand besluit om gezamenlijk kritiek te leveren op nog iemand anders.

Wanneer twee mensen in het geheim beramen om iets te doen tegen een derde persoon of partij, is het een dus een ‘complot’ of een ‘samenzwering’. Dat in acht houdende, durf ik zelfs te stellen dat er geen enkele noemenswaardige gebeurtenis in de moderne geschiedenis is geweest waar geen sprake was van een ‘complot’ of ‘samenzwering’.

Een ‘Complot Theorie’ is totaal anders. De combinatie van de woorden ‘complot’ en ‘theorie’ (conspiracy theory) werd voor het eerst bedacht en in de gevestigde Amerikaanse media verspreid door de CIA na de moordaanslag op Amerikaans president John F. Kennedy. Een groot aantal mensen trokken namelijk het officiële verhaal van de Amerikaanse overheid en haar onderzoekscommissie in twijfel. Hier moest de CIA destijds wat tegen doen.

Door de woorden ‘complot’ en ‘theorie’ samen te voegen en door allerlei ongegronde en niet bewijsbare spookverhalen aan het woord ‘complot’ te koppelen, vielen alle mensen met legitiem wantrouwen naar de overheid ineens onder de term ‘conspiracy theorist’. Daarmee werden zij dus plotseling geassocieerd met idioten die overtuigd waren van de meest onzinnige theorieën.

Echter zij die nu nog hier durven te beweren dat complotten of samenzweringen niet bestaan, zijn veelal dezelfde mensen die hier met termen gooien zoals ‘complot theorieën’, “complot theorist”, “complot denkers”, “alu hoedje”, “conspiracy theory”, “Pseudo-” enzovoorts. Wanneer je iemand deze termen ziet gebruiken, houd dan rekening met de grote kans dat zij onderdeel zijn van een grote groep ‘commentators’ op sociale media, die door de overheid of een andere belangengroep betaald worden om propaganda en desinformatie te verspreiden en de publieke opinie hiermee op het internet te manipuleren in het belang van hun werkgever.

Deze commentatoren in dienst van de overheid of gelieerde bedrijven zijn ware landverraders, en net als onze overheid en vrijwel alle gevestigde media zijn de ware vijanden van het volk. Vijanden van de waarheid en vijanden van vrede.

Zij brengen verdeeldheid en verwarring onder de lezers door leugens en desinformatie te verspreiden, waarheid te verdraaien. Achter verschillende schaduwprofielen schuilen zij en zijn ze in grote aantallen aanwezig op forums, social media en in de commentaar secties onder bijvoorbeeld YouTube videos om zo het winstbelang van bedrijven en beleid van oorlog te behartigen.

Ole Dammegard: alle valse-vlag-aanslagen lopen volgens een vooraf geschreven script

Geschreven door Ella Ster* op 29 juni 2016

Ole-Dammegard_clr_intel

Ole Dammegård is een expert in valse-vlag-aanslagen* en politieke moorden. Hij heeft talrijke zaken tot op het kleinste detail onderzocht zoals: 9/11, de aanslagen in Madrid, Londen, Parijs, de Boston bomaanslagen, maar ook politieke moorden zoals: JFK en Olof Palme. Volgens Ole zijn vrijwel alle aanslagen vooropgezet en verlopen volgens een vooraf geschreven script. Deze aanslagen en huurmoorden zijn gebaseerd op een vast patroon, een blauwdruk met steeds terugkerende en altijd te herkennen onderdelen, die al zo oud zijn als de weg naar Rome.

Het inzetten van crisisacteurs is zo’n vast onderdeel. Daarnaast worden er ook meestal stromannen (patsies) ingezet, die later de schuld van de moord of aanslag krijgen. Bij het bestuderen van alle getuigenverklaringen, beeld- en videomateriaal komt er echter altijd een heel andere waarheid naar boven, waaruit blijkt dat de officiële versie niet kan kloppen. Daarbij is Ole een man van de details, waarbij hij uren aan videomateriaal frame voor frame bestudeerd om allerlei onvolkomenheden en inconsistenties in het script te ontdekken. In een eerder interview zei hij eens: “Ik ben zo’n nerd die dit uren, dagen en weken achter elkaar onderzoekt.”

E*: De term valse-vlag komt uit de tijd van de piraterij, waarbij een piratenschip onder de vlag van een ander land een overval pleegde. Bij veel terroristische aanslagen en politieke moorden is het vaak niet anders, omdat een andere partij of culturele groep — vandaag de dag meestal de Moslims — de schuld van de aanslag in de schoenen geschoven krijgen. Dit terwijl (nagenoeg) alle aanslagen in het Westen gepleegd en gepland worden door de Westerse schaduwelite.

