De meeste individuen bij immo kantoren werken slavernij in de hand

immo kantoren
Wie heeft het nog niet meegemaakt? Je belt naar een immokantoor met de vraag om een huis of appartement te huren. Dan zijn er meestal twee mogelijkheden:
 1. Je kan je kandidaat stellen om te huren. Maar dan vragen ze ook bewijs van inkomsten. Als blijkt dat die inkomsten niet afkomstig zijn uit werk in loondienst, mag je het meestal vergeten.
 2. Of diegene waarmee je belt, zegt vlakaf dat je geen enkele kans maakt als je geen werk hebt uit loondienst. Ze willen steevast een bewijs van inkomsten zien van de afgelopen twee of drie maanden. En dat moet dan nog eens minstens drie keer hoger zijn dan de huurprijs.
Welk verschil maakt het eigenlijk uit waar het inkomen vandaan komt? Geld is toch geld. Of zie ik dat verkeerd?
Door de alsmaar toenemende automatisatie én toenemende wereldbevolking zullen er minder en minder mensen werk uit loondienst kunnen vinden. Dan schieten er nog twee opties over: ofwel een of andere uitkering ofwel zelfstandig worden.
Daarmee komt het onvoorwaardelijk basisinkomen (ofwel OBI) in het vizier. Iets waar ook de Piratenpartij volledig achter staat. Meer hierover vind je hier.
Maar toch zijn er vele eigenaars van huizen en appartementen die steevast willen dat de huurder werkt voor zijn inkomen, het liefst in loondienst. Ze zien het bijna als een verplichting. In mijn ogen is dat slavernij. Vele immomakelaars werken daar aan mee. Het is niet aan de eigenaar of de immomakelaar om te bepalen waar het geld uiteindelijk vandaan moet komen. De huurder bepaalt dat en niemand anders. Het is ook aan de huurder om te bepalen of een huurprijs betaalbaar is of niet. Welk inkomen iemand heeft is privacy.
Tot slot nog een boodschap aan die eigenaars:
 1. Als jouw huurder niet betaalt, zoek dan eerst uit hoe het komt dat die niet betaalt. Als het van niet kunnen is, jaag je huurder dan niet op straat. Help hem/haar om de oorzaak aan te pakken. Een mens heeft tenslotte nog steeds het recht op degelijke huisvesting. Anders zou het zijn met iemand die in geen geval wil betalen als je huis of appartement technisch in orde is.
 2. Een bewijs van inkomsten van de laatste twee of drie maanden geeft geen enkele garantie van welke aard ook dat de huurder de huur zal kunnen betalen. Resultaten uit het verleden zijn namelijk geen garantie voor de toekomst. Beter is om eerst naar het verhaal van de kandidaat huurder te luisteren. Als dat iemand is die vooruit wil met diens leven, dan zou ik zeggen: we gaan er voor.
Staar u dus niet blind op het verleden. Het is dit moment, het nu, die van tel is. En de toekomst wordt bepaald door de keuzes die we nu maken. Het verleden bestaat niet meer, het nu is er en de toekomst bestaat nog niet.
Advertenties

Holographic Disclosure (video serie): we leven in een illusie

Video serie door Secret Key Activator productions over de holografische realiteit en hoe de mensheid in deze gevangen wordt gehouden door de controleurs.

Deel 1:

Deel 2:

Deel 3:

Deel 4:

Deel 5:

Deel 6:

Deel 7:

Deel 8:

Deel 9:

Deel 10:

Deel 11:

Deel 12:

Deel 13:

Deel 14:

Is slavernij afgeschaft?

Geschreven door een vrije mens (anoniem)

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) zei ooit: “None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free.”

Enkele grondwetsartikelen

Art. 10: Er is in de Staat geen onderscheid van standen. …” Is dat echt zo?

“Art. 27: De Belgen hebben het recht van vereniging; dit recht kan niet aan enige preventieve maatregel worden onderworpen.”  Een recht is geen plicht. Dat wil zeggen dat je niet kan verplicht zijn om lid te zijn van een vereniging. De Belgische staat is per definitie een vereniging. Niemand kan gedwongen worden om tot die vereniging te behoren. En toch wordt iedereen 3 dagen na diens geboorte verplicht om tot die vereniging te behoren. Dat komt doordat onze ouders aangifte gedaan hebben van onze geboorte. “Aangifte doen” betekent letterlijk: een gift doen aan … . In dit geval hebben uw ouders jouw aan de staat gegeven, als een gift. In school worden we geïndoctrineerd dat we allen natuurlijke personen zijn. Maar dat zijn we niet. We hébben een natuurlijke persoon. Het verschil leest u hier.

Enkele artikels uit de universele verklaring van de rechten van de mens.

“Artikel 1: Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.”  Dat betekent dus dat wij alles mogen wat de koning of een rechter of wie dan ook mag. En als wij niet mogen stelen, dan de belastingdienst of een deurwaarder ook niet. Ontvoering en gijzeling schijnen strafbaar te zijn. En wat doet de politie dan? Zijn arrestaties dan niet hetzelfde als ontvoering en gijzeling?

“Artikel 4: Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.”  En toch treed bijna elk land deze regel elke dag met de voeten. Onderstaande afbeelding spreekt boekdelen:

I am freeWe moeten: belastingen betalen, de wet gehoorzamen, werk zoeken, naar school gaan, een autoverzekering afsluiten als we een auto hebben, en ga zo maar door.

Waar is onze vrijheid naar toe? Hoe zit het met onze vrije wil? Wat met ons geboorterecht? De eerste drie dagen van ons leven waren we vrij, daarna lopen we ons hele leven met een onzichtbare ketting aan ons been, en wees eens eerlijk: heb je hierom gevraagd? Heb je ooit je toestemming gegeven om gedicteerd te worden? Ik ben er zeker van dat het antwoord een volmondig neen is.

Als slavernij afgeschaft is, waarom doen we dan nog netjes wat een politieagent, rechter, deurwaarder, … ons oplegt?

David Icke schreeuwt in onderstaande 6u durende presentatie dit:

“HUMAN RACE, GET OFF YOUR KNEES!!”

Ik vraag mij eigenlijk af waarom dat er ook iemand is, die zich nog laat onderdrukken. Niemand, maar dan ook niemand heeft het recht om te heersen over een ander. Want, zo stelt het eerste artikel van de mensenrechten, iedereen is gelijkwaardig. Niemand staat boven of onder een ander. We zijn allemaal mensen. Jammer dat sommigen dat niet willen, kunnen of mogen snappen.

Voor wie zijn ongenoegen wil uiten, wordt op woensdag 5 november a.s. om 12u verwacht op de Grote Markt in Brussel.

Corruptie, ongelijke verdeling van rijkdom, politieke schandalen, leugens, constant gehoorzamen, bedrog, de verkeerde mensen die in controle zijn, almaar beperken en schenden van onze vrijheden & privacy, crisissen, hoge werkloosheid, repressie, massale faillissementen, politie-agressie, falend justitiesysteem, bewust misinformeren, kapitalisme, banken die met ons geld spelen, censuur, waarheid verbergen, meer en langer werken,miljoenensalarissen & bonussen voor hooggeplaatsten, meer en meer mensen die leven onder de armoedegrens, enzovoort

Dit zijn maar enkele voorbeelden van de vele zaken die fout lopen in onze samenleving, maatschappij, in België, in de wereld… Indien ook jij er genoeg van hebt, kom dan op 5 november naar de Grote Markt, Brussel om 12uur. Laat je stem horen, voor jezelf, voor je geliefden, voor de mensheid.

Iemand al de film “V for Vendetta” gezien? Echt een aanrader.

Volgend jaar gaan we nog een hele stap verder. Degenen die denken het voor het zeggen te hebben zijn bij deze gewaarschuwd.

Advertenties

Gevangen in het systeem: het systeem volledig aan u uitgelegd

Vandaag kwam ik op de website van de echtekrant een artikel tegen die het hele systeem uitlegt. Hieronder het eerste stuk:

“Met de term systeem willen we een groep mensen definiëren die zijn georganiseerd in de maatschappij waarin ze het systeem helpen zich te exploiteren naar de rest van het volk in een maatschappij om het volk te laten doen wat ze willen. (is naar de pijpen laten dansen van een kleine minderheid.)

Het systeem domineert op twee manieren: fysiek geweld of mentaal-­psychisch geweld. In beide gevallen heeft het systeem partners nodig. In het eerste geval mensen met weinig of geen moraal, weinig intelligentie en mensen die alles gedaan krijgen door te dreigen. In het tweede geval heeft men eenzelfde soort mensen nodig maar dan ligt het accent op de manipulatietechniek.

Als we vandaag de dag 100 mensen vragen: “denkt u dat er een groep mensen bestaat die de maatschappij wil domineren, dus de maatschappij exploiteren naar hun wensen en ideeën,” zal 95% antwoorden dat er niets wordt georganiseerd achter alles wat gebeurt op de wereld.”

Aan de andere kant, als er inderdaad een groep mensen bestaat die nu de maatschappij domineren en de meerderheid van 95% is fout, horen we tot de volgende conclusie te komen. Het systeem is tot zo’n volwassen manier van domineren en manipuleren gekomen dat 95% van de mensen het zelfs niet langer meer doorheeft dat ze worden gemanipuleerd. Dat het manipulatiemodel door infiltratie zelfs het model van hun gedachten is geworden. Dat betekent dat het systeem de maatschappij, de massa en iedereen individueel manipuleert en dat het geïntroduceerde systeem als standaard is geaccepteerd en wij dat systeem als het onze beschouwen. Daarbij moeten we dan denken aan de zin van filosoof-­schrijver Arkas: “ik ben vrij te doen wat zij willen.”

Zo dus, we hebben democratisch beslist, omdat we hier de meerderheidsregel van 95% gebruiken, dat de 5% andersdenkenden het mis hebben en dat er geen groep mensen bestaat en geen systeem dat nu onze maatschappij en de volledige wereld domineert. En, zonder de meerderheid van 95% te vragen op welke informatie dit is gebaseerd om hun zicht op de zaak te kunnen verhelderen en verduidelijken of zelfs te bewijzen.

Hypothetisch moeten we dan aannemen dat het systeem op een zodanige manier is gepenetreerd in onze samenleving en levens dat we het model als het onze beschouwen. Als dat zo is dan moet zeker aan volgende punten worden voldaan:

 1. het systeem kan niet worden ontdekt
 2. het systeem zorgt voor verdrukking zonder dat het zichtbaar wordt
 3. het systeem werkt op een wetenschappelijke manier
 4. het systeem is geduldig, heeft een lange geschiedenis, is onzichtbaar, werkt op de achtergrond, is methodisch en analytisch
 5. het systeem observeert, begrijpt de noden van mensen en de maatschappij en vervolgens zijn er ‘oplossingen.’
 6. het systeem is een bedrijf geworden dat oplossingen aanbiedt aan mensen.
 7. Het systeem experimenteert op mensen en samenleving om het systeem van ondergeschiktheid en manipulatie te verbeteren.
 8. Het systeem gebruikt de mensen zelf om eigen standaards, plannen en keuzes op te dringen door gebruik te maken van zelfsabotage waardoor het systeem onzichtbaar blijft.”

Lees hier de rest van het lange artikel …

Wie uit dat verrotte systeem wil stappen of wie een probleem heeft met het systeem, kan voor meer info bij ons terecht: beterewereldnieuws@telenet.be  Enkel serieuze mails worden beantwoord.

Advertenties

De illegale praktijken van een deurwaarder en de fiscus.

Maandag kreeg ik het bezoek van een deurwaarder vergezeld van een politie-agent en een getuige. Een korte geschiedenis:

Voor 2012 (aanslagjaar 2013) had ik geen belastingaangifte gedaan. Resultaat: een ambtshalve aanslag van 9393,93€. geld

Halverwege juni ontving ik een document waarin stond dat mijn roerende goederen in beslag zouden genomen worden. Dit was géén officieel dwangbevel.

Op 3 juli ll ontving ik per aangetekend schrijven een “aanzegging van een uitvoerend beslag onder derden”. Wil zeggen dat ze bij derden gaan zoeken of ik daar vorderingen lopen heb. Wat niet het geval was. Er hing ook een dwangschrift aan vast. Deze was al niet geldig omdat er geen handtekening op stond. Gezien ik met die ontvanger geen enkel contract had, heb ik hem of haar een contractvoorstel verstuurd.

En maandag had ik dan bezoek van een deurwaarder en co. Die heeft alles opgeschreven en liet dan een “proces verbaal van uitvoerend beslag op roerende goederen” achter. Doordat de ontvanger de deurwaarder heeft gestuurd, heeft hij mijn contractvoorstel aanvaard. Bijgevolg heeft hij en de deurwaarder een factuur ontvangen. Die laatste werd bij deze ook in gebreke gesteld. Een kopie van die ingebrekestelling werd ter kennisgeving verstuurd naar de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders te Brussel. Ook werd er tegen die deurwaarder een klacht neergelegd bij de procureur des Konings.

FOD Financiën is een bedrijf zoals een ander met BTW-nummer die er enkel en alleen criminele praktijken op nahoudt: afpersing, intimidatie, samenzwering, slavernij, bendevorming, enz.

En een deurwaarder doet bijna niets anders dan diefstal, heling en medeplichtigheid aan bovenvermelde misdaden.

Advertenties

Lezer reageert op Dossier VZK: Sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen

Lezer reageert op Dossier VZK: Sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen.

Je kan natuurlijk ook beroep doen op de OPPT documenten. RSVZ is een onderneming waar je geen enkel contract mee afgesloten hebt. Wie beweert dat dit toch het geval is, mag mij een kopie bezorgen van dit contract.

Overheidsinstellingen, agentschappen en diensten zijn allemaal één voor één ondernemingen met een BTW-nr. Dit kan je hier opzoeken. Als je zaken doet met een bedrijf dan is het een vereiste dat er een vrijwillig contract is. Bij de meeste (zoniet allemaal) van die overheidsdiensten is dat niet het geval. En dan kunnen we spreken van slavernij, wat ongrondwettelijk is.

Bekijk even deze presentatie van Mark Passio:

Advertenties

De staat ziet u als handelswaar, en niet als mens.

Naar aanleiding van het artikel met als veelzeggende titel “Wie toerist laat overnachten riskeert boete.” schreef Brecht Arnaert er dit over:

“Mensen die al jaren gebruik maken van websites als couchsurfing.org reageren vol ongeloof op dit initiatief van de overheid.”

==> Ongeloof? Maar mensen toch, dit is nog maar het begin. Of dacht u nu werkelijk dat u voor uzelf werkt? Dat u een vrij mens bent? Neen. U bent een fiscale slaaf, en uw enige reden van uw bestaan is het afbetalen van de staatsschuld. U bent een een bron van energie voor de parasiet die we de staat noemen, meer niet. Als u leeggezogen bent, dan mag u sterven. The Matrix, in real life.

Overdrijf ik? Ga het zelf even na. Het geld waarmee u uw collega-slaven betaalt, wat Oostenrijkers “fiatgeld” noemen, wordt uitgegeven op basis van staatsobligaties. Staatsobligaties, dat zijn leningen die moeten afbetaald worden met belastingen. En belastingen, dat zijn legale afpersingen van uw creativiteit en werkkracht.

Ik kan daarover zelf getuigen: op elke 100 euro die in mijn vennootschap binnenkomt, als winst, betaal ik 33,99 euro aan de staat. Dat op zich, is al een enorme diefstal, maar goed, mocht het daarbij blijven, dan zou ik gewoon nu en dan eens wat fiscaal vandalisme plegen.

Het gaat echter veel verder dan dat: de 66 euro die overblijft, die zit nog in mijn vennootschap. Maar die moet eerst nog naar mijn persoon komen. Zolang mijn winst in mijn bedrijf blijft zitten, kan ik u zelfs geen pint betalen.

En hupla, daar is de fiscus alweer. Ofwel haal ik dat geld (dat IK verdiend heb, waar IK risico voor genomen heb, waar IK mijn krachten in gestoken heb) uit mijn bedrijf als dividend en dan betaal ik 25 % belastingen op die 66.

Ofwel haal ik dat geld uit mijn bedrijf door mezelf een loon uit te keren, maar dat komt op hetzelfde neer: door de progressieve belastingsschalen in België zit praktisch iedereen meteen aan 25 %.

Wat ik dus ook doe, 16,5 euro van die 66 euro wordt afgeperst. Dat betekent dat ik nog 49,5 euro overhoud.

Het gaat echter nog verder dan dat.

Die 49,5 euro, die heb ik nu nog niet uitgegeven.

Op gelijk wat ik immers uitgeef, betaal ik, enkele uitzonderingen niet te na gesproken, NOG EENS 21 % belastingen, ofte 10,4 euro.

Ik houd nog 39,1 euro over.

Reken ik daarbij nog alle verplichte (en dus logischerwijs te dure!!!) verzekeringen bij die de staat mij oplegt, de accijnzen die het heft op alcohol, tabak en benzine (dat laatste via het perfide cliquet-systeem), de vele reguleringen en certificeringen die onnodige kosten veroorzaken, het feit dat IK mijn boekhouder moet betalen voor de administratie van de diefstal die de staat wenst te plegen (BTW wordt geïnd door de ondernemers, die die dan doorstorten aan de staat, NIET door de staat zelf), de logge overheidsadministratie die MIJN tijd verdoet (ook een belasting), de gemeentelijke opcentiemen en de vele kleinere afpersingen (vb: provinciebelasting, solidariteitsbelasting, invoerheffingen op sommige producten) van de overheid, en last but not least, inflatie, dan durf ik te stellen dat de belastingdruk in dit land geschat mag worden op 80 à 85 %.

Kom mij nu nog eens vertellen dat u vrij bent? Kom mij nu nog eens vertellen dat u het bent die beslist wat er met uw leven gebeurt? Niets van. Waar u mag over beslissen, dat is of u naar Thuis of Familie kijkt, en of u een Samsung, dan wel een IPhone gaat kopen (op krediet graag!). Maar de meest fundamentele keuzes, die heeft u niet. U beslist NIET wat uw kind op school leert. U beslist NIET over wie in uw land komt wonen. U beslist NIET welke taxi u gaat nemen. U beslist gewoonweg niets dat van enigerlei belang is.

Of toch! Gelukkig zijn er nog verkiezingen! Die laten u wél beslissen. U mag namelijk kiezen of u in de volgende legislatuur zal geslagen zal worden met een zweep van leer, dan wel met één van hennep. Maar geslagen (belast) wordt u zeker. Democratie, dat is het systeem waarbij de fiscale slaven mogen kiezen wie hen de volgende vijf jaar zal bestelen. Eigenaars van de belastingplantage zijn ze geenszins. Dat zijn de banken.

Nee, u heeft mij niet getroffen op een cynisch moment. Het is gewoonweg de realiteit. Als de overheid al gaat beslissen wie er in uw huis mag slapen, dan is de totalitaire staat niet veraf meer. Leeft u dus gerust nog even verder in de illusie dat 25 mei iets zal veranderen. Ik spreek u wel in november. Als de winter komt, en u betaalt zich daarenboven ook nog eens blauw aan energie, dan gaan we het nog eens hebben over al die mooie democratische principes.

Niet alleen ben je een fiscale slaaf, de staat ziet je als niets anders dan handelswaar die geld moet opbrengen. Herinnert u zich nog het artikel over de vrijheid dat je niet hebt?

Wie dacht dat de staat enigszin inzit met het welzijn of gezondheid van zijn “onderdanen” gelooft zeker nog in sprookjes. Oh ja, ze zitten er mee in, net genoeg om je te kunnen laten meedraaien in het systeem.

Op school wordt je net slim genoeg om te kunnen meedraaien in “het systeem”, maar dom genoeg gehouden om niet te beseffen wat er werkelijk aan de hand is op deze planeet.

Big pharma wil in eerste plaats winst zien. Die krijgen alleen van zieke mensen. Dus is het in hun grootste belang om mensen ziek te houden of ziek te maken. En de meeste dokters weten van niet beter.

Media houden je gewoon bezig met nietszeggend nieuws, entertainment en propaganda. Gewoon omdat je niet zou gaan nadenken.

De bankensector laat je geloven dat het geld die je daar op een rekening zet van jou is.

De overheid laat je in de waan dat het huis en de auto die je zogezegd gekocht hebt, van jou is. Als die toch van jou zijn, waarom vraagt de staat er dan geld voor? Verkiezingen veranderen niets, anders zou het al lang afgeschaft zijn.

En dan zijn er mensen die beweren dat slavernij afgeschaft is. Huh??

I am free

Hieronder nog een betoog van Pat Condell.

Advertenties