De koningen, Rothschilds, Bushes, Rockefellers en Jezuïeten staan niet aan het hoofd van de piramide

Wie dacht dat de Amerikaanse President de machtigste man ter wereld was, heeft het verkeerd voor. In het artikel hieronder, die oorspronkelijk verscheen op ellaster*, lees je iets heel anders.

Steeds meer mensen zijn op de hoogte van het bestaan van de Illuminati-bloedlijnen die achter de schermen de geheime schaduwregering vormen. Veelgenoemde namen zijn de Rothschilds, koninklijke bloedlijnen, het Vaticaan of de neocons zoals Bush en Rockefeller. Toch zijn ook dit niet de ware krachten achter de schermen, of de mensen met de meeste macht. De machtigste elite bovenaan de piramide van de wereldwijde machtsstructuur behoort tot de ‘zwarte adel’. Met name de zwarte adel die zelf niet in de schijnwerpers staat, vormt de duistere krachten achter de bekende koningshuizen, Jezuïeten en allerlei geheime genootschappen.

Volgens ingewijden leiden alle wegen van deze kwaadaardige elite uiteindelijk naar Rome. Daar staan een aantal aristocratische families (die behoren tot de zwarte adel) aan het roer, die ook de maffia en het Vaticaan besturen. Cobra omschrijft deze families als de Archon-families en volgens hem is de familie Farnese (die ook tot de zwarte adel behoorde) de belangrijkste architect van de Cabal, die door de Jezuïeten is opgericht. Naar aanleiding van een recente videowaarbij Benjamin Fulford ingaat op het machtsvacuüm na de dood van David Rockefeller, ontving hij onderstaande informatie over deze zwarte adel, de Zoroastrische bloedlijnen die vooral in Italië zijn gevestigd.


In het bericht aan Fulford schrijft een anonieme bron: “In de video zeg je dat je gelooft dat “De Rothschilds neutraal zijn en met rust gelaten willen worden.” Ik kan je verzekeren dat allen in de absolute machtsposities zoals de koningin van Engeland, de Rothschilds, de Bushes, de Clintons, de Rockefellers, de Paus, de verborgen Jezuïeten hiërarchie, et cetera, allemaal één grote familie zijn. Zij zijn allemaal neven, nichten, ooms en tantes van elkaar. Ik ken sommige van deze mensen, dus laat je niet voor de gek houden!

Ze zijn zoals Medusa, één enkelvoudig, maar ingewikkeld brein met daaraan verbonden vele kleine slangenhoofden. De belangrijkste figuren zijn zelfs niet eens zichtbaar voor het publiek, waarbij de top van de piramide bekend staat als de zwarte adel, ofwel de antieke Egyptische heersers van de Ptolemaeïsche dynastie, het Saturnalia broederschap, of “De échte 13 Zoroastrische bloedlijnen van de Illuminati.”

Onderstaande lijst van criminele families hebben de volledige macht over de Sociëteit van Jezus (Jezuïeten), de Hoge Grijze Council van Tien, de Zwarte Paus, de Witte Paus en al het andere waar je vaak over spreekt, inclusief de koningshuizen die zijn verspreid over de hele wereld. Dit zijn de families die het ingewikkelde brein, het hoofd van de slang vormen. De zelfbenoemde Luciferiaanse semi-goden die heersen over hun eigen G.O.D. (Goud-Olie-Drugs):

 • Huis van Borja
 • Huis van Breakspeare
 • Huis van Somaglia
 • Huis van Orsini (Orso)
 • Huis van Conti
 • Huis van Chigi
 • Huis van Colonna
 • Huis van Farnese
 • Huis van Medici
 • Huis van Gaetani
 • Huis van Pamphili
 • Huis van Este
 • Huis van Aldobrandini

> Lees hier en hier meer over de 13 Zoroastrische bloedlijnen van de Illuminati

THEWORLDPOWERZoals je ziet behoren de Rothschilds niet eens bij de top 13. Er zijn natuurlijk andere machtige criminele families zoals de Maximus Familie en de Pallavicini familie (Maria Camila Pallavicini is machtiger dan koningin Elizabeth). Ja, koningin Elizabeth is ondergeschikt aan deze mensen. De meest machtige man in de wereld is de Grijze Paus. Zijn naam is Pepe Orsini en hij woont ergens in Italië, waarschijnlijk in Venetië en het Vaticaan. Hij bestuurt de Zwarte en de Witte pausen, die nu beide tot het gewone volk behoren. De Grijze Paus laat zich nooit zien!

Wist je dat David Rothschild getrouwd is met prinses Olimpia Aldobrandini? Omdat ze allemaal een grote familie zijn, die voortdurend hun achternaam veranderen om de samenzwering te verbergen en publiek onderzoek te vermijden. Veel van deze mensen wonen nu in Azië, voornamelijk in China, India, Japan, Singapore, Indonesië en de Filipijnen. Wat vertelt je dat? Ja, om een nieuwe Nieuwe Wereld Orde te creëren met Azië aan het roer. Dit is waarom zij successievelijk alle Amerikaanse industriële infrastructuur naar Azië en China hebben verplaatst.

White_grey_black_pope

Sommige bronnen beweren dat Bergolgio ook de Zwarte Paus is.

In het kort is de Zwarte Paus de President van deze wereld en de Bourbon Koning van Spanje is de Monarch van de wereld (niet koningin Elizabeth zoals velen denken). Hij bestuurt het Vaticaan via de Jezuïeten — de Spaanse Borgias / Borja hebben de Jezuïeten gecreëerd — en staat ook bekend als de Koning van Jeruzalem. (Wat vertelt je dit over wie er heimelijk over de Zionistische-Khazarische ruige staat van Israël regeert?) De Grijze Paus is de ‘voorbestemde’ heerser van dit alles!

Waarom zijn het altijd Italianen zijn en geen Spanjaarden die heersen over Vaticaanstad? Dit is omdat hun manier van opereren zodanig is, dat zij de show vanachter de schermen runnen, zonder enige publiciteit of publieke bijval als toevoeging aan de meer dan 500 jaar oude haat van de Italianen naar de Spanjaarden. (Voor details zie de geschiedenis van de verschrikkelijke heerschappij van Paus Alexander VI en ook de scheiding tussen Henry VIII en Catherine van Aragon uit Spanje.)

We moeten ophouden om naar landen te kijken als onze vijanden en moeten op zoek gaan naar deze bloedlijnen en hun ‘grondtroepen’ zoals: het Committee of 300, de Bilderbergers, de Trilateral Commission, et cetera, aangezien zij onze échte vijanden zijn, niet alleen van de mensheid, maar van de hele planeet! Als we echt een machtsvacuüm willen creëren, moeten we aan de top van de piramide een aantal echte veranderingen implementeren in de richting van deze gedemoniseerde mensen. Sla geen acht meer op alle kunstschatten die binnen hun terreinen liggen opgeslagen, want voor elk jaar dat een van hen leeft, sterven er 10.000 van ons. We moeten hen plat bombarderen voordat ze ons plat bombarderen, zo simpel is Benjamin.

Een laatste opmerking, de beste Amerikaanse politieke leider die we hebben is Ron Paul. Hij heeft bewezen de meest ideale leider van de VS te zijn, bestudeer hem zorgvuldig. Laten we geen andere malloot voor dit ambt steunen. Paul Ryan of een andere militaire man zou ook desastreus zijn. Ze weten slechts bevelen op te volgen, het is ongelooflijk hoe mindcontrolled de militaire mensen zijn, ze volgen bevelen altijd blindelings.

Het was zo’n opluchting wat je afgelopen week over Donald Trump zei. Ik ben blij dat je hem nu eindelijk ziet voor wie hij werkelijk is…”


Tot zover de ingezonden brief aan Benjamin Fulford door een anonieme bron.

Is Benjamin Fulford zelf integer en neutraal?

Benjamin Fulford is een onderzoeksjournalist, van Canadese afkomst en woont al geruime tijd in Japan. Hij was hoofdredacteur van de de Azië-Pacific-editie van Forbes Magazine, heeft diverse romans in het Japans geschreven, o.a. over 9/11 en is woordvoerder voor de White Dragon Society. Hij heeft een groot netwerk van contactpersonen, variërend van staatshoofden tot maffia-figuren en ontvangt wekelijks intel van allerlei klokkenluiders binnen organisaties zoals: het Pentagon, de CIA, Mossad, MI5, MI6, het Vaticaan, de P2 vrijmetselaars-loge en velen anderen.

Toen hij openlijk begon te schrijven over de ware toedracht rond 911 en 311 (Fukushima) werd hij gedwarsboomd, verloor zijn vaste prime time tv-show op de Japanse televisie en werd bedreigd. Hij heeft naar eigen zeggen meerdere moordaanslagen overleefd. Vervolgens is hij onder druk gezet om toe te treden tot de Illuminati. Dit heeft hij destijds geweigerd, waarna hij openlijk toegeeft wel tot de White Dragon Society, een soort Aziatische variant op de Vrijmetselarij, te zijn toegetreden, die hem nu tevens bescherming biedt.

Hij beweert dat deze organisatie streeft naar meritocratie (een maatschappijmodel waarin de sociaal-economische positie van elk individu is gebaseerd op zijn of haar talenten en verdiensten, ofwel merites), een eerlijke verdeling van de rijkdom en een harmonisch planetair bestuursmodel. Om dit te bereiken moet eerst de Khazariaanse maffia gearresteerd worden, een term waarmee de hierboven beschreven groep wordt aangeduid.

Het is echter de vraag of deze White Dragon Society, gelieerd aan de Aziatische Dragon families, zuivere intenties hebben en het belang van de mensheid en de planeet boven hun eigen belang stelt. Wellicht is juist deze groep er slechts op uit om de financiële macht weer in handen te krijgen, zoals in een 100 jaar oud Illuminati-plan [2:14:00] ook was vastgelegd. In die zin moet je bij elke klokkenluider op je hoede blijven, want elke klokkenluider is per definitie afhankelijk van informatie afkomstig van partijen die elk hun eigen agenda hebben.

Benjamin Fulford heeft zich de afgelopen jaren ook herhaaldelijk opvallend positief uitgelaten over het Britse koningshuis, koningin Elizabeth en de huidige paus Francis. Het gaat er echter bij mij niet in dat deze figuren in het belang van de mensheid handelen. Tal van getuigen hebben bij het ITCCS getuigenissen afgelegd over weerzinwekkende misdaden, zoals satanische rituelen en misdaden tegen de menselijkheid. De positieve uitlatingen over deze figuren roepen daarom vragen op welke agenda, of agenda’s Fulford bewust of onbewust dient.

Velen hebben in het verleden openlijk hun twijfel over de oprechtheid van Fulford uitgesproken en volgens Thomas Williams staat Fulford rechtstreeks onder regie van David Wilcock, die inderdaad Fulford’s berichten autoriseert. Overtuigend bewijs om Fulford te classificeren als agent van de Cabal ontbreekt echter. Totdat het voor mij overduidelijk is dat iemand een dubieuze agenda dient, krijgt men het voordeel van de twijfel.

Vooralsnog zorgen de vele contacten achter de schermen en op hoog niveau ervoor dat Benjamin Fulford een waardevolle informatiebron is, die met zijn intel actuele zaken in een breder perspectief plaatst. Daarbij is het echter verstandig om je te realiseren dat elke klokkenluider — of het nou gaat om Thomas Williams, David Wilcock, Cobra of wie dan ook — altijd een bepaalde (al dan niet verborgen) agenda kan dienen.

Originele bron: Benjamin Fulford’s weblog

Advertenties

De geboorte van een persoon door de ogen van kerk en staat

Net zoals alles begint ook jouw bestaan bij een gedachte van twee mensen. De gedachte om een kind te verwekken.

Man en vrouw proberen dagenlang. De man slaagt er op een dag in zijn zaad te lozen in de baarmoeder van de vrouw op het zelfde moment dat het lichaam van de vrouw een eicel vrijgeeft. En het werk van de man is over. Nu is het het lichaam van de vrouw die al het werk doet. Dat verdient alleen maar heel veel respect. Op een gegeven moment ontmoet een zaadje een eicel. Een zygote wordt gevormd. Het lichaam van de moeder bouwt, zonder er echt bij stil te staan, uit eigen mythochondriaal DNA (uitsluitend vrouwelijk) een vruchtwaterzak, compleet met moederkoek en navelstreng waarin die zygote zich ontpopt tot een embryo en later een foetus.

Als een kapitein zijn containerschip afmeert aan de kade (berth of a ship) dan moet hij een vrachtbrief tonen waarop staat wat hij aan boord heeft, dat is dus de cargo van het schip. Op die brief staat wat er aan boord was toen het schip beladen werd, niet wat er aan boord is wanneer dat die toekomt in de haven. Als blijkt dat er onderweg cargo overboord gegaan is, dan zegt men dat die goederen verloren zijn op zee. Die cargo is dan voor de eerste die er zijn hand kan opleggen. Die wordt dan eigenaar. In de video hieronder legt Jordan Maxwell het heel goed uit.

Wanneer het kind geboren wordt, dan komt er nadien nog de vruchtwaterzak, moederkoek, navelstreng en ander organisch materiaal (= nageboorte) mee. Echter het kind zit daar niet bij. Zie je al enkele gelijkenissen?

De nageboorte is hier de container op het schip. Het kind is dan de cargo in die container. De geboorte akte die opgemaakt wordt is de vrachtbrief. Op dat bewijs staat dat er een schip gearriveerd is, maar de cargo is verloren op zee.

Zoals hierboven vermeld bestaat de container (= nageboorte) uitsluitend uit vrouwelijk mythochondriaal DNA. Een schip of mitochondriaal dnaeen boot is tenslotte vrouwelijk. Dat mythochondriaal DNA wordt geclaimd door het Vaticaan door middel van de geboorte akte. Altijd en automatisch. Het ziekenhuis is eigenlijk federaal of nationaal territorium. Het wordt voor het grootste stuk door de federale of nationale overheid betaald. Door de aangifte in het gemeentehuis wordt de nageboorte geregistreerd en zo ontstaat een natuurlijk persoon. Die krijgt een nummer: het rijksregisternummer (Burger Service Nummer in Nederland). De naam staat dan in hoofdletters. De staat wordt de beheerder van de nageboorte. Nu vraag je je waarschijnlijk af waarom de nageboorte geregistreerd wordt en niet het kind zelf. Omdat er anders sprake is van slavernij.

De naam betekent in feite … dat je zus gestorven is aan het kruis van de maagdelijke moeder.
Het betreft hier in feite de nageboorte die enkel mythochondriaal DNA bevat van de moeder wat enkel van vrouwen aan vrouwen wordt overgedragen.
De nageboorte bevat geen enkel DNA van de vader en is dus in feite de Christus geboren uit een maagd en gestorven aan het kruis van de moeder en op de derde dag opgestaan uit het graf. Dit laatste omdat de vader de werkelijk eerstgeborene binnen drie dagen na de geboorte (in België vijftien dagen) dient aan te geven aan de overheid waar de baby dan de naam krijgt toegewezen van de nageboorte die in feite niet is geclaimd door de ouders maar door kerk en staat.
Het betreft dus een slimme truc van kerk en staat om de werkelijk eerstgeborene zowel in den vleze alsmede in naam eigendom te maken van kerk en staat.

Een natuurlijk persoon is dus niets anders dan een geboorteakte. Een akte is een papier met tekst er op en die tekst bestaat dus enkel in de 2D wereld. Een levende mens bestaat enkel in de 3D-, 4D- en 5D-wereld. Een 2D-entiteit kan onmogelijk communiceren met een 3D-, 4D- of 5D-entiteit.

0D is een punt, 1D is een lijn, 2D is breedte en diepte, 3D is 2D plus hoogte. Bij 4D komt er tijd bij en bij 5D komt daar dan nog eens informatie bij. Licht heeft geen dimensie, omdat dit een informatiedrager is.

Een persoon bestaat in twee varianten: de natuurlijke persoon en rechtspersoon. Een rechtspersoon bestaat net als een natuurlijk persoon uitsluitend op papier. Een rechtspersoon kan zijn: een bedrijf, een overheid, een instituut, enz. Deze komt tot “leven” door de oprichtingsakte. Vergelijkbaar met de geboorte akte. Ziet u de overeenkomsten?

Ook titels, zoals deurwaarder, notaris, rechter, advocaat, burgemeester, minister, enz bestaan uitsluitend op papier. Hetzelfde geldt voor een inschrijvingsbewijs van auto, eigendomsakte, e.d. Een papier leeft niet, kan niets, is dood.

Voordat een persoon kan communiceren met een andere persoon is de actie nodig van een levende mens. Nu is het zo dat vele mensen verkeerdelijk werd wijsgemaakt dat ze een natuurlijk persoon zijn. Met alle gevolgen van dien.

Volgens de kalender Anno Mundi (Hebreeuwse kalender) zou de persoon RUBEN PETER PAUL DECLOEDT geboren zijn op 7 januari 5737. Volgens de kalender Anno Domini (Gregoriaanse kalender) is die geboren op 7 januari 1977. Dat is dus 3760 jaar in het verleden in vergelijking met Anno Mundi.

Ter info: er is een hele lijst met kalenders, al of niet nog in gebruik.

Het is mij echter opgevallen dat er in de natuur geen kalenders bestaan. Het enige die bestaat zijn dagen en seizoenen. Een seizoenscyclus kan gezien worden als een jaar. Gezien ik deel uitmaak van die natuur, is het dan ook logisch dat ik geen enkele kalender gebruik. Op het moment van het schrijven van deze tekst ben ik bijna 39 jaar jong.

Als je een brief krijgt met een datum er op, kun je je afvragen welke kalender men gebruikt.

De zaken anders voorstellen dan ze in werkelijkheid zijn, wordt fraude genoemd.

Als afsluiter laat ik nog Kurt Kallenbach aan het woord.

Indien u tijdens uw onderzoek bewijzen vindt die aantonen dat bovenstaande niet juist is, dan wil ik dat weten. Uw conclusies zullen dan door mij worden onderzocht. Als blijkt dat deze juist zijn, dan pas ik die van mij aan.

truth

Vond je dit artikel bewustmakend en heel informatief? Overweeg dan eens een donatie.

Aanslag Parijs: het einddoel blootgelegd

Kort na de publicatie van het vorige artikel ontdekte ik nog meer zaken. Een opsomming:

we-weten-aanslag-charlie-hebdo-in-parijs

Neen, de auteur van dit artikel is Charlie niet. Charlie is iets of iemand anders.

Charlie Hebdo blijkt in handen te zijn van de familie Rothschild. Dat gegeven alleen al doet besluiten dat het letterlijk een inside job is. Het magazine Quote waar ik naar refereer is in handen van Hearst Corporation, een media imperium opgericht door William Randolph Hearst. Die laatste blijkt een 33ste graad vrijmetselaar geweest te zijn. Maar dat even terzijde.

De hoofdcommissaris die het onderzoek leidde zou zelfmoord gepleegd hebben. Martin Vrijland schrijft er het volgende over: “Een ander opmerkelijk feit is de vraag waarom de hoofdcommissaris van de politie te Parijs, Helric Fredou, ineens zelfmoord heeft gepleegd. Collega’s van de Franse hoofdcommissaris Helric Fredou die woensdagavond 7 januari dood is gevonden in zijn kantoor, denken niet dat Fredou zelfmoord heeft gepleegd. Dat meldde de Turkse krant Sözcü zaterdag. Helric Fredou was één van de agenten die de grootschalige operaties na de aanslag op het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo coördineerden. De Franse zender France 3 en de Franse krant Le Parisien meldden dat de 44-jarige Fredou volgens deFranse Politievakbond zelfmoord pleegde met zijn dienstwapen omdat hij depressief was. Maar collega’s van Fredou denken daar anders over, schrijft Sözcü (bron). Opmerkelijk is dat de Main Stream Media dit feit volledig doodzwijgen.”

Hieronder een videoverslag:

De volgende aanslag is al gepland. Zo kopte het nieuwsblad op 1 januari: “Netanyahu waarschuwt Strafhof voor lidmaatschap Palestijnen”
Dat strafhof bevindt zich in Den Haag. Op deze website heb ik een voorspelling gelezen voor Nederland: “Utrecht staat in het vizier van mensen die een aanslag wensen te plegen, Hoog Catherijne staat hier duidelijk voor de geest en in beeld, oppassen daar (explosieve en automatische wapens, chaos, brand en veel paniek. Slachtoffers kunnen moeilijk bereikt worden)!

Of deze voorspelling ook werkelijkheid zal worden, zal de tijd uitwijzen.

Het uiteindelijke doel

We hebben al gelezen dat Israël achter de slachtpartij in Noorwegen, de verdwijning van Maleisische vliegtuigen en de aanslag van Parijs zit. Misschien ook nog een aanslag in Utrecht. Maar wat wil men nu bereiken?

Zoals in onderstaande video beschreven staat, willen ze de tempel van koning Solomon voor de derde maal opnieuw gaan bouwen. Er is echter één probleem. De Al-Aqsa moskee staat in de weg. Als ze die zomaar gaan afbreken dan hebben ze minstens een kwart van de wereldbevolking tegen zich. Dat willen ze niet riskeren.

In plaats daarvan beramen ze diverse aanslagen en laten ze enkele moslims er voor opdraaien. Via hun eigen media laten ze uitschijnen dat de moslims het brein zijn achter die aanslagen. Vervolgens breekt er angst en paniek uit bij de bevolking. Dat is wat er nu aan de gang is. Daarna zal het publiek eisen dat de moslims bestreden worden. Resultaat: openlijke oorlog tegen ISIS. Die laatste is trouwens mede door Israël gecreëerd. Ik kan je verzekeren dat ISIS zijn pijlen gericht heeft op Israël. Van zodra ISIS Israël binnenvalt, wordt die moskee vernietigd. En dan is het hek helemaal van de dam. Dan hebben we WO3. Net wat Albert Pike voorspeld heeft.

Alleen twijfel ik of het tot WO3 zal komen. Wie wat van astrologie kent, weet waarschijnlijk wel dat Pluto sinds 2008 in Steenbok staat en dit tot 2023. Op deze website lezen we het volgende:

“Pluto in Capricorn will crush money, government and religionPluto entered Capricorn in 2008 and will remain there until 2023.  Pluto is known as the “Destroyer” and will destroy everything that is not in humanity’s best interests, including money, government and religion.vatican-lightening

The last time Pluto was in Capricorn was in the 1700’s during the French and American Revolutions.  If you look around the world, you will see revolutions in many different countries.

When Pluto entered Capricorn in 2008, we saw the collapse of 100’s of banks, with the exception of the “too big to fail” banks, but even those banks will collapse in the near future. These collapses happened right on schedule!

In recent news, we saw a lightening bolt directly hit the Vatican.  Does anyone else see the symbolism here?

Even more recent, the new Pope released two doves (of peace), who were both attacked by a crow and a seagull.  The symbolism would suggest that there will be no peace found within religion.”

2008 was het jaar waarin de financiële wereld om zeep werd geholpen. Exact 7 jaar eerder werden de Twin Towers gereduceerd tot puin. Ondertussen zijn we opnieuw 7 jaar verder. Wie het verband nog niet ziet of niet snapt, kan even kijken naar deze video:

Moet je dit alles geloven? Helemaal niet. Maar ik wil je wel de raad geven om zelf je onderzoek te doen. Misschien dat je dan tot dezelfde conclusies komt.

Advertenties

Het Vaticaan creërde de Islam (video)

Advertenties

Duistere Geheimen Van Het Vaticaan Onthuld …. Verbazingwekkende video!

Oorspronkelijk verschenen op worldunity.me

Van drugsgebruik tot baby ontvoeringen, het Vaticaan heeft zijn handen in alles. In de video hieronder kijkt “de nieuwsbron, in het nu”, terug op de meest bekende schandalen rondom de geheimzinnige organisatie die bekend staat als het Vaticaan …

Hier zijn de top 6 schandalen van het Vaticaanse Kerk:

1 Nazi-Vriendelijke Priester
Bisschoppen en priesters werden beschuldigd van het helpen ontsnappen van hooggeplaatste nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog. Alois Hudal, een bisschop, deelde zijn pro-nazi-opvattingen openlijk en wordt verondersteld tientallen te hebben geholpen bij het ontsnappen.
Krunoslav, een Kroatische priester, speelde ook een belangrijke rol in het organiseren van een nazi ontsnappingslijn.
Ludwig Kaas, een rooms-katholieke priester en prominente Duitse politicus leidt de Centrum Partij (een katholieke politieke partij), en hielp Hitler bij het verkrijgen van stemmen. Kaas gaf een toespraak buiten Reichstag om steun te uiten voor de Enabling Act, een wet die Adolf Hitler de macht gaf om wetten vast te stellen zonder de betrokkenheid van de Reichstag (wetgevend orgaan in het Duits)… Deze wet is ziekelijk vergelijkbaar met dePatriot Act aangenomen door Bush en was een belangrijke stap bij het instellen van de dictatuur van Hitler.

2 Vaticaanse Bank Schandalen
De katholieke bank, Banco Ambrosiano, maakte een reeks van ongedekte leningen aan Panamese lege vennootschappen, transacties gefaciliteerd door de Vaticaanse Bank. Toen hun bank instortte in de jaren 80, ontkende het Vaticaan elke betrokkenheid met de groep, maar uiteindelijk zouden ze $ 224.000.000 betalen aan verschillende schuldeisers. Het werd al snel ontdekt dat de katholieke bank betrokken was bij het witwassen van geld met Italiaanse bendes, maar niemand van het Vaticaan werd gearresteerd.

Lees hier verder

Advertenties

Weerzinwekkende beschuldigingen tegen Paus Franciscus

door  van gewoon nieuws op apr.24, 2014, onder Algemeen

“International Tribunal into Crimes of Church and State”

paus franciscusDit artikel is gebaseerd op een exclusief interview met Kevin Annett van het Internationaal Tribunaal into Crimes of Church and State (ITCCS) over de procesvoering deze week in het “Brussels Common Law Court of Justice”. Vijf rechters en 27 juryleden uit zes landen, waaronder de Verenigde Staten beschouwen bewijsmateriaal over meer dan 50.000 vermiste kinderen uit Canada, de VS, Argentinië en Europa waarvan vermoed wordt dat zij het slachtoffer zijn van een internationaal opererende cultus van kindoffers aangeduid als de “Negende Cirkel”.

Verkrachting tijdens rituele kindoffers

Twee adolescente meisjes beweerden dat Paus Franciscus hen heeft verkracht terwijl hij deelnam aan rituele kindoffers. Acht ooggetuigen bevestigden de beschuldigingen volgens een deze week gepresenteerd bewijs op een Brusselse rechtbank van het Hof van Justitie. De satanische rituele kindermoorden zouden hebben plaatsgevonden tijdens de Lentes van 2009 en 2010 op het platteland van Holland en België.

Franciscus als priester en bisschop

Volgens verslagen uit de Vaticaanse archieven was Franciscus ook dader tijdens een satanisch kindoffer ritueel toen hij nog actief was als Argentijns priester en bisschop. Een vooraanstaande Vaticaanse official en voormalig medewerker van de Vaticaanse Curie verschafte de verzegelde documenten voor gebruik door de rechtbank. Volgens een ABC-nieuwsbericht is dit niet de eerste keer dat het Vaticaan wordt verdacht van satanische activiteiten.

Militaire junta Argentinië

Een andere getuige was opgeroepen om te getuigen dat zij aanwezig was bij ontmoetingen die Franciscus had met de militaire junta in Argentinië in 1970 tijdens de Vuile Oorlog. Volgens de getuige hielp Franciscus de kinderen van vermiste politieke gevangenen uit te leveren aan een internationale organisatie van kinderuitbuiting die gerund werd door een kantoor in het Vaticaan.

Vaticaanse geheime archieven

De hoofdaanklager vertelde de vijf rechters en de 27 juryleden dat: “Documenten afkomstig uit de Vaticaanse archieven welke gepresenteerd werden aan de rechter geven duidelijk aan dat de Jezuïeten eeuwenlang een vooropgezet plan hanteerden om pasgeboren baby’s te ontvoeren, ritueel te vermoorden om vervolgens hun bloed te consumeren”. Dit plan was geboren uit een verwrongen idee om geestelijke kracht te ontlenen aan de levensader van de onschuldige kinderen waardoor politieke stabiliteit van het pausdom in Rome werd verzekerd. Deze daden zijn niet alleen genocidaal maar systematisch geïnstitutionaliseerd in het klerikale systeem sinds minstens 1773. Ze lijken te zijn uitgevoerd door de Rooms Katholieke Kerk, de orde van jezuïeten en elke volgende paus.

Joseph Ratzinger

Twee getuigen beweerden dat zij als kinderen aanwezig waren bij kindoffers met de voormalige paus Benedictus (Joseph Ratzinger). Volgens aan het hof gepresenteerde Vaticaanse verslagen heeft Ratzinger sinds minstens 1962 deelgenomen aan rituele kindoffers als lid van de “Kinghts of Darkness” (Ridders van Duisternis). Ook was Ratzinger tijdens de Tweede Wereldoorlog assistent SS-aalmoezenier in het concentratiekamp Ravensbruck. De kinderen die ritueel gedood moesten worden werden geleverd door gevangen kampbewakers in het vernietigingskamp. De “Nazi Waffen SS Divisie Knights of Darkness” werd door Adolf Hitler in 1933 opgericht en omhelsde het oude heidense, occulte geloof in menselijke offers.

Toos Nijenhuis

De Nederlandse Toos Nijenhuis, zelf slachtoffer van ritueel kindermisbruik getuigt in onderstaande video over het gruwelijk offeren van kinderen.

Advertenties

Er is niets aan de hand. Ga verder met je leven. Deel 1: slot en deel 2

Deel 1, slot

Hoor eens wat Konijn Verhofstadt te vertellen heeft. Maar train eerst even uw lachspieren.

Dat is toch te gek voor woorden. Het zou dus goed gaan. Ja, we zien het … Bij mijn weten heeft Poetin nog niets verkeerd gedaan. EU en VS daarentegen …

Wist je trouwens dat het Vaticaan over Europa heerst en Europa over de VS? In een volgend artikel ga ik hier verder op in.

Ondertussen heeft NAVO beslist dat Rusland een tegenstander is, die kost wat kost gestopt moet worden. Ben eens benieuwd hoe ze dat zullen doen.

Als antwoord daarop hebben Rusland en China beslist om gezamenlijke maritieme oefeningen te houden.

De rest van het nieuws uit Oekraïne kan je volgen op onze facebookpagina.

 

Deel 2: Waar komt de mens vandaan?

Op school leerden we allemaal dat de mens afkomstig zou zijn van de aap. Dat was toch een onderdeel van de evolutietheorie van Darwin.

Maar klopt dat wel? Even kijken:

In het menselijke DNA zitten 46 chromosomen, lezen we op de website van het centrum voor medische genetica.
David A. DeWitt (Ph.D., directeur, Center for Creation Studies, Liberty University, Lynchburg, VA, V.S.) schrijft dat apen (gorilla’s, chimpansees en oerang-oetan’s) 48 chromosomen in hun DNA hebben.  Als een chimpansee (waarvan we geleerd hebben dat we er van afstammen) 48 chromosomen heeft en de mens 46, hoe kan de mens dan afstammen van de aap?

Volgens mij zit het scheppingsverhaal iets dichter bij de waarheid aan, al staan daar ook wel fouten in.

DeWitt schrijft het volgende:

Creationisten geloven dat God Adam direct van het stof van de aarde maakte zoals de Bijbel vertelt. Daarom hebben de mensen en apen nooit een gemeenschappelijke voorouder gehad. Echter wanneer we dit omwille van de discussie toch zouden veronderstellen, dan hadden er 40 miljoen afzonderlijke mutatie gebeurtenissen moeten plaatsvinden. Die zouden zich dan in de populatie hebben moeten inbouwen in slechts ~300.000 generaties. Dit probleem staat bekend als het “Haldane’s dilemma.” Dit probleem wordt nog eens versterkt omdat de schrijvers toegeven dat het merendeel van evolutionaire veranderingen veroorzaakt wordt door neutrale of willekeurige genetische drift. Dat verwijst naar verandering waarin natuurlijke selectie niet werkzaam is. Zonder een selectievoordeel is het moeilijk te verklaren hoe dit enorme aantal mutaties zich in de populatie vastgelegd kan hebben. In plaats daarvan zouden veel van de intrinsieke verschillen in de DNA keten er vanaf het begin van de schepping kunnen zijn geweest.”

In het boek Genesis 1 vers 27 lezen we: “God schiep de mens als zijn evenbeeld, …” Is het woord evenbeeld wel de juiste vertaling uit het Hebreeuws? Volgens Jordan Maxwell niet. Dit is het eerste deel van de negen:

Heeft men ons dan belogen en bedrogen?

Advertenties