Hij heeft zijn bevindingen in diverse boeken en video’s vastgelegd en uiteengezet en is inmiddels een gerespecteerd onderzoeksjournalist op het gebied van valse-vlag-aanslagen en politieke moorden. Dit heeft ertoe geleid dat hij door allerlei insiders benaderd wordt, waaronder ook huurmoordenaars die bijvoorbeeld voor de CIA werkzaam waren en cruciale informatie met hem delen, waardoor hij de gang van zaken omtrent dit soort black operations (clandestiene militaire operaties) beter ging begrijpen.

Het zijn echter niet bepaald onderwerpen waar je heel vrolijk van wordt. Het is een ijskoude, huiveringwekkende wereld van dood en verderf. Het gaat Ole echter maar om een ding, de waarheid boven tafel krijgen. Hij is ervan overtuigd dat als we in steeds grotere getale vooraf geplande aanslagen ontmaskeren of achteraf de leugens doorprikken, de schaduwelite steeds minder speelruimte krijgt om hun spelletjes nog te kunnen spelen. Volgens hem lopen dit soort aanslagen conform een vast script, dus elke verstoring kan het hele plan in de war schoppen en vaak zelfs een aanslag voorkomen.

De persoonlijkheid van Ole is echter precies tegenovergesteld aan het zwartgallige onderwerp dat hij onderzoekt. Ole is een zachtaardig en gevoelig persoon die hunkert naar een betere wereld. Door het beoefenen van raja yoga lukt het hem om in zijn kracht te blijven staan en zelfs in de meest angstaanjagende situaties boven zichzelf uit te stijgen. Zo beschrijft hij in dit interview een incident waarbij hij op een zeer agressieve manier bejegend werd door een ME’er. Door echter niet in zijn angst te schieten, maar in te tunen op de goddelijke energie van liefde en daarnaast oogcontact te zoeken met het laatste sprankje menselijkheid in de agressor, wist hij de situatie om te buigen. De agressor merkt in dit soort situaties dat het vermeende slachtoffer niet bang is en wordt daar extreem onzeker van. Ole vergelijkt het met een bom die onschadelijk wordt gemaakt.

Uiteraard komt Ole door zijn werk vaker in bedreigende situaties terecht. Hij gelooft echter in spirituele bescherming en weet dat hij zelfs de hulp van engelen op kan roepen. Deze levenshouding geeft hem de innerlijke rust en de kracht om zelfs de meest angstaanjagende situaties aan te kunnen. Hij straalt deze rust ook uit en dat maakt hem tot een rolmodel. Dat is volgens hem ook belangrijk, om daarmee aan de mensen die nog niet durven te ontwaken te laten zien, dat je ondanks het ontrafelen van huiveringwekkende complotscenario’s toch die rust en kracht kunt blijven handhaven.

Vaak sluit Ole een interview af door een oproep te doen aan degene die meewerken aan wat voor duistere praktijken dan ook, om over te stappen naar de andere kant. In dit interview sluit hij af met een kort gebed. “Ik ben niet religieus, maar wel een spiritueel wezen en het het gaat zo: Dat het hele universum gevuld mag worden met vrede en vreugde, liefde en licht.” En daarmee is Ole een inspiratiebron die laat zien dat ‘slechts’ één persoon veel teweeg kan brengen.

De video is Nederlands ondertiteld door Irma Schiffers die ook het interview heeft verzorgd tijdens de Open Mind Conference. De ondertiteling kun je rechts onderin de balk aanzetten.

Enorme explosie in Chinese havenstad Tianjin

De Standaard schrijft:

“Bij de twee enorme ontploffingen in de Chinese havenstad Tianjin zijn 50 mensen om het leven gekomen. 700 mensen raakten gewond, van wie enkele tientallen zwaargewond. Wellicht ontploften opgeslagen explosieven in een containerterminal. De brandweer stopte ondertussen met blussen, tientallen brandweerlui zouden nog vermist zijn.

De twee explosies, de eerste (met de kracht van 3 ton TNT) en de tweede (equivalent van 21 ton), deden zich omstreeks 23.30 uur plaatselijke tijd (woensdagavond 18.30u Belgische tijd) voor in de industriezone van Tianjin, waar vooral de petrochemische sector actief is. Een container met een explosieve chemische stof, mogelijk cyanide, zou ontploft zijn, en de brand die daarbij ontstond zou op zijn beurt de tweede, grotere ontploffing veroorzaakt hebben.”

Hieronder een video van het gebeuren alsook enkele foto’s:

Foto: Time.com

Foto: Dailymail.co.uk

Foto: Dailymail.co.uk

De auteur van dit artikel vraagt zich af of het een nucleaire explosie kon zijn. Als je de videobeelden ziet, dan zou je dat wel kunnen denken. Een nucleaire explosie wordt bij mijn weten toch meestal gevolgd door een paddenstoelenwolk.

Zou de informatie– en valutaoorlog tussen China en US daar voor iets tussen zitten? Het zou mij niet verwonderen dat die explosie het werk zou geweest zijn van het CIA en Mossad.

Voor wie het officiële 9/11-verhaal nog zou geloven. Kijk eens naar die linkse foto. Zelfs met 21 ton TNT staat het gebouw er nog. WTC 7 viel in elkaar door kantoorbrandjes volgens de officiële versie. Kan je nog volgen?

Update 1:

Zopas gelezen dat ook een tweede fabriek gereduceerd is tot puin.

Update 2 (17 aug 2015):

Blijkbaar zou Hillary Clinton de opdracht gegeven hebben voor die explosies. Althans volgens deze website.

Oorlogen en klandestiene methoden…

Geschreven door de beheerder van The Moneycrisis

Ofwel: ‘covert regime-change operations’.

Ontstellend vaak verneem ik ongelovende reacties als het gaat om dat een land dat mogelijk achter klandestiene incidenten zit. Ik vraag mij echter af hoevelen zijn ingelezen over oorlogsstrategieën die al zo oud zijn als de mensheid. Wie kent het verhaal van het Paard van Troje niet. “Toch niet meer in deze tijd”, hoor ik velen al denken.
Het spel loopt tegenwoordig gewoonweg geraffineerder.

Al tijdens WWI werden bedoeïnen en andere groepen omgekocht om met het Britse leger te strijden tegen het Ottomaanse Rijk. De biografie van ‘Lawrence of Arabia’ is niet bepaald fictie. Zijn memoires zijn uitermate duidelijk en gebundeld, als officier destijds voor het Britse leger. Zwarte strijders werden eveneens ingehuurd. Het waren wahabisten/salafisten in het zwart gekleed en gewapend met messen. Zij onthoofden en leverden schokkende reacties waardoor gehele stammen op de vlucht gingen. Het was hun strategie om snel grote gebieden te veroveren. En typisch, dezelfde vlag als IS nu; dezelfde strategie ook.

Het Arabische schiereiland werd door de familie Saoed met dezelfde zwarte strijders snel veroverd. Hierin werden ze volledig gesteund vanuit de Britse ambassade en regering. Uiteraard draaide het om oliebelangen. Het gebied werd naast Iran de tweede grootste olieproducent. Europa was zo strategisch verzekerd van olie-aanvoer.

Generaal Reza Khan

Of wat te denken van Perzië/Iran. Daar vonden de 1ste olievondsten plaats. In 1921 pleegde de Iraanse kozakken-generaal Reza Khan (Reza Shah) samen met de journalist Zia al-Din Tabataba’i een geslaagde staatsgreep. Die generaal werkte kort vóór de revolutie op de Nederlandse ambassade. Hij werd tot Sjah benoemd in 1925.
BP en Shell (toen opererend onder ander naam), hadden directe belangen in de regio en de Reza had volle steun gehad vanuit GB en Nederland.
Na WWII keerde de familie Pahlavi (Sjah) af van GB, VS, Frankrijk en Nederland, omdat ze hem continu hadden beledigd. Reza kon het beter vinden met Stalin.
In 1953 werd daarom een coup gepoogd, maar die mislukte en de Sjah keerde terug naar Iran met een nog harder beleid.
Inmiddels is de coup van 1953 vrijgegeven en weten we dat de CIA betrokken was, volledig gedocumenteerd. Iran kwam nooit meer in westerse handen, met verlies van bezittingen van BP en Shell.

Tal van voorbeelden zijn te noemen die hier te ver gaan, maar op wiki staat een indrukwekkende lijst van ‘covert interventions van de CIA’.

Ex-CIA-ers zoals John Perkins beschreven hoe het werkt in het boek ‘Confessions of the Economic Hitman’. En inmiddels hebben meerdere een boekje open gedaan.

Na WWII werd de CIA opgericht door Truman. MI5 en MI6 hadden te veel gefaald, zo was de conclusie na WWII. Besloten werd tot een grote professionele dienst op Amerikaanse bodem.

Eén van de eerste rekruten waren SS-ers. Dit staat bekend als operation Paperclip. De top werd vooral bekleed door bankiers. Later zou Truman spijt hebben betuigd, omdat de organisatie en grootte uit de hand gelopen waren. Had hij dat tevoren gedacht, dan had hij de CIA nooit opgericht, zo verklaarde hij later.
De CIA rekruteert vooral bruikbare persoonlijkheden wiens psyche sterk afwijken, b.v. neigingen tot licht autisme zoals asperger, extreme paranoia, etc. En niet zelden krijgen zware criminelen of gevangen terroristen een tweede kans bij een ‘intelligence service’. De CIA gebruik ik omdat deze het meeste bekend is.

Wat velen niet beseffen is dat ze niet alleen informatie verzamelt, maar ook tot doel heeft: ‘to convert non pro-western governments by any means’.

Counter-terrorisme is één van de strategieën. In deze methode worden ook bestaande terroristen ingekocht en opgeleid. Dit vond b.v. plaats in Blackwater (in handen van Monsanto en tegenwoordig bekend als Academi), School of Americas, etc.
Tegenwoordig wordt het aanbesteed. Vooral ex-CIA-ers begonnen een ‘security and clearing business’, zoals dat heet; vaak gezeteld op één van de 800 wereldwijde Amerikaanse bases. Tegenwoordig worden ze opgeleid uit het zicht in landen die weinig in het nieuws zijn. Zo valt het niet op.

Dit lijkt voor velen ongelofelijk, maar ik kan u toch echt verzekeren dat de Amerikaanse defensiecomplex zo in elkaar zit.

Uitermate interessant is ook dat ik, bij nader onderzoek, nog geen één terroristische organisatie ben tegengekomen die niet in het leven kwam zonder interventie van b.v. MI6, Mossad, CIA, etc. Géén uitgezonderd.

  1. De gewapende Moslimbroederschap (MB) kwam in het leven door bewapening via MI6. Het doel was om Egypte te laten inzien dat de regio beter af was onder Brits bestuur. Na Egyptische onafhankelijkheid werd de MB dan ook niet voor niets verboden. Na de zgn. Arabische lente werd ze door het westen weer erkend.
  2. Hamas. Die was een sociale ondersteuning binnen de Palestijnse gemeenschap. De Israëlische regering dacht door hen te bewapenen een wig te drijven binnen de PLO, maar Hamas werd een keiharde terugslag richting Israël. De PLO is tot stand gekomen als opstand tegen de zionistische expansie met segregerende rechten voor de Palestijnen. Het is toch echt zo dat Palestijnen daar eerst leefden en weggeduwd werden als 2de rangsburgers met verminderde rechten zoals laatste rechten op landaankoop en verbod op gebruik van Israëlische wegen die als spinnenweb werden gebouwd om immer expanderende nederzettingen te verbinden.
  3. Al-Qaida… Kwam in leven na Osama Bin-Laden als wahabitische leider uit Saoedi-Arabië ingehuurd te hebben (onder codenaam Tim Osman) om te strijden tegen Rusland in Afghanistan met de Mujahedeen. Dit liep via het Pakistaanse ISI vanuit de CIA. Wederom een terugslag omdat ze, tegen belofte in, geen deel uit mochten maken van de regering nadat Rusland verdreven was…
  4. Hezbollah, IS (incl. AQAP, Boko Haram) en wat hebben we nog niet meer… idem dito.

Maar hoe werkt het veroveren van een niet-westers land?
De gangbare VS-term is: ‘covert regime-change operations’.

Op de 1ste plaats zijn ambassades niet alleen voor diplomatieke betrekkingen, maar vooral ook om economische belangen te behartigen. Ambassades zijn vaak de spil van deals, beslissingslocatie van grote strategische biedingen en van overheidsmanipulatie.

Eerst via omkoop proberen de regering in westerse deals te krijgen, b.v. t.a.v. energie, water of voedselvoorziening, enz. Als dat niet lukt, dan een oproer organiseren. Mensen beseffen nauwelijks dat landen buiten Europa corrumptief zijn. Via een ambassade worden ook fondsen beheerd voor speciale NGO’s. Dit zijn met name extreme opposities in het land. B.v. neonazi’s, terroristische cellen, wahabis of wat niet meer zij. Elk land heeft wel een extreme oppositie. Dit kunnen wij ons niet voorstellen in Noord-Europa, maar buiten onze veilige gedachtewereld is dat vrijwel overal het geval.
Op het moment dat oproer noodzakelijk, krijgen zulke partijen tegen de zittende regering fondsen toegeschoven om zich te organiseren.

Tijdens een oproer kunnen de EU/VS zich gemakkelijk indringen door vrijheid en democratie te verkondigen volgens het westerse model. Lijkt het dan nog niet te lukken, dan kan de CIA zorgen voor geweldescalatie, b.v. snipers, bommengooiers, etc. En vervolgens krijgt de EU/VS nog meer de kans de held uit te hangen in de media. Het publiek is immers meestal niet op de hoogte van de lokale politieke situatie, dus vrede via de EU/VS lijkt dan logisch.
Als het allemaal volgens plan verloopt, vlucht de zittende regeringsleider, wordt vermoord of gevangen genomen. En dan zijn de EU/VS de grote held en kunnen ze openlijk politiek interveniëren. D.w.z., uiteraard zal dan gezorgd worden voor pro-westerse interventie en lekkermakende deals.

Ter versterking van de nieuwe regering en leger na de coup dienen paramilitairen. Het zijn semi-militairen en niet noodzakelijkerwijze in overheidsdienst. De VS besteden ze ook aan. Para’s hebben als taak: opzetten van opleiding, bewapening, opslag en logistieke structuur.
Ook hierin voorziet de CIA, zoals de aangekomen para’s in Oekraïne dat nu pro-westers opgeleid wordt.

Deze tactiek en die gehele militaire structuur is niet nieuw, maar wordt steeds duidelijker vanwege internet en snelle infovoorziening. En wie gaat op zoek in de sites van CIA e.d. Vrijwel niemand.

Ongeloof, naïviteit en vanuit onze eigen veilige gedachtewereld kunnen mensen het zich bijna niet voorstellen, en we kijken liever naar voetbal of Trijntje Oosterhuis, maar de wereld is niet zoals Noord-Europa…

Maar het is juist dit Amerikaanse overheidsbeleid van wereldwijde interventie met ~800 bases wereldwijd, dat hevig bekritiseerd wordt. Volop overal in het Amerikaanse nieuws… Maar Nederlanders (en ook Belgen) hangen liever op de bank voor nietsig vermaak.

Klandestiene acties… zo werken ze… al eeuwen. En in deze tijd is dat echt niet anders.

En vervolgens is altijd de centrale vraag: wie profiteert het meeste !
Dan is dit artikel interessant.

Het is begonnen… Oekraïne 2.0

Geschreven door de beheerder van The Moneycrisis

Massale demonstratie en tegenacties, zondag 17 mei, maar nergens in het Nederlandse nieuws zo te zien.

Foto: The Guardian

Bij mij rijst altijd de vraag: leg eens uit hoe opeens een enorme massa op de been kan komen met snel de dezelfde vlaggen en massaal hetzelfde roepen. Dezelfde vlaggen ook in masten, perfect georganiseerd. Dat lukt echt niet willekeurig, tenzij het gedegen tevoren georchestreerd is.

Lees de eerdere artikels op mijn FB-profiel over de techniek van 5de colonne en hoe dat v.w.b. de VS gestructureerd is, en de strijd over concurrerende gas-pijplijnen tussen Europa en Rusland, waarin ook Macedonië betrokken is.

De VS definieert “Special Ngo’s” die in aanmerking komen voor speciale fondsen, b.v. vanuit een opgericht fonds door een ambassade met belangen, of via een andere weg. In Oekraïne was dat fonds ‘The Freedom House’, gevuld vanuit de Amerikaanse ambassade, waar John Tefft ambassadeur was. Zo leerde ons C-Span destijds tijdens de Amerikaanse hearing n.a.v. Oekraïne.

Vervolgens kunnen de lokale facties (special Ngo’s) de zaken kopen die nodig zijn zoals vlaggen, publicaties, etc. Vanwege de geselecteerde speciale Ngo’s, spreken ze dezelfde taal en zijn ze redelijk snel op de been te krijgen. Hun eigen motivatie met het nieuw geld is om de zittende MP (= Minister-president) weg te krijgen.

Intussen roepen de VS en EU om vrijheid en ondersteunen ze de antifacties die de zittende MP weg willen hebben. De VS/EU hangen vervolgens de held uit en regelen een nieuwe regering. Die zal uiteraard pro-westen zijn met blokkade van Russische projecten.

De meeste mensen hier in Europa realiseren zich niet hoe corrupt landen buiten Europa zijn. Corruptie is de norm wereldwijd. Groepen omkopen is uitermate simpel, zelfs een politiebrigade is gemakkelijk te corrumperen met een berg geld, zeker in een relatief arm land als Macedonië. Wij kunnen ons dat hier niet voorstellen, maar dat is wereldwijd wel vaak de norm.

Je huurt en vliegt ook een groepje terroristen in met een speciale opdracht en vertelt uiteraard niet dat een politiebrigade werd omgekocht om een inval te doen.
Evengoed hoef je die laatste moeite niet te doen. De politiebrigade is met een berg geld sowieso makkelijk op het verkeerde been te zetten en misinformatie naar de media doet de rest.

Het begon op 11 mei. Op die dag vond een wazige uiterst agressieve politie-inval plaats in de Macedonische stad Kumanovo ter vernietiging van wat ze dachten ‘terroristen’. Huizen en de straat werden zwaar beschadigd met 10-tallen doden.

En een week later deze ‘gelikte’ demonstraties (zondag 17 mei).

De strijd van concurrerende gas-pijplijnen zal er wel niet mee te maken hebben (cynisch).
Op 12 maart lazen we in Reuters dat de bouw van de Russische gaslijn door Macedonië gewoon door gaat. De sancties n.a.v. MH17 had het moeten verhinderen, maar de biljonair Timchenko, wiens Amerikaanse bezittingen werden bevroren, heeft geen boodschap aan de sancties, die hem overigens als eerste werden opgelegd. Ruslands’ geprojecteerde South Stream moest ook worden afgebroken n.a.v. de crisis in Oekraïne en MH17.
Putin heeft aangekondigd dat een lijn dan maar over de Adriatische zee zal gaan verlopen. Deze zal aansluiten op de Macedonisch geprojecteerde lijn van Timchenko.

En dan 2 maanden later op 11 mei het wazige incident en dan een week later de massale eenduidig georganiseerde protesten en tegenprotesten.

Het kan allemaal geen toeval zijn. Alle landen buiten Europa zijn buitengewoon corrumptief, zeker ook de Balkan.

De Balkan heeft geen natuurlijke resources en het volk leeft in relatieve eenvoud. Werkloosheid zal zondermeer problematisch zijn, alsook onevenredige verdeling van welstand. Dit soort landen is afhankelijk van externe deals.
Macedonië bestaat uit diverse groepen, zoals Albaniërs. Via clantedestiene operaties, kunnen vuurtjes met bergen geld gemakkelijk opgestookt worden.

En mocht een extra vuurtje nodig zijn, denk dan aan snipers op het Maidanplein waarvan besloten werd dat onderzoek van de sniper-affaire niet nodig was. De CIA levert zulke diensten en binnen hun 3de missie: ‘het omverwerpen van non pro-westerse regeringen’.

Het is gewoonweg ziek dat de ene de andere niets gunt, en daar mee bedoel ik west versus oost en hun strijd over energielijnen.

Dan speelt de Amerikaanse Neocon-movement nog een bizarre rol. Die zal ik in een volgend stuk verder uitdiepen, maar dit is een misselijkmakende politieke stijve beweging o.m. begonnen met Jeb Bush, Perle, GW Bush, Powell, Rice. Rumsfeld, en diverse anderen. Netanyahu sloot zich aan en de Democraten. In de VS vaak in het nieuws, maar hier weer helemaal niets daarover.

Amerikanen zijn hun oorlogsbeluste regeringen beu, omdat het niet meer uit maakt op welke partij ze stemmen. Het Amerikaanse buitenlandse beleid met de Neocons is gericht op oorlog en expansie. De Neocons zijn er van overtuigd dat de wereld onder hun leiderschap hoort. In en in ziek.

De beweging zit nu overal, met McCain (heeft de functie van militair overzicht), Tefft, Nuland en diverse anderen. Gesuggereerd wordt echter dat het om een kleine kern zou gaan. Als die non-actief zou zijn, zou een pad naar vrede mogelijk worden. Neocons hebben altijd een vijand nodig… en zonodig wordt die gecreëerd.

Vond je dit artikel leuk en interessant? Overweeg dan eens een donatie